Clor

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Clor
17Cl
sofreclorargó
F

Cl

Br
Aspecte
Gas groc-verd pàl·lid

Clor líquid


Línies espectrals del clor
Propietats generals
Nom, símbol, nombre Clor, Cl, 17
Categoria d'elements Halògens
Grup, període, bloc 173, p
Pes atòmic estàndard 35,453(2)
Configuració electrònica [Ne] 3s2 3p5
2, 8, 7
Configuració electrònica de Clor
Propietats físiques
Fase Gas
Densitat (0 °C, 101.325 kPa)
3,2 g/L
Densitat del
líquid en el p. e.
1,5625[1] g·cm−3
Punt de fusió 171,6 K, −101,5 °C
Punt d'ebullició 239,11 K, −34,04 °C
Punt crític 416,9 K, 7,991 MPa
Entalpia de fusió (Cl₂) 6,406 kJ·mol−1
Entalpia de vaporització (Cl₂) 20,41 kJ·mol−1
Capacitat calorífica molar (Cl₂)
33,949 J·mol−1·K−1
Pressió de vapor
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
a T (K) 128 139 153 170 197 239
Propietats atòmiques
Estats d'oxidació 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1
(òxid àcid fort)
Electronegativitat 3,16 (escala de Pauling)
Energies d'ionització
(més)
1a: 1.251,2 kJ·mol−1
2a: 2.298 kJ·mol−1
3a: 3.822 kJ·mol−1
Radi covalent 102±4 pm
Radi de Van der Waals 175 pm
Miscel·lània
Estructura cristal·lina Ortoròmbica
Clor té una estructura cristal·lina ortoròmbica
Ordenació magnètica Diamagnètic[2]
Resistivitat elèctrica (20 °C) > 10 Ω·m
Conductivitat tèrmica 8,9×10−3  W·m−1·K−1
Velocitat del so (Gas, 0 °C) 206 m·s−1
Nombre CAS 7782-50-5
Isòtops més estables
Article principal: Isòtops del clor
Iso AN Semivida MD ED (MeV) PD
35Cl 75,77% 35Cl és estable amb 18 neutrons
36Cl traça 3,01×105 a β 0,709 36Ar
ε - 36S
37Cl 24,23% 37Cl és estable amb 20 neutrons

El clor és un element químic de nombre atòmic 17 situat en el grup dels halògens (grup 17) de la taula periòdica dels elements. El seu símbol és Cl. En condicions normals i en estat pur és un gas groc-verdós format per molècules diatòmiques Cl2, unes 2,5 vegades més pesant que l'aire, d'olor desagradable i verinós. És un element abundant en la naturalesa i es tracta d'un element químic essencial per a moltes formes de vida.

Història[modifica]

Carl Wilhelm Scheele.

L'àcid clorhídric era conegut pels alquimistes amb noms com acidum salis o spiritus salis, mentre que els primers químics l'anomenaven àcid muriàtic, un nom que es conservà en algunes indústries fins ben entrat el segle xx. El propi element gasós, però, fou produït per primera vegada el 1774 pel químic suec Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), de 32 anys, a Uppsala, Suècia, fent reaccionar àcid clorhídric amb un mineral en pols que coneixia com a brunsten (avui es coneix com a pirolusita i és diòxid de manganès natiu, MnO2). Es produí un gas dens de color groc verdós que Scheele anotà que tenia una olor asfixiant i que es dissolia en aigua per donar una solució àcida. Scheele assenyalà que blanquejava el paper de tornassol i les fulles i les flors de les plantes. Atacà gairebé tots els metalls que estaven exposats al gas.[3] La reacció és:

Humphry Davy.

Scheele suposà que contenia oxigen i l'anomenà «àcid muriàtic deflogisticat», i fou conegut amb aquest nom durant més de 30 anys, fins que el químic anglès Humphry Davy (1778-1829), de 29 anys, començà a investigar-lo el 1807 i finalment arribà a la conclusió que era un element químic. Anuncià aquesta conclusió a la Royal Society de Londres el novembre de 1810 i li donà el nom de «clor», del grec χλωρός chlōrós, ‘verd clar’, a causa del seu color. No obstant això, trigà deu anys més perquè tots els químics finalment acceptessin que era un element químic.[3]

