Nombre de Stanton

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El Nombre de Stanton és un nombre adimensional que mesura el quocient entre la calor transferida dins un fluid i la seva capacitat calorífica. És emprat per caracteritzar la transferència de calor en fluxes de convecció forçada.

Es defineix com:

on

També pot ser representat en termes dels nombres de Nusselt, Reynolds i Prandtl del fluid, tal com:

on