Aprenentatge

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Quadre de la lliçó complicada.

L'aprenentatge és el procés psicològic a través del qual es modifiquen i adquireixen habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat de l'estudi, l'experiència, la instrucció, el raonament i l'observació. Aquest procés, que no es pot atribuir a processos maduratius, pot ser analitzat des de diferents perspectives, pel qual existeixen diferents teories de l'aprenentatge. L'aprenentatge és una de les funcions mentals i/o cognitives més importants en humans, animals i sistemes artificials. En l'aprenentatge intervenen diversos factors que van des de mitjà en que l'ésser humà es desenvolupa, així com els valors i els principis que s'aprenen en l'entorn familiar. En aquest s'estableixen els principis de l'aprenentatge de tot individu i es fixa el coneixement rebut que arriba a formar després la base per a aprenentatges posteriors.

L'aprenentatge humà està relacionat amb l'educació i el desenvolupament personal. Ha d'estar orientat adequadament i és òptim quan l'individu està motivat. Com s'aprèn interessa a diverses branques del coneixement: la neuropsicologia, la psicologia educativa i l'antropologia, aquella que recull les peculiaritats pròpies de cada etapa del desenvolupament humà, i concep els seus plantejaments teòrics, metodològics i didàctics per a cada una d'elles. En aquesta s'emmarquen, per exemple: la pedagogia, l'educació infantil; i l'andragogia , l'educació d'adults.

L'aprenentatge es produeix a través dels canvis de conducta que produeixen les experiències. I encara que aquests canvis intervenen factors maduratius, ritmes biològics i malalties, no són determinants com a tals.L'aprenentatge és el procés mitjançant el qual s'assoleix una determinada habilitat, s'assimila una informació o s'adopta una nova estratègia de coneixement i acció.

L'aprenentatge com establiment de noves relacions temporals entre un ser i el seu mitjà ambiental, ha estat objecte de nombrosos estudis empírics, realitzats tant en animals com en l'home. Mesurant els progressos aconseguits en un temps determinat s'obtenen les corbes d'aprenentatges, que mostren la importància de la repetició d'algunes predisposicions fisiològiques, dels "assajos i errors", dels períodes de repòs després dels quals s'acceleren els progressos, etc. Mostren, també, l'última relació d'aprenentatge amb els reflexes condicionats.

L'aprenentatge també és un procés a través del qual la persona s'apropia del coneixement en les seves diferents dimensions: conceptes, procediments, actituds i valors.

L'aprenentatge és l'habilitat mental per mitjà de la qual coneixem, adquirim hàbits, desenvolupem habilitats, forgem actituds i ideals. És vital per als éssers humans, perquè ens permet adaptar-nos física i intel·lectualment a l'entorn en el que vivim, per mitjà d'una modificació de la conducta.

Conceptes teòrics[modifica]

En termes generals hi ha tres tipus de models d'aprenentatges:

 • Aprenentatge a partir de la pròpia experiència (Condicionament clàssic o operant)
 • Aprenentatge Vicari o Social és una forma d'adquisició de conductes noves per mitjà de l'observació.
 • Aprenentatge per transmissió de la cultura a través del llenguatge.

Conductes innates[modifica]

Hi ha, però, certes conductes que no es fan fruit de l'aprenentatge, aquestes són els reflexs i les conductes innates. Segons Thorndike, les lleis de l'aprenentatge són universals. Això no dista del que avui en dia se sap i és que es considera que els principis i lleis de l'aprenentatge són comuns a totes les espècies (els mecanismes bàsics de l'aprenentatge es poden observar en totes les espècies animals). Fins i tot alguns aprenentatges senzills s'han arribat a observar en alguns invertebrats i algunes dades apunten a una existència d'aprenentatge en éssers unicel·lulars. S'ha de distingir entre els canvis relativament permanents (aprenentatge) i els canvis breus que no són aprenentatges i que poden venir donats per la fatiga, la maduració, les alteracions motivacionals...