El blanqueig amb clor dissolt a l'aigua fou demostrat per primera vegada per James Watt (1736-1819) de Birmingham, Anglaterra, l'any 1786. Al cap d'uns anys aquest s'havia convertit en el mètode estàndard de blanquejar tant el lli com el cotó, que fins ara s'havien posat en tires als camps per ser blanquejat per la llum del sol, un procés que durava unes quantes setmanes i depenia del clima. Es millorà la solució de blanqueig dissollent el gas en una solució d'hidròxid de sodi per formar una solució d'hipoclorit de sodi (NaOCl), i aquest es convertí en el reactiu general utilitzat. Encara s'utilitza habitualment a les llars amb finalitats domèstiques de blanqueig i neteja. La indústria preferí utilitzar la pols blanquejant com a reactiu més convenient, sobretot perquè era més fàcil de transposar; això es va fer mitjançant l'absorció de clor sobre calç apagada, hidròxid de calci, Ca(OH)₂.[3]

El clor es va emprar a la Primera Guerra Mundial, esdevenint el primer cas d'ús d'armes químiques.

Estat natural[modifica]

La sal de cuina és clorur de sodi, conté un 60,6 % de clor.

A l'escorça terrestre el clor és el vintè element en quan a abundància, amb una concentració mitjana de 130 ppm. A l'aigua de la mar hi és present en una concentració del 1,8 % i al sòls la seva concentració és molt variable, entre 50 i 2 000 ppm. L'atmosfera té poc clor, excepte una petita contaminació deguda a la fuita de composts organoclorats i a les gotetes en suspensió de l'aigua de la mar.[3] És pràcticament impossible trobar el clor sense combinar amb altres elements, a causa de la seua alta reactivitat. S'han descrit 353 minerals que el contenen, essent els que en contenen en més d'un 60 %: cloromagnesita MgCl₂ (74,5 %), salammoniac NH4Cl (66,3 %), molisita FeCl3 (66,6 %), hidrofilita CaCl₂ (63,9 %) i halita NaCl (60,6 %).[4]

Obtenció[modifica]

El clor s'obté principalment (més del 95% de la producció) per mitjà de l'electròlisi de clorur de sodi en dissolució aquosa (salmorra), denominat procés del clor-àlcali. La salmorra s'obté a partir de l'aigua de mar o de roca salina, mitjançant un procés de lixivació. Aquest producte ha de ser impurificat d'anions sulfat i de cations calci i magnesi. En el cas d'utilitzar el mètode de membrana, la salmorra no ha de tenir més de 2 ppm de catió calci. La reacció es realitza en cel·les electrolítiques formant clor gas hidròxid de sodi i hidrogen:

S'empren tres mètodes: electròlisi amb cel·la d'amalgama de mercuri, electròlisi amb cel·la de diafragma i electròlisi amb cel·la de membrana. En el mètode d'amalgama s'util·litza un càtode de mercuri líquid i un ànode de titani recobert per diòxid de ruteni (RuO₂). El càtode és de mercuri perquè el catió sodi és explosiu al contacte amb l'aigua, cosa que s'evita dissolvent-lo amb mercuri (una dissolució anomenada amalgama. Les semireaccions que es duen a terme són les següents:

 • En el càtode es redueix el catió sodi i es forma l'amalgama:
 • En l'ànode s'oxida el clorur per formar clor gas:

Un cop obtinguda l'amalgama, es redirigeix cap a un reactor on es fa reaccionar amb aigua, una reacció catalitzada per diòxid de níquel (Ni₂O₃): . El mercuri, en ser més dens, s'enfonsa i es redirigeix cap a la cel·la electrol·lítica per ser reutilitzat. L'hidròxid de sodi obtingut té una puresa del 50%

Molècules de clor. En els models de molècules els àtoms de clor són de color verd.

