Ajuda:Taula

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Creació d'una taula[modifica]

Utilitzant la barra de botons[modifica]

Per inserir automàticament una taula, feu clic a Vector toolbar insert table button.png o Button insert table.png en la barra de botons d'edició.

S'afegeix el següent text en clicar Taula:

{| class="wikitable" border="1"
|+ títol
! capçalera !! capçalera
|-
| cel·la || cel·la
|-
| cel·la || cel·la
|}

Aquest codi produirà la següent taula:

títol
capçalera capçalera
cel·la cel·la
cel·la cel·la

El text de la mostra ("capçalera" o "cel·la") està destinat a ser reemplaçat amb dades reals.

Importació des d'un full de càlcul[modifica]

Pot importar-se fàcilment des d'una selecció d'un full de càlcul mitjançant l'eina Excel2Wiki.

Amb sintaxi wiki[modifica]

Els elements de sintaxi emprats són els següents:

-- llegenda
{| inici de taula
|} fi de taula
|+ títol de la taula
|- separador de files
! inici de ceŀla estil negreta, o bé final atributs
!! nova ceŀla amb negreta
| inici de ceŀla estil normal, o bé final atributs
|| nova ceŀla estil normal

Posicionament de la taula[modifica]

La taula, per defecte està alineada a l'esquerra.

Taula flotant[modifica]

En aquest cas el text envolta a dreta (floatright) o esquerra (floatleft), segons el cas, la taula.

Aquest paràgraf està abans de les taules. Es mostren dos taules una a la dreta i l'altra a l'esquerra.
S'ha utilitzat la plantilla {{tl|lorem}} per farcir de text l'espai entre les taules.
{| class="wikitable floatright"
|+ Taula a la dreta
| Col 1, fila 1
| Col 2, fila 1
|-
| Col 1, fila 2
| Col 2, fila 2
|}
{| class="wikitable floatleft"
|+ Taula a l'esquerra
| Col 1, fila 1
| Col 2, fila 1
|-
| Col 1, fila 2
| Col 2, fila 2
|}
{{lorem}}

Visualització:

Aquest paràgraf està abans de les taules. Es mostren dos taules una a la dreta i l'altra a l'esquerra. S'ha utilitzat la plantilla {{lorem}} per farcir de text l'espai entre les taules.

Taula a la dreta
Col 1, fila 1 Col 2, fila 1
Col 1, fila 2 Col 2, fila 2
Taula a l'esquerra
Col 1, fila 1 Col 2, fila 1
Col 1, fila 2 Col 2, fila 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Observeu que si utilitzem align="right" o align="left", el text arriba a "tocar" la taula, ja que no deixa un marge al voltant de la taula:

Aquest paràgraf està abans de les taules. Es mostren dos taules una a la dreta i l'altra a l'esquerra.
{| class="wikitable" align="right"
|+ Taula a la dreta
| Col 1, fila 1
| Col 2, fila 1
|-
| Col 1, fila 2
| Col 2, fila 2
|}
{| class="wikitable" align="left"
|+ Taula a l'esquerra
| Col 1, fila 1
| Col 2, fila 1
|-
| Col 1, fila 2
| Col 2, fila 2
|}
{{lorem}}

Visualització:

Aquest paràgraf està abans de les taules. Es mostren dos taules una a la dreta i l'altra a l'esquerra.

Taula a la dreta
Col 1, fila 1 Col 2, fila 1
Col 1, fila 2 Col 2, fila 2
Taula a l'esquerra
Col 1, fila 1 Col 2, fila 1
Col 1, fila 2 Col 2, fila 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Taula centrada[modifica]

Una taula centrada no pot ser alhora flotant, és a dir: no hi ha text apareixerà a cada costat. Hi ha dos formes equivalents:

align="center"[modifica]

Text abans de la taula...
{| class="wikitable" align="center"
|+ '''Cel·les alineades a l'esquerra, taula centrada'''
! scope="col" | Duis
! scope="col" | aute
! scope="col" | irure
|-
| dolor || in reprehenderit || in voluptate velit
|-
| esse cillum dolore || eu fugiat nulla || pariatur.
|}
...text després de la taula

Visualització:

Text abans de la taula...

Cel·les alineades a l'esquerra, taula centrada
Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

...text després de la taula

style="margin:auto"[modifica]

Text abans de la taula...
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ '''Cel·les alineades a l'esquerra, taula centrada'''
! scope="col" | Duis
! scope="col" | aute
! scope="col" | irure
|-
| dolor || in reprehenderit || in voluptate velit
|-
| esse cillum dolore || eu fugiat nulla || pariatur.
|}
...text després de la taula

Visualització:

Text abans de la taula...

