Viquipèdia:Biografies de persones vives

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Les biografies de persones vives són un conjunt d'articles que demanen un alt grau d'atenció i sensibilitat. És responsabilitat individual i comunitària complir estrictament la legislació vigent (dret a la privacitat i a l'honor), tant dels Estats Units, seu de la Fundació, com de la legislació local dels implicats.

En aquestes biografies cal un compliment escrupolós de les nostres polítiques bàsiques:

En general, cal tenir cura en que l'article sigui correcte. Cal ser ferm en l'exigència de fonts altament fiables. Tot contingut amb connotacions negatives, o potencialment negatives, ha de ser atribuït a la font publicada corresponent. Tot material contenciós o qüestionable sense referències, o pobrament referenciat, cal eliminar-lo immediatament sense discussió prèvia.[1] Els usuaris que incompleixin aquesta política de forma repetida i flagrant poden ser blocats.

L'àmbit d'aplicació és per tot el contingut sobre persones actuals, és a dir, vives, recentment mortes o nascudes fa menys de 100 anys sense data coneguda de defunció. És aplicable a qualsevol pàgina de la Viquipèdia, encara que no sigui el subjecte principal de l'article, o sigui alguna pàgina de discussió, d'usuari o del projecte. En principi, no és aplicable a persones jurídiques, encara que en aquest cas s'han de complir les polítiques generals i s'ha de tractar amb precaució.

Estil de redacció[modifica]

To general[modifica]

Les biografies han de ser redactades de manera responsable, amb cautela i en un to desapassionat, evitant tant l'eufemisme com l'exageració. Els articles han de documentar de manera no partidista allò que les fonts secundàries fiables han publicat sobre el subjecte, i en alguns casos allò que els subjectes han publicat sobre ells mateixos. Les biografies no haurien de tenir seccions anecdòtiques.

Equilibri[modifica]

Les crítiques i lloances es poden incloure si estan fonamentades en fonts secundàries fiables, sempre que el material es presenti de manera responsable, conservadora i en un to desinteressat. No doneu un pes desproporcionat a punts de vista concrets; les opinions minoritàries no s'han d'incloure en absolut. Cal tenir cura amb la estructura de l'article per assegurar tot plegat que la presentació i els títols de seccions són totalment neutrals. Aneu amb compte amb les afirmacions que es basen en fal·làcies per associació, i amb tot contingut tendenciós, maliciós o excessivament promocional.

La idea de l'eventualitat de la Viquipèdia —que tot article és un treball inacabat i que, per tant, és admissible que un article sigui temporalment desequilibrat, pendent d'anar desenvolupant— no és aplicable a les biografies. Donat l'impacte potencial en la vida dels subjectes, aquestes biografies han de ser justes amb els biografiats en tot moment.

Pàgines de descrèdit[modifica]

Les pàgines sense bones referències i de to negatiu, sobretot quan sembla que s'han creat per menysprear el subjecte, s'han d'eliminar immediatament, si no es pot revertir a cap versió anterior respectuosa amb aquesta política. Els usuaris no administradors prou responsables ho haurien de marcar amb {{destrucció|VP:CSR#G10}}. La creació d'aquest tipus de pàgines, sobretot quan es repeteix o s'actua de mala fe, és motiu de bloqueig immediat.

Fonts fiables[modifica]

La política de verificabilitat de la Viquipèdia diu que tota citació i qualsevol material posat en dubte o probablement dubtós s'ha d'atribuir a una font publicada i fiable utilitzant referències apropiades. El material que no compleixi aquest requisit pot ser suprimit. Aplicant aquest principi estrictament, en el cas de les persones vives s'hauria d'eliminar immediatament i sense discussió prèvia tot material no verificable o dubtós. Això és aplicable tant si el material és positiu, negatiu, neutral o només qüestionable, i tant si és en una biografia o en un altre article que parli sobre una persona viva.

Per material dubtós, a banda de no estar referenciat, s'entén aquell amb fonts no fiables, que és una interpretació conjuntural d'una font (vegeu treballs inèdits), que és d'una font autopublicada o que incompleix d'alguna altra forma la verificabilitat. Una excepció, amb precaució, pot ser el material publicat pel mateix subjecte. Les fonts haurien de ser secundàries i no es poden utilitzar fonts primàries per recolzar afirmacions i molt menys per incloure dades personals.

