Nombre d'Eckert

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

El Nombre d'Eckert és un nombre adimensional emprat en la mecànica de fluids. Expressa la relació entre l'energia cinètica d'un fluid i la seva entalpia, i és emprat per caracteritzar-ne la dissipació. El seu nom fa honor al professor Ernst R. G. Eckert.

Es defineix com

on

  • és la velocitat característica del fluid.
  • és la seva capacitat calorífica a pressió constant.
  • és la seva diferència de temperatures característica.