Ètica kantiana

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Ètica kantiana

Abans de començar a explicar les característiques de l'ètica de *Kant cal partir d'una distinció prèvia que ell proposa: la d'ètiques materials i ètiques formals.

Són materials aquelles ètiques que afirmen que la bondat o maldat de la conducta humana depèn d'alguna cosa que es considera ben suprem per a l'home: els actes seran, per tant, bons quan ens apropin a la consecució de tal ben suprem, i dolents quan ens allunyin d'ell. Les ètiques materials suposen que hi ha béns, coses bones per a l'home, i determinen quin és el ben suprem o fi última de l'home (el plaure per a Epicuro, la felicitat virtuosa per a Aristòtil, etc.) Segons quin sigui el ben suprem, l'ètica estableix normes o preceptes amb la finalitat d'aconseguir-ho. Tota ètica material té contingut, en aquest doble sentit: 1) hi ha un ben suprem 2) es proposen els mitjans per aconseguir-ho.

  • Kant rebutja les ètiques materials, doncs presenten deficiències. En primer lloc, són empíriques, és a dir, a posteriori. El seu contingut està extret de l'experiència. Això impedeix que els seus principis siguin universals, ja que només l'a priori pot ser-ho. En segon lloc, els seus preceptes són hipotètics o condicionals. No valen absolutament, sinó només de manera condicional per aconseguir una certa fi. Això impedeix també que siguin universalment vàlides. Finalment, són *heterónomas. És a dir la voluntat és determinada a obrar d'una manera o un altre pel desig o inclinació a alguna cosa (plaure, per exemple)

Vist l'anterior, *Kant afirma que una ètica que pretén ser universal i racional no pot ser material, ha de ser, per tant, formal. L'ètica ha d'estar buida de contingut, és a dir: 1) no ha d'establir cap ben o fi que hagi de ser perseguit, i 2) no ens diu el que hem de fer, sinó com hem d'actuar. L'ètica formal es limita a assenyalar com hem d'obrar sempre, es tracti de l'acció concreta que es tracti. Un home actua moralment, segons *Kant, quan actua per deure. L'haver d'és, segons *Kant, "la necessitat d'una acció per respecte a la llei" és a dir, la submissió a una llei, no per la utilitat o la satisfacció que el seu compliment pugui proporcionar-nos, sinó per respecte a la mateixa.

  • Kant distingeix tres tipus d'accions:

1. Accions contràries en haver de. 2. Accions conforme a l'haver de. 3. Accions per deure. Només aquestes últimes posseeixen valor moral. Suposem un comerciant que no cobra preus abusius als seus clients. La seva acció és conforme en haver de. Ara bé, tal vegada ho faci per assegurar-se així la clientela, en tal caso l'acció és conforme en haver de, però no per deure. L'acció és un mitjà per aconseguir una fi. Si, per contra, actua per haver de, és a dir per considerar que aquest és el seu haver de, l'acció no és un mitjà per aconseguir una fi o propòsit, sinó que és una fi en si mateixa, alguna cosa que ha de fer-se per si. El valor moral d'una acció radica en el mòbil que determina la seva realització. Quan aquest mòbil és l'haver de té valor moral. L'exigència d'obrar moralment s'expressa en un imperatiu que no és ni pot ser hipotètic, sinó categòric. *Kant ofereix diverses formulacions de l'imperatiu categòric. La més famosa d'aquestes formulacions és la següent: obra només segons aquella màxima que puguis voler que es converteixi, al mateix temps, en llei universal. La "màxima" es refereix als principis subjectius de la voluntat, als seus propis mòbils que, de no existir l'imperatiu categòric impost per la raó, s'imposarien a la voluntat. Aquest imperatiu no és material, doncs no diu què hem de fer. És formal, quan diu com cal actuar. Proporciona una regla per mesurar les accions, gràcies a l'imperatiu podem avaluar qualsevol acció i qualificar-la com a convenient o inconvenient d'acord amb el principi de l'haver de.

Existeix una segona formulació famosa de l'imperatiu categòric, que és així: obra de tal manera que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en la de qualsevol un altre, sempre com una fi, i mai merament com un mitjà. *Kant entén que els éssers humans es caracteritzen per la seva autonomia, és a dir, la capacitat de donar-se normes a ells mateixos o de seguir de forma crítica les que els donen uns altres. Aquesta capacitat és única en la naturalesa i converteix als éssers humans en éssers excepcionals, incomparables amb qualsevol un altre, per la qual cosa no tenen preu, sinó que se li aplica un concepte diferent que és el valor. Aquest valor és expressable en el concepte ètic bàsic per a l'antropologia de *Kant, la dignitat. La dignitat suposa el deure actuar amb l'altre com si fos una fi en si mateix, és a dir, la impossibilitat d'utilitzar-ho com una cosa, com un mitjà per a la nostra conveniència.

A pesar que *Kant evita en bona mesura parlar del bé i el dolent, ell entén que existeix alguna cosa absolutament bo: el bé *incondicionado. Això és la bona voluntat, el desig de fer sempre les coses adequadament. *Kant entén que l'ètica (la raó pràctica) té alguns postulats que no són demostrables, com els tenia també la raó pura. Aquests postulats són la llibertat, la immortalitat de l'ànima i l'existència de Déu. Això és així perquè l'ètica tan sols té sentit si existeix la llibertat; la felicitat, que seria la perfecta adequació entre els nostres desitjos individuals i el deure moral tan sols es podria donar si fóssim infinits, perquè suposaria una voluntat santa en aquest món i això és impossible. Finalment, la mateixa idea de felicitat suposa l'existència d'una causa suprema de la naturalesa dotada d'enteniment i voluntat, és a dir, Déu.

Com veiem, per *Kant, la moralitat col·loca a l'home en el llindar de la religió. No obstant això, encara que porta cap a ella, no és el seu objectiu perquè l'home no ha de tendir a la felicitat, sinó a la racionalitat. La religió serveix com a esperança per a la moralitat.