Llista de composicions de Franz Schubert

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Opus 1 de Schubert: "Erlkönig", D 328, quarta versió. Fou publicat per Diabelli com la "1tes Werk" de Schubert el 1821. Aquest lied, compost el 1815, es relaciona amb versions anteriors a AGA XX, 3 núm. 178 (1895) i NSE IV, 1 (1970).

La llista de composicions de Franz Schubert comprèn tota l'obra d'aquest compositor. Franz Schubert (31 de gener de 1797 – 19 de novembre de 1828), un darrer compositor clàssic i un primerenc compositor vienès romàntic, va deixar una extensa obra malgrat la seva curta vida: va morir als 31 anys. Va escriure unes 1500 peces agrupades en col·leccions, cicles i altres conjunts. El grup més nombrós són els més de 600 lieder per a veu i piano. Va compondre també moltes peces de piano, i més de 150 part songs, unes 40 composicions litúrgiques (incloent-hi diverses misses) i unes 20 feines obres escèniques com òperes i música incidental. La seva producció orquestral inclou 12 simfonies (7 acabades) i diverses overtures. Pel que fa a la música de cambra, té gairebé 20 quartets de corda, i diversos quintets, trios i duets.[1][2][3][4][5][6]

Otto Erich Deutsch va compilar el primer catàleg d'obres de Schubert i el va publicar el 1951 com a Schubert: Thematic Catalogue of all his Works in Chronological Order.[7] Una edició revisada aparegué a Alemanya el 1978. Edicions posteriors del catàleg contenen actualitzacions menors.[8]

Es van publicar obres de Schubert quan era viu, i catalogades amb un número d'opus. Després de la seva mort es seguiren assignant un número d'opus pòstum fins a l'any 1867 (Op. pòstum. 173). Com també anaven apareixent publicacions sense número d'opus com és el cas d'unes quantes cançons presents en les 50 peces del Nachlaß-Lieferung de Diabelli.[7]

Han existit dos intents per publicar l'obra completa de Schubert en una sola edició:

Pàgines web com la Schubert Online (schubert-online.at) proporciona facsímils escanejats dels autògrafs de Schubert i altres manuscrits i edicions primerenques de la seva obra.[11] A la pàgina web LiederNet Archive s'han publicat textos de la música vocal de Schubert però sense la música.[12]

Diferències en les edicions del Catàleg Deutsch[modifica]

El 1951 apareix la primera edició del Catàleg Deutsch on hi ha, en ordre cronològic, la llista de totes les obres de Schubert que tenen assignat un número de l'1 al 965. Les obres sense data apareixen en la numeració des del 966 al 992. Finalment, les obres amb els números que van del 993 al 998 representen els manuscrits que van aparèixer poc abans de la impressió del catàleg i que, per tant, quedaven pendents de revisió.[7]

Les versions posteriors del catàleg presenten modificacions tot i que l'interval dels números 966–992 queda reservat per a les obres amb una data de composició incerta. Així, Dau Taubenpost, el darrer lied compost per Schubert, va ser reassignat passant de ser D 957 núm. 14 a D 965A; i una composició primerenca de piano, passà de ser la D 993 a la D 2E.[13]. Podem considerar quatre aspectes en relació a l'obra de Schubert: les obres espúries i dubtoses, els arranjaments, obres d'altres compositors copiades per Schubert i canvis en algunes obres, en els que es diferencien dos conceptes (Bearbeitung o transformació vs. Fassung o versió):

 • Obres espúries i dubtoses (Annex I)
L'Annex I de la primera edició del catàleg conté només una composició sota la denominació "Obres espúries i dubtoses".[7] En canvi, l'edició de 1978 assenyala 32 d'elles com a "Obres espúries i dubtoses" en l'Annex I (Anhang), incloent-ne alguna eliminada del catàleg principal per aquest motiu.[13]
 • Arranjaments de Schubert (Annex II)
La versió del catàleg de 1978 recull 4 arranjaments de Schubert en el Annex II.[13]
 • Obres d'altres compositors copiades per Schubert (Annex III)
L'annex II de la primera edició conté les composicions d'altres compositores copiades per Schubert.[7] En l'edició de 1978 la llista augmentà i esdevingué l'Annex III.[13]
 • Bearbeitung (transformació) vs. Fassung (versió)
La Neue Schubert-Ausgabe distingeix entre Bearbeitung (transformació) i Fassung (versió): sota la categoria Bearbeitungen es consideren composicions independents, i la categoria Fassung fa referència a les diferents etapes de la mateixa composició (essencialment, modificacions de la mateixa obra). Normalment, les obres considerades Bearbeitung tenen diferents números D en el catàleg, mentre les versions (Fassung) són agrupades generalment amb el mateix número D. La primera edició del Catàleg Deutsch era menys estricte en aquesta qüestió.[7][13][10][8]

Llegenda de la taula[modifica]

A continuació s'aclareixen detalls sobre la informació que apareix en la taula amb llista de composicions. Es presenta la llegenda en una taula.

Columna Contingut
1 D '51 Número Deutsch en la primera versió del Catàleg Deutsch (1951)[7]
2 D utd La obres més recents (utd = up to date) del catàleg;[9] la col·lació bàsica de la llista es basa en aquests números.
3 Op.pbl


Número d'Opus (Op.; la p indica pòstum) i la data de la primera publicació (pbl; entre parèntesis) (quan hi ha més d'un data les dates més primerenques indiquen publicacions parcials).
4 AGA Alte Gesamt-Ausgabe = Franz Schubert Werke: Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe. Indica gènere/instrumentació:[9]
 • Sèrie I: Symphonien (núm. 1-8) (Johannes Brahms, 1884)
 • Sèrie II: Overtüren und Andere Orchesterwerke (Johann Nepomuk Fuchs, 1886)
 • Sèrie III: Oktette (núm. 1-3) i IV: Streichquintett (Eusebius Mandyczewski, 1889)
 • Sèrie V: Streichquartette (núm. 1-15) (Joseph Hellmesberger i Eusebius Mandyczewski, 1890)
 • Sèrie VI: Trio für Streichinstrumente (Eusebius Mandyczewski, 1892)
 • Sèries VII i VIII. Sèrie VII: Trios, Quartets i Quintets amb Piano. Sèrie VIII: Pianoforte und Ein Instrument (Ignaz Brüll, 1886)
 • Sèrie IX: Pianoforte zu vier Händen (Anton Porta, 1888)
 • Sèrie X: Sonaten für Pianoforte (Julius Epstein, 1888)
 • Sèrie XI: Fantasie, Impromptus und andere Stücke für Pianoforte (Julius Epstein, 1888)
 • Sèrie XII: Tänze für Pianoforte (núm. 1-31) (Julius Epstein, 1889)
 • Sèrie XIII: Messen (núm. 1-7) (Eusebius Mandyczewski, 1887)
 • Sèrie XIV: Kleinere Kirchenmusikwerke (núm. 1-22) (Eusebius Mandyczewski, 1888)
 • Sèrie XV: Dramatische Musik (Johann Nepomuk Fuchs, 1893)
 • Sèrie XVI: Werke für Männerchor (núm. 1-46) (Eusebius Mandyczewski, 1891)
 • Sèrie XVII: Werke für gemischten Chor (núm. 1-19) (Josef Gänsbacher, Eusebius Mandyczewski, 1892)
 • Sèrie XVIII: Werke für Drei und mehr Frauenstimmen mit Pianoforte-Begleitung (núm. 1-6) (Josef Gänsbacher, Eusebius Mandyczewski, 1891)
 • Sèrie XIX: Kleine Gesangswerke (núm. 1-36) (Josef Gänsbacher i Eusebius Mandyczewski, 1892)
 • Sèrie XX: Sämtliche einstimmige Lieder und Gesänge (Eusebius Mandyczewski, 1894-1895)
 • Sèrie XXI: Suplement (Eusebius Mandyczewski, 1897)
  1. Instrumentalmusik No. 1-5
  2. Instrumentalmusik No. 6-13
  3. Instrumentalmusik No. 14-
  4. Gesangsmusik
 • Sèries XXII: Revisionsbericht
5 NSA NSE/de NSA/del NGA = Neue Schubert-Ausgabe, també indica gènere/instrumentació:[10]
 • Sèrie I: Música sacra
 • Sèrie II: Obres escèniques
 • Sèrie III: Part songs
 • Sèrie IV: Lieder
 • Sèrie V: Obres orquestrals
 • Sèrie VI: Música de cambra
  1. Octet i nonet
  2. Quintet de corda
  3. Quartets de corda I
  4. Quartets de la corda II
  5. Quartets de la corda III
  6. Trios de corda
  7. Obres per a piano i diversos instruments
  8. Obres per a piano i un instrument
  9. Balls per a diversos instruments
 • Sèrie VII: Música per a piano
  1. Obres per a piano a quatre mans
  2. Obres per piano a dues mans
 • Sèrie VIII: Suplement, 2. Estudis
6 Nom Nom únic i, si està disponible, un enllaç a un article enciclopèdic rellevant. Estan ordenats pel nom. Els articles –determinats ("Der", "Dau", "Das", ...) o indeterminats ("Ein", "Un", ...)– i els números, es posen després del subjecte: p. ex. "Dau Hoffnung, ..." s'ordena com a "Hoffnung, Dau, ..." – "Trenta Minuets ..." s'ordena com a "Minuets, 30, ...".
7 Tonalitat / Íncipit Íncipit majoritàriament per les cançons[14] (enllaçant a les lletres i la seva traducció, principalment a The LiederNet Archive, quan està disponible).[12] Altres composicions, per tonalitat, excepte les obres escèniques: tipus de composició entre parèntesis.
8 Data (presumed) Data de composició o, per a còpies i arranjaments, la data de l'autògraf de Schubert. Ordenades per la data més antiga probable de finalització de l'obra, a diferència de la cronologia del Catàleg Deutsch que generalment ho fa amb la data associada amb la composició: p. ex. Schubert va començar la composició del seu tercer quartet de corda el 19 de novembre de 1812 i el va completar el 21 de febrer de 1813; en el Catàleg Deutsch la composició queda agrupada amb altres composicions de 1812: en canvi, aquí l'obra és agrupada amb les composicions que va finalitzar el 1813.
9 Informació addicional Pot incloure:
 • Informació sobre el text (lletres,[14][12] libretto) en les composicions vocals: p. ex., "Text de [autor del text]", "Text: [lletra estàndard]", "... de l'[obra literària]"; "altres conceptes: D ..." Indica altres categoritzacions del mateix text per Schubert; pels camps que comencen amb "Text ..." la columna s'ordena per l'autor del text (cognom, nom,... o el nom artístic, si és el cas), íncipit de la lletra (o, quan l'íncipit no és utilitzat, el títol de l'obra).
 • Informació sobre l'autenticitat de la composició: l'obra és sens dubte de Schubert llevat que s'indiqui que és "dubtosa", "espúria?" o "espúria" (en aquest cas, les columnes 3 a 8 no donen cap informació sobre la composició).
 • Instruments necessaris per la interpretació ("Per ..."):
  • Pot ser omès quan el tipus de composició detalla una instrumentació clara (p. ex. Quartet de corda → dos violins, viola i cello), i, en la música vocal, quan és per a veu i piano.
  • "s", "a", "t" i "b" fa referència a una única soprano, contralt, tenor i baix respectivament, mentre que "S", "A", "T" i "B" corresponen a cors amb els mateixos tipus de veus (vegeu SATB).
 • Especificacions pel que fa a moviments (p. ex. "Allegro – Rondó – Minuet") o seccions (p. ex. "Núm. 1 ...")
 • Informació sobre la completesa de l'obra: l'obra és considerada acabada llevat que s'indiqui "Esbós", "Incompleta", "Inacabada", "Fragment" o "Perduda".
 • Informació sobre les versions (p. ex. "Dues versions: ...")

Llista de composicions del Catàleg Deutsch[modifica]

A continuació es presenta la llista de composicions de Franz Schubert que figuren al Catàleg Deutsch.