Cel·les alineades a l'esquerra, taula centrada
Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

...text després de la taula

Posicionament del contingut de les cel·les[modifica]

Per defecte el contingut de les cel·les queda:

 • verticalment: centrat
 • horitzontalment: arrenglerat a l'esquerra fora del títol i les capçaleres que queden centrats.

Però es pot modificar aquestes posicions amb diferents paràmetres:

 • verticalment: valign="top", valign="center", valign="bottom"
 • horitzontalment: align="right", align="center", align="left"

Individualment per cel·la[modifica]

{| class="wikitable"
|+ títol
! capçalera !! capçalera !! capçalera
|-
| cel·la<br>cel·la || valign="top" | cel·la || align="right" valign="bottom" | 1200
|-
| valign="top" | cel·la || cel·la<br>cel·la || align="right" valign="bottom" | 12
|}

Visualització:

títol
capçalera capçalera capçalera
cel·la
cel·la
cel·la 1200
cel·la cel·la
cel·la
12

Nota important: generalment les dades numèriques queden millor arrenglerades a la dreta, llavors (envers d'utilitzar align="right") és millor utilitzar la plantilla {{ntr}}.

Per les cel·les d'una fila[modifica]

{| class="wikitable"
|+ títol
! capçalera !! capçalera !! capçalera
|- valign="top"
| cel·la<br>cel·la || cel·la || cel·la
|- valign="bottom"
| cel·la || cel·la<br>cel·la || cel·la
|- align="right"
| cel·la || align="center" | cel·la || cel·la
|}

Visualització:

títol
capçalera capçalera capçalera
cel·la
cel·la
cel·la cel·la
cel·la cel·la
cel·la
cel·la
cel·la cel·la cel·la

Vores de la taula[modifica]

Per canviar la vora de la taula cal prescindir del paràmetre class="wikitable" i incloure border="n" on n és el gruix. Per excloure les vores llavors cal excloure el paràmetre del border.

Exemples[modifica]

Amb una vora més ampla:

{| border="1"
|-
| Cel·la 1
|-
| Cel·la 2
|}

Visualització:

Cel·la 1
Cel·la 2


Sense vores:

{|
| Aa || B
|-
| C || D
|}

Visualització:

Aa B
C D

Acoloriment de les cel·les[modifica]

Personalitzat[modifica]

Cal assignar amb un número o un nom (mireu a Llista de colors HTML els noms de colors VGA i X11 per a utilitzar) el color destinat a la font (color) o al fons (background).

Observeu que en aquest exemple s'assigna uns colors per defecte a la taula, a la fila del mig (on s'ha utilitzat un número envers d0un nom) i després a algunes de les cel·les:

{| class="wikitable" style="background: yellow; color: BlueViolet"
|-
| stu || style="background: silver" | vwx || yz
|- style="background: #FF0000; color: white"
| stu || style="background: silver" | vwx || yz
|-
| stu || style="background: silver" | vwx || yz
|}

Visualització:

stu vwx yz
stu vwx yz
stu vwx yz

Amb plantilles predissenyades[modifica]

Les cel·les es poden acolorir amb plantilles ja existents {{cel·la sí}} / {{cel·la no}} / {{cel·la ?}} / {{cel·la parcial}}

{| class="wikitable"
! elems !! atribut 1 !! atribut 2
|-
| elem1 || {{cel·la sí}} || {{cel·la no}}
|-
| elem2 || {{cel·la parcial | explicació parcialitat}} || {{cel·la ?}}
|}

Visualització:

elems atribut 1 atribut 2
elem1 No
elem2 explicació parcialitat ???

Combinació de cel·les[modifica]

Per fer-ho s'utilitzen: colspan i rowspan.