Les persones poden publicar material sobre elles mateixes, per exemple amb notes de premsa o en webs personals. Això es pot utilitzar com a font només si:

 1. No és excessivament promocional
 2. No implica declaracions sobre terceres parts
 3. No implica declaracions sobre esdeveniments no relacionats directament amb el subjecte
 4. No hi ha cap dubte raonable pel que fa a la seva autenticitat
 5. L'article no es basa principalment en tals fonts

Encara que aquesta política pot ser una excepció a la regla de tres reversions, és recomanable evitar una guerra d'edicions i informar als administradors. Aquests poden fer complir aquesta política protegint la pàgina a una versió neta o blocant els usuaris que insisteixin en l'incompliment, fins i tot si han estat involucrats com a editors o d'alguna altra forma (en cas de dubte poden expressar la seva inhibició i demanar la intervenció d'un altre administrador no involucrat).

Presumpció a favor de la privacitat[modifica]

Evitar la victimització[modifica]

En escriure sobre una persona notable només per un o dos esdeveniments, incloent tots els detalls, pot provocar problemes, fins i tot quan el material està ben referenciat. En cas de dubte, les biografies s'han de revertir a una versió que estigui adequadament referenciada, neutral i enfocada. Això és de particular importància quan es tracta d'individus notables en gran part o totalment per ser víctimes de les accions d'algú altre. Els editors de la Viquipèdia no han d'actuar, intencionadament o no, de manera que equivalgui a la complicitat o la perpetuació de la victimització.

Figures públiques[modifica]

En el cas de les figures públiques, hi haurà una multitud de fonts publicades fiables i les biografies simplement haurien de documentar el que diuen aquestes fonts. Si una al·legació o incident és significatiu, rellevant i ben documentat, pertany a l'article; fins i tot si és negatiu i l'afectat no vol que s'esmenti de cap manera. Si no podeu trobar múltiples fonts fiables de tercers que documentin l'al·legació o incident, traieu-ho.

 • Exemple: "Pep Sànchez va tenir un divorci sonat amb Maria Marquès." És el divorci important per l'article, i va ser publicat en fonts fiables de tercers? En cas contrari, traieu-ho. Si és necessari, eviteu qualificatius subjectius i limiteu-vos als fets: "Pep Sànchez i Maria Marquès es van divorciar".
 • Exemple: "S'al·lega que un polític va tenir una aventura amorosa. Ell ho nega, però diversos diaris importants van publicar les acusacions i hi va haver un escàndol públic." L'al·legació pertany a la biografia, citant aquestes fonts. No obstant això, només s'hauria d'indicar que s'ha comentat aquest supòsit, no que realment hagi existit. Si el subjecte ha negat aquestes acusacions, que també s'ha d'explicar.

Privacitat d'informació personal i ús de fonts primàries[modifica]

Amb el robatori d'identitat, una preocupació creixent, la gent considera cada vegada més els seus noms complets i les dades de naixement com a privats. La Viquipèdia inclou noms complets i dates de naixement que han estat àmpliament publicats per fonts fiables, o per fonts vinculades al subjecte de forma que es pot inferir raonablement que no s'hi oposa. Si el subjecte es queixa de la inclusió d'aquestes dades personals, o la persona està en el límit de la notabilitat, cal prendre precaucions i simplement enumerar l'any. Igualment, els articles no han d'incloure adreces postals, adreces de correu electrònic, números de telèfon o altra informació de contacte, encara que els enllaços a llocs web mantinguts per l'interessat estan generalment permesos. Vegeu més amunt el mal ús de fonts primàries per obtenir informació personal dels subjectes.

Gent relativament desconeguda[modifica]

Molts articles de la Viquipèdia contenen material sobre persones que no són ben conegudes, fins i tot si són prou notables per al seu propi article. En aquests casos, actueu amb moderació i incloeu només material rellevant a la notabilitat de la persona, centrant-se en fonts secundàries d'alta qualitat. El material publicat pel subjecte pot ser utilitzat, però amb precaució. El material que pot afectar negativament a la reputació d'una persona ha de ser tractat amb especial cura; en moltes jurisdiccions, repetir una afirmació difamatòria és recurrible i hi ha proteccions addicionals per als subjectes que no són figures públiques.