D
'51
D
utd
Op.
pbl
AGA NSA Nom Tonalitat / íncipit Data Informació addicional
1–1C
1810 Up ↑
D. 1 D. 1 (1888) IX, 3
núm. 30
VII/1, 1 núm. 1 & Anh. núm. 1 Fantasia per a piano a 4 mans Sol M 8/4/1810–
1/5/1810
Per a 2 pianos; 2 versions del Finale
D. 1A (1969) IV, 6
Anh. núm. 1
Cançó Do m abans de
1810?
Per a baix i piano; esbós; música parcialment reutilitzada a D.39.
D. 1B VII/1, 1 Anh. núm. 2 Fantasia per a piano a 4 mans Sol M 1810–1811 Per a 2 pianos; fragment; música relacionada amb D.1 i D. 7.
D. 1C VII/1, 1 Anh. núm. 3 Sonata per a piano a 4 mans Fa M 1810–1811 Per a 2 pianos; Largo (fragment).
2–12
1811 Up ↑
D. 996 D. 2A V, 6 núm. 1 Obertura Re M 1811? Per a orquestra.
997 2B V, 6 núm. 2 Simfonia, D 2B Re M 1811? Adagio, Allegro con moto (fragment).
D. 998 D. 2C (1978) VI, 3
Ann. núm. 1
Quartet de corda (moviment) Re m o Fa M 1811? Fragment.
D. 995 D. 2D (1956)
(1970)
VI, 9 6 Minuets Vàries tonalitats 1811 Per a vent; núm. 1–2: versió per a piano publ. el 1956; núm. 4-6: esbós.
D. 993 D. 2E VII/2, 4 Fantasia Do m 1811 Per a piano.
D. 2F VI, 9 Trio 1811 Per a vent?; esbós; pertany a un minuet perdut.
D. 2G V, 6 núm. 3 Obertura Re M 1810–1811? Per a orquestra; fragment.
D. 3 D. 3 (1978) VI, 3
Anh. núm. 2
Quartet de corda (moviment) Do M 1812? Andante (fragment); parcialment reutilitzada a D.29 i en un esbós inicial de D.36.
D. 4 D. 4 (1886) II
núm. 1
V, 5 Obertura de Der Teufel als Hydraulicus| (Obertura a una comèdia amb cantants)
Re M
1812? Per a orquestra; Johann Fr. Ernst Albrecht (trama similar a Der Bettelstudentde Paul Weidmann).
D. 5 D. 5 (1894) XX, 1
núm. 1
IV, 6
núm. 1
Hagars Klage Hier am Hügel heißen Sandes 30/03/1811 Text de Clemens A. Schücking; música en part reutilitzada a D.8 i D.9.
D. 6 D. 6 (1894) XX, 1
núm. 2
IV, 3 Des Mädchens Klage, D 6 Der Eichwald brauset 1811–1812 Text de Schiller, de Wallenstein: Die Piccolomini III, 7 (altres arranj.: D.191 i D. 389).
D. 7 D. 7 (1894) XX, 1
núm. 3
IV, 6
núm. 2
Leichenfantasie Mit erstorbnem Scheinen 1811? Text de Schiller; música reutilitzada de D.1B.
D. 8 D. 8 (1970) VI, 2 núm. 1 Obertura per a quintet de corda Do m 29/6/1811 Per a quintet de corda (2 violins, 2 violes i cel·lo); la música reapareix a D.8A.
D. 8A (1970) VI, 3 núm. 3 Obertura per a quartet de corda Do m Posterior a
12/7/1811
Per a quartet de corda; basat en D.8.
D. 9 D. 9 (1888) IX, 3
No. 31
VII/1, 1
núm. 2
Fantasia per a piano a 4 mans Sol m 20/9/1811 Per a 2 pianos.
D. 10 D. 10 (1894) XX, 1
núm. 4
IV, 6
núm. 3
Der Vatermörder Ein Vater starb von des Sohnes Hand 26/12/1811 Text de Pfeffel.
D. 11
966
D. 11 (1893)
(1897)
XV, 7
núm. 12
XXI, 1
núm.1
II, 11 Der Spiegelritter (Singspiel en 3 actes) Desembre
1811?
Text de Kotzebue; per a veus i orq.; Obertura (publ. 1897), n. 1–8 (Acte I, n. 2–3 i 8 són fragments, núm. 3 no a AGA i una part és D.966).
D. 12 D. 12 (1897) XXI, 1
No. 2
V, 5 Obertura, D 12 Re M 1811–1812 Per a orquestra; música parcialment reutilitzada a D.94.
13–37
1812 Up ↑
D. 13 D. 13 VII/2, 4 Fuga, D 13 Re m Per a piano?; de Schubert?
14 14 Obertura, D 14 Piano; esbós; perduda.
D. 15 D. 15 (1895) XX, 10
núm. 590/1
IV, 7
Anh. núm. 5
Der Geistertanz, D 15 Die bretterne Kammer der Toten erbebt Text de Matthisson (altres arranj.: D.15A, D. 116 i D. 494); fragment.
D. 15 D. 15A (1895) XX, 10
núm. 590/2
IV, 7
Anh. núm. 6
Der Geistertanz, D 15A Die bretterne Kammer der Toten erbebt Text de Matthisson (altres arranj.: D.15, D. 116 i D. 494); fragment.
D. 16 D. 16 (1940) VIII, 2
núm. 11
Exercicis de contrapunt, D 16 Sol m (núm. 1–4); La m (núm. 5–7) 1823? 7 exercicis de contrapunt doble.
D. 17 D. 17 (1940) VIII, 2
núm. 37
Exercicis de composició sobre l'“Aria dell' Angelo”, D 17 Quell' innocente figlio 1812? Text de Metastasio, d' Isacco I, "Aria dell' Angelo"; 9 arranj. amb correccions de Salieri; núm. 7 no hi és a la publ. de 1940.
18 18 (1890) V núm. 1 VI, 3 núm. 1 Quartet de corda núm. 1 Sol m / Si M 1810–1811 Andante, Presto vivace – Minuet – Andante – Presto.
19 19 Quartet de corda, D 19 1810–1811 Perduda.
19A 19A Quartet de corda, D 19A 1810–1811 Perduda.
19B Valsos i una marxa, D 19B 1812–1813? Per a piano; perduda.
20 20 Obertura, D 20 Si♭ M 1812 Per a quartet de corda; perduda.
21 21 6 variacions, D 21 Mi♭ M 1812 Per a piano; perduda.
22 22 12 minuets amb trios, D 22 1812 Per a piano; perduda.
23 23 131p,3
(1830)
XX, 1
núm. 6
IV, 6
núm. 4
Klaglied Meine Ruh ist dahin, meine Freud ist entflohn 1812 Text de Rochlitz.
24 24 7 variacions, D 24 Fa M 1812? Per a piano; fragment; perduda.
D. 24A VII/2, 4 Fuga, D 24A Do M estiu de
1812?
Per a teclat (orgue o piano); en part, reutilitzada a D.24E.
D. 24B VII/2, 4 Fuga, D 24B Sol M estiu de
1812?
Per a teclat (orgue o piano); 2 versions.
D. 24C VII/2, 4 Fuga, D 24C Re m estiu de
1812?
Per a teclat (orgue o piano).
D. 24D VII/2, 4 Anh. Fuga, D 24D Do M estiu de
1812?
Per a piano; fragment; en part reutilitzada a D.46.
D. 24E I, 5 Anh. Missa, D 24E Fa M?
GloriaCredo
estiu de
1812?
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.31, 45, D49, D56, D66, D105, D167, D324, D452, D678, D755 i D950); per a SATB i orq.; fragment de Gloria i Credo; en part, a D.24A.
D. 25 D. 25 VIII, 2 Exercicis de contrapunt, D 25 iniciada
18/6/1812
Exercicis de contrapunt, 4 a 2 parts i 3 a 3 parts; 4 exercicis imitatius a 2 parts .
D. 25A VIII, 2 Exercicis de contrapunt, D 25A estiu de
1812?
2 exercicis de contrapunt a 4 parts.
D. 25B VIII, 2 Exercicis de contrapunt, D 25B estiu de
1812?
15 exercicis de contrapunt a 3 parts.
D. 25C VIII, 2 Fuga, D 25C Fa M estiu de
1812?
Exercicis de contrapunt a dues veus; fragment.
D. 26 D. 26 (1886) II núm. 2 V, 5 Obertura, D 26 Re M 26/6/1812 Per a orquestra.
D. 27 D. 27 (1928) I, 8 Salve Regina, D 27 Fa M
Salve Regina
28/06/1812 Text: Salve Regina (altres arranj: D.106, 223, 386, 676 i 811); per a soprano i orq.
D. 28 D. 28 (1923) VI, 7 núm. 1 Trio de piano, D 28, a.k.a. Sonata Si♭ M 27/7/1812–
28/8/1812
Allegro.
D. 29 D. 29 (1888) XI núm. 9 VII/2, 4 Andante, D 29 Do M 9/9/1812 Per a piano; relacionada amb D.3 i D. 36.
D. 30 D. 30 (1894) XX, 1
núm. 5
IV, 4 Der Jüngling am Bache, D 30 An der Quelle saß der Knabe 24/9/1812 Text de Schiller (altres arranj.: D.192 i 638).
D. 31 D. 31 (1888) XIV No. 14 I, 5 Kyrie, D 31 Re m
Kyrie
25/9/1812 Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D24E, D45, D49, D56, D66, D105, D167, D324, D452, D678, D755 i D950); per a stSATB i orq.; 1ª part d'una missa.
32 32 (1890)
(1897)
(1954)
V No. 2
XXII v5
VI, 3 núm. 4 Quartet de corda núm. 2 Do M Set.–Oct.
1812
Presto (publ. el 1890) – Andante – Minuet (publ. el 1890, música que en part reapareix a D.128 núm. 12) – Allegro con spirito (publ. una part el 1897).
D. 33 D. 33 (1940) VIII, 2
núm. 38
Exercicis de composició sobre l' "Aria di Abramo", D 33 Entra l'uomo allor che nasce Set.–Oct.
1812
Text de Metastasio, d' Isacco II, "Aria di Abramo"; 6 peces (núms. 1, per a s, n.2 (sa), n. 3, (sat), n. 4–6 (satb) i un Allegretto (baix?); correccions de Salieri.
D. 34 D. 34 (1940) VIII, 2
núm. 39
Exercicis de composició sobre "Aria di Achior", D 34 Te solo adoro 5/11/1812 Text de Metastasio, de Betulia liberata II, "Aria di Achior"; per a satb; 2 versions de Inici; amb correccions de Salieri.
D. 35 D. 35 (1940) VIII, 2
núm. 40
Exercicis de composició sobre "Serbate, o Dei custodi", D 35 Serbate, o Dei custodi Oct.–Dec.
1812
Text de Metastasio, de La clemenza di Tito I, 5; 3 peces (núm. 1, per a satb, núm. 2, per a SATB, núm. 3, per a t i acompanyament); amb correccions de Salieri.
36 36 (1890) V No. 3 VI, 3 núm. 5 Quartet de corda núm. 3 Si♭ M 19/11/1812–
21/2/1813
Allegro – Andante – Minuet – Allegretto.
D. 37 D. 37 74
(1827)
XIX
núm. 1
III, 3 Die Advokaten Mein Herr, ich komm' mich anzufragen 25/12/1812–
27/12/1812
Text d'Eduard von Rustenfeld; per a ttb i piano.
37A–91
1813 Up ↑
D. 967 D. 37A VII/2, 4 Anh.
VIII, 2 núm. 13
Esbós de fuga, D 37A 1813? Per a piano.
D. 38 D. 38 (1892) XIX
núm. 20
III, 4 núm. 1 Totengräberlied, D 38 Grabe, Spaden, grabe! 1813? Text de Hölty (altres arranj.: D.44); per a ttb.
D. 39 D. 39 (1969) IV, 6
Anh núm. 2
Lebenstraum Ich saß an einer Tempelhalle inicis 1810? Text de Baumberg; esbós; música relacionada amb la D.1A.
39A VI, 9 3 Minuets amb trios, D 39A 1813 Per a orquestra; perduda.
D. 41 D. 41 (1889) XII
núm. 30
VII/2, 6 30 Minuets amb trios, D 41 Vàries tonalitats 1813 Per a piano; núm. 1–8, 11–18 i 20–23 existeixen.
D. 41A VII/2, 4 Anh. Fuga, D 41A Mi m 1813 Per a piano; fragment.
D. 42 D. 42 (1895)
(1969)
XX, 10
núm. 570
IV, 6 núm. 5 Anh. núm. 3 Aria di Timante Misero pargoletto 1813? Text de Metastasio, de Demofoonte III, 5; per a s i piano; 2 peces: 1ª, no hi és a AGA (són 2 fragments de variacions).
D. 43 D. 43 (1897) XXI, 4
núm. 43
III, 4 núm. 2
VIII, 2 núm. 34
Sprüche des Confucius, D 43 Dreifach ist der Schritt der Zeit 8/7/1813 Text de Schiller (altres arranj.: D.69 i D. 70); per a ttb.
D. 44 D. 44 (1894) XX, 1
núm. 7
IV, 6
núm. 6
Totengräberlied, D 44 Grabe, Spaden, grabe! 19/1/1813 Text de Hölty (altres arranj.: D.38).
D. 45 D. 45 (1888) XIV núm. 21 I, 5 Kyrie, D 45 Si♭ M
Kyrie
1/3/1813 Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D24E, D31, D49, D56, D66, D105, D167, D324, D452, D678, D755 i D950); per a SATB.
46 46 (1890) V núm. 4 VI, 3 núm. 6 Quartet de corda núm. 4 Do M 3/3/1813–
7/3/1813
Adagio – Andante con moto – Minuet – Finale.
D. 47 D. 47 (1974) III, 2b
Anh. núm. 1
Dithyrambe, D 47 Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter 29/3/1813 Text de Schiller (altres arranj.: D.801); per a tbSATB i piano; fragment.
D. 48 D. 48 (1871)
(1888)
IX, 3
núm. 32
VII/1, 1
núm. 3
Fantasia D 48, a.k.a. , Grand Sonata Do m Abril 1813–
10/6/1813
Per a 2 pianos (4 mans); a AGA s'inclou una fuga final.
D. 49 D. 49 (1888) XIV núm. 15 I, 5 Kyrie, D 49 Re m
Kyrie
inicis d'Abril
1813–
15/4/1813
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D24E, D31, D45, D56, D66, D105, D167, D324, D452, D678, D755 i D950); per a satbSATB i orq.; 1ª part d'una missa.
D. 50 D. 50 (1894) XX, 1
núm. 8
IV, 6
núm. 7
Die Schatten Freunde, deren Grüfte sich schon bemoosten! 12/4/1813 Text de Matthisson.
D. 51 D. 51 (1897) XXI, 4
núm. 37
III, 4 núm. 3 Unendliche Freude, D 51 Unendliche Freude durchwallet das Herz 15/4/1813 Text de Schiller, estrofa 3 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.53, D. 54, D. 57, D. 58, D. 60 i D. 584); per a ttb.
D. 52 D. 52 (1868) XX, 1
núm. 9
IV, 2b núm. 8 Sehnsucht, D 52 Ach, aus dieses Tales Gründen 15/4/1813–
17/4/1813
Text de Schiller (altres arranj.: D.636); per a baix i piano.
D. 53 D. 53 (1892) XIX
núm. 9
III, 4 núm. 4 Vorüber die stöhnende Klage Vorüber die stöhnende Klage! 18/4/1813 Text de Schiller, estrofa 1 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.51, D. 54, D. 57, D. 58, D. 60 i D. 584); per a ttb
D. 54 D. 54 (1873) XIX
núm. 22
III, 4 núm. 5
VIII, 2 núm. 17
Unendliche Freude, D 54 Unendliche Freude durchwallet das Herz 19/4/1813 Text de Schiller, estrofa 3 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.51, D. 53, D. 57, D. 58, D. 60 i D. 584); cànon a 3 veus masc.
D. 55 D. 55 (1892) XIX
núm. 12
III, 4 núm. 6 Selig durch die Liebe Selig durch die Liebe Götter 21/4/1813 Text de Schiller, de "Der Triumph der Liebe": estrofa 1; altres: D.61, D. 62, D. 63, D. 64, D. 983A; per a ttb.
D. 56 D. 56 (1892) XIX
núm. 29
I, 5
VIII, 2 núm. 18
Sanctus, D 56 Si♭ M
Sanctus
21/4/1813 Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, D. 31, D. 45, D. 49, D. 66, D. 105, D. 167, D. 324, D. 452, D. 678, D. 755 i D. 950); cànon a 3 veus; 2 versions.
D. 57 D. 57 (1897) XXI, 4
núm. 38
III, 4 núm. 7 Hier strecket der wallende Pilger Hier strecket der wallende Pilger 29/4/1813 Text de Schiller, estrofa 4 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.51, D. 53, D. 54, D. 58, D. 60 i D. 584); per a ttb.
D. 58 D. 58 (1892) XIX
núm. 10
III, 4 núm. 8 Dessen Fahne Donnerstürme wallte Dessen Fahne Donnerstürme wallte Maig 1813 Text de Schiller, estrofa 5 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.51, D.53, D.54, D.57, D.60 i D.584); per a ttb.
D. 59 D. 59 (1832) XX, 1
núm. 10
IV, 6
núm. 8
Verklärung Lebensfunke, vom Himmel entglüht 4/5/1813 Text de Herder a partir de "The dying Christian to his soul" d'Alexander Pope.
60 60 (1892) XIX
núm. 11
III, 4 núm. 16 Hier umarmen sich getreue Gatten Hier umarmen sich getreue Gatten 3/10/1813 Text de Schiller, estrofa 6 d'"Elysium" (altres estrofes i arranj.: D.51, 53, 54, 57, 58 i 584); per a ttb.
61 61 (1897) XXI, 4
núm. 39
III, 4 núm. 9
VIII, 2 núm. 19
Ein jugendlicher Maienschwung Ein jugendlicher Maienschwung 8/5/1813 Text de Schiller, de "Der Triumph der Liebe": estrofa 9; altres: D.55, 62, 63, 64, 983A; cànon a 3 veus.
62 62 (1897) XXI, 4
núm. 40
III, 4 núm. 10
VIII, 2 núm. 35
Thronend auf erhabnem Sitz Thronend auf erhabnem Sitz 9/5/1813 Text de Schiller, de "Der Triumph der Liebe": estrofa 15; altres: D.55, 61, 63, 64, 983A.
63 63 (1892) XIX
núm. 13
III, 4 núm. 11 Wer die steile Sternenbahn Wer die steile Sternenbahn 10/5/1813 Text de Schiller, de "Der Triumph der Liebe": estrofa 26; altres: D.55, 61, 62, 64, 983A; per a ttb
64 64 (1897) XXI, 4
núm. 41
III, 4 núm. 12
VIII, 2 núm. 36
Majestät'sche Sonnenroße Majestät'sche Sonnenroße 10/5/1813 Text de Schiller, de "Der Triumph der Liebe": estrofa 16; altres: D.55, 61, 62, 63, 983A; per a ttb.
65 65 (1892) XIX
Anh. I, núm. 35
III, 4
Anh. II núm. 1

VIII, 2 núm. 20
Schmerz verzerret ihr Gesicht Schmerz verzerret ihr Gesicht 11/5/1813 Text de Schiller, de "Gruppe aus dem Tartarus": estrofa 2 (altres arranj.: D.396 i 583); per a ttb; esbós.
66 66 (1888) XIV núm. 16 I, 5 Kyrie, D 66 Fa M
Kyrie
12/5/1813 Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, 31, 45, 49, 56, 105, 167, 324, 452, 678, 755 i 950); per a SATB i orq.
67 67 (1897) XXI, 4
núm. 42
III, 4 núm. 13 Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch 15/5/1813 Text de Schiller (altres arranj.: D.402); per a ttb.
68 68 (1890) V núm. 5 VI, 3 núm. 7 Quartet de corda núm. 5 Si♭ M 8/6/1813–
18/8/1813
Allegro maestoso – Allegro; moviments centrals perduts.
69 69 (1892) XIX
núm. 23
III, 4 núm. 14
VIII, 2 núm. 21
Sprüche des Confucius, D 69 Dreifach ist der Schritt der Zeit 8/7/1813 Text de Schiller (altres arranj.: D.43 i 70); cànon a 3 veus.
70 70 (1974) III, 4
Anh. I núm. 1