{| class="wikitable"
|-
| Columna 1 || Columna 2 || Columna 3
|-
| rowspan="2" | A
| colspan="2" style="text-align: center;" | B
|-
| C <!-- columna 1 ocupada per cel·la A -->
| D
|-
| E
| rowspan="2" colspan="2" style="text-align: center;" |F
|-
| G <!-- columna 2+3 ocupada per cel·la F -->
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | H
|}

Visualització:

Columna 1 Columna 2 Columna 3
A B
C D
E F
G
H

Taules amagables[modifica]

Sintaxi[modifica]

Cal escriure a class="wikitable collapsible estat" , on estat pot prendre els valors "collapsed", "autocollapse", buit

Exemples[modifica]

{| class="wikitable collapsible collapsed"
! elems !! atribut 1 !! atribut 2
|-
| elem1 || {{cel·la sí}} || {{cel·la no}}
|-
| elem2 || {{cel·la parcial | explicació parcialitat}} || {{cel·la ?}}
|}

Visualització:


{| class="wikitable collapsible"
! elems !! atribut 1 !! atribut 2
|-
| elem1 || {{cel·la sí}} || {{cel·la no}}
|-
| elem2 || {{cel·la parcial | explicació parcialitat}} || {{cel·la ?}}
|}

Visualització:

elems atribut 1 atribut 2
elem1 No
elem2 explicació parcialitat ???

Alineació dels números[modifica]

Sense o amb igual nombre de decimals[modifica]

Per fer-ho el millor és utilitzar la plantilla {{ntr}}, que a més posa el punt dels milers.

{|class="wikitable sortable"
|+Una taula ordenable
!Alineament a la dreta
|-
| {{ntr|7917.231}} km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|36387.065}} km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|6405.591}} km<sup>-2</sup>
|}

Visualització:

Una taula ordenable
Alineament a la dreta
&00000000000079172309997.917,231 km-2
&000000000003638706500036.387,065 km-2
&00000000000064055910006.405,591 km-2

Amb diferent nombre de decimals[modifica]

{| class="wikitable"
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

Visualització:

432 .1
43 .21
4 .321


I amb altres columnes:

{| class="wikitable"
! Element
! Número
|-
| Primer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
| Segon
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
| Tercer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

Visualització:

Element Número
Primer
432 .1
Segon
43 .21
Tercer
4 .321

Taules amb ordenació[modifica]

Es poden crear taules amb ordenació de les files segons el contingut de les columnes.

{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic
! scope="col" | Numèric
! scope="col" | Numèric ntr
! scope="col" | Data
! scope="col" class="unsortable" | No ordenable
|-
| b || 20 || {{ntr|1200}} || {{Dts|24|11|2008}} || Aquesta
|-
| a || 8 || {{ntr|8}}   || {{Dts|1|3|2004}} || columna
|-
| c || 6 || {{ntr|66}}  || {{Dts|23|7|1979}} || no pot
|-
| e || 4 || {{ntr|14000}} || {{Dts|8|12|1492}} || ser
|-
| d || 0 || {{ntr|0}}   || {{Dts|13|8|1601}} || ordenada.
|}

Apareix així:

Taula ordenable
Alfabètic Numèric Numèric ntr Data No ordenable
b 20 &00000000000012000000001.200 02008-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 24 de novembre de 2008 Aquesta
a 8 &00000000000000080000008 02004-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 1 de març de 2004 columna
c 6 &000000000000006600000066 01979-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 23 de juliol de 1979 no pot
e 4 &000000000001400000000014.000 01492-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 8 de desembre de 1492 ser
d 0 &00000000000000000000000 01601-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 13 d'agost de 1601 ordenada.

Important: Observeu en aquest exemple s'ha utilitzat en la tercera columna la plantilla {{ntr}} i per la quarta {{Dts}}, que no és necessària però dóna un millor aspecte. Recordeu que per la quarta també hagués funcionat, sense Dts, si haguéssim posat 2008-11-24, 2004-03-01, etc.

Excloent l'última fila de la classificació[modifica]

De vegades és útil per excloure l'última fila d'una taula a partir del procés de classificació.

Això es pot aconseguir mitjançant la declaració de l'última fila com un peu de pàgina

Sintaxi wiki

{|class="wikitable sortable"
!Nom!!Cognom!!Talla
|-
|John||Smith||1.85
|-
|Ron||Ray||1.89
|-
|Mario||Bianchi||1.72
|-
! !!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom Cognom Talla
John Smith 1.85
Ron Ray 1.89
Mario Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82

Amb un ordre alternatiu[modifica]

S'utilitza el data-sort-value="valor", on valor és el criteri d'ordenació a utilitzar.

