Ajuda:Taula

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Introducció[modifica]

En aquesta ajuda es parlarà de la creació i modificació de taules.

Es pot fer amb dos sistemes no excloents i habitualment complementaris:

Sistema Característiques rellevants Accés
(pestanya)
Editor visual
El més recomanable ja que compleix la majoria de requeriments que es poden demanar en una taula:
 • Creació de:
  • L'esquema bàsic en determinar el nombre de columnes i files (i indicant si s'hi vol encapçalaments).
  • Taules copiades al porta-retalls d'editors de text o d'una fulla de càlcul.
 • Establir si el contingut serà ordenable.
 • Establir si serà plegable i si es presenta plegada.
 • Inserir, eliminar o moure files o columnes.
 • Fusió de cel·les (o la seva separació).
Modifica
Codi wiki
En alguns casos serà útil poder modificar, a més, alguns aspectes de la taula com:
 • Assignar un títol a la taula.
 • Estils (per ex. color i alineació del text, color de fons) de:
  • La taula per a tots els seus elements.
  • Una cel·la, individualment.
  • Una fila, individualment.
 • Vores de les cel·les.
 • Espaiat entre el contingut i la vora.
 • Amplada de les columnes.
 • Alineació de la taula i taula "flotant".
 • Ordenació més acurada de les files (amb l'ús de plantilles accessòries).
Modifica el codi.

Edició amb l'editor visual[modifica]

Edició amb codi wiki[modifica]

Una vegada en la finestra d'edició, després de seleccionar la pestanya Modifica el codi: Per inserir automàticament una taula, feu clic a o en la barra de botons d'edició.

A Mediawiki hi podeu trobar:
 1. Sumari de format de taules en codi wiki
 2. Conceptes bàsics
  1. Encapçalaments d'una taula
  2. Títol
  3. class="wikitable" o el tipus de cel·la estàndard de la Viquipèdia.
  4. Combinació HTML de cel·les en columnes o files
 3. Atributs HTML
  1. Atributs (color del text, color del fons) en:
   1. Taules
   2. Cel·les
   3. Files
   4. Pel títol i els encapçalaments
  2. Vores de les cel·les:
   1. Simple d'un píxel per la taula
   2. Altres amplades
  3. Marges pel contingut de la cel·la
  4. Amplada de columna
  5. Accessibilitat de les cel·les d'encapçalament de la taula
 4. Alineació
  1. Alineació de la taula
  2. Taula flotant al voltant del text
  3. Alineació del contingut de la cel·la

Aspectes no tractats allà s'expliquen a continuació:

Acoloriment de les cel·les[modifica]

Personalitzat[modifica]

Vegeu "Atributs" (per taula, cel·la o fila).

Amb plantilles predissenyades[modifica]

Les cel·les es poden acolorir amb plantilles ja existents {{cel·la sí}} / {{cel·la no}} / {{cel·la ?}} / {{cel·la parcial}}

{| class="wikitable"
! elems !! atribut 1 !! atribut 2
|-
| elem1 || {{cel·la sí}} || {{cel·la no}}
|-
| elem2 || {{cel·la parcial | explicació parcialitat}} || {{cel·la ?}}
|}

Visualització:

elems atribut 1 atribut 2
elem1 No
elem2 explicació parcialitat ???

Utilitzant {{shade}}:

{{shade|100}}% 100% {{shade|color=blue|100}}% 100%
{{shade|75}}% 75% {{shade|color=blue|75|73–78}}% 73–78%
{{shade|25}}% 25% {{shade|color=blue|40|{{val|40|2|u=%}}}} 40%±2%
{{shade|0}}% 0% {{shade|color=blue|10}}% 10%

Alineació dels números[modifica]

Sense o amb igual nombre de decimals[modifica]

Per fer-ho el millor és utilitzar la plantilla {{ntr}}, que a més posa el punt dels milers.

Una taula ordenable
Alineament a la dreta
7.917,231 km-2
36.387,065 km-2
6.405,591 km-2
{|class="wikitable sortable"
|+Una taula ordenable
!Alineament a la dreta
|-
| {{ntr|7917.231}}&nbsp;km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|36387.065}}&nbsp;km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|6405.591}}&nbsp;km<sup>-2</sup>
|}

Amb diferent nombre de decimals[modifica]

432 .1
43 .21
4 .321
{| class="wikitable"
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

I amb altres columnes:

Element Número
Primer
432 .1
Segon
43 .21
Tercer
4 .321
{| class="wikitable"
! Element
! Número
|-
| Primer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
| Segon
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
| Tercer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

Capçaleres de columna orientades verticalment[modifica]

De vegades és desitjable (com en una taula formada principalment per números) girar el text de manera que passi de dalt a baix o de baix a dalt en lloc d'esquerra a dreta o dreta a esquerra.

