Grup funcional

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

La combinació dels noms dels grups funcionals amb els noms dels alcans dels que procedeixin genera una nomenclatura sistemàtica per a denominar als composts orgànics.

Comuns[modifica]

Els grups funcionals més comuns són:

Grup funcional Tipus de compost Fórmula del
compost
Fórmula
gràfica
Prefix Sufix
Grup alquil Alcà R Alqil -il-
Grup alquenil Alquè R=R Alquè -enil-
Grup alquinil Alquí R≡R Alquí -inil-
Grup aril Arè _ _ _
Grup amino Amina NR3 Amina terciària amino- -amina
Grup hidroxil Alcohol R-OH Hidroxil hidroxi- -ol
Grup alcoxi
o ariloxi
Èter R-O-R' Èter alquiloxi o ariloxi Segons l'alcohol de
procedència:
alquil alquil èter
Grup carbonil Aldehid R-C(=O)H Aldehid oxo- -al
Cetona R-C(=O)-R' Cetona oxo- -ona
Grup carboxil
Grup acil
Àcid carboxílic R-COOH Àcid carboxílic carboxi- -ic
Grup alcoxicarbonil
o ariloxicarbonil
Grup acil
Èster R-COO-R' Èster -iloxicarbonil- (-COOR) Segons l'alcohol i
àcid de procedència:
alquilat d'alquil

Grup acil
Amida R-C(=O)N(-H)-R' Amida amido- Segons l'amina i
àcid de procedència:
alquil alcanamida
Grup acil Anhídrid d'àcid (RCO)2O Anhídrid -ic _
Grup acil Halur d'àcid -COX Halur d'àcid Haloformil- Halur de -oil

Amb nitrogen[modifica]

Hi ha bastants grups funcionals, a part d'amides i amines, que contenen àtoms de nitrogen:


Grup
funcional
Tipus de
compost
Fórmula Fórmula gràfica Prefix Sufix
_ Nitro R-NO2 Nitro nitro- _
_ Hidrazina R2N-NR2 _ _
_ Hidroxilamina -NOH _ _
_ Nitril o cianur R-CN Nitril ciano- alquilnitril
_ Isonitril R-NC _ alquilisonitril
_ Isocianat R-NCO Isocianat _ alquilisocianat
_ Isotiocianat R-NCS Isotiocianat _ alquilisotiocianat
Grup azo Azoderivat R-N=N-R' Grup azo _ _
_ Diazoderivat R=N=N diazo- _
_ Sal de diazoni -N≡N _ _
_ Azida -N=N=N Azida _ _

Amb sofre[modifica]

Altres grups funcionals que contenen àtoms de sofre:


Tipus de compost Grup funcional Fórmula Prefix Sufix
Tioèter o sulfur _ R-S-R' Sulfur _
Tiol _ R-SH Tiol _
Sulfòxid _ R-SO-R' Sulfòxid _
Sulfona _ R-SO2-R' Sulfona _
Àcid sulfònic _ RSO3H Àcid sulfònic _

Altres[modifica]

Altres grups funcionals:


Terme Fórmula Fórmula gràfica Prefix Sufix
Fosfodièster R-OP(=O)2O-R' _ _ _
Fenil R-C6H5 Fenil fenil- benzè
Piridil R-C5H4N 4-piridil
3-piridil
2-piridil
_ _
Metil R-CH3 _ metil- (de la mateixa manera que amb
altres:
etil, propil, butil, etc.)
_
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Grup funcional