Hidròxid

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Gràfic de l'Hidròxid

Els hidròxids són compostos químics formats per la combinació d'un catió metàl·lic amb l'ió hidròxid, OH-. Els hidròxids en dissoldre's en aigua donen ions hidròxid, OH-.

Les solucions aquoses dels hidròxids condueixen el corrent elèctric, ja que contenen ions amb llibertat en moviment (són electròlits). Si tenim en compte que els hidròxids es formen per l'atracció d'ions de càrrega elèctrica oposada, es formulen com si es tractés de compostos binaris.

  • Per formular-los, cal escriure, primer, el catió metàl·lic i després tants ions hidròxid com càrregues positives tengui el catió.
  • Per anomenar-los s'utilitza la nomenclatura de Stock o la nomenclatura estequiomètrica.

Nomenclatura de Stock[modifica]

És la més emprada. S'anomena amb la paraula hidròxid seguida del nom del catió. Si l'element metàl·lic té més d'una valència, s'ha d'indicar amb nombres romans i entre parèntesis.

Exemple:

Li+, OH- → LiOH hidròxid de liti

Fe+, 2 OH- → Fe(OH)2 hidròxid de ferro (II)

Fe+, 3 OH- → Fe(OH)3 hidròxid de ferro (III)

Cal dir que, en els dos últims exemples, hem escrit el grup OH entre parèntesis per mostrar que l'ió OH és una agrupació d'àtoms.

El nombre de càrregues positives del catió mètal·lic es correspon amb la seva valència.

Nomenclatura estequiomètrica[modifica]

S'anomenen indicant el nombre d'àtoms mitjançant els prefixos numerals mono-, di, tri-... davant el nom de l'element al qual es refereixen.

Exemple:

Ni(OH)₂ → dihidròxid de níquel

Al(OH)₃ → trihidròxid d'alumini