Incloeu el text de cada capçalera en una plantilla {{Encapçalament vertical}} o el sinònim en anglès {{vert header}}. Per exemple:

nom
columnes
de dades
altra columna
dades
més
dades
gats 273 53 1
gossos 65 8,492 2
rates 1,649 548 3
{| class="wikitable"
|-
! rowspan=2 {{vert header|stp=1|nom}}
! colspan=2 {{vert header|columnes</br>de dades}}
! rowspan=2 {{vert header|stp=1|altra columna}}
|-
! {{vert header|stp=1|dades}}
! {{vert header|stp=1|més</br>dades}}
|-
| gats
| 273
| 53
| 1
|-
| gossos
| 65
| 8,492
| 2
|-
| rates
| 1,649
| 548
| 3
|}

Taules amb ordenació[modifica]

Es poden crear taules amb ordenació de les files segons el contingut de les columnes. Per ordenar els números utilitzeu {{ntr}}.

Amb ntr, val o dts[modifica]

En aquest cas s'admeten:

 • {{ntr}}: números
 • {{val}}: mesures amb unitats
 • {{dts}}: dates imprecises (sense dia o sense dia i mes).
{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic
! scope="col" | Numèric
! scope="col" | Numèric ntr
! scope="col" | Numèric val
! scope="col" | Data
! scope="col" class="unsortable" | No ordenable
|-
| b || 20 || {{ntr|1200}} || {{val|3|ul= Mm}} || {{Dts|2008|11|24|abbr=yes}} || Aquesta
|-
| a || 8 || {{ntr|8}}  || {{val|4e6|ul= m}} || {{Dts|2004|3|1}} || columna
|-
| c || 6 || {{ntr|66}}  || {{val|1|ul= km}} || {{Dts|1979|7|23}} || no pot
|-
| e || 4 || {{ntr|14000}}|| {{val|5e3|u= m}} || {{Dts|1492}} || ser
|-
| d || 0 || {{ntr|0}}  || {{val|2|u=  m}} || {{Dts|1601|8}} || ordenada.
|-
| f || 1 || {{ntr|15000}}|| {{val|39|ul= mm}} || {{Dts|2020-03-14|format=dmy}} || També
|-
| g || 5 || {{ntr|33}}  || {{val|400|ul=cm}} || {{Dts|15 gen 2021|format=dmy}} || altres 
|-
| h || 75 || {{ntr|2020}} || {{val|5e3|u= um}} || {{Dts|21 setembre 2021}} || formats.
|}

Apareix així:

Taula ordenable
Alfabètic Numèric Numèric ntr Numèric val Data No ordenable
b 20 1.200 Mm 24 nov 2008 Aquesta
a 8 8 4×106 m 1 març 2004 columna
c 6 66 km 23 juliol 1979 no pot
e 4 14.000 5×103 m 1492 ser
d 0 0 2 m agost 1601 ordenada.
f 1 15.000 39 mm 14 març 2020 També
g 5 33 400 cm 15 gen 2021 altres
h 75 2.020 5×103 µm 21 setembre 2021 formats.

Important: Observeu en aquest exemple s'ha utilitzat en la tercera columna la plantilla {{ntr}} i per la quarta {{Dts}}, que no és necessària però dóna un millor aspecte. Recordeu que per la quarta també hagués funcionat, sense Dts, si haguéssim posat 2008-11-24, 2004-03-01, etc.

Excloent l'última fila de la classificació[modifica]

De vegades és útil per excloure l'última fila d'una taula a partir del procés de classificació.

Això es pot aconseguir mitjançant la declaració de l'última fila com un peu de pàgina

Sintaxi wiki

{|class="wikitable sortable"
!Nom!!Cognom!!Talla
|-
|John||Smith||1.85
|-
|Ron||Ray||1.89
|-
|Mario||Bianchi||1.72
|-
! !!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom Cognom Talla
John Smith 1.85
Ron Ray 1.89
Mario Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82

Amb un ordre alternatiu[modifica]

S'utilitza el data-sort-value="valor", on valor és el criteri d'ordenació a utilitzar.