Persones notables per un sol esdeveniment[modifica]

La Viquipèdia no és un canal de notícies ni una col·lecció indiscriminada d'informació. Sortir als mitjans de comunicació no vol dir, per això sol, que pugui tenir un article a la Viquipèdia. En general, evitem tenir un article sobre una persona quan es compleixen totes aquestes tres condicions:

 1. Si les fonts fiables cobreixen la persona només en el context d'un sol esdeveniment.
 2. Si aquesta persona per la resta roman, i és probable que segueixi sent, una persona de baix perfil públic. Les biografies en aquests casos poden donar una importància excessiva a l'esdeveniment i entrar en conflicte amb el punt de vista neutral. En aquests casos, generalment és millor fusionar la informació i redirigir el nom de la persona a l'article sobre l'esdeveniment.
 3. Si l'esdeveniment no és significatiu o el paper de l'individu no és substancial o bé no prou documentat.

La importància d'un esdeveniment o individu està indicada per com de persistent és la cobertura en fonts fiables. És important per als editors entendre la diferència clara entre els criteris d'admissibilitat i aquesta política que s'aplica només a les biografies de persones vives amb baix perfil públic. Alguns criteris d'admissibilitat poden tenir pautes específiques per certs individus coneguts sobretot per un sol esdeveniment (per exemple, en esports).

Persones acusades de delicte[modifica]

Una persona acusada d'un delicte es presumeix innocent mentre no se'n provi la culpabilitat i sigui condemnada per un tribunal de justícia. Per a les persones relativament desconegudes, els editors han de considerar seriosament no incloure material en cap article que suggereixi que la persona ha comès, o està acusada de cometre, un delicte llevat que hi hagi una resolució de condemna. Si diferents procediments judicials resulten en judicis aparentment contradictoris que no anul·len els anteriors, abstingueu-vos d'utilitzar descripcions concises o absolutes i en el seu lloc utilitzeu informació més explicativa.

Privacitat dels noms[modifica]

Cal precaució en identificar persones que es tracten principalment en termes d'un sol esdeveniment. Quan el nom d'un particular no ha estat àmpliament difós o s'ha ocultat intencionadament, per exemple en certs casos judicials o ocupacions, sovint és preferible ometre-ho, especialment si no resulta una pèrdua significativa de context. En decidir si s'ha d'incloure un nom, la seva publicació en fonts secundàries que no siguin mitjans de comunicació, com ara revistes especialitzades o obres d'experts reconegut, ha de rebre un major pes que la breu aparició de noms en les notícies. Penseu si la inclusió de noms de persones privades que no estan directament involucrades en el tema d'un article té prou valor afegit.

La presumpció a favor de la privacitat és forta en el cas dels familiars dels subjectes i d'altres persones vagament involucrades o de baix perfil públic. El nom de qualsevol familiar immediat o significatiu, o de qualsevol persona relacionada significativament, es pot incloure en una biografia si està referenciada en fonts fiables, subjecte a discreció editorial que aquesta informació sigui rellevant per a la comprensió completa d'un lector de l'article. No obstant això, els noms dels familiars que no siguin també figures públiques notables han de ser eliminats d'un article si no estan referenciats correctament.

Resolució de la Fundació[modifica]

El Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia va aprovar una resolució, el 9 d'abril de 2009, sobre com tractar a la Viquipèdia les biografies de persones vives. Posa en evidència que hi ha problemes amb algunes biografies que tenen un to massa promocional, que són objecte de vandalisme i que tenen errors o calúmnies.

La Fundació insta a la comunitat que tingui especial atenció als principis de neutralitat i verificabilitat en aquests articles; que es tingui en compte la dignitat humana i el respecte per la privacitat, especialment en articles d'interès efímer o marginal; que s'investiguin nous mecanismes tècnics per avaluar els canvis en aquests articles; i que es tracti amb paciència, amabilitat i respecte a qualsevol persona que tingui una queixa sobre el contingut de la seva biografia.

Notes[modifica]

 1. Jimmy Wales, "Informació zero és millor que informació enganyosa o falsa", a WikiEN-l, 16 maig 2006 i 19 maig 2006; Jimmy Wales. Keynote speech, Wikimania 2006.