VIII, 2 núm. 33
Sprüche des Confucius, D 70 Dreifach ist der Schritt der Zeit 8/7/1813 Text de Schiller (altres arranj.: D.43 i 69); per a ttb; fragment.
71 71 (1892) XIX
núm. 14
III, 4
núm. 15
Die zwei Tugendwege Zwei sind der Wege 15/7/1813 Text de Schiller; per a ttb.
71A (1956) I, 8
VIII, 2 núm. 22
Al·leluia, D 71A Fa M Juliol 1813? Cànon a 3 veus.
71B VII/2, 4 Anh.
VIII, 2 núm. 14
Fuga, D 71B Mi m Juliol 1813 Per a piano; fragment.
966A 71C V, 6 núm. 5 Peça orquestral, D 71C Re M Ag. o
Set. 1813
Fragment; primeres pàgines, a.k.a. D.74A, basat en D.74.
72 72 (1889)
(1890)
III núm. 2
XXII v1
VI, 1 núm. 1
& Anh.
Octet de vent Fa M completada
18/8/1813
Allegro (fragment, publ. el 1890) – Minuet – Allegro; moviment lent central perdut?
73 73 (1868) XX, 1
núm. 11
IV, 4 Thekla: Eine Geisterstimme, D 73 Wo ich sei, und wo mich hingewendet 22/8/1813–
23/8/1813
Text de Schiller (altres arranj.: D.595).
74 74 (1890) V núm. 6 VI, 4 núm. 8 Quartet de corda núm. 6 Re M 22/8/1813–
Set. 1813
Allegro ma non troppo – Andante – Minuet – Allegro
966A 74A V, 6 núm. 4 Peça orquestral, D 74A Re M Agost o
Set. 1813
Fragment; variació en el número de D en les primeres pàgs de D.71C.
75 75 (1850) XVI
núm. 16
III, 3 Trinklied, D 75 Freunde, sammelt euch im Kreise 29/08/1813 Text de Friedrich Schäffer; per a bTTB i piano.
76 76 (1871)
(1969)
XX, 10
núm. 571
IV, 6 núm. 9 Anh. núm. 4 Aria di Fronimo Pensa, che questo istante 7 i 13
Set. 1813
Text de Metastasio, d' Alcide al bivio, 1; per a baix i piano; 2 versions (la 2ª a AGA).
77
111
77 (1831)
(1894)
XX, 1
núm. 12
IV, 6
núm. 10
Der Taucher Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp 17/9/1813–
inicis 1815
Text de Schiller; 2 versions: la 2ª, publ. el 1894, és D.111
78 78 (1895) XX, 10
núm. 572
IV, 6 núm. 11 Aria di Venere Son fra l'onde 18/9/1813 Text de Metastasio, de Gli orti esperdi, I; per a soprano i piano.
79 79 (1889) III núm. 3 VI, 1 núm. 2 Nonet de vent, a.k.a. Eine kleine Trauermusik o Franz Schuberts Begräbniß-Feyer Mi♭ m 19/9/1813 Grave con espressione.
80 80 (1892) XIX
núm. 4
III, 3 Zur Namensfeier meines Vaters Ertöne Leier zur Festesfeier! 27/9/1813 Text de Schubert; per a ttb i guitarra.
81 81 (1895) XX, 10
núm. 583
IV, 14 Auf den Sieg der Deutschen Verschwunden sind die Schmerzen tardor 1813 Text de Schubert? (altres arranj.: D.88); per a veu, 2 violins i cel·lo.
82 82 (1884) I, 1
núm. 1
V, 1 núm. 1 Simfonia núm. 1 Re M completada
28/10/1813
Adagio, Allegro vivace – Andante – Minuet – Allegro vivace.
83 83 (1895) XX, 10
núm. 582
IV, 14 Zur Namensfeier des Herrn Andreas Siller Des Phöbus Strahlen 28/10/1813–
4/11/1813
Per a veu, violí i arpa.
84 84 (1888) XV, 1
núm. 1
II, 1 Des Teufels Lustschloß (Singspiel en 3 actes) 30/10/1813–
22/10/1814
Text de Kotzebue; música per a sssttbbbSSSATTBB i orq.; 2 versions (v.): Obertura (2ªv. a AGA) – Acte I (n. 1–11, 2ªv. a AGA) – Acte II (n. 12–17, només 1ªv. a AGA) – Acte III (n. 18–23, 1ªv. n. 21 i 23, 2ªv. a AGA); esbós d'una peça orq. (de 1ªv. de l'Acte III?): compareu-la amb la D.94A.
86 86 (1886) II
núm. 10
VI, 4
Anh. núm. 1