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Talla
|-
|data-sort-value="Smith, John"|John Smith||1.85
|-
|data-sort-value="Ray, Ian"|Ian Ray||1.89
|-
|data-sort-value="Bianchi, Zachary"|Zachary Bianchi||1.72
|-
!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom i cognom Talla
John Smith 1.85
Ian Ray 1.89
Zachary Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82
Utilitzant plantilles[modifica]

El un exemple semblant a l'anterior i utilitzant la plantilla {{ordre}}:

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Temps
|-
|{{ordre|Smith, John|John Smith}}||{{ordre|45|45 segons}}
|-
|{{ordre|Ray, Ian|Ian Ray}}||{{ordre|90|1 minut i mig}}
|-
|{{ordre|Bianchi, Zachary|Zachary Bianchi}}||{{ordre|64|1:04 minuts}}
|}

Apareix així:

Nom i cognom Temps
John Smith 45 segons
Ian Ray 1 minut i mig
Zachary Bianchi 1:04 minuts


I utilitzant la plantilla {{ssft}}:

{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic incorrecte
! scope="col" | Alf. correcte
|-
| àbac || {{ssft|àbac}} 
|-
| bitlla || bitlla 
|-
| astre || astre 
|-
| etiòpic || etiòpic 
|-
| ésser || {{ssft|ésser}} 
|}
Taula ordenable
Alfabètic Alf. correcte
àbac àbac
bitlla bitlla
astre astre
etiòpic etiòpic
ésser ésser

Taules amb un seguit d'imatges[modifica]

L'auto-centrat de les imates dins de les cel·les simplement requereix l'ús de ("<center>[[Fitxer:..]]</center>").

{| class="wikitable"
|-
|<!--Col1-->[[Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|299x125px]]
|<!--Col2--><center>[[Fitxer:Utrecht 003.jpg|299x125px]]</center>
|<!--Col3-->&nbsp;[[Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|299x125px]]&nbsp;
|-
|<!--Col1-->Torre principal de Brigittenstraat
|<!--Col2-->Claustre de l'església principal d'Utrecht
|<!--Col3--><center><small>Vista des del campanar</small></center>
|}

Visualització:

  
Torre principal de Brigittenstraat Claustre de l'església principal d'Utrecht
Vista des del campanar

Recordeu que també es pot utilitzar <gallery>:

<gallery>
Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|Torre principal de Brigittenstraat
Fitxer:Utrecht 003.jpg|Claustre de l'església principal d'Utrecht
Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|<small>Vista des del campanar</small>
</gallery>

Visualització:

Vegeu també[modifica]

Podeu utilitzar en alguns casos la plantilla {{Aligned table}}.

Tipus de llenguatge permesos per construir taules[modifica]

MediaWiki suporta tres formes d'escriure taules:

 • XHTML
 • HTML simplificat
 • Sintaxi Wiki

Llenguatge de marques[modifica]

Comparació de sintaxis
 XHTML HTML simplificat Wiki
Taula <table></table> <table></table> {| paràmetres |}
Subtítol <caption></caption> <caption></caption> |+ subtítol
Fila <tr></tr> <tr> |- paràmetres
Cel·la

<td>c1</td>
<td>c2</td>

<td>c1
<td>c2

| c1

| c2

Cel·la <td>c1</td><td>c2</td> <td>c3</td> <td>c1 <td>c2 <td>c3 |c1||c2||c3
Capçalera <th></th> <th> ! capçalera
Exemple 1
1 2
3 4
5 6
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
  <tr>
   <td> 5 <td> 6
</table>
{| 
| 1 || 2 
|- 
| 3 || 4 
|- 
| 5 || 6 
|}
Exemple 2
Blanc i negre
Nom del color Codi
Negre #000000
Blanc #ffffff
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color</th>
   <th>Codi</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Negre</td>
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>Blanc</td>
   <td>#ffffff</td>
  </tr>
</table>
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color
   <th>Codi
  <tr>
   <td>Negre
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000
  <tr>
   <td>Blanc
   <td>#ffffff
</table>
{| class="wikitable"
|+ '''Blanc i negre'''
! Nom del color !! Codi
|-
| Negre
| style="background: #000000; color:#FFFFFF" | #000000
|-
| Blanc
| #ffffff
|}
Pros
 • Es pot crear amb qualsevol editor XHTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Es pot crear amb qualsevol editor HTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Ocupa menys que l'XHTML
 • Fàcil escriptura
 • Ocupa el menor espai
Contres
 • Tediós
 • Ocupa molt espai
 • Confús, especialment per a gent amb experiència amb l'HTML
 • Mal delimitat
 • Sintaxi poc coneguda
 • Estructura rígida, no es pot sagnar
 XHTML HTML simplificat Wiki