Propietats[modifica]

Propietats físiques[modifica]

El clor a temperatura ambient és un gas format per molècules diatòmiques de diclor Cl₂, de color verd clar. El seu punt de fusió és de –101,5 °C i el seu punt d'ebullició –34,04 °C. És soluble en aigua, a 10 °C un volum d'aigua dissol 3,10 volums de clor, a 30 °C només 1,77 volums.[5]

Propietats químiques[modifica]

Reacció del clor amb sodi:

En la majoria dels nombrosos compostos que forma el clor presenta estat d'oxidació -1. També pot presentar els estats d'oxidació +1, +3, +5 i +7.[5]

Reaccions directes[modifica]

Es combina directament amb tots els elements químics, excepte amb el carboni, el nitrogen i l'oxigen, per la qual cosa no reacciona amb l'aire. Per aconseguir composts de clor amb aquests elements s'han de dur a terme reaccions indirectes. Amb els metalls, el clor és molt actiu. Reacciona ràpidament amb els metalls menys electronegatius (alcalins, alcalinoterris i alumini). Amb els metalls de transició, habitualment, es fa necessari escalfar. Amb l'estany, l'antimoni i el bismut, finament dividits, reacciona fàcilment, amb despreniment de calor. Les reaccions amb els metalls es veuen molt afavorides per l'humitat, per la qual cosa si està molt sec, en alguns casos, es mostra inactiu. Per aquest motiu pot transportar-se dins recipients de ferro a pressió.[6]

Geometria de la molècula de pentafluorur de clor.

Amb els elements més electronegatius, el clor dona composts volàtils, l'enllaç és covalent, amb existència de molècules. El fluor reacciona amb el clor que, si la temperatura és de 225°C produeix monofluorur de clor i, en menor percentatge, trifluorur de clor. Si les condicions són més extremes, 350 °C i 225 atm, s'obté el pentafluorur de clor. Les reaccions són:[7]

El clor reacciona amb el brom per a produir el monoclorur de brom, una espècie inestable. I amb el iode dona el monoclorur de iode, també inestable:[7]

Amb els elements menys electronegatius, el clor forma composts iònics, tridimensionals, amb punts de fusió i ebullició elevats.[6]

Reaccions en medi aquós[modifica]

El potencial de reducció del clor és elevat (), la qual cosa indica que és oxidant. En medi àcid i neutre, el clor és més oxidant que l'oxigen, que té els potencials de reducció inferiors:[6]

Per això, el clor reacciona amb l'aigua amb despreniment d'oxigen:[6]

El clor també és més oxidant que el brom i el iode. Així reacciona amb els bromurs per donar brom:[6]

Dins l'aigua reacciona per donar hipoclorit, establint-se un equilibri químic que depèn del pH:

El clor reacciona amb les bases en dissolució per a donar l'anió clorat:[7]

Posició del clor 36 en un diagrama número de neutrons N vs. nombre atòmic Z

Isòtops[modifica]

El clor té vint-i-quatre isòtops amb nombres màssics des del 28 al 51. Només tres d'aquests es troben a la natura: el 35Cl, estable i amb una abundància del 75,77%; el 37Cl, també estable i amb una abundància del 24,23%; i l'isòtop radioactiu 36Cl. La relació de 36Cl amb el Cl estable en l'ambient és d'aproximadament 0,70 × 10–12:1. El 36Cl es produeix en l'atmosfera a partir del 36Ar per interaccions amb protons de rajos còsmics. En el subsòl es genera 36Cl principalment per mitjà de processos de captura de neutrons del 35Cl, o per captura de muons del 40Ca. El 36Cl es desintegra a 36S i a 36Ar, amb un període de semidesintegració combinat de 308 000 anys.

Aplicacions[modifica]

El clor s'empra principalment en la potabilització d'aigües, com a blanquejant en la producció de paper i en la preparació de diferents compostos clorats.

Datació[modifica]

Senyal d'isòtop clor 36 al gel de la glacera Upper Fremont a Wyoming. Es creu que es deu a la producció d'aquest isòtop per proves atmosfèriques d'armes nuclears a l'oceà.

El període de semidesintegració del clor 36 el fa útil per a la datació geològica en el rang de 60 000 a 1 milió d'anys. A més, es van produir grans quantitats de 36Cl per la irradiació d'aigua de mar durant les detonacions atmosfèriques d'armes nuclears entre 1952 i 1958. El temps de residència del 36Cl en l'atmosfera és d'aproximadament una setmana. Així, és un marcador per a les aigües superficials i subterrànies dels anys 1950, i també és útil per a la datació d'aigües que tinguen menys de 50 anys. El 36Cl s'ha emprat en altres àrees de les ciències geològiques, incloent la datació de gel i sediments.