VI, 9
Minuet, D 86 Re M Novembre
1813?
Per a quartet de corda.
87 87 125p,1
(1840)
V
núm. 10
VI, 4 núm. 9 Quartet de corda núm. 10 Mi♭ M Novembre
1813
Allegro più moderato – Scherzo – Adagio – Allegro.
87A VI, 4
Anh. núm. 2
Andante, D 87A Do M Novembre
1813
A 4 veus (quartet de corda o conjunt vocal?); fragment.
88 88 (1892) XIX
núm. 21
III, 4 núm. 17
VIII, 2 núm. 23
Verschwunden sind die Schmerzen Verschwunden sind die Schmerzen 15/11/1813 Text de Schubert? (altres arranj.: D.88); cànon per a ttb.
89
90
89 (1886) II núm. 8
i núm. 9
VI, 9 5 Minuets i 5 Danses alemanyes Vàries tonalitats 19/11/1813 Per a quartet de corda; Minuets amb 6 trios; Danses alemanyes amb 7 trios i una coda.
91 91 (1956) VII/2, 6 2 Minuets, D 91 Vàries tonalitats 22/11/1813 Per a piano; cada Minuet amb 2 trios
92–126
1814 Up ↑
93 93 (1894) XX, 1
núm.
13–15
IV, 7
Anh. núm. 1
Don Gayseros 1. Don Gayseros,. wunderlicher, schöner Ritter – 2. Nächtens klang die süße Laute – 3. An dem jungen Morgenhimmel 1815? Text de Motte Fouqué, de Der Zauberring; núm. 2 i 3 incomplets.
94 94 (1871) V núm. 7 VI, 3 núm. 2 Quartet de corda núm. 7 Re M 1811 or
1812?
Allegro (en part reutilitzada en D.12) – Andante con moto – Minuet – Presto.
94A II, 1
V, 6 núm. 6
Peça orquestral, D 94A Si♭ M Fragment; per a la 1a versió de D.84, Acte III?
94B VI, 9 5 Minuets i 6 Danses alemanyes, D 94B 1814 Per a quartet de corda i 2 trompes; perduda.
95 95 (1848) XX, 1
núm. 25
IV, 7
núm. 1
Adelaide Einsam wandelt dein Freund 1814 Text de Matthisson.
97 97 (1894) XX, 1
núm. 19
IV, 7
núm. 2
Trost: An Elisa Lehnst du deine bleichgehärmte Wange 1814 Text de Matthisson.
98 98 (1894)
(1968)
XX, 1
núm. 24
IV, 7 núm. 3
Anh. núm. 2
Erinnerungen, D 98 Am Seegestad, en lauen Vollmondsnächten tardor 1814 Text de Matthisson (altres arranj.: D.424); 2 versions: 1ªv. és un fragment, la 2ªv. a AGA.
99 99 (1894) XX, 1
núm. 16
IV, 7 núm. 4 Andenken, D 99 Ich denke dein wenn durch den Hain Abril 1814 Text de Matthisson (altres arranj.: D.423)
100 100 (1894) XX, 1
núm. 17
IV, 7 núm. 5 Geisternähe Der Dämm’rung Schein durchblinkt den Hain Abril 1814 Text de Matthisson.
101 101 (1894) XX, 1
núm. 18
IV, 7 núm. 6 Erinnerung, D 101, a.k.a. Todtenopfer Kein Rosenschimmer leuchtet Abril 1814 Text de Matthisson.
102 102 (1840) XX, 1
núm. 20
IV, 7 núm. 7 Die Betende Laura betet! tardor 1814 Text de Matthisson; en part, reutilitzada a D.918.
103 103 (1939) VI, 4
Anh. núm. 3
Quartettsatz, D 103 Do m 23/4/1814 Grave, Allegro (fragment); completada per A. Orel en la 1ª ed.
104 104 (1895) XX, 10
núm. 584
IV, 7 núm. 8 &
Anh. núm. 3
Die Befreier Europas en Paris Sie sind en Paris! 16/5/1814 Text de Mikan; dos esbossos i versió final.
105
185
105 (1856) XIII, 1
núm. 1
I, 1a Missa núm. 1 Fa M
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei
17/5/1814–
22/7/1814
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D24E, D31, D45, D49, D56, D66, D167, D324, D452, D678, D755 i D950); per a ssattbSATB i orq.; 2n canvi de Dona nobis pacem a D.185; en part, reusada a D.484.
106 106 (1888) XIV núm. 9 I, 8 Salve Regina, D 106 Si♭ M
Salve Regina
28/6/1814–
1/7/1814
Text: Salve Regina (altres arranj.: D27, D223, D386, D676 i D811); per a tenor i orq.
107 107 (1894)
(1968)
XX, 1
núm. 21
IV, 7 núm. 9 Lied aus der Ferne Wenn en des Abends letztem Scheine Juliol 1814 Text de Matthisson; 2 versions: 1ªv., a AGA.
108 108 (1894) XX, 1
núm. 22
IV, 7 núm. 10 Der Abend, D 108 Purpur malt die Tannenhügel Juliol 1814 Text de Matthisson.
109 109 (1894) XX, 1
núm. 23
IV, 7 núm. 11 Lied der Liebe Durch Fichten am Hügel Juliol 1814 Text de Matthisson.
110 110 (1891) XVI
núm. 43
III, 1 Wer ist groß? Wer ist wohl groß? 24/7/1814–
25/7/1814
Per a bTTBB i orquestra.
111A VI, 6
Anh. núm. 1
Trio de corda, D 111A Si♭ M 5/9/1814–
13/9/1814
Allegro (fragment); versió inicial de D.112.
112 112 168p
(1863)
V núm. 8 VI, 4
núm. 10
Quartet de corda núm. 8 Si♭ M 5/9/1814–
13/9/1814
Allegro ma non troppo – Andante sostenuto – Minuet – Presto; basat en D.111A.
113 113 58,2
(1821)
(1826)
(1894)
XX, 1
núm. 26
IV, 3 An Emma Weit en nebelgrauer Ferne 17/9/1814 Text de Schiller; 3 versions: la 2ªv. publ. 1821; la 3ªv. és Op. 58 núm. 2.
114 114 (1868)
(1901)
XX, 1
núm. 27
IV, 7 núm. 12 &
Anh. núm. 4
Romanze, D 114 Ein Fräulein klagt' im finstern Turm Setembre
1814
Text de Matthisson; 2 versions: lª i 2ª a AGA.
115 115 (1840) XX, 1
núm. 28
IV, 7 núm. 13 An Laura, als sie Klopstocks Auferstehungslied sang Herzen, die gen Himmel sich erheben 2/10/1814–
7/10/1814
Text de Matthisson.
116 116 (1840) XX, 1
núm. 29
IV, 7 núm. 14 Der Geistertanz, D 116 Die bretterne Kammer der Toten erbebt 14/10/1814 Text de Matthisson (altres arranj.: D.15, 15A i 494).
117 117 (1894) XX, 1
núm. 30
IV, 8
núm. 45
Das Mädchen aus der Fremde, D 117 en einem Tal bei armen Hirten 16/10/1814 Text de Schiller (altres arranj.: D.252).
118 118 2
(1821)
XX, 1
núm. 31
IV, 1a Gretchen am Spinnrade Meine Ruh' ist hin 19/10/1814 Text de Goethe, del Faust I, 15.
119 119 (1850) XX, 1
núm. 32
IV, 7 núm. 15 Nachtgesang, D 119 O! gib vom weichen Pfühle 30/11/1814 Text de Goethe.
120 120 (1835) XX, 1
núm. 33
IV, 7 núm. 16 Trost en Tränen Wie kommt's, daß du so traurig bist 30/11/1814 Text de Goethe.
121 121 3,1
(1821)
(1894)
XX, 1
núm. 34
IV, 1a &
b núm. 2
Schäfers Klagelied Da droben auf jenem Berge 30/11/1814–
28/2/1819?
Text de Goethe; 2 versions: la 1ªv, Op. 3 núm. 1; 2ªv. composta el 28/2/1819?
122 122 (1872) XX, 1
núm. 38
IV, 7 núm. 17 Ammenlied Am hohen, hohen Turm inici Des.
1814
Text de Michael Lubi.
123 123 (1842) XX, 1
núm. 35
IV, 7 núm. 18 Sehnsucht, D 123 Was zieht mir das Herz so? 3/12/1814 Text de Goethe.
124 124 (1885)
(1894)
(1968)
XX, 1
núm. 36
IV, 7 núm. 19 &
Anh. núm. 7
Am See, D 124 Sitz' ich im Gras am glatten See 3/12/1814–
7/12/1814
Text de Mayrhofer; 2 versions: 1ªv., és fragment – la 2ªv. modificada en la publ. de 1885 a AGA.
125 125 (1884) I, 1
No. 2
V, 1 núm. 2 Simfonia núm. 2 Si♭ M 10/12/1814–
24/3/1815
Largo, Allegro vivace – Andante – Minuet – Presto vivace.
126 126 (1832)
(1873)
XX, 1
núm. 37
IV, 7 núm. 20 &
Anh. núm. 8
Escena de Faust Wie anders, Gretchen, war dir's inici Des.–
12/12/1814
Text de Goethe, de Faust I, 20; 2 versions: la 2ª, publ. el 1832, a AGA.
127–330
1815 Up ↑
128 128 (1897) XXI, 3
núm. 23
VII/2, 6 12 Danses vieneses alemanyes Vàries tonalitats 1812? Per a piano; inclou intro; núm. 12 relació amb D.32
129 129 (1892) XIX
núm. 16
III, 4 núm. 18 Mailied, D 129 Grüner wird die Au 1815? Text de Hölty (altres arranj.: D.199 i 503); per a ttb.
D. 130 D. 130 (1892) XIX
núm. 25
III, 4 núm. 19
VIII, 2 núm. 24
Der Schnee Zerrinnt Der Schnee Zerrinnt 1815? Text de Hölty (altres arranj.: D.202); cànon a 3 veus.
D. 131 D. 131 (1892) XIX
núm. 28
III, 4 núm. 20
VIII, 2 núm. 26
Lacrimoso son io Lacrimoso son io 1815? Cànon a 3 veus; 2 versions: la 2ª és "Lacrimosa son io".
D. 134 D. 134 126p
(1830)
XX, 2
núm. 99
IV, 7 núm. 21 Balada Ein Fräulein schaut vom hohen Turm 1815? Text de Kenner.
D. 135 D. 135 (1930) VII/2, 6 Dansa alemanya amb trio, D 135 Mi M 1815 Per a piano; variació de D.146 núm. 3 (altres trios).
D. 136 D. 136 46
(1825)
XIV núm. 1 I, 8 Ofertori en do major, D 136, a.k.a. Offertory núm. 1 Totus en corde langueo
Do M
1815? Per a soprano o tenor, clarinet o violí, i orquestra.
D. 137 D. 137 (1893) XV, 7
núm. 14
II, 12 Adrast (Singspiel) tardor 1819–
inici
1820[15]
Text de Mayrhofer; per a stbTTBB i orq; n. 1–8 complets (a AGA, falten variacions en n. 1–7), esbós i fragments per a 6 n. addicionals; Obertura: D.648?
D. 138 D. 138 5,1
(1821)
(1970)
XX, 3
núm. 177
IV, 1a &
b núm. 6
Rastlose Liebe Dem Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen 19/5/1815–
Maig 1821
Text de Goethe; 2 versions: la 1ª, a AGA, és l'Op. 5 núm. 1.
D. 139 D. 139 (1930) VII/2, 6 Dansa alemanya amb Trio, D 139 Do# M (Trio en La M) 1815 Per a piano.
140 140 (1850) XVIII
núm. 6
III, 3 Klage um Ali Bey, D 140 Laßt mich! laßt mich! ich will klagen 1815 Text de Claudius (altres arranj.: D.496A); per a ttb (i piano?).
D. 141 D. 141 131p,1
(1830)
XX, 2
núm. 43
IV, 7 núm. 23 Der Mondabend Rein und freundlich lacht der Himmel 1815 Text de Johann Gottfried Kumpf.
142 142 92,3
(1828)
(1885)
(1895)
XX, 3
núm. 174
IV, 5 Geistes-Gruß Hoch auf dem alten Turme steht abans
Abr. 1816–
a partir de
Nov. 1821
Text de Goethe; 6 versions: 2ª publ. el 1885 – 3ª i 5ª no hi són a AGA – 6ª, Op. 92 núm. 3.
D. 143 D. 143 109p,2
(1829)
XX, 3
núm. 181
IV, 7 núm. 24 Genügsamkeit Dort raget ein Berg aus den Wolken her 1815 Text de Schober; Intro de 1ª ed. no és de Schubert.
D. 144 D. 144 (1895) XXII, 11
núm. 209
IV, 7
Anh. núm. 9
Romança, D 144 en der Väter Hallen ruhte Abril 1816 Text de Stolberg-Stolberg; fragment.
145 145 18
(1823)
XII
núm. 2
VII/2, 6
& 7a
12 valsos, 17 ländler i 9 escoceses, D 145 Vàries tonalitats
Juliol 1821
Per a piano; Waltz núm. 7 ≈ D.970 núm. 2; Escoceses núm. 5 i 6 idèntiques a D.421 núm. 1 i 697 núm. 5.
146 146 127p
(1824)
(1830)
XII
núm. 8
VII/2, 6
& 7a
20 Valsos, D 146, a.k.a. Letzte Walzer Vàries tonalitats 1815–
Feb. 1823
Per a piano; núm. 2 publ. el 1824; els 20 valsos Op. post. 127, publ. el 1830.
147 147 (1892) XIX
núm. 15
III, 4 núm. 21 Bardengesang Rolle, du strömigter Carun 20/1/1816? Text de Macpherson (Ossian), de Comala, trad. d'E. Baron de Harold.
148 148 131p,2
(1830)
XIX
núm. 8
III, 3 Trinklied, D 148 Brüder! unser Erdenwallen Febrer
1815
Text de Castelli; per a tTTB i piano.
149 149 117p
(1829)
(1894)
XX, 2
núm. 45
IV, 7 núm. 25 Der Sänger Was hör' ich draußen vor dem Tür Febrer
1815
Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship; 2 versions: la 2ª és l'Op. posth. 117; a AGA intercanvien la 1ª i 2ª.
150 150 (1830) XX, 2
núm. 44
IV, 7 núm. 26 Lodas Gespenst Der bleiche, kalte Mond erhob sich im Osten 17/1/1816 Text de Macpherson (Ossian), de Carric-thura, trad. d'E. Baron de Harold; la 1ª ed. canvia el final de la música de D.277
151 151 (1850) XX, 2
núm. 39
IV, 7 núm. 27 Auf einen Kirchhof Sei gegrüßt, geweihte Stille 2/2/1815 Text de Franz X. von Schlechta Wschehrd.
152 152 (1894) XX, 2
núm. 40
IV, 7 núm. 28 Minona Wie treiben die Wolken so finster und schwer 8/2/1815 Text de Friedrich A. Franz Bertrand
153 153 (1845) XX, 2
núm. 41
IV, 7 núm. 29 Als ich sie erröten sah All mein Wirken, all mein Leben 10/2/1815 Text de Bernhard A. Ehrlich.
154 154 (1897) XXI, 2
núm. 8
VII/2, 1
Anh. núm. 1
Sonata per a piano, D 154 Mi M 11/2/1815 Allegro (fragment); en part, reutilitzada a D.157.
155 155 165p,3
(1862)
XX, 2
núm. 42
IV, 7 núm. 30 Das Bild Ein Mädchen ist's 10/2/1815
156 156 (1887) XI núm. 6 VII/2, 4
& Anh.
Deu variacions, D 156 Fa M completada
15/2/1815
Per a piano; variació del tema i Var. II.
157 157 (1888) X núm. 1 VII/2, 1
núm. 1
Sonata per a piano núm. 1, D 157 Mi M iniciada
18/2/1815
Allegro ma non troppo (en part, reutilitzada a D.154) – Andante – Minuet.
158 158 (1889) XII
núm. 29
VII/2, 6 Écossaise, D 158 Re m – Fa M 21/2/1815 Per a piano.
159 159 116p
(1829)
(1968)
XX, 2
núm. 46
IV, 7 núm. 31 Die Erwartung Hör' ich das Pförtchen nicht gehen? Maig 1816 Text de Schiller; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. post. 116.
160 160 (1894) XX, 2
núm. 47
IV, 13 Am Flusse, D 160 Verfließet, vielgeliebte Lieder 27/2/1815 Text de Goethe (altres arranj.: D.766).
161 161 19,2
(1825)
(1894)
XX, 2
núm. 48
IV, 1a &
b núm. 14
An Mignon Über Tal und Fluß getragen 27/2/1815 Text de Goethe; 2 versions: la 2ª és l'Op. 19 núm. 2.
162 162 5,2
(1821)
(1894)
XX, 2
núm. 49
IV, 1a &
Anh. núm. 2
Nähe des Geliebten Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer 27/2/1815 Text de Goethe; 2 versions: la 2ª és l'Op. 5 núm. 2.
163 163 (1894) XX, 2
núm. 50
IV, 8
núm. 1
Sängers Morgenlied, D 163 Süßes Licht! Aus goldnen Pforten 27/2/1815 Text de Körner (altres arranj.: D.165).
164 164 IV, 8
Anh. núm. 1
Liebesrausch, D 164 Glanz des Guten und des Schönen strahlt mir dein hohes Bild Març 1815 Text de Körner (altres arranj.: D.179); fragment.
165 165 (1872) XX, 2
núm. 51
IV, 8
núm. 2
Sängers Morgenlied, D 165 Süßes Licht! Aus goldnen Pforten 1/3/1815 Text de Körner (altres arranj.: D.163).
166 166 (1894) XX, 2
núm. 52
IV, 8
núm. 3
Amphiaraos Vor Thebens siebenfach gähnenden Toren 1/3/1815 Text de Körner.
167 167 (1846) XIII, 1
núm. 2
I, 1b Missa núm. 2 Sol M
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei
2/3/1815–
7/3/1815
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, D. 31, D. 45, D. 49, D. 56, D. 66, D. 105, D. 324, D. 452, D. 678, D. 755 i D. 950); per a stbSATB i orquestra; trompeta i timbales afegides per Ferd. Schubert; R. Führer, com a compositor en la 1ª publ.
D. 168 D. 168 (1872) XVII
núm. 16
III, 2a
núm. 2
Nun laßt uns den Leib begraben, a.k.a. Begräbnislied Begrabt den Leib en seiner Gruft 9/3/1815 Text de Klopstock; per a SATB i piano.
D. 987 D. 168A (1872) XVII
núm. 17
III, 2a
núm. 3
Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand, a.k.a. Osterlied Überwunden hat der Herr den Tod! 9/3/1815 Text de Klopstock; per a SATB i piano.
D. 169 D. 169 (1894) XX, 2
núm. 53
III, 3 Trinklied vor der Schlacht Schlacht, du brichst an! 12/3/1815 Text de Körner; per a doble cor a l'uníson i piano.
D. 170 D. 170 (1873) XX, 2
núm. 54
III, 3 Schwertlied Du Schwert an meiner Linken 12/3/1815 Text de Körner; per a veu, doble cor a l'uníson i piano.
D. 171 D. 171 (1831) XX, 2
núm. 55
IV, 8
núm. 4
Gebet während der Schlacht Vater, ich rufe dich! 12/3/1815 Text de Körner.
D. 172 D. 172 IV, 8
Anh. núm. 3
Der Morgenstern, D 172 Stern der Liebe, Glanzgebilde 12/3/1815 Text de Körner (altres arranj.: D.203); fragment.
173 173 (1871) V núm. 9 VI, 4
núm. 11
Quartet de corda núm. 9 Sol m 25/3/1815–
1/4/1815
Allegro con brio – Andantino – Minuet – Allegro.
D. 174 D. 174 (1845) XX, 2
núm. 56
IV, 8
núm. 5
Das war ich, D 174 Jüngst träumte mir 26/3/1815 Text de Körner; D. 174 usada per incloure Das war ich, D deest.
D. 175 D. 175 (1888) XIV
núm. 12
I, 9
núm. 1
Stabat Mater, D 175 Sol m
Stabat Mater dolorosa
4/4/1815–
6/4/1815
Per a SATB i orquestra.
D. 176 D. 176 (1872) XX, 2
núm. 57
IV, 8
núm. 6
Die Sterne, D 176 Was funkelt ihr so mild mich an 6/4/1815 Text de Johann G. Fellinger.
D. 177 D. 177 173p,3
(1867)
XX, 2
núm. 58
IV, 8
núm. 7
