Devanagari

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
No veieu bé alguns caràcters?
Infotaula sistema d'escripturaDevanagari
Letter A Devanagari.svg
Tipus abugida i alfabet
ISO 15924 Deva (315)
Direcció del text D'esquerra a dreta
Modifica les dades a Wikidata
Rigveda manuscrit en devanagari (començament del segle XIX)

El devanagari (en sànscrit: देवनागरी, devanāgarī) és un alfabet abugida utilitzat per a escriure idiomes com el sànscrit, l'hindi, el nepalès, el marathi, el caixmiri, el sindhi, el bihari, el bhili, el konkani o el bhojpuri. És un dels alfabets més utilitzats a l'Índia i al Nepal.


Orígens[modifica]

L'escriptura devanagari sorgeix prop de l'any 1200 dC a partir de l'escriptura siddham, substituint gradualment l'escriptura sharada. Ambdues són descendents immediats de l'escriptura gupta, la qual va derivar de l'escriptura brahmi, que probablement va sorgir al segle III aC. Els descendents del brahmi formen la família bràhmica, incloent-hi els alfabets nacionals de moltes altres llengües de l'Índia.

Etimologia[modifica]

El mot devanagari deriva del sànscrit deva 'diví, excel·lent', i nagari 'urbà', un adjectiu vriddhi femení que deriva de nàgara 'ciutat'. Ambdós formen un compost tatpurusha, que podria traduir-se com '(escriptura) urbana divina', la qual cosa probablement identificava a la devanagari dins d'un grup més gran d'escriptures nàgari ('urbanes'). L'escriptura nàgari és una forma primerenca de devanagari, apareguda al voltant del segle VIII com a variant oriental de l'escriptura gupta, i contemporània amb la sharada, la seua variant occidental. El nom devanagari hauria d'entendre's, aleshores, com "forma excel·lent (o perfeccionada) de l'escriptura nàgari".

Principis[modifica]

El devanagari és un alfabet del tipus anomenat abugida, on cada consonant té una vocal inherent (a) que pot ser canviada amb diferents signes vocàlics diacrítics. La majoria de les consonants poden unir-se a una altra o altres, suprimint d'esta manera la vocal inherent. La forma resultant és coneguda com a lligadura. Les consonants lligades normalment són una variant simplificada de la consonant normal (normalment se suprimeix el traç vertical de la consonant), encara que en algun cas la forma lligada pot diferir de la forma no lligada.

El devanagari s'escriu d'esquerra a dreta. En sànscrit les paraules s'escrivien juntes, sense espais, de manera que la línia horitzontal superior era contínua, encara que existien certes excepcions a aquesta regla. La ruptura de la línia superior marca pauses de respiració. En les llengües modernes s'usa separació entre paraules. El devanagari no fa distinció entre majúscules i minúscules.

El devanagari té d'una banda 16 śakti, que inclouen les svara (lit. "so, to, accent", sons purs, o vocals) més l'anusvāra ( o , m amb punt inferior o superior) i la visarga (, h amb punt inferior); i d'altra banda 34 vyañjana ("ornaments", consonants). Una akshara (síl·laba) es forma amb la combinació d'una o cap vyañjana i una o mes svara, i representa la unitat fonètica de la shabda (paraula). Per a escriure un akshara s'apliquen a la vyañjana modificadors diacrítics estàndard que representen les svara.

Les śakti i les vyañjana s'ordenen i agrupen lògicament per al seu estudi o recitació. Així, els sons purs, a, i, u, (r amb punt a sota) i (l amb punt a sota), i les seues versions allargades (aa, ii, uu, i ḷḷ) són seguits per les formes combinades (e, ai, o, au), nasals () i aspirades (). Les vyañjana en si s'agrupen en 6 grups (files) o varga de 5 membres (columnes). Les primeres cinc files progressen en el sentit velar, palatal, retroflexa, dental i labial, en correspondència amb els punts d'articulació de la llengua cap a parts cada vegada més externes en fer el so. Les vyañjana restants són tècnicament sonores, sibilants, o àmpliament usades com a formes conjuntes. Per a cada fila o grup, les columnes avancen lògicament cap a sons més suaus, aparellats amb les formes aspirades, i finalitzant amb la forma nasal per a tal grup (és a dir, sorda, sorda aspirada, sonora, sonora aspirada i nasal).

La pronunciació del sànscrit escrit en devanagari manca completament d'ambigüitat (és completament fonètic). De mode semblant, es considera que cada paraula en sànscrit s'escriu d'una sola manera (descomptades les variants tipogràfiques modernes emprades per a representar formes conjuntes). No obstant això, s'han acceptat certes convencions en els llenguatges moderns; per exemple, el trucament de la forma vocal de l'última consonant en parlar, encara quan continua sent escrita en la forma completa. Existeixen també algunes convencions modernes sobre com escriure paraules estrangeres en devanagari.

