Nombre de Deborah

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El nombre de Deborah és un nombre adimensional emprat en reologia per caracteritzar en quin grau és "fluid" un material. Fins i tot alguns materials aparentment sòlids "flueixen" si són observats durant prou temps. L'origen del nom, designat pel Professor Markus Reiner, prové d'una frase escrita per la profetessa Deborah a la Bíblia que diu "Les muntanyes fluïren davant del Senyor" (Llibre dels Jutges 5:5).

El nombre de Deborah es defineix com el quocient entre el temps de relaxació, que caracteritza la fluïdesa intrínseca d'un material, i l'escala de temps característica d'un experiment (o simulació computacional) que provi la resposta del material. Com més petit és el nombre de Deborah, més fluid és el material.

L'equació és:

on

  • tc és el temps de relaxació del material
  • tp és el temps d'observació.