Condicionament clàssic i operant[modifica]

Condicionament clàssic[modifica]

Article principal: Condicionament clàssic

Condicionament operant[modifica]

Article principal: Condicionament operant

Aprenentatge per observació[modifica]

Article principal: Aprenentatge observacional
Nens aprenent per l'observació de models

L'aprenentatge per observació, també conegut com a modelatge, fa referència al fet que amb l'observació s'adquireixen representacions simbòliques de les activitats. Durant els primers anys del desenvolupament aquest es redueix a imitació espontània, mentre que a mesura que van desenvolupant la capacitat de simbolitzar apareix la imitació de conductes socials. Segons Albert Bandura i Richard Walters,[1] els tres efectes més importants que es deriven de l'observació de models són:

 • Efectes de modelatge: l'observador pot adquirir respostes noves que no existien abans en el seu esquema de comportament, mitjançant l'observació de models.
 • Efectes inhbitoris-desinhibitoris: l'observació de models pot enfortir o debilitar les respostes inhibitòries, segons si el model contribueix a bloquejar o desbloquejar les respostes del que observa.
 • Efecte de provocació: suposa que el model dispara l'aparició de la conducta

Segons Bandura, hi ha quatre elements que determinen l'eficàcia de l'aprenentatge:

 • Processos d'atenció que controlen l'exploració i la percepció de les activitats mal·leables.
 • Processos de retenció que transformen les experiències en símbols o models interns que actuen com a pauta d'execució.
 • Processos de producció que fan possible la nova combinació d'accions o habilitats ja disponibles.
 • Processos de motivació que determinen fins a quin punt la nova habilitat o model es durà a la pràctica.

Segons el mateix autor, els factors que afavoreixen la imitació són:

 • Selecció del model: similitud i prestigi.
 • Combinació de l'emmotllament amb instruccions.
 • Simplicitat de conducta
 • Reforç de la conducta model

Condicionament social[modifica]

El condicionament social, també conegut com a aprenentatge vicari o d'observació de models. Hi ha diferents enfocs:

 • Julian Rotter: Introdueix el concepte cognitiu d'expectatives individuals de resultat com a previsor de la probabilitat que ocorri una conducta particular.
 • Alguns autors parlaven de la importància que el subjecte estigui assabentat de les contingències i lleis que regeixen les conseqüències derivades de les seves respostes.
 • Bandura ha estat l'autor més representatiu de l'orientació de l'aprenentatge social.

Models cognitius de l'aprenentatge[modifica]

Teories basades en el model de conducta[modifica]

Clark L. Hull introduí el concepte de caixa negra en introduir variables intermèdies entre estímul i resposta, fent referència als diferents estats de l'organisme. Segons ell, l'aprenentatge és un procés passiu d'abstracció dels atributs comuns més reforçats d'una série d'estímuls, els quals adquireixen una força associativa més gran amb una determinada conseqüència o amb un concepte.[2]

 • Teories mediadores, són variables mediadores entre estímul i resposta, no observables directament perquè són propioceptives.
 • N.J. Mackintosh i N.S.Sutherland es basen en la selecció de la informació mitjançant el reforç.[3]
 • Dollar i Miller introdueixen les teories psicodinàmiques a l'aprenentatge.
 • skinner, promulga en Condicionamentr inetrumental assegurent que els estímuls han de ser externs, observables, quantificables i objectivables.

Teories basades en el model cognitiu[modifica]

 • Aprenentatge vicari de Bandura.
 • Edward C. Tolman introdueix el concepte d'aprenentatge significatiu assegurant que no hi ha connexions entre estímuls i respostes, sinó estructures significants relacionades amb les expectatives del subjecte.
 • Apareix el model de desenvolupament cognitiu o model genticocognitiu de Jean Piaget amb dos conceptes clau:
 • Lev Vygotski introdueix el model dialèctic o d'interacció, que posteriorment esdevindria en el model constructivista establint el concepte de Zona de Desenvolupament Proper.
 • Jerome Bruner parteix del model piagetià i del vigostkià per assegurar que l'aprenentatge prové de la conjunció d'uns processos necessaris, que són: disposar d'un objectiu i l'avaluació i correcció de la mateixa activitat en funció del patró inicial.[5]

Models humanistes[modifica]

El model de l'aprenentatge significatiu de Carl Rogers distingeix dos tipus d'aprenentatges:

 • Aprenentatge cognitiu
 • Aprenentatge significatiu: Es dóna quan la persona s'adona què és important pel seu propòsits i, per tant, s'implica emocionalment.

Didàctica[modifica]

La didàctica és la branca de la pedagogia que s'ocupa d'estudiar com ha de funcionar l'aprenentatge en els éssers humans de manera òptima, és a dir, quina és la millor manera d'ensenyar uns determinats continguts o habilitats.

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Aprenentatge Modifica l'enllaç a Wikidata