Alguns textos sànscrits i mantres s'escriuen típicament amb marques diacrítiques addicionals dalt i baix de les akshara per a denotar altura i tempo del so, per a assegurar que la reproducció d'aquest és exacta.

Símbols del devanagari[modifica]

Totes les vocals en devanagari s'annexen dalt o baix de la consonant, o a un signe vocàlic AA agregat a la dreta de la consonant, a excepció del signe vocàlic I, que s'agrega a l'esquerra. La següent taula de vocals mostra a la columna "Lletra" conté el símbol emprat quan la vocal s'usa sense consonant; la columna "Signe de la vocal amb [p]" conté el símbol usat quan una vocal s'annexa a una consonant, mostrada en el cas amb la lletra "p" com a exemple; la columna "Nom Unicode" conté el nom donat a la vocal en l'especificació Unicode; i la columna AFI conté el o els caràcters de l'Alfabet Fonètic Internacional corresponents a la pronunciació hindi del caràcter devanagari.

Vocals devanagari
Lletra Signe de la vocal amb [p] Nom Unicode AFI
(cap) a [ə]
पा aa [ɑ]
पि i [ɪ]
पी ii [i]
पु u [ʊ]
पू uu [u]
पृ r vocàlica [rɪ] ([r ̩] en sànscrit)
पॄ rr vocàlica ([rɪ] ([rː̩] en sànscrit)
पॢ l vocàlica ([l ̩] en sànscrit)
पॣ ll vocàlica ([lː̩] en sànscrit)
पॅ e chandra
पॆ e curta [e]
पे e [e(ː)]
पै ai [ɛ] ([ai] en sànscrit)
पॉ o candra
पॊ o curta [o]
पो o [o(ː)]
पौ au [ɔ] ([au] en sànscrit)
Altres símbols modificadors
Símbols amb [p] Nom unicode Funció
प् virama Anomenada halanta o viraama, suprimeix la vocal inherent.
पँ candrabindu Nasalitza una vocal
पं anusvara Anusvaara nasalitza una vocal
पः visarga Afegeix una aspiració sorda després d'una vocal
प़ nukta S'utilitza per a indicar sons prestats del persa (per ex., p + nukta = f)
पऽ avagraha S'utilitza per a prolongar el so d'una vocal.

Quan no s'escriu cap vocal, s'ha de pronunciar una "a" posterior. Per a denotar específicament l'absència d'una vocal s'ha d'utilitzar una viraama (també anomenada halant).

Consonants devanagari
Lletra Nom Unicode Transliteració IAST AFI
ka k k
kja kh kh
ga g g
gja gh gɦ
nga ŋ
cha c
chja ch h
sha j
shja jh ɦ
nia ñ ɲ
ta ʈ
tja ṭh ʈh
da ɖ / ɽ
dja ḍh ɖɦ / ɽɦ
nna ɳ
ta t
tja th h
da d
dja dh ɦ
na n
pa p p
pha ph ph
ba b b
bha bh bɦ
ma m m
ya y j
ra r ɾ
la l l
lla ɭ
va v v
sha ś ɕ
ssa ʂ
sa s s
ha h h

Entre aquestes, no s'utilitza en hindi. Tot l'alfabet s'utilitza en marathi

Els nombres en devanagari s'escriuen de la següent forma:

Números devanagari
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lligadures[modifica]

Les conjuncions consonants de dues o més fonemes es realitzen combinant les aksharas mitjançant lligadures. Típicament, l'akshara precedent perd el seu traç vertical i es posa directament en contacte amb el successor. En el cas d'aksharas que en la seua forma independent no tenen traços verticals, les aksharas successores usualment es col·loquen davall el precedent. En alguns casos, les lligadures prenen formes no recognoscibles fàcilment com compostes de les aksharas individuals (per exemple, ). Els conjunts consonàntics que contenen r es tracten com un cas especial: la r- precedent es fa com un ganxo apuntat a la dreta sobre l'akshara següent, i la -r successora apareix com un traç inclinat agregat al traç vertical de l'akshara precedent.

El devanagari en Unicode[modifica]

El rang de caràcters Unicode del devanagari està entre U+0900 i U+097F. Els blocs grisos indiquen caràcters no definits

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+090x  
U+091x
U+092x
U+093x     ि
U+094x    
U+095x       क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़
U+096x
U+097x                              

Mapa de teclat en devanagari[modifica]

INSCRIPT[modifica]

INSCRIPT Mapa de teclat per Linux (variant Deva)

Programari[modifica]

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Devanagari Modifica l'enllaç a Wikidata

Recursos electrònics[modifica]