Vergebliche Liebe Ja, ich weiß es, diese treue Liebe 6/4/1815 Text de Joseph K. Bernard.
D. 177A VIII, 3 Am ersten Mai Ich ging mit ihr im Freien abans de
1821
Text de Joseph K. Bernard.; música perduda; espúria?
D. 178 D. 178 (1897) XXI, 3
núm. 22
VII/2, 4
& Anh.
Adagio en Sol major, D 178 Sol M 8/4/1815 Per a piano; 2 versions: la 2ª és un fragment.
D. 179 D. 179 (1872) XX, 2
núm. 59
IV, 8
núm. 8
Liebesrausch, D 179 Dir, Mädchen, schlägt mit leisem Beben 8/4/1815 Text de Körner; (altres arranj.: D.164).
D. 180 D. 180 (1894) XX, 2
núm. 60
IV, 8
núm. 9
Sehnsucht der Liebe Wie die Nacht mit heil'gem Beben 8/4/1815 Text de Körner.
D. 181 D. 181 (1888) XIV núm. 4 I, 9
núm. 2
Ofertori, D 181 Tres sunt, qui testimonium dant en coelo
La m
10/4/1815–
11/4/1815
Per a SATB i orquestra.
D. 182 D. 182 (1842) XX, 2
núm. 61
IV, 8
núm. 10
Die erste Liebe Die erste Liebe füllt das Herz 12/4/1815 Text de Johann G. Fellinger
183 183 (1887) XX, 2
núm. 62
III, 3 Trinklied, D 183 Ihr Freunde und du, gold'ner Wein 12/4/1815 Text d'Alois Zettler; per a veu, cor a l'uníson i piano.
184 184 150p
(1843)
XIV núm. 5 I, 9
núm. 3
Gradual, D 184 Benedictus es, Domine
Do M
15/4/1815–
17/4/1815
Per a SATB i orquestra.
186 186 (1894) XX, 2
núm. 65
IV, 8
núm. 11
Die Sterbende Heil! dies ist die letze Zähre Maig 1815 Text de Matthisson
187 187 (1894) XX, 2
núm. 63
IV, 10 Stimme der Liebe, D 187 Abendgewölke schweben hell Maig 1815 Text de Matthisson (altres arranj.: D.418)
188 188 (1887) XX, 2
núm. 64
IV, 8
núm. 12
Naturgenuß, D 188 Im Abendschimmer wallt der Quell Maig 1815 Text de Matthisson (altres arranj.: D.422)
189 189 111p,1
(1829)
XX, 2
núm. 66
III, 3 An die Freude Freude, schöner Götterfunken Maig 1815 Text de Schiller; per a veu, cor a l'uníson i piano
190 190 (1888) XV, 2
núm. 2
II, 2
IV, 14
Der vierjährige Posten (Singspiel en 1 acte)
inclou: 5. Gott! Gott! höre meine Stimme
8/5/1815–
19/5/1815
Text de Körner; música per a stttbSATB i orquestra; Obertura – núm. 1–8 (núm. 5 també per a veu i piano)
191 191 58,3
(1826)
(1894)
XX, 2
núm. 67
IV, 3 Des Mädchens Klage, D 191 Der Eichwald brauset 15/5/1815 Text de Schiller, de Wallenstein: Die Piccolomini III, 7 (altres arranj.: D.6 i 389); 2 versions: la 2ª és l'Op. 58 núm. 3
192 192 (1887) XX, 2
núm. 68
IV, 4 Der Jüngling am Bache, D 192 An der Quelle saß der Knabe 15/5/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.30 i 638).
193 193 57,3
(1826)
XX, 2
núm. 69
IV, 3 An den Mond, D 193 Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer 17/5/1815 Text de Hölty; autògraf sense la introducció del piano.
194 194 (1894) XX, 2
núm. 70
IV, 8
núm. 13
Die Mainacht Wann der silberne Mond 17/5/1815 Text de Hölty
195 195 173p,1
(1867)
XX, 2
núm. 71
IV, 8
núm. 14
Amalia Schön wie Engel voll Walhallas Wonne 19/5/1815 Text de Schiller, de Die Räuber III, 1.
196 196 172p,3
(1865)
XX, 2
núm. 72
IV, 8
núm. 15
An die Nachtigall Geuß nicht so laut der liebentflammten Lieder 22/5/1815 Text de Hölty
197 197 (1850) XX, 2
núm. 73
IV, 8
núm. 16
An die Apfelbäume, wo ich Julien erblickte Ein heilig Säuseln und ein Gesangeston 22/5/1815 Text de Hölty.
198 198 (1894) XX, 2
núm. 74
IV, 8
núm. 17
Seufzer Die Nachtigall singt überall 22/5/1815 Text de Hölty
199 199 (1885) XIX
núm. 30
III, 4
núm. 22
Mailied, D 199 Grüner wird die Au 24/5/1815 Text de Hölty (altres arranj.: D.129 i 503); per a 2 veus o 2 trompes.
200 200 (1884) I, 1
núm. 3
V, 1
núm. 3
Simfonia núm. 3 Re M 24/5/1815–
19/6/1815
Adagio maestoso, Allegro con brio – Allegretto – Minuet – Presto vivace.
201 201 (1970) IV, 10 Auf den Tod einer Nachtigall, D 201 Sie ist dahin, die Maienlieder tönte 25/5/1815 Text de Hölty (altres arranj.: D.399); fragment.
202 202 (1885) XIX
núm. 31
III, 4
núm. 23
Mailied, D 202 Der Schnee Zerrinnt 26/5/1815 Text de Hölty (altres arranj.: D.130); per a 2 veus o 2 trompes.
203 203 (1892) XIX
núm. 32
III, 4
núm. 24
Der Morgenstern, D 203 Stern der Liebe, Glanzgebilde 26/5/1815 Text de Körner (altres arranj.: D.172); per a 2 veus o 2 trompes.
204 204 (1892) XIX
núm. 33
III, 4
núm. 25
Jägerlied Frisch auf, ihr Jäger 26/5/1815 Text de Körner; per a 2 veus o 2 trompes.
204A IV, 8
Anh. núm. 4
Das Traumbild Maig 1815 Text de Hölty; música perduda.
205 205 (1892) XIX
núm. 34
III, 4
núm. 26
Lützows wilde Jagd Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein? 26/5/1815 Text de Körner; per a 2 veus o 2 trompes.
206 206 (1872) XX, 2
núm. 75
IV, 8
núm. 18
Liebeständelei Süßes Liebchen 26/5/1815 Text de Körner.
207 207 (1894) XX, 2
núm. 76
IV, 8
núm. 19
Der Liebende Beglückt, beglückt 29/5/1815 Text de Hölty.
208
212
208 (1895)
(1897)
XX, 2
núm. 77;
XXII, 11
núm. 77
IV, 8 núm. 20 & Anh. núm. 5 Die Nonne Es liebt' en Welschland irgendwo 29/5/1815 Text de Hölty, de Balladen, núm. 5; 2 versions: la 1ª és un fragment, incompleta a AGA; la 2ª és la D.212.
209 209 38
(1825)
XX, 2
núm. 98
IV, 2a Der Liedler Gib, Schwester, mir die Harf herab Gener 1815 Text de Kenner.
210 210 (1838) XX, 2
núm. 78
IV, 8 núm. 21 Die Liebe, D 210, a.k.a. Klärchens Lied Freudvoll und leidvoll 3/6/1815 Text de Goethe, de Egmont, Act III, Scene 2, Cançó de Clärchen.
211 211 (1894) XX, 2
núm. 79
IV, 8 núm. 22 Adelwold und Emma Hoch und ehern schier von Dauer 5/6/1815–
14/6/1815
Text de Friedrich A. Franz Bertrand.
213 213 172p,1
(1865)
XX, 2
núm. 80
IV, 8 núm. 23 Der Traum Mir träumt', ich war ein Vögelein 17/6/1815 Text de Hölty, de Balladen, núm. 6.
214 214 172p,2
(1865)
XX, 2
núm. 81
IV, 8 núm. 24 Die Laube Nimmer werd' ich, nimmer dein vergessen 17/6/1815 Text de Hölty.
215 215 (1906) IV, 1b núm. 4 Jägers Abendlied, D 215 Im Felde schleich ich, still und wild 20/6/1815 Text de Goethe (altres arranj.: D.368).
216 215A (1952) IV, 1a &
b núm. 3
Meeres Stille, D 215A Tiefe Stille herrscht im Wasser 20/6/1815 Text de Goethe (altres arranj.: D.216).
216 216 3,2
(1821)
XX, 2
núm. 82
IV, 1a Meeres Stille, D 216 Tiefe Stille herrscht im Wasser 21/6/1815 Text de Goethe (altres arranj.: D.215A).
217 217 (1830) XX, 2
núm. 83
IV, 8 núm. 25 Kolmas Klage Rund um mich Nacht 22/6/1815 Text de Macpherson (Ossian), de La cançó de Selma (trad.)
218 218 (1848) XX, 2
núm. 84
IV, 8 núm. 26 Grablied Er fiel den Tod für's Vaterland 24/6/1815 Text de Kenner.
219 219 (1848) XX, 2
núm. 85
IV, 8 núm. 27 Das Finden Ich hab ein Mädchen funden 25/6/1815 Text de Kosegarten.
220 220 (1888) XV, 2
núm. 3
II, 2 Fernando (Singspiel en one act) Jun. 1815–
9/7/1815
Text d'Albert Stadler; música per a sstbb i orquestra; núm. 1–7.
221 221 118p,2
(1829)
XX, 2
núm. 95
IV, 8 núm. 28 Der Abend, D 221 Der Abend blüht, Temora glüht 15/7/1815 Text de Kosegarten.
222 222 (1885) XX, 2
núm. 86
IV, 8 núm. 29 Lieb Minna: Romanze Schwüler Hauch weht mir herüber 2/7/1815 Text d'Albert Stadler.
223 223 47
(1825)
XIV núm. 2 I, 8 Salve Regina, D 223, a.k.a. Offertory núm. 2 Fa M
Salve Regina
5/7/1815
28/1/1823
Text: Salve Regina (altres arranj.: D.27, 106, 386, 676 i 811); per a soprano i orquestra; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 47.
224 224 4,3
(1821)
XX, 2
núm. 87
IV, 1a Wandrers Nachtlied, D 224 Der du von dem Himmel bist 5/7/1815 Text de Goethe.
225 225 5,3
(1821)
(1970)
XX, 2
núm. 88
IV, 1a &
b núm. 7
Der Fischer Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll 5/7/1815 Text de Goethe; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 5 núm. 3.
226 226 5,4
(1821)
XX, 2
núm. 89
IV, 1a Erster Verlust Ach, wer bringt die schönen Tage 5/7/1815 Text de Goethe.
227 227 (1885) XX, 2
núm. 90
IV, 8 núm. 30 Idens Nachtgesang Vernimm es Nacht, was Ida dir vertrauet 7/7/1815 Text de Kosegarten.
228 228 (1894) XX, 2
núm. 91
IV, 8 núm. 31 Von Ida Der Morgen blüht, der Osten glüht 7/7/1815 Text de Kosegarten.
229 229 108,3
(1824)
XX, 2
núm. 92
IV, 5 Die Erscheinung, a.k.a. Erinnerung, D 229 Ich lag auf grünen Matten 7/7/1815 Text de Kosegarten; publ. com a Op. 108 núm. 3 el 1829.
230 230 165p,4
(1855)
XX, 2
núm. 93
IV, 8 núm. 32 Die Täuschung Im Erlenbusch, im Tannenhain 7/7/1815 Text de Kosegarten; publ. com a Op. posth. 165 núm. 4 el 1862.
231 231 172p,4
(1865)
XX, 2
núm. 94
IV, 8 núm. 33 Das Sehnen Wehmut, die mich hüllt 8/7/1815 Text de Kosegarten.
232 232 112p,3
(1829)
XVII
núm. 8
III, 2a núm. 6
2b Anh. núm. 2
Hymne an den Unendlichen Zwischen Himmel und Erd' 11/7/1815 Text de Schiller; per a satb i piano.
233 233 118p,1
(1829)
XX, 2
núm. 96
IV, 8 núm. 34 Geist der Liebe, D 233 Wer bist du, Geist der Liebe 15/7/1815 Text de Kosegarten.
234 234 118p,3
(1829)
XX, 2
núm. 97
IV, 8 núm. 35 Tischlied Mich ergreift, ich weiß nicht wie 15/7/1815 Text de Goethe.
235 235 (1894) XX, 2
núm. 100
IV, 8 núm. 36 Abends unter der Linde, D 235 Woher, o namenloses Sehnen 24/7/1815 Text de Kosegarten (altres arranj.: D.237).
236 236 (1892) XIX
núm. 6
III, 2a
núm. 7
Das Abendrot, D 236 Der Abend blüht, der Westen glüht! 20/7/1815 Text de Kosegarten; per a ssb i piano.
237 237 (1872) XX, 2
núm. 101
IV, 8 núm. 37 Abends unter der Linde, D 237 Woher, o namenloses Sehnen 25/7/1815 Text de Kosegarten (altres arranj.: D.235).
238 238 (1894) XX, 2
núm. 102
IV, 8 núm. 38 Die Mondnacht Siehe, wie die Mondesstrahlen 25/7/1815 Text de Kosegarten.
239 239 (1893) XV, 7
núm. 11
II, 14 Claudine von Villa Bella (Singspiel en 3 actes) iniciada
26/7/1815
Text de Goethe; per a ssttbbSATB i orquestra; Obertura (a AGA) – núm. 1–8 (Acte I, a AGA) – núm. 9 (fragment de l'Acte II) – núm. 10 (fragment de l'Acte III); la resta de la música, perduda.
240 240 (1894) XX, 2
núm. 103
IV, 8 núm. 39 Huldigung Ganz verloren, ganz versunken 27/7/1815 Text de Kosegarten.
241 241 (1894) XX, 2
núm. 104
IV, 8 núm. 40 Alles um Liebe Was ist es, das die Seele füllt? 27/7/1815 Text de Kosegarten.
242 242 (1892) XIX
núm. 18
III, 4
núm. 27
Trinklied im Winter, a.k.a. Winterlied, D 242 Das Glas gefüllt! Agost
1815?
Text de Hölty (altres arranj.: D.242A); per a ttb.
242A IV, 8
núm. 41
Winterabend, D 242A,[16] a.k.a. Winterlied Das Glas gefüllt! 1815? Text de Hölty (altres arranj.: D.242).
243 243 (1892) XIX
núm. 19
III, 4
núm. 28
Frühlingslied, D 243 Die Luft ist blau Agost
1815?
Text de Hölty (altres arranj.: D.398); per a ttb.
244 244 (1892) XIX
núm. 27
III, 4 núm. 29
VIII, 2 núm. 25
Willkommen, lieber schöner Mai Willkommen, lieber schöner Mai Agost
1815?
Text de Hölty; cànon a 3 veus i dues seccions.
246 246 (1830) XX, 3
núm. 109
IV, 8
núm. 42
Die Bürgschaft, D 246 Zu Dionys, dem Tyrannen Agost
1815
Text de Schiller; en part, reutilitzada a D.435.
247 247 118p,6
(1829)
XX, 3
núm. 119
IV, 8
núm. 43
Die Spinnerin Als ich still und ruhig spann Agost
1815
Text de Goethe.
248 248 118p,4
(1829)
XX, 3
núm. 135
IV, 8
núm. 44
Lob des Tokayers O köstlicher Tokayer, o königlicher Wein Agost
1815
Text de Baumberg.
249 249 III, 2b
Anh. núm. 4a
Die Schlacht, D 249 Schwer und dumpfig 1/8/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.387); esbós.
250 250 (1872) XX, 3
núm. 105
IV, 13 Das Geheimnis, D 250 Sie konnte mir kein Wörtchen sagen 7/8/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.793).
251 251 (1872) XX, 3
núm. 106
IV, 4 Hoffnung, D 251 Es reden und träumen die Menschen viel 7/8/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.637).
252 252 (1887) XX, 3
núm. 108
IV, 8
núm. 46
Das Mädchen aus der Fremde, D 252 In einem Tal bei armen Hirten 12/8/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.117).
253 253 (1887) XX, 3
núm. 110
III, 4 núm. 30
IV, 8 núm. 47
Punschlied: Im Norden zu singen Auf der Berge freien Höhen 18/8/1815 Text de Schiller; 2 versions: la 2ª, per a dues veus.
254 254 (1887) XX, 3
núm. 111
IV, 8
núm. 48
Der Gott und die Bajadere Mahadöh, der Herr der Erde 18/8/1815 Text de Goethe.
255 255 (1850) XX, 3
núm. 112
IV, 8
núm. 49
Der Rattenfänger Ich bin der wohlbekannte Sänger 19/8/1815 Text de Goethe.
256 256 (1887) XX, 3
núm. 113
IV, 8
núm. 50
Der Schatzgräber Arm am Beutel, krank am Herzen 19/8/1815 Text de Goethe.
257 257 3,3
(1821)
XX, 3
núm. 114
IV, 1a Heidenröslein Sah ein Knab' ein Röslein stehn 19/8/1815 Text de Goethe.
258 258 (1887) XX, 3
núm. 115
IV, 8
núm. 51
Bundeslied In allen guten Stunden 19/8/1815 Text de Goethe.
259 259 (1850) XX, 3
núm. 116
IV, 9 núm. 27 An den Mond, D 259 Füllest wieder Busch und Tal 19/8/1815 Text de Goethe (altres arranj.: D.296).
260 260 115p,2
(1829)
XX, 3
núm. 117
IV, 8
núm. 52
Wonne der Wehmut Trocknet nicht, trocknet nicht 20/8/1815 Text de Goethe; reutilitzada a D.918.
261 261 (1850) XX, 3
núm. 118
IV, 8
núm. 53
Wer kauft Liebesgötter? Von allen schönen Waren 21/8/1815 Text de Goethe, de Der Zauberflöte zweiter Teil.
262 262 (1895) XX, 3
núm. 134
IV, 9 núm. 1 Die Fröhlichkeit Wess' Adern leichtes Blut durchspringt 22/8/1815 Text de Martin J. Prandstätter.
263 263 (1848) XX, 3
núm. 123
IV, 9 núm. 2 Cora an die Sonne Nach so vielen trüben Tagen 22/8/1815 Text de Baumberg.
264 264 (1850)
(1872)
XX, 3
núm. 124
IV, 9 núm. 3 Der Morgenkuß Durch eine ganze Nacht sich nah zu sein 22/8/1815 Text de Baumberg; 2 versions: la 2ª, publ. el 1850 a AGA.
265 265 (1895) XX, 3
núm. 125
IV, 9 núm. 4 Abendständchen: An Lina Sei sanft wie ihre Seele 23/8/1815 Text de Baumberg.
266 266 (1895) XX, 3
núm. 126
IV, 9 núm. 5 Morgenlied, D 266 Willkommen, rotes Morgenlicht! 24/8/1815 Text de Stolberg-Stolberg.
267 267 (1872) XVI
núm. 17
III, 3 Trinklied, D 267 Auf! Jeder sei nun froh und sorgenfrei! 25/8/1815 Per a ttbb i piano.
268 268 (1872) XVI
núm. 18
III, 3 Bergknappenlied Hinab, ihr Brüder, in den Schacht! 25/8/1815 Per a ttbb i piano.
269 269 (1848) XVIII
núm. 5
III, 3 Das Leben Das Leben ist ein Traum 25/8/1815 Text de Johann Ch. Wannovius; 2 versions: la 1ª, per a tbb i piano; la 2ª, a AGA, per a ssa i piano.
270 270 118p,5
(1829)
XX, 3
núm. 127
IV, 9 núm. 6 An die Sonne, D 270 Sinke, liebe Sonne 25/8/1815 Text de Baumberg.
271 271 (1895) XX, 3
núm. 128
IV, 9 núm. 7 Der Weiberfreund Noch fand von Evens Töchterscharen ich keine 25/8/1815 Text de Joseph F. Ratschky, a partir de Cowley.
272 272 (1872) XX, 3
núm. 129
IV, 9 núm. 8 An die Sonne, D 272 Königliche Morgensonne 25/8/1815 Text de Tiedge.
273 273 (1895) XX, 3
núm. 130
IV, 9 núm. 9 Lilla an die Morgenröte Wie schön bist du, du güldne Morgenröte 25/8/1815
274 274 (1850) XX, 3
núm. 131
IV, 9 núm. 10 Tischlerlied Mein Handwerk geht durch alle Welt 25/8/1815
275 275 (1895) XX, 3
núm. 132
