Temperatura crítica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La temperatura crítica, Tc d'un material és la temperatura per sobre de la qual ja no existeixen els estats de la matèria líquid i gasós. A mesura que s'acosta la temperatura crítica, les propietats de l'estat líquid i gasós esdevenen les mateixes. Per sobre de la temperatura crítica, només existeix un estat. La pressió crítica és la pressió del vapor a la temperatura crítica. El volum molar crític és el volum d'un mol de material que es troba a la temperatura i pressió crítiques. En diagrames que mostren propietats termodinàmiques d'una certa substància, el punt que es troba a la temperatura i pressió crítiques s'anomena el punt crític de la substància.


Les propietats crítiques varien entre els diferents materials, tal com en el cas del punt de fusió i el punt d'ebullició. Les propietats crítiques per moltes de les substàncies pures són fàcils de trobar en obres científiques. En canvi, trobar les de compostos és bastant més difícil.

Per a les substàncies pures, hi ha un punt d'inflexió en la isoterma crítica en un esquema d'ordinador. Això vol dir que al punt crític:

Aquesta relació pot ser utilitzada per a avaluar dos paràmetres per una equació d'estat segons les propietats crítiques.

A vegades, un conjunt de propietats reduïdes es defineixen segons les propietats crítiques:

El principi d'estats corresponents indica que substàncies a la mateixa temperatura i pressió reduïdes tenen volums igualment reduïts. Aquesta relació és aproximadament certa per moltes substàncies, però es torna més i més errada amb grans valors de Pr.

Dos líquids mesclables, com l'aigua i l'oli, també tindran una temperatura i pressió crítiques en què les dues fases estaran dissoltes.

Temperatura crítica d'alguns elements[modifica]

Element Temperatura crítica (°C)
Argó -122.29
Arsènic 1400
Brom 315
Clor 143.8
Fluor -128.85
Heli -267.96
Hidrogen -240.17
Iode 546
Criptó -63.7
Mercuri 1477
Neó -228.75
Nitrogen -146.9
Oxigen -118.57
Fòsfor 721
Radó 105
Seleni 1493
Sofre 1041
Xenó 16.58

Temperatura crítica d'algunes molècules[modifica]

Molècula Temperatura crítica (°C) Pressió crítica (atm)
Amoníac (NH₃) 132 115
Diòxid de carboni (CO₂) 31.2 77
Monòxid de carboni (CO) -141 35.9
Etanol (C₂H₆O) 216 65
Metà (CH₄) -82 45.8
Propà (C₃H₈) 97 42
Diòxid de sofre (SO₂) 157 77.8
Aigua (H₂O) 374 217.8

Vegeu també[modifica]