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Talla
|-
|data-sort-value="Smith, John"|John Smith||1.85
|-
|data-sort-value="Ray, Ian"|Ian Ray||1.89
|-
|data-sort-value="Bianchi, Zachary"|Zachary Bianchi||1.72
|-
!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom i cognom Talla
John Smith 1.85
Ian Ray 1.89
Zachary Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82

Utilitzant plantilles[modifica]

El un exemple semblant a l'anterior i utilitzant la plantilla {{ordre}}:

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Temps
|-
|{{ordre|Smith, John|John Smith}}||{{ordre|45|45 segons}}
|-
|{{ordre|Ray, Ian|Ian Ray}}||{{ordre|90|1 minut i mig}}
|-
|{{ordre|Bianchi, Zachary|Zachary Bianchi}}||{{ordre|64|1:04 minuts}}
|}

Apareix així:

Nom i cognom Temps
John Smith 45 segons
Ian Ray 1 minut i mig
Zachary Bianchi 1:04 minuts


I utilitzant la plantilla {{ssft}}:

{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic incorrecte
! scope="col" | Alf. correcte
|-
| àbac || {{ssft|àbac}} 
|-
| bitlla || bitlla 
|-
| astre || astre 
|-
| etiòpic || etiòpic 
|-
| ésser || {{ssft|ésser}} 
|}
Taula ordenable
Alfabètic Alf. correcte
àbac àbac
bitlla bitlla
astre astre
etiòpic etiòpic
ésser ésser

Taules amb un seguit d'imatges[modifica]

L'auto-centrat de les imates dins de les cel·les simplement requereix l'ús de ("<center>[[Fitxer:..]]</center>").

{| class="wikitable"
|-
|<!--Col1-->[[Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|299x125px]]
|<!--Col2--><center>[[Fitxer:Utrecht 003.jpg|299x125px]]</center>
|<!--Col3--> [[Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|299x125px]] 
|-
|<!--Col1-->Torre principal de Brigittenstraat
|<!--Col2-->Claustre de l'església principal d'Utrecht
|<!--Col3--><center><small>Vista des del campanar</small></center>
|}

Visualització:

Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg
Utrecht 003.jpg
 Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg 
Torre principal de Brigittenstraat Claustre de l'església principal d'Utrecht
Vista des del campanar

Recordeu que també es pot utilitzar <gallery>:

<gallery>
Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|Torre principal de Brigittenstraat
Fitxer:Utrecht 003.jpg|Claustre de l'església principal d'Utrecht
Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|<small>Vista des del campanar</small>
</gallery>

Visualització:

Vegeu també[modifica]

Podeu utilitzar en alguns casos la plantilla {{Aligned table}}.

Tipus de llenguatge permesos per construir taules[modifica]

MediaWiki suporta tres formes d'escriure taules:

 • XHTML
 • HTML simplificat
 • Sintaxi Wiki

Llenguatge de marques[modifica]

Comparació de sintaxis
 XHTML HTML simplificat Wiki
Taula <table></table> <table></table> {| paràmetres |}
Subtítol <caption></caption> <caption></caption> |+ subtítol
Fila <tr></tr> <tr> |- paràmetres
Cel·la

<td>c1</td>
<td>c2</td>

<td>c1
<td>c2

| c1

| c2

Cel·la <td>c1</td><td>c2</td> <td>c3</td> <td>c1 <td>c2 <td>c3 |c1||c2||c3
Capçalera <th></th> <th> ! capçalera
Exemple 1
1 2
3 4
5 6
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
  <tr>
   <td> 5 <td> 6
</table>
{| 
| 1 || 2 
|- 
| 3 || 4 
|- 
| 5 || 6 
|}
Exemple 2
Blanc i negre
Nom del color Codi
Negre #000000
Blanc #ffffff
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color</th>
   <th>Codi</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Negre</td>
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>Blanc</td>
   <td>#ffffff</td>
  </tr>
</table>
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color
   <th>Codi
  <tr>
   <td>Negre
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000
  <tr>
   <td>Blanc
   <td>#ffffff
</table>
{| class="wikitable"
|+ '''Blanc i negre'''
! Nom del color !! Codi
|-
| Negre
| style="background: #000000; color:#FFFFFF" | #000000
|-
| Blanc
| #ffffff
|}
Pros
 • Es pot crear amb qualsevol editor XHTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Es pot crear amb qualsevol editor HTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Ocupa menys que l'XHTML
 • Fàcil escriptura
 • Ocupa el menor espai
Contres
 • Tediós
 • Ocupa molt espai
 • Confús, especialment per a gent amb experiència amb l'HTML
 • Mal delimitat
 • Sintaxi poc coneguda
 • Estructura rígida, no es pot sagnar
 XHTML HTML simplificat Wiki