IV, 9 núm. 11 Totenkranz für ein Kind Sanft wehn, im Hauch der Abendluft 25/8/1815 Text de Matthisson.
276 276 (1895) XX, 3
núm. 133
IV, 9 núm. 12 Abendlied, D 276 Groß und rotenflammet 28/8/1815 Text de Stolberg-Stolberg.
277 277 (1892) XIX
núm. 7
III, 3 Punschlied, D 277 Vier Elemente, inning gesellt 29/8/1815 Text de Schiller; per a ttb i piano.
277A (1925) VII/2, 4 Minuet amb Trio, D 277A La m (minuet) / Fa M (trio) Setembre
1815?
Per a piano; una part, reutilitzada a D.279.
278 278 (1830)
(1897)
XX, 3
núm. 147;
XXII, 11
núm. 147
IV, 9 núm. 13 Anh. núm. 1 Ossians Lied nach dem Falle Nathos Beugt euch aus euren Wolken nieder 1815 Text de Macpherson (Ossian), de Dar-Thula, amb trad. de E. Baron de Harold; 2 versions: la 1ª és un fragment, la 2ª publ. el 1830.
279 279 (1888) X núm. 2 VII/2, 1
núm. 2
Sonata per a piano, D 279 Do M Setembre
1815
Allegro moderato – Andante – Minuet (en part, basada en D.277A); D.309A o 346, podria ser el 4t moviment.
280 280 (1837) XX, 3
núm. 139
IV, 9 núm. 14 Das Rosenband Im Frühlingsgarten fand ich sie Setembre
1815
Text de Klopstock.
281 281 (1830) XX, 3
núm. 148
IV, 9 núm. 15 Das Mädchen von Inistore Mädchen Inistores, wein auf dem Felsen Setembre
1815
Text de Macpherson (Ossian), de Fingal, Book I, trad. de E. Baron de Harold.
282 282 (1830) XX, 4
núm. 188
IV, 9 núm. 16 Cronnan Ich sitz' bei der moosigten Quelle 5/9/1815 Text de Macpherson (Ossian), de Carric-thura, trad. de E. Baron de Harold.
283 283 172p,5
(1865)
XX, 3
núm. 136
IV, 11 An den Frühling, D 283 Willkommen, schöner Jüngling! 6/9/1815 Text de Schiller (altres arranj.: D.338 i 587).
284 284 (1895) XX, 3
núm. 137
IV, 9 núm. 17 Lied, D 284 Es ist so angenehm, so süß 6/9/1815 Text de Schiller(?).
285 285 (1885)
(1895)
XX, 3
núm. 138
IV, 9 núm. 18 Anh. núm. 2 Furcht der Geliebten, a.k.a. An Cidli Cidli, du weinest 12/9/1815 Text de Klopstock, d'Oden; 2 versions: la 2ª, publ. el 1885.
286 286 (1837)
(1895)
XX, 3
núm. 140
IV, 9 núm. 19 Selma und Selmar Weine du nicht 14/9/1815 Text de Klopstock; 2 versions: la 2ª, publ. el 1837.
287 287 (1895) XX, 3
núm. 141
IV, 9 núm. 20 Vaterlandslied Ich bin ein deutsches Mädchen 14/9/1815 Text de Klopstock, d'’Oden; 2 versions.
288 288 (1895) XX, 3
núm. 142
IV, 9 núm. 21 An Sie Zeit, Verkündigerin der besten Freuden 14/9/1815 Text de Klopstock, d´’’Oden.
289 289 (1895) XX, 3
núm. 143
IV, 9 núm. 22 Die Sommernacht Wenn der Schimmer von dem Monde 14/9/1815 Text de Klopstock; 2 versions.
290 290 (1837) XX, 3
núm. 144
IV, 9 núm. 23 Die frühen Gräber Willkommen, o silberner Mond 14/9/1815 Text de Klopstock, d'Oden.
291 291 (1831)
(1895)
XX, 3
núm. 145
IV, 9 núm. 24 Dem Unendlichen Wie erhebt sich das Herz 15/9/1815 Text de Klopstock; 3 versions: la 2ª, publ. el 1831.
293 293 (1830) XX, 3
núm. 146
IV, 9 núm. 25 Shilric und Vinvela Mein Geliebter ist ein Sohn des Hügels 20/9/1815 Text de Macpherson (Ossian), de Carric-thura, trad. de E. Baron de Harold.
294 294 (1892) XVII
núm. 4
III, 1 Namensfeier für Franz Michael Vierthaler, a.k.a. Gratulations-Kantate Erhabner! Verehrter Freund der Jugend! 27/9/1815 Per a stbSTB i orquestra.
295 295 (1872)
(1895)
XX, 3
núm. 175
IV, 9 núm. 26 Hoffnung, D 295 Schaff, das Tagwerk meiner Hände 1815 or
1816?
Text de Goethe; 2 versions: la 1ª, publ. el 1872.
296 296 (1868) XX, 3
núm. 176
IV, 9 núm. 28 An den Mond, D 296 Füllest wieder Busch und Tal 1815 or
1816?
Text de Goethe (altres arranj.: D.259).
297 297 (1850)
(1895)
XX, 3
núm. 171
IV, 9 núm. 29 Anh. núm. 3 Augenlied Süße Augen, klare Bronnen! spring
1817?
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª, publ. el 1850.
298 298 (1895) XX, 3
núm. 170
IV, 9 núm. 30 Liane Hast du Lianen nicht gesehen? Octubre
1815
Text de Mayrhofer.
299 299 (1897)
(1912)
XXI, 3
núm. 29
VII/2, 6 Dotze Escoceses, D 299 Vàries tonalitats 3/10/1815 Per a piano; núm. 1 similar a D.145, Escocesa núm. 1; núm. 9–12, publ. el 1912.
300 300 (1842) XX, 6
núm. 398
IV, 9 núm. 31 Der Jüngling an der Quelle Leise, rieselnder Quell 1816 or
1817?
Text de Salis-Seewis.
301 301 (1842) XX, 3
núm. 149
IV, 9 núm. 32 Lambertine O Liebe, die mein Herz erfüllet 12/10/1815 Text de Josef L. Stoll.
302 302 (1895) XX, 3
núm. 150
IV, 9 núm. 33 Labetrank der Liebe Wenn im Spiele leiser Töne 15/10/1815 Text de Josef L. Stoll.
303 303 (1887) XX, 3
núm. 151
IV, 9 núm. 34 An die Geliebte O, daß ich dir vom stillen Auge 15/10/1815 Text de Josef L. Stoll; música parcialment reutilitzada a D.497.
304 304 (1895) XX, 3
núm. 152
IV, 9 núm. 35 Wiegenlied, D 304 Schlumm're sanft! Noch an dem Mutterherzen 15/10/1815 Text de Körner.
305 305 (1895) XX, 3
núm. 153
IV, 9 núm. 36 Mein Gruß an den Mai Sei mir gegrüßt, o Mai 15/10/1815 Text de Johann G. Kumpf.
306 306 (1895) XX, 3
núm. 154
IV, 9 núm. 37 Skolie, D 306 Laßt im Morgenstrahl des Mai'n 15/10/1815 Text de Johann L. Deinhardstein.
307 307 (1895) XX, 3
núm. 155
IV, 9 núm. 38 Die Sternenwelten Oben drehen sich die großen unbekannten Welten dort 15/10/1815 Text de Johann G. Fellinger, a partir de Jarnik
308 308 (1895) XX, 3
núm. 156
IV, 9 núm. 39 Die Macht der Liebe Überall, wohin mein Auge blicket 15/10/1815 Text de Johann von Kalchberg.
309 309 (1872) XX, 3
núm. 157
IV, 9 núm. 40 Das gestörte Glück Ich hab' ein heißes junges Blut 15/10/1815 Text de Körner.
309A VII/2, 1
Anh. núm. 2
Rondo, D 309A Do M 1815 Per a piano; fragment; possible 4t moviment de D.279?
310 310 (1895) XX, 3
núm. 158
IV, 3 Sehnsucht, D 310, a.k.a. Lied der Mignon Nur wer die Sehnsucht kennt 18/10/1815 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.359, 481, 656 i 877 núm. 1 & 4); 2 versions.
311 311 IV, 9
Anh. núm. 3
An den Mond, D 311 19/10/1815? Per a veu i piano; esbós sense text.
312 312 58,1
(1826)
(1895)
XX, 3
núm. 159
IV, 3 Hektors Abschied Will sich Hektor ewig von mir wenden 19/10/1815 Text de Schiller; 2 versions: la 2ª, és l'Op. 58 núm. 1.
313 313 (1895) XX, 3
núm. 160
IV, 9 núm. 41 Die Sterne, D 313 Wie wohl ist mir im Dunkeln! 19/10/1815 Text de Kosegarten.
314 314 (1887) XX, 3
núm. 161
IV, 9 núm. 42 Nachtgesang, D 314 Tiefe Feier schauert um die Welt 19/10/1815 Text de Kosegarten.
315 315 (1895) XX, 3
núm. 162
IV, 9 núm. 43 An Rosa I Warum bist du nicht hier 19/10/1815 Text de Kosegarten.
316 316 (1895) XX, 3
núm. 163
IV, 9 núm. 44 An Rosa II Rosa, denkst du an mich? 19/10/1815 Text de Kosegarten; 2 versions.
317 317 (1895) XX, 3
núm. 164
IV, 9 núm. 45 Idens Schwanenlied Wie schaust du aus dem Nebelflor 19/10/1815 Text de Kosegarten; 2 versions: la 2ª, a AGA.
318 318 (1895) XX, 3
núm. 165
IV, 9 núm. 46 Schwangesang Endlich stehn die Pforten offen 19/10/1815 Text de Kosegarten.
319 319 (1895) XX, 3
núm. 166
IV, 9 núm. 47 Luisens Antwort Wohl weinen Gottes Engel 19/10/1815 Text de Kosegarten.
320 320 (1895) XX, 3
núm. 167
IV, 9 núm. 48 Der Zufriedene Zwar schuf das Glück hienieden 23/10/1815 Text de Christian L. von Reissig.
321 321 (1832) XX, 3
núm. 168
IV, 9 núm. 49 Mignon a.k.a. Mignons Gesang Kennst du das Land 23/10/1815 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship III, 1.
322 322 (1837) XX, 3
núm. 169
IV, 9 núm. 50 Hermann und Thusnelda Ha, dort kömmt er 27/10/1815 Text de Klopstock.
323
991
323 (1895) XX, 3
núm. 172
IV, 9 núm. 51 Anh. núm. 5–6 Klage der Ceres Ist der holde Lenz erschienen? 9/11/1815–
Juny 1816
Text de Schiller; 2 versions: la 2ª, a AGA; un fragment de la darrera part és la D 991.
324 324 141p
(1837)
XIII, 1
núm. 3
I, 2 Missa núm. 3 Si♭ M
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei
iniciada
11/11/1815
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, 31, 45, 49, 56, 66, 105, 167, 452, 678, 755 i 950); per a satbSATB i orquestra.
324A IV, 8
núm. 41
Winterlied, D 324A 1816?[17]
325 325 (1895) XX, 3
núm. 173
IV, 1b núm. 9 Harfenspieler, D 325 Wer sich der Einsamkeit ergibt 13/11/1815 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.478 núm. 1).
326 326 (1888) XV, 2
núm. 4
II, 3 Die Freunde von Salamanka (Singspiel in dos actes) 18/11/1815–
31/12/1815
Text de Mayrhofer; música per a ssstttbbbbbbSATB i orquestra; Obertura – Acte I (núm. 1–7) – Acte II (núm. 8–18, amb música del núm. 12, reapareix a D.803 i del núm. 14 a D.796 núm. 15).
327 327 IV, 10 Lorma, D 327 Lorma saß in der Halle von Aldo 28/11/1815 Text de Macpherson (Ossian), de The Battle de Lora, trad. d'E. Baron de Harold (altres arranj.: D.376); fragment.
328 328 1
(1821)
(1895)
XX, 3
núm. 178
IV, 1a &
b núm. 1
Erlkönig Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Octubre
1815?
Text de Goethe; 4 versions: la 2ª i 3ª canvia a AGA – la 4ª és l'Op. 1.
329 329 (1895) XX, 10
núm. 591
IV, 9
Anh. núm. 7
Die drei Sänger Der König saß beim frohen Mahle 23/12/1815 Text de Johann Fr. L. Bobrik; fragment.
329A III, 2b Anh. núm. 3
VIII, 2 núm. 27
Das Grab, D 329A Das Grab ist tief und stille 28/12/1815? Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.330, 377, 569 i 643A); cànon a SATB; esbós.
330 330 (1895) XX, 3
núm. 182
III, 3 Das Grab, D 330 Das Grab ist tief und stille 28/12/1815 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.329A, 377, 569 i 643A); per a cor i piano.
331–510
1816 Up ↑
331
332
331 (1866) XVI
núm. 38
III, 4
núm. 31
Der Entfernten, D 331 Wohl denk' ich allenthalben Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.350); per a ttbb; idèntica a D.332.
334 334 (1897) XXI, 3
núm. 24
VII/2, 4 Minuet amb Trio, D 334 La M (minuet) / Mi M (trio) abans de la tardor de 1815 Per a piano.
335 335 (1897) XXI, 3
núm. 25
VII/2, 6 Minuet amb dos Trios Mi M 1813? Per a piano.
337 337 (1860) XVI
núm. 39
III, 4
núm. 32
Die Einsiedelei, D 337, a.k.a. Lob der Einsamkeit Es rieselt klar und wehend ein Quell Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.393 i 563); per a ttbb.
338 338 (1891) XVI
núm. 40
III, 4
núm. 33
An den Frühling, D 338 Willkommen, schöner Jüngling! Text de Schiller (altres arranj.: D.283 i 587); per a ttbb.
342 342 (1885) XX, 4
núm. 238
IV, 10 An mein Klavier a.k.a. Seraphine an ihr Klavier Sanftes Klavier, welche Entzückungen schaffest du mir Text de Schubart.
343 343 (1831) XX, 5
núm. 342
IV, 10 Am Tage Aller Seelen a.k.a. Litanei auf das Fest Aller Seelen Ruh'n in Frieden alle Seelen Agost
1816
Text de Jacobi; 2 versions: la 1ª, a AGA, publ. el 1831.
344 344 IV, 10 Am ersten Maimorgen Heute will ich fröhlich sein 1816? Text de Claudius.
345 345 (1897) XXI, 1
núm. 3
V, 7 núm. 1 Violin Concerto, a.k.a. Konzertstück (Concert Piece) Re M 1816 Adagio, Allegro.
346 346 (1897) XXI, 3
núm. 17
VII/2, 4 Anh. Allegretto, D 346 Do M 1816? Per a piano; fragment; 4t moviment de D.279?
347 347 (1897) XXI, 3
núm. 18
VII/2, 4 Anh. Allegro moderato, D 347 Do M 1813? Per a piano; fragment.
348 348 (1897) XXI, 3
núm. 19
VII/2, 4 Anh. Andantino, D 348 Do M 1816? Per a piano; fragment.
349 349 (1897) XXI, 3
núm. 21
VII/2, 4 Anh. Adagio, D 349 Do M 1816? Per a piano; fragment.
350 350 (1885) XX, 4
núm. 203
IV, 10 Der Entfernten, D 350 Wohl denk' ich allenthalben 1816? Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.331).
351 351 (1895) XX, 4
núm. 204
IV, 11 Fischerlied, D 351 Das Fischergewerbe gibt rüstigen Mut 1816? Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.364 i 562).
352 352 (1847) XX, 4
núm. 286
III, 2b
núm. 21
Licht und Liebe a.k.a. Nachtgesang Liebe ist ein süßes Licht 1816? Text de Collin, M. C.; per a st i piano.
353 353 125p,2
(1840)
V núm. 11 VI, 4
núm. 12
Quartet de corda núm. 11 Mi M 1816 Allegro con fuoco – Andante – Minuet – Rondo.
354 354 (1930) VI, 9 Four Komische Ländler Re M Gener
1816
Per a 2 violins.
355 355 (1928) VI, 9 Eight Ländler, D 355 Fa# m Gener
1816
Per a violí (?).
356 356 (1844) III, 3 Trinklied, D 356 Funkelnd im Becher so helle, so hold 1816 Per a solistes vocals, TTBB i piano; la part del piano perduda (a Czerny, ed. de 1844)
357 357 (1892) XIX
núm. 24
III, 4 núm. 35
VIII, 2 núm. 28
Goldner Schein Goldner Schein deckt den Hain 1/5/1816 Text de Matthisson; cànon a 3 veus.
358 358 (1849) XX, 4
núm. 235
IV, 10 Die Nacht, D 358 Du verstörst uns nicht, o Nacht! 1816 Text de Uz.
359 359 (1872) XX, 4
núm. 260
IV, 3 Sehnsucht, D 359 a.k.a. Lied der Mignon Nur wer die Sehnsucht kennt 1816 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.310, 481, 656 i 877 núm. 1 & 4).
360 360 65,1
(1826)
XX, 4
núm. 268
IV, 3 Lied eines Schiffers an die Dioskuren Dioskuren, Zwillingssterne 1816 Text de Mayrhofer.
361 361 109p,1
(1829)
XX, 4
núm. 272
IV, 10 Am Bach im Frühling Du brachst sie nun, die kalte Rinde 1816 Text de Schober; la introducció del piano probablement no és de Schubert.
362 362 (1895) XX, 4
núm. 280
IV, 11 Zufriedenheit, D 362, a.k.a. Lied Ich bin vergnugt 1815 or
1816?
Text de Claudius (altres arranj.: D.501).
363 363 IV, 10 An Chloen, D 363 Die Munterkeit ist meinen Wangen 1816 Text de Uz; fragment.
364 364 (1897) XXI, 4
núm. 35
III, 4
núm. 34
Fischerlied, D 364 Das Fischergewerbe gibt rüstigen Mut 1816 or
1817?
Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.351 i 562); per a ttbb.
365 365 9
(1821)
XII
núm. 1
VII/2, 6
& 7a
36 Original Dances a.k.a. Erste Walzer Vàries tonalitats Per a piano; núm. 2 publ. el 1826 com a (Kinksky Anh. 14 núm. 1 de Beethoven)
366 366 (1824)
(1869)
XII
núm. 10
VII/2, 6
& 7a
17 Ländler, D 366 Vàries tonalitats Per a piano; núm. 6 i 17 publ. el 1824; núm. el 7 reapareix una part a D.618 i el núm. 17 a D.814.
367 367 5,5
(1821)
XX, 4
núm. 261
IV, 1a Der König in Thule Es war ein König in Thule inicis de 1816 Text de Goethe, de Faust I, 8.
368 368 3,4
(1821)
XX, 4
núm. 262
IV, 1a Jägers Abendlied, D 368 Im Felde schleich ich, still und wild inicis de 1816? Text de Goethe (altres arranj.: D.215).
369 369 19,1
(1825)
XX, 4
núm. 263
IV, 1a An Schwager Kronos Spute dich, Kronos! 1816 Text de Goethe.
370 370 (1930) VI, 9 Nine Ländler, D 370 Re M Gener
1816
Per a violí?; núm. 7 reutilitzada a D.378 núm. 6.
371
292
371 (1872) XX, 4
núm. 185
IV, 10 Klage, D 371 Trauer umfließt mein Leben Gener
1816
2 versions: la 1ª, un esbós, és la D.292.
372 372 (1895) XX, 4
núm. 183
IV, 10 An die Natur Süße, heilige Natur 15/1/1816 Text de Stolberg-Stolberg.
373 373 (1895) XX, 4
núm. 184
IV, 10 Lied, D 373 Mutter geht durch ihre Kammern 15/1/1816? Text de Motte Fouqué, de Undine.
374 374 (1902) VI, 9 11 Ländler, D 374 Si♭ M Febrer
1816?
