Temperatura crítica

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

La temperatura crítica, Tc d'un material és la temperatura per sobre de la qual ja no existeixen els estats de la matèria líquid i gasós. A mesura que s'acosta la temperatura crítica, les propietats de l'estat líquid i gasós esdevenen les mateixes. Per sobre de la temperatura crítica, només existeix un estat. La pressió crítica és la pressió del vapor a la temperatura crítica. El volum molar crític és el volum d'un mol de material que es troba a la temperatura i pressió crítiques. En diagrames que mostren propietats termodinàmiques d'una certa substància, el punt que es troba a la temperatura i pressió crítiques s'anomena el punt crític de la substància.


Les propietats crítiques varien entre els diferents materials, tal com en el cas del punt de fusió i el punt d'ebullició. Les propietats crítiques per moltes de les substàncies pures són fàcils de trobar en obres científiques. En canvi, trobar les de compostos és bastant més difícil.

Per a les substàncies pures, hi ha un punt d'inflexió en la isoterma crítica en un esquema d'ordinador. Això vol dir que al punt crític:

Aquesta relació pot ser utilitzada per a avaluar dos paràmetres per una equació d'estat segons les propietats crítiques.

A vegades, un conjunt de propietats reduïdes es defineixen segons les propietats crítiques:

El principi d'estats corresponents indica que substàncies a la mateixa temperatura i pressió reduïdes tenen volums igualment reduïts. Aquesta relació és aproximadament certa per moltes substàncies, però es torna més i més errada amb grans valors de Pr.

Dos líquids mesclables, com l'aigua i l'oli, també tindran una temperatura i pressió crítiques en què les dues fases estaran dissoltes.

Temperatura crítica d'alguns elements[modifica]

Element Temperatura crítica (°C)
Argó -122.29
Arsènic 1400
Brom 315
Clor 143.8
Fluor -128.85
Heli -267.96
Hidrogen -240.17
Iode 546
Criptó -63.7
Mercuri 1477
Neó -228.75
Nitrogen -146.9
Oxigen -118.57
Fòsfor 721
Radó 105
Seleni 1493
Sofre 1041
Xenó 16.58

Temperatura crítica d'algunes molècules[modifica]

Molècula Temperatura crítica (°C) Pressió crítica (atm)
Amoníac (NH3) 132 115
Diòxid de carboni (CO2) 31.2 77
Monòxid de carboni (CO) -141 35.9
Etanol (C2H6O) 216 65
Metà (CH4) -82 45.8
Propà (C3H8) 97 42
Diòxid de sofre (SO2) 157 77.8
Aigua (H2O) 374 217.8

Vegeu també[modifica]