Altres[modifica]

 • Un procés de potabilització àmpliament utilitzat és la cloració. S'empra àcid hipoclorós, que es produeix dissolent clor en aigua i regulant el pH.
 • En la producció de paper s'empra clor en el blanqueig de la polpa, encara que tendeix a ser substituït per diòxid de clor (ClO₂).
 • Una gran part del clor s'empra en la producció de clorur de vinil, compost orgànic que s'empra principalment en la síntesi del policlorur de vinil, conegut com a PVC.
 • S'usa en la síntesi de nombrosos compostos orgànics i inorgànics, per exemple tetraclorur de carboni, (CCl₄), o cloroform (CHCl₃), i distints halogenurs metàl·lics. També s'empra com a agent oxidant.
 • Preparació de clorur d'hidrogen (HCl, àcid clorhídric) pur; es pot dur a terme per síntesi directa
H₂ + Cl₂ → 2HCl
 • Alguns clorurs metàl·lics s'empren com catalitzadors. Per exemple, clour de ferro (II) (FeCl₂), clorur de ferro (III) (FeCl₃), clorur d'alumini (AlCl₃).
 • Àcid hipoclorós (HClO, component principal del lleixiu). S'empra en la depuració d'aigües i alguna de les seues sals com a agent blanquejant.
 • Àcid clorós,HClO₂. La sal de sodi corresponent, clorit de sodi NaClO₂, s'empra per a produir diòxid de clor, ClO₂, el qual s'usa com a desinfectant.
 • Àcid clòric (HClO₃). El clorat de sodi, NaClO₃, també es pot emprar per a produir diòxid de clor, emprat en el blanqueig de paper, així com per a obtenir perclorat.
 • Àcid perclòric (HClO₄). És un àcid oxidant i s'empra en la indústria d'explosius. El perclorat de sodi, NaClO₄, s'empra com a oxidant i en la indústria tèxtil i paperera.
 • Compostos de clor com els clorofluorocarburs (CFCs) contribueixen a la destrucció de la capa d'ozó i són gasos hivernacle.
 • Alguns compostos orgànics del clor s'empren com a pesticides. Per exemple, l'hexaclorobenzè (HCB), el para-diclorodifeniltricloroetà (DDT), el toxafè, etcètera.
 • Molts compostos organoclorats presenten problemes ambientals a càusa de la seua toxicitat, per exemple els pesticides anteriors, els bifenils policlorats (PCBs), o les dioxines.

Toxicitat[modifica]

El clor provoca irritació en el sistema respiratori, especialment en nens i persones d'edat. En estat gasós, irrita les mucoses i en estat líquid crema la pell. Es pot detectar en l'aire pel seu olor de partir de 3,5 ppm, essent mortal a partir d'uns 1000 ppm. Es va usar com a arma química en la Primera Guerra Mundial.

Una exposició aguda a altes (però no letals) concentracions de clor pot provocar un edema pulmonar, o líquid en el pulmons. Una exposició crònica a baixa concentració debilita els pulmons augmentant-ne la susceptibilitat a altres malalties pulmonars.

En molts països es fixa com a límit d'exposició en el treball per a aquest gas 0,5 ppm (mitja de 8 hores diàries, 40 hores a la setmana).

Es poden produir fums tòxics quan es mescla hipoclorit de sodi amb urea, amoníac o algun altre producte de neteja. Aquests fums consisteixen en una mescla de clor i clorur de nitrogen; per tant, aquestes combinacions haurien de ser evitades.

Referències[modifica]

 1. Chlorine, Gas Encyclopaedia, Air Liquide
 2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Emsley, John. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (en anglès). Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-850340-8. 
 4. Barthelmy, David. «Mineral Species sorted by the element Cl Chlorine». Webmineral, 1997-2014. [Consulta: 1r desembre 2023].
 5. 5,0 5,1 William M. Haynes. CRC handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and physical data. 92a edició. Boca Raton, FL.: CRC Press, 2011. ISBN 978-1-4398-5511-9. 
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Gutiérrez Ríos, E. Química inorgánica. 2a. Barcelona: Reverté, 1984. ISBN 8429172157. 
 7. 7,0 7,1 7,2 Winter, Mark. «Chlorine. Reactions». WebElements Periodic Table. The University of Sheffield and WebElements Ltd. [Consulta: 30 novembre 2023].

Enllaços externs[modifica]