Per a violí; núm. 1–3, 5, 7 i 11 reutilitzada en els núm. 1–5 i 7 de D.378; núm. 2 també en part a la D.146 núm. 10.
375 375 (1830) XX, 4
núm. 187
IV, 10 Der Tod Oskars Warum öffnest du wieder Febrer
1816
Text de Macpherson (Ossian), trad. d'E. Baron de Harold.
376 376 (1895) XX, 10
núm. 592
IV, 10 Lorma, D 376 Lorma saß in der Halle von Aldo 10/2/1816 Text de Macpherson (Ossian), de The Battle de Lora, trad. d'E. Baron de Harold (altres arranj.: D.327); fragment.
377 377 (1872) XX, 4
núm. 186
III, 3 Das Grab, D 377 Das Grab ist tief und stille 11/2/1816 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.329A, 330, 569 i 643A); per a TTBB i piano.
378 378 (1889) XII
núm. 12
VII/2, 6 Vuit Ländler, D 378 Si♭ M 13/2/1816 Per a piano; núm. 1–5 i 7 són reutilitzats a la D.374 núm. 1–3, 7, 11 i 5; núm. 2, una part apareix a la D.146 núm. 10; núm. la 6 reutilitzada a la D.370 núm. 7.
379 379 (1859) XIV núm. 17 I, 9
núm. 13
& Anh. 2
Deutsches Salve Regina (German Salve Regina) Sei, Mutter der Barmherzigkeit
Fa M
21/2/1816 Text: a partir del Salve Regina; per a SATB i orgue.
380 380 (1897)
(1956)
(1989)
XXI, 2
núm. 28
VII/2, 6 3 Minuets, each amb dos Trios Mi M (núm. 1)
La M (núm. 2)
Do M (núm. 3)
22/2/1816 Per a piano; AGA només hi ha els núm. 1–2; l'inici del núm. 3, es reutilitzat un fragment (1ª trio incomplet, 2ª trio perdut), a la D.557.
381 381 (1895) XX, 4
núm. 189
IV, 10 Morgenlied, D 381 Die frohe, neubelebte Flur 24/2/1816
382 382 (1895) XX, 4
núm. 190
IV, 10 Abendlied, D 382 Sanft glänzt die Abendsonne 24/2/1816
383
992
383 (1888) XIV núm. 13 I, 7 Stabat Mater, D 383, a.k.a. Deutsches Stabat Mater (German Stabat Mater) Jesus Christus schwebt am Kreuze
Fa m
iniciada
28/2/1816
Text de Klopstock a partir del Stabat Mater; per a stbSATB i orquestra; l'esbós dels núm. 5–6 és la D.992.
384 384 137p,1
(1836)
VIII
núm. 2
VI, 8 núm. 1
& anh. 1
Sonata per a violí, D 384, a.k.a. Sonatina núm. 1 Re M Març 1816 Allegro molto (+ versió inicial a NSA) – Andante – Allegro vivace.
385 385 137p,2
(1836)
VIII
núm. 3
VI, 8 núm. 2 Sonata per a violí, D 385, a.k.a. Sonatina núm. 2 La m Març 1816 Allegro moderato – Andante – Minuet – Allegro.
386 386 (1833) XIV núm. 20 I, 9
núm. 12
& Anh. 1
Salve Regina, D 386 Si♭ M
Salve Regina
inicis de 1816 Text: Salve Regina (altres arranj.: D.27, 106, 223, 676 i 811); per a SATB.
387 387 (1897) XXI, 4
núm. 44
III, 2b
Anh. núm. 4b
Die Schlacht, D 387 Schwer und dumpfig Març 1816 Text de Schiller (altres arranj.: D.249); esbós per a solistes vocals, cor i piano; música apareix en part a les D.249 i 602 núm. 1.
388 388 (1895) XX, 4
núm. 193
IV, 10 Laura am Klavier Wenn dein Finger durch die Saiten meistert Març 1816 Text de Schiller; 2 versions.
389 389 (1873) XX, 4
núm. 194
IV, 3 Des Mädchens Klage, D 389 Der Eichwald brauset Març 1816 Text de Schiller, de Wallenstein: Die Piccolomini III, 7 (altres arranj.: D.6 i 191).
390 390 (1895) XX, 4
núm. 195
IV, 10 Entzückung an Laura, D 390 Laura, über diese Welt Març 1816 Text de Schiller (altres arranj.: D.577).
391 391 111p,3
(1829)
XX, 4
núm. 196
IV, 10 Die vier Weltalter Wohl perlet im Glase Març 1816 Text de Schiller.
392 392 (1895) XX, 4
núm. 197
IV, 10 Pflügerlied Arbeitsam und wacker Març 1816 Text de Salis-Seewis.
393 393 (1845) XX, 4
núm. 198
IV, 11 Die Einsiedelei, D 393 Es rieselt klar und wehend ein Quell Març 1816 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.337 i 563).
394 394 (1895) XX, 4
núm. 199
IV, 10 An die Harmonie a.k.a. Gesang an die Harmonie Schöpferin beseelter Töne! Març 1816 Text de Salis-Seewis.
395 395 111p,2
(1829)
XX, 4
núm. 205
IV, 10 Lebensmelodien Auf den Wassern wohnt mein stilles Leben Març 1816 Text de Schlegel, A. W..
396 396 (1975) IV, 2
Anh. núm. 1
Gruppe aus dem Tartarus, D 396 Horch, wie Murmeln des empörten Meeres Març 1816 Text de Schiller (altres arranj.: D.65 i 583); fragment.
397 397 (1832) XX, 4
núm. 191
IV, 10 Ritter Toggenburg Ritter, treue Schwesterliebe 13/3/1816 Text de Schiller.
398 398 (1887) XX, 4
núm. 217
IV, 10 Frühlingslied, D 398 Die Luft ist blau 13/5/1816 Text de Hölty (altres arranj.: D.243).
399 399 (1895) XX, 4
núm. 218
IV, 10 Auf den Tod einer Nachtigall, D 399 Sie ist dahin, die Maienlieder tönte 13/5/1816 Text de Hölty (altres arranj.: D.201).
400 400 (1895) XX, 4
núm. 219
IV, 10 Die Knabenzeit Wie glücklich, wem das Knabenkleid 13/5/1816 Text de Hölty.
401 401 (1895) XX, 4
núm. 220
IV, 10 Winterlied, D 401 Keine Blumen blühn 13/5/1816 Text de Hölty.
402 402 (1872) XX, 4
núm. 192
IV, 10 Der Flüchtling Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch 18/3/1816 Text de Schiller (altres arranj.: D.67).
403 403 (1845)
(1895)
XX, 4
núm. 201
IV, 10 Lied, D 403 In's stille Land 27/3/1816 Text de Salis-Seewis; 4 versions: la 1ª, publ. el 1845, i la 2ª a AGA; la música reapareix en part a D.877 núm. 4.
404 404 (1885) XX, 4
núm. 200
IV, 10 Die Herbstnacht a.k.a. Die Wehmuth Mit leisen Harfentönen Març 1816 Text de Salis-Seewis.
405 405 (1895) XX, 4
núm. 202
IV, 10 Der Herbstabend Abendglockenhalle zittern Abril 1816 Text de Salis-Seewis; 2 versions: la 1ª a AGA.
406 406 (1887) XX, 4
núm. 208
IV, 10 Abschied von der Harfe Noch einmal tön, o Harfe Març 1816 Text de Salis-Seewis.
407
441
407 (1891)
(1892)
XVI
núm. 44
XIX
núm. 5
VIII, 2
núm. 31
Beitrag zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Herrn von Salieri Gütigster, Bester! Weisester Größter! – So Güt’ als Weisheit strömen mild – Unser aller Großpapa, bleibe noch recht lange da abans del
16/6/1816
Text de Schubert; Quartet per a ttbb (+variació a AGA XIX, anteriorment a la D.441, per a ttb i piano) – Ària per a tenor i piano – cànon a 3 veus.
408 408 137p,3
(1836)
VIII
núm. 4
VI, 8 núm. 3 Sonata per a violí, D 408, a.k.a. Sonatina núm. 3 Sol m Abril 1816 Allegro giusto – Andante – Minuet – Allegro moderato.
409 409 (1872) XX, 4
núm. 206
IV, 10 Die verfehlte Stunde Quälend ungestilltes Sehnen Abril 1816 Text de Schlegel, A. W.
410 410 115p,3
(1829)
XX, 4
núm. 207
IV, 10 Sprache der Liebe Laß dich mit gelinden Schlägen rühren Abril 1816 Text de Schlegel, A. W.
411 411 (1887) XX, 4
núm. 209
IV, 10 Daphne am Bach Ich hab' ein Bächlein funden Abril 1816 Text de Stolberg-Stolberg.
412 412 (1838) XX, 4
núm. 210
IV, 10 Stimme der Liebe, D 412 Meine Selinde Abril 1816 Text de Stolberg-Stolberg; 2 versions: la 2ª, a AGA.
413 413 (1895) XX, 4
núm. 211
IV, 10 Entzückung Tag voll Himmel! Abril 1816 Text de Matthisson.
414 414 (1895) XX, 4
núm. 212
IV, 10 Geist der Liebe, D 414 Der Abend schleiert Flur und Hain Abril 1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.747).
415 415 (1895) XX, 4
núm. 213
IV, 10 Klage, D 415 Die Sonne steigt, die Sonne sinkt Abril 1816 Text de Matthisson.
416 416 (1825) IV, 10 Lied in der Abwesenheit Ach, mir ist das Herz so schwer Abril 1816 Text de Stolberg-Stolberg; fragment.
417 417 (1884) I, 2
núm. 4
V, 2
núm. 4
Simfonia núm. 4
Tràgica
Do m completada el
27/4/1816
Adagio molto, Allegro vivace – Andante – Minuet – Allegro.
418 418 (1895) XX, 4
núm. 214
IV, 10 Stimme der Liebe, D 418 Abendgewölke schweben hell 29/4/1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.187).
419 419 (1895) XX, 4
núm. 215
IV, 10 Julius an Theone Nimmer, nimmer darf ich dir gestehen 30/4/1816 Text de Matthisson.
420 420 (1871) XII
núm. 11
VII/2, 7a Dotze danses alemanyes, D 420 Vàries tonalitats 1816 Per a piano; núm. 10 reapareix a D.679 núm. 1.
421 421 (1889) XII
núm. 27
VII/2, 6 Sis escoceses, D 421 Vàries tonalitats Maig 1816 Per a piano; núm. 1 a partir del D.145, núm. 5.
422 422 16,2
(1823)
XVI
núm. 8
III, 38 Naturgenuß, D 422 Im Abendschimmer wallt der Quell 1822? Text de Matthisson (altres arranj.: D.188); per a ttbb i piano.
423 423 (1974) III, 4
núm. 36
Andenken, D 423 Ich denke dein wenn durch den Hain Maig 1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.99); per a ttb.
424 424 (1974) III, 4
núm. 37
Erinnerungen, D 424 Am Seegestad, in lauen Vollmondsnächten Maig 1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.98); per a ttb.
425 425 Lebensbild Maig 1816 Perduda: podria ser relacionada amb la D.Anh. I/23 amb la mateixa lletra com a D.508; per a ttb.
426 426 III, 4 Trinklied, D 426 Herr Bacchus ist ein braver Mann Maig 1816 Perduda; text de Bürger(?); per a ttb.
427 427 (1892) XIX
núm. 17
III, 4
núm. 38
Trinklied im Mai Bekränzet die Tonnen Maig 1816 Text de Hölty; per a ttb.
428 428 (1974) III, 4
núm. 39
Widerhall Auf ewig dein, wenn Berg und Meere trennen Maig 1816 Text de Matthisson; per a ttb.
429 429 (1885) XX, 4
núm. 221
IV, 10 Minnelied Holder klingt der Vogelsang Maig 1816 Text de Hölty.
430 430 (1895) XX, 4
núm. 222
IV, 10 Die frühe Liebe Schon im bunten Knabenkleide Maig 1816 Text de Hölty; 2 versions: la 1ª, a AGA.
431 431 (1887) XX, 4
núm. 223
IV, 10 Blumenlied Es ist ein halbes Himmelreich Maig 1816 Text de Hölty.
432 432 (1850)
(1895)
XX, 4
núm. 224
IV, 10 Der Leidende a.k.a. Klage, D 432 Nimmer trag' ich langer Maig 1816 altres arranj.: D.Anh. I/28; 2 versions: 1ª publ. el 1850.
433 433 (1895) XX, 4
núm. 225
IV, 10 Seligkeit Freuden sonder Zahl Maig 1816 Text de Hölty.
434 434 (1850) XX, 4
núm. 226
IV, 10 Erntelied Sicheln schallen, Ähren fallen Maig 1816 Text de Hölty.
435 435 (1893) XV, 7
núm. 13
II, 13
III, 4 núm. 30
Die Bürgschaft, D 435 (Òpera en 3 actes) iniciada
2/5/1816
Per a 4 sopranos, 3 tenors, 3 baixos, dos barítons SATB i orquestra. Inacabada; vegeu dades de l'òpera.[nota 1]
436
437
436 (1850) XX, 4
núm. 216
IV, 10 Klage, D 436 Dein Silber schien durch Eichengrün 12/5/1816 Text de Hölty; 2 versions: la 1ª, publ. el 1850 – la 2ª, és la D 437.
438 438 (1897) XXI, 1
núm. 4
V, 7 núm. 2 Rondó, D 438 La M Juny 1816 Per a violí i orquestra de corda.
439 439 (1872) XVII
núm. 12
III, 2a
núm. 8
An die Sonne, D 439 O Sonne, Königin der Welt Juny 1816 Text de Uz; per a satb i piano.
440 440 (1839) XVII
núm. 18
III, 2a
núm. 9
Chor der Engel Christ ist erstanden Juny 1816 Text de Goethe, del Faust I, 1; per a SATB.
442 442 (1847) XX, 4
núm. 227
IV, 10 Das große Halleluja Ehre sei dem Hocherhabnen Juny 1816 Text de Klopstock; per a veu (veus?) i piano.
443 443 (1895) XX, 4
núm. 228
IV, 10 Schlachtlied, D 443, a.k.a. Schlachtgesang Mit unserm Arm ist nichts getan Juny 1816 Text de Klopstock, d'Oden (altres arranj.: D.912); per a veu(veus?) i piano.
444 444 (1831) XX, 4
núm. 229
IV, 10 Die Gestirne Es tönet sein Lob Juny 1816 Text de Klopstock, d'Oden.
445 445 (1837) XX, 4
núm. 230
IV, 10 Edone Dein süßes Bild, Edone Juny 1816 Text de Klopstock, d'Oden.
446 446 (1887) XX, 4
núm. 231
IV, 10 Die Liebesgötter Cypris, meiner Phyllis gleich Juny 1816 Text de Uz.
447 447 (1895) XX, 4
núm. 232
IV, 10 An den Schlaf Komm und senke die umflorten Schwingen Juny 1816
448 448 (1887) XX, 4
núm. 233
IV, 10 Gott im Frühlinge In seinem schimmernden Gewand Juny 1816 Text de Uz; 2 versions: la 1ª, publ. el 1887, a AGA.
449 449 (1872) XX, 4
núm. 234
IV, 10 Der gute Hirt Was sorgest du? Juny 1816 Text de Uz
450 450 (1832)
(1895)
XX, 4
núm. 236
IV, 10 Fragment de Aeschylus So wird der Mann Juny 1816 Text de Mayrhofer a partir d´Eumenides (Oresteia III) d'Aeschylus; 2 versions: la 2ª publ. el 1832.
451 451 Prometheus, D 451 Hervor aus Buschen und Baumen 17/6/1816 Text de Ph. Draexler von Carin; perduda. Cantata per a soprano, baix, cor i orquestra.
452
961
452 48
(1825)
(1829)
XIII, 1
núm. 4
I, 2 Missa núm. 4 Do M
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei
Jun. 1816–
Oct. 1828
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, 31, 45, 49, 56, 66, 105, 167, 324, 678, 755 i 950); per a satbSATB i orquestra; el 2n "Benedictus", publ. el 1829, apareix a D.961
453 453 I, 5 Anh. Requiem Do m
IntroitusKyrie
Juliol 1816 Fragment; per a SATB i orquestra.
454 454 (1872) XX, 4
núm. 239
IV, 10 Grablied auf einen Soldaten Zieh hin, du braver Krieger du! Juliol 1816 Text de Schubart.
455 455 (1887) XX, 4
núm. 240
IV, 10 Freude der Kinderjahre Freude, die im frühen Lenze Juliol 1816 Text de Friedrich von Köpken.
456 456 (1887) XX, 4
núm. 241
IV, 10 Das Heimweh, D 456 Oft in einsam stillen Stunden Juliol 1816 Text de Hell.
457 457 44
(1827)
XX, 4
núm. 237
IV, 3 An die untergehende Sonne Sonne, du sinkst Juliol 1816–
Maig 1817
Text de Kosegarten.
458 458 (1872) XX, 4
núm. 242
IV, 10 Aus Diego Manazares: Ilmerine Wo irrst du durch einsame Schatten 30/07/1816 Text de Franz X. von Schlechta, de Diego Manazares.
459
(núm.
1–2)
459 (1843) XI núm. 14 VII/2, 1
núm. 3
Sonata per a piano núm. 3, D 459 Mi M Agost
1816
Allegro moderato – Scherzo; amb D.459A a.k.a. Fünf Klavierstücke.
459
(núm.
3–5)
459A (1843) XI núm. 14 VII/2, 4 3 Peces per a piano, D 459A Do M (núm. 1)
La M (núm. 2)
Mi M (núm. 3)
1816? Adagio – Scherzo – Allegro patetico; amb D.459 a.k.a. Fünf Klavierstücke.
460 460 (1888) XIV núm. 7 I, 9
núm. 6
Tantum ergo, D 460 Do M Agost
1816
Text de Aquinas (altres arranj.: D.461, 730, 739, 750, 962 i Anh. I/17); per a sSATB i orquestra.
461 461 (1935) I, 9
núm. 7
Tantum ergo, D 461 Do M Agost
1816
Text de Aquinas (altres arranj.: D.460, 730, 739, 750, 962 i Anh. I/17); per a satbSATB i orquestra.
462 462 (1895) XX, 4
núm. 244
IV, 10 An Chloen, D 462 Bei der Liebe reinsten Flammen Agost
1816
Text de Jacobi.
463 463 (1895) XX, 4
núm. 245
IV, 10 Hochzeit-Lied Will singen euch im alten Ton Agost
1816
Text de Jacobi.
464 464 (1895) XX, 4
núm. 246
IV, 10 In der Mitternacht Todesstille deckt das Tal Agost
1816
Text de Jacobi.
465 465 (1885) XX, 4
núm. 247
IV, 10 Trauer der Liebe Wo die Taub' in stillen Buchen Agost
1816
Text de Jacobi; 2 versions: la 1ª, a AGA, publ. el 1885.
466 466 (1872) XX, 4
núm. 248
IV, 10 Die Perle Es ging ein Mann zur Frühlingszeit Agost
1816
Text de Jacobi.
467 467 (1885) XX, 10
núm. 593
IV, 10 Pflicht und Liebe Du, der ewig um mich trauert Agost
1816
Text de Gotter; fragment.
468 468 (1895) XX, 4
núm. 243
IV, 10 An den Mond, D 468 Was schauest du so hell 07/08/1816 Text de Hölty.
469 469 (1897) XXII, 11 núm. 394–
395
IV, 3 Mignon, D 469 So laßt mich scheinen, bis ich werde Setembre
1816
Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.727 i 877 núm. 3); 2 versions, ambdues fragments.
470
601
470 (1886) II núm. 3 VI, 4
Anh. núm. 4
Obertura, D 470 Si♭ M Setembre
1816
Per a orquestra; Obertura de D.472(?); fragment per a quartet de corda de D.601.
471 471 (1890)
(1897)
VI núm. 1
XXII, 1 p. 84
VI, 6 núm. 1
& Anh. núm. 2
Trio de corda, D 471 B♭ M Setembre
1816
Allegro (AGA VI) – Andante sostenuto (fragment, a AGA XXII).
472 472 128p
(1830)
(1892)
XVII
núm. 2
III, 1 Kantate zu Ehren von Josef Spendou Da liegt er, starr – Gottes Bild ist Furst und Staat – Ein Punkt nur ist der Mensch – Die Sonne sticht Setembre
1816
Text de Johann B. Hoheisel; per a sstbSSATB i orquestra (reducció per a piano en la 1ª ed.). Obertura: D.470(?); recitatiu, aria amb cor – recitatiu, duet – recitatiu, cor – recitatiu, quartet amb cor.
473 473 (1833)
(1895)
XX, 4
núm. 249
IV, 10 Liedesend Auf seinem gold'nen Throne Setembre
1816
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª, en la 1ª ed.
474 474 (1832)
(1895)
XX, 4
núm. 250
IV, 10 Lied des Orpheus, als er in die Hölle ging Wälze dich hinweg Setembre
1816
Text de Jacobi; 2 versions: la 2ª en la 1ª ed.
475 475 (1885) XX, 4
núm. 251
IV, 11 Abschied: Nach einer Wallfahrts-Arie bearbeitet Über die Berge zieht ihr fort Setembre
1816
Text de Jacobi
476 476 (1872) XX, 4
núm. 252
IV, 11 Rückweg Zum Donaustrom, zur Kaiserstadt Setembre
1816
Text de Mayrhofer.
477 477 (1895) XX, 4
núm. 253
IV, 11 Alte Liebe rostet nie Alte Liebe rostet nie Setembre
1816
Text de Mayrhofer.
478
479
480
478 12
(1822)
(1895)
XX, 4
núm. 254, 256–
258
, 255
IV, 1a &
b núm. 10
& Anh.
núm. 6–7
Gesänge des Harfners aus "Wilhelm Meister" 1. Wer sich der Einsamkeit ergibt – 2. Wer nie sein Brot mit Tränen aß – 3. An die Türen will ich schleichen Setembre
1816–1822
Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres modificacions de núm. 1: D.325); núm. 2 ésD 480; núm. 3 ésD 479; 2 versions: la 1ª, Harfenspieler I/III/II, composta el 1816, publ. el 1895, té 2 variacions de núm. 2 – la 2ª, el 1822, és l'Op. 12.
481 481 (1895) XX, 4
núm. 259
IV, 3 Sehnsucht, D 481 Nur wer die Sehnsucht kennt Setembre
1816
Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.310, 359, 656 i 877 núm. 1 & 4).
482 482 (1895) XX, 4
núm. 264
IV, 11 Der Sänger am Felsen Klage, meine Flöte, klage Setembre
1816
Text de Pichler, d´Idyllen.
483 483 (1895) XX, 4
núm. 265
IV, 11 Lied, D 483 Ferne von der großen Stadt Setembre
1816
Text de Pichler, d´Idyllen.
484 484 (1895) XX, 10
núm. 594
IV, 11 Gesang der Geister über den Wassern, D 484 Des Menschen Seele gleicht dem Wasser Setembre
1816
Text de Goethe (altres arranj.: D.538, 705 i 714); fragment.
485 485 (1885) I, 2
núm. 5
V, 2
núm. 5
Simfonia núm. 5 B♭ M Set.–3 Oct.
1816
Allegro – Andante con moto – Minuet – Allegro vivace.
486 486 (1888) XIV núm. 11 I, 9
núm. 4
Magnificat Magnificat anima mea Dominum
Do M
15/09/1815 Text de Lluc (trad. de la Vulgata); per a SATB i orquestra.
487 487 (1865) VII, 1
núm. 2
V, 7 núm. 4
VI, 7 núm. 5
Adagio e Rondo concertante Fa M Octubre 1816 Per a quartet de piano.
488 488 (1888) XIV núm. 10 I, 8 Auguste jam coelestium Auguste jam coelestium Octubre 1816 Duet per a st i orquestra.
489
493
489 4,1
(1821)
(1895)
(1970)
XX, 4
núm. 266
IV, 1a &
b núm. 5
Der Wanderer, D 489, a.k.a. Der Unglückliche Ich komme vom Gebirge her Octubre 1816 Text de Schmidt von Lübeck; 3 versions: la 1ª i la 3ª, a AGA el 1895 – la 2ª i la 3ª són la D.493 (2ª publ. 1970 – 3ª és l'Op. 4 núm. 1); la música en part reapareix a la D.760.
490 490 (1895) XX, 4
núm. 267
IV, 11 Der Hirt Du Turm! zu meinem Leide Octubre 1816 Text de Mayrhofer.
491 491 (1887) XX, 4
núm. 269
IV, 11 Geheimnis: An F. Schubert Sag an, wer lehrt dich Lieder Octubre 1816 Text de Mayrhofer.
492 492 (1849) XX, 4
núm. 270
IV, 11 Zum Punsche, D 492 Woget brausend, Harmonien Octubre 1816 Text de Mayrhofer.
494 494 (1871) XVI
núm. 32
III, 4
núm. 41
Der Geistertanz, D 494 Die bretterne Kammer der Toten erbebt Novembre 1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.15, 15A i 116); per a ttbbb.
495 495 (1868) XX, 4
núm. 271
IV, 11 Abendlied der Fürstin Der Abend rötet nun das Tal Novembre 1816 Text de Mayrhofer.
496 496 (1885) XX, 4
núm. 274
IV, 11 Bei dem Grabe meines Vaters Friede sei um diesen Grabstein her! Novembre 1816 Text de Claudius.
140 496A (1968) IV, 7
núm. 22
Klage um Ali Bey, D 496A Laßt mich! laßt mich! ich will klagen Novembre 1816 Text de Claudius (altres arranj.: D.140).
497 497 98,1
(1829)
XX, 4
núm. 276
IV, 5 An die Nachtigall, D 497 Er liegt und schläft Novembre 1816 Text de Claudius.
498 498 98,2
(1829)
XX, 4
núm. 277
IV, 5 Wiegenlied, D 498 Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe Novembre 1816
499 499 (1885) XX, 4
núm. 278
IV, 11 Abendlied, D 499 Der Mond ist aufgegangen Novembre 1816 Text de Claudius.
500 500 (1895) XX, 4
núm. 279
IV, 11 Phidile Ich war erst sechzehn Sommer alt Novembre 1816 Text de Claudius.
501 501 (1895) XX, 4
núm. 281
IV, 11 Zufriedenheit, D 501 Ich bin vergnugt Novembre 1816 Text de Claudius (altres arranj.: D.362); 2 versions: la 1ª, a AGA.
502 502 (1872) XX, 4
núm. 282
IV, 11 Herbstlied, D 502 Bunt sind schon die Wälder Novembre 1816 Text de Salis-Seewis.
503 503 IV, 11 Mailied, D 503 Grüner wird die Au Novembre 1816 Text de Hölty (altres arranj.: D.129 i 199).
504 504 6,3
(1821)
(1970)
XX, 4
núm. 275
IV, 1a &
b núm. 8
Am Grabe Anselmos Daß ich dich verloren habe 4/11/1816 Text de Claudius; 2 versions: la 1ª, a l'AGA, és l'Op. 6 núm. 3.
505 505 145p,1
(1848)
(1897)
XI núm. 5
XXII, 4 núm. 5
VII/2, 2 Adagio, D 505 Re♭ M Setembre
1818?
Per a piano; 2ª moviment de la D.625?; variació abreujada en Mi M, a AGA XXI, és l'Op. posth. 145 núm. 1.
506 506 145p,2
(1848)
XI núm. 5 VII/2, 4 Rondó, D 506 Mi M Juny 1817? Per a piano; 4t moviment de la D.566?
507 507 (1895) XX, 4
núm. 283
IV, 11 Skolie, D 507 Mädchen entsiegelten Desembre 1816 Text de Matthisson.
508 508 (1845) XX, 4
núm. 284
IV, 11 Lebenslied, D 508 Kommen und Scheiden Desembre 1816 Text de Matthisson (altres arranj.: D.Anh. I, 23, i possiblement la 425).
509 509 (1872) XX, 4
núm. 285
IV, 11 Leiden der Trennung Vom Meere trennt sich die Welle Desembre 1816 Text de Metastasio, de Artaserse III, 1, "L'onda dal mar divisa", trad. de Collin, H. J.; 2 versions: la 1ª és un fragment – la 2ª és a AGA.
510 510 (1895) XX, 10
núm. 573
IV, 11 Vedi quanto adoro Vedi quanto adoro Desembre 1816 Text de Metastasio, de Didone abbandonata II, 4; Aria Per a soprano i piano; còpia neta i 3 esbossos; el darrer autògraf existent amb correccions de Salieri[18]
511–598
1817 Up ↑
511 511 VII/2, 6 Écossaise, D 511 Mi♭ M Per a piano.
513 513 (1891) XVI
núm. 19
III, 3 La pastorella al prato, D 513 La pastorella al prato 1817? Text de Goldoni, de Il filosofo di campagna II, 16 (altres arranj.: D.528); per a ttbb i piano.
513A IV, 11 Nur wer die Liebe kennt Nur wer die Liebe kennt 1817? Text de Werner; esbós.
514 514 7,1
(1823)
XX, 5
núm. 300
IV, 1a Die abgeblühte Linde Wirst du halten, was du schwurst 1817? Text de Ludwig von Széchényi.
515 515 7,2
(1823)
XX, 5
núm. 301
IV, 1a Der Flug der Zeit Es floh die Zeit im Wirbelfluge 1817? Text de Ludwig von Széchényi.
516 516 8,2
(1822)
XX, 6
núm. 386
IV, 1a &
Anh. núm. 5
Sehnsucht, D 516 Der Lerche wolkennahe Lieder 1816? Text de Mayrhofer.
517 517 13,1
(1822)
(1972)
XX, 5
núm. 293
IV, 1a Der Schäfer und der Reiter Ein Schäfer saß im Grünen Abril 1817 Text de Motte Fouqué; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 13 núm. 1.
518 518 (1824) XX, 5
núm. 326
IV, 5 An den Tod Tod, du Schrecken der Natur 1816 o 1817 Text de Schubart; per a baix i piano.
519 519 173p,5
(1867)
XX, 5
núm. 299
IV, 11 Die Blumensprache Es deuten die Blumen des Herzens Gefühle 1817? Text d'Anton Platner(?).
520 520 (1850)
(1895)
XX, 5
núm. 289
IV, 11 Frohsinn Ich bin von lockerem Schlage Gener
1817
Text de Castelli; 2 versions: la 1ª, a AGA.
521 521 (1830)
(1895)
XX, 5
núm. 290
III, 3 Jagdlied Trarah! Trarah! Wir kehren daheim Gener
1817
Text de Werner, de Wanda, Königin der Sarmaten I (un altre text en la ed. de 1830); per a veu (o cor a l'uníson) i piano.
522 522 (1895) XX, 5
núm. 291
IV, 11 Die Liebe, D 522 Wo weht der Liebe hoher Geist? Gener
1817
Text de Gottlieb von Leon.
523 523 (1885) XX, 5
núm. 292
IV, 11 Trost, D 523 Nimmer lange weil' ich hier Gener
1817
524 524 13,3
(1822)
(1895)
(1970)
XX, 5
núm. 295
IV, 1a &
b núm. 12
Der Alpenjäger, D 524 Auf hohem Bergesrücken Gener
1817
Text de Mayrhofer; 3 versions: la 2ª, no apareix a AGA; és per a baix i piano – la 3ª és l'Op. 13 núm. 3.
525 525 21,3
(1823)
(1970)
XX, 5
núm. 296
IV, 1a &
b núm. 18
Wie Ulfru fischt Der Angel zuckt, die Rute bebt Gener
1817
Text de Mayrhofer; per a baix i piano; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 21 núm. 3.
526 526 (1832) XX, 5
núm. 297
IV, 11 Fahrt zum Hades Der Nachen dröhnt Gener
1817
Text de Mayrhofer; per a baix i piano.
527 527 24,2
(1823)
(1975)
XX, 5
núm. 298
IV, 2a &
b núm. 2
Schlaflied a.k.a. Abendlied a.k.a. Schlummerlied Es mahnt der Wald Gener
1817
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 24 núm. 2.
528 528 (1872) XX, 10
núm. 574
IV, 11 La pastorella al prato, D 528 La pastorella al prato Gener
1817
Text de Goldoni, de Il filosofo di campagna II, 16 (altres arranj.: D.513); Arieta per a soprano i piano.
529 529 (1871)
(1897)
XII
núm. 11
XXI, 3
núm. 30
VII/2, 6 Vuit Escoceses, D 529 Vàries tonalitats Febrer
1817
Per a piano; núm. 1–3, 6 i 8 publ. el 1871.
530 530 109p,3
(1829)
XX, 4
núm. 273
IV, 11 An eine Quelle Du kleine grünumwachs'ne Quelle Febrer
1817
Text de Claudius.
531 531 7,3
(1823)
XX, 5
núm. 302
IV, 1a Der Tod und das Mädchen Vorüber, ach vorüber Febrer
1817
Text de Claudius; la música reapareix en part a D.810.
532 532 (1895) XX, 5
núm. 303
IV, 11 Das Lied vom Reifen Seht meine lieben Bäume an Febrer
1817
Text de Claudius; fragment (completa a AGA).
533 533 (1876)
(1895)
XX, 5
núm. 304
IV, 11 Täglich zu singen Ich danke Gott und freue mich Febrer
1817
Text de Claudius; la publ. de 1876 és una reducció per a piano.
534 534 (1830) XX, 5
núm. 305
IV, 11 Die Nacht, D 534 Die Nacht ist dumpfig und finster Febrer
1817
Text de Macpherson (Ossian), de Domhnull mac Fhionnlaidh, trad. d'E. Baron de Harold.
535 535 (1853)
(1895)
XX, 10
núm. 585
III, 1 Lied, D 535 Brüder, schrecklich brennt die Träne Febrer
1817
Per a soprano i petita orquestra; l'edició de 1853 és un arranjament.
536 536 21,2
(1823)
(1970)
XX, 5
núm. 318
IV, 1a &
b núm. 17
Der Schiffer, D 536 Im winde, im Sturme 1817? Text de Mayrhofer; per a baix i piano; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 21 núm. 2.
537 537 164p
(1852)
X núm. 6 VII/2, 1
núm. 4
Sonata per a piano núm. 4, D 537 La m Març 1817 Allegro ma non troppo – Allegretto quasi Andantino – Allegro vivace.
538 538 (1891) XVI
núm. 33
III, 4
núm. 42
Gesang der Geister über den Wassern, D 538 Des Menschen Seele gleicht dem Wasser Març 1817 Text de Goethe (altres arranj.: D.484, 705 i 714); per a ttbb.
539 539 8,4
(1822)
XX, 5
núm. 306
IV, 1a Am Strome Ist mir's doch, als sei mein Leben Març 1817 Text de Mayrhofer.
540 540 (1831) XX, 5
núm. 307
IV, 11 Philoktet Da sitz' ich ohne Bogen Març 1817 Text de Mayrhofer.
541 541 6,1
(1821)
XX, 5
núm. 308
IV, 1a Memnon Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen Març 1817 Text de Mayrhofer.
542 542 6,2
(1821)
XX, 5
núm. 309
IV, 1a Antigone und Oedip Ihr hohen Himmlischen Març 1817 Text de Mayrhofer.
543 543 92,2
(1828)
(1895)
XX, 5
núm. 310
IV, 5 Auf dem See Und frische Nahrung Març 1817 Text de Goethe; 2 versions: la 2ª és l'Op. 92 núm. 2.
544 544 19,3
(1825)
XX, 5
núm. 311
IV, 1a Ganymed Wie im Morgenglanze Març 1817 Text de Goethe.
545 545 (1872)
(1895)
XX, 5
núm. 312
IV, 11 Der Jüngling und der Tod Die Sonne sinkt, o könnt ich Març 1817 Text de Spaun; 2 versions: la 1ª és un duet – la 2ª, publ. el 1872.
546 546 101p,3
(1827)
XX, 5
núm. 313
IV, 5 Trost im Liede Braust des Unglücks Sturm empor Març 1817 Text de Schober; publ. com a Op. posth. 101 núm. 3 el 1828.
547 547 88,4
(1827)
(1895)
XX, 5
núm. 314
IV, 4 An die Musik Du holde Kunst Març 1817 Text de Schober; 2 versions: la 2ª és l'Op. 88 núm. 4.
548 548 (1831) XX, 6
núm. 382
IV, 11 Orest auf Tauris Ist dies Tauris Març 1817 Text de Mayrhofer.
549 549 (1895) XX, 10
núm. 595
IV, 13 Mahomets Gesang, D 549 Seht den Felsenquell Març 1817 Text de Goethe (altres arranj.: D.721); fragment.
550 550 32
(1820)
(1895)
(1975)
XX, 5
núm. 327
IV, 2a &
b núm. 3
Die Forelle In einem Bächlein helle finals 1816–
octubre 1821
Text de Schubart; 5 versions: 1ª–4ª són a AGA – la 4ª publ. apareix com a Op. 32 el 1827; la música reapareix en part a D.667.
551 551 (1831) XX, 5
núm. 315
IV, 11 Pax vobiscum Der Friede sei mit euch! Abril 1817 Text de Schober.
552 552 20,3
(1823)
(1970)
XX, 5
núm. 316
IV, 1a &
b núm. 16
Hänflings Liebeswerbung Ahidi! ich liebe Abril 1817 Text de Kind; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. 20 núm. 3. Música relacionada amb D.972 núm. 3.
553 553 21,1
(1823)
XX, 5
núm. 317
IV, 1a Auf der Donau Auf der Wellen Spiegel Abril 1817 Text de Mayrhofer; per a baix i piano.
554 554 (1895) XX, 5
núm. 319
IV, 11 Uraniens Flucht Laßt uns, ihr Himmlischen, ein Fest begehen! Abril 1817 Text de Mayrhofer.
555 555 (1934) IV, 11 Liedentwurf, D 555 La m Maig 1817? Esbós sense text.
556 556 (1886) II núm. 4 V, 5 Obertura, D 556 Re M Maig 1817 Per a orquestra.
557 557 (1888) X núm. 3 VII/2, 1
núm. 5
Sonata per a piano núm. 5, D 557 La♭ M Maig 1817 Allegro moderato – Andante – Allegro.
558 558 (1887) XX, 3
núm. 120
IV, 11 Liebhaber in allen Gestalten Ich wollt', ich wär' ein Fisch Maig 1817 Text de Goethe.
559 559 (1885) XX, 3
núm. 121
IV, 11 Schweizerlied Uf'm Bergli bin i g'sässe Maig 1817 Text de Goethe.
560 560 (1850) XX, 3
núm. 122
IV, 11 Der Goldschmiedsgesell Es ist doch meine Nachbarin Maig 1817 Text de Goethe.
561 561 (1872) XX, 5
núm. 320
IV, 11 Nach einem Gewitter Auf den Blumen Maig 1817 Text de Mayrhofer.
562 562 (1895) XX, 5
núm. 321
IV, 11 Fischerlied, D 562 Das Fischergewerbe gibt rüstigen Mut Maig 1817 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.351 i 364).
563 563 (1887) XX, 5
núm. 322
IV, 11 Die Einsiedelei, D 563 Es rieselt klar und wehend ein Quell Maig 1817 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.337 i 393).
564 564 (1838) XX, 10
núm. 596
IV, 11 Gretchen im Zwinger a.k.a. Gretchens Bitte Ach neige, du Schmerzensreiche Maig 1