Vés al contingut

Viquipèdia:No feu treballs inèdits

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Polítiques i normes
Principis fonamentals
Normes oficials
Treball en comú
Vegeu també
Modifica

La Viquipèdia no és un lloc per fer recerca ni per publicar treballs inèdits o assaigs. Evitar els treballs inèdits i citar les fonts estan estretament lligats: la millor forma per demostrar que no esteu fent un treball inèdit és citant fonts fiables que subministrin informació directament relacionada amb l'article.

Viquipèdia:No feu treballs inèdits és un dels tres principis bàsics, juntament amb Viquipèdia:Punt de vista neutral i Viquipèdia:Verificabilitat. Les tres polítiques són complementàries i, en conjunt, determinen allò que és acceptable i allò que no és rellevant per mantenir la qualitat de la Viquipèdia. Els principis en què es basen aquestes tres polítiques no són negociables i no es poden desvirtuar per altres polítiques o normes, o per consens entre els editors.

Què és un treball inèdit?[modifica]

Per treball inèdit s'entén el material afegit als articles que no hagi estat prèviament publicat per una font solvent. Això inclou tant material no publicat (arguments, conceptes, dades, idees, declaracions, teories...) com qualsevol nova anàlisi o síntesi de material publicat que suposi una interpretació inèdita. És a dir, és aplicable tant a les fonts documentals primàries com secundàries:

 • les fonts primàries proporcionen informació o dades, i
 • les fonts secundàries proporcionen una interpretació, anàlisi, síntesi o avaluació de la informació o les dades.

No es poden permetre a la Viquipèdia treballs que siguin una font primària. En canvi, és recomanable el treball que consisteixi a recopilar i organitzar la informació existent. Tots els articles s'haurien de basar en informació recopilada de fonts publicades, tant primàries com secundàries. En alguns casos, com a excepció, es poden admetre descripcions que siguin de domini públic, fàcilment comprovables sense ser-ne un especialista, o informacions basades totalment en fonts primàries sense fer-ne una interpretació.

La informació incorporada a la Viquipèdia es basa en la verificabilitat, no en la veritat. Això vol dir que s'ha d'informar del que altres fonts fiables han publicat, tant si un considera que és creïble com no.

Per evitar fer treballs inèdits és essencial poder verificar si el material ha sigut publicat per fonts solvents alienes (és a dir, no una publicació pròpia), que siguin accessibles als lectors, o bé en línia o bé en una biblioteca pública. Per això és important que citeu apropiadament les fonts.

En alguns casos hi pot haver controvèrsia sobre quines són les fonts o les referències autoritzades i legítimes. L'article hauria d'incorporar les diferents informacions per assegurar el punt de vista neutral.

Un usuari expert en una matèria pot contribuir amb el seu propi coneixement. Se suposa que un expert té accés, i sabrà trobar, les fonts autoritzades per enriquir els articles i pot contribuir a verificar-les. Fins i tot pot citar els seus treballs publicats si ho fa correctament. Ara bé, es considerarà un treball inèdit si es limita a expressar el seu coneixement de forma que no es pugui verificar.

Fonts primàries, secundàries i terciàries[modifica]

Dreceres:
VP:FONTS1
VP:FONTS2
VP:FONTS3

Els articles de la Viquipèdia haurien de basar-se en fonts secundàries fiables i, en menor mesura, en fonts terciàries. Les fonts secundàries o terciàries són necessàries per establir l'admissibilitat del tema i evitar interpretacions noves a partir de fonts primàries. Les fonts primàries es permeten si s'utilitzen amb prudència. Totes les interpretacions, anàlisis o conclusions han d'estar referenciades en fonts secundàries i no basats en un treball personal, original i inèdit de l'editor de la Viquipèdia.

1. Les fonts primàries són aquelles que proporcionen dades o informació de primera mà. Estan estretament relacionades amb el subjecte, sovint escrites per gent directament involucrada, oferint un punt de vista intern. Per exemple, són fonts primàries el text d'una novel·la, documents històrics, un article científic explicant un experiment fet pels propis autors o el relat d'un testimoni presencial.

Les fonts primàries només es poden utilitzar a la Viquipèdia per fer exposicions descriptives i simples de forma que una persona no especialista ho pugui comprovar i verificar. No es poden utilitzar per justificar anàlisis, interpretacions, explicacions o avaluacions; això seria un treball secundari inèdit. Un article no es pot basar només en fonts primàries.

2. Les fonts secundàries són explicacions de segona mà, amb prou distància del subjecte. Es basen en fonts primàries per fer el seu anàlisi o interpretació. Per exemple, són fonts secundàries un llibre sobre història, una ressenya d'una novel·la o un article en una revista analitzant els resultats publicats d'un experiment.

Els articles de la Viquipèdia normalment es basen en fonts secundàries. Els articles poden incloure informacions analítiques o interpretatives només si aquestes han estat publicades per una font secundària fiable.

3. Les fonts terciàries són compendis que bàsicament sintetitzen les fonts secundàries. Per exemple, són fonts terciàries una enciclopèdia o un llibre de text d'introducció a una matèria. La Viquipèdia és una font terciària.

Les fonts terciàries fiables poden ser útils per fer un resum de temes que impliquin moltes fonts primàries i secundàries. Per desenvolupar el tema serà preferible utilitzar fonts secundàries. Els articles de la Viquipèdia no es poden utilitzar com a font terciària en altres articles de la Viquipèdia, encara que algunes pàgines s'utilitzen a vegades com a fonts primàries en articles sobre la mateixa Viquipèdia.

Què està exclòs?[modifica]

Una edició es pot considerar com un «treball inèdit» en els següents casos:

 • Si presenta idees originals;
 • Si presenta noves teories o mètodes de solució;
 • Si defineix neologismes, o noves accepcions de mots existents;
 • Si presenta arguments inèdits, o sense referències, per donar suport o refutar altres punts de vista;
 • Si utilitza citacions de fonts primàries per argumentar una interpretació secundària no verificable.

Això no implica que el contingut es consideri fals, i es pot considerar acceptable un cop hagi estat publicat per una font independent amb un comitè editorial solvent.

Excepcions[modifica]

 • Les imatges són una excepció. S'encoratja als usuaris a carregar les seves pròpies fotos o dibuixos sota una llicència lliure per il·lustrar els articles. Ara bé, un diagrama es pot considerar inèdit si mostra una representació no verificable. Igualment, no és admissible una manipulació d'una fotografia que distorsioni el propòsit de l'original.
 • Com la majoria de polítiques, és aplicable als articles. En les pàgines de discussió simplement es considera inapropiat discutir sobre teories i opinions personals.
 • En algunes pàgines de l'espai de noms Viquipèdia es poden trobar assaigs i treballs inèdits sobre el propi projecte.

Per què s'exclouen els treballs inèdits?[modifica]

Jimbo Wales, cofundador de la Viquipèdia, va descriure el concepte de treballs inèdits (original research) de la següent manera:

«Pot ser bastant difícil per nosaltres fer qualsevol judici sobre si un tema en particular és veritat o no. No és la nostra funció determinar si una nova teoria de la física és vàlida; ni tenim els mitjans per fer-ho. Però el que podem fer és verificar si ha estat publicada en una revista o per un editor amb reputació. És millor evitar jutjar la credibilitat de les coses per centrar-se en les coses que les persones més competents han jutjat com a creïbles. El mateix es podria dir sobre la història.» (Traducció de [1])

Un dels motius del principi de no admetre treballs inèdits és per evitar les teories personals, el proselitisme o els trolls. Aquesta política assegura la qualitat de la Viquipèdia:

 1. És una obligació de la Viquipèdia cap als seus lectors que la informació que puguin llegir sigui creïble i fiable.
 2. Les fonts autoritzades citades proporcionen als lectors recursos que poden consultar per seguir la seva pròpia recerca. Al cap i a la fi, la consulta a una enciclopèdia és el primer pas d'una recerca, no l'últim.
 3. Basar-se en fonts autoritzades ajuda a clarificar els diferents punts de vista que puguin estar representats en un article.
 4. Basar-se en fonts autoritzades pot animar els nous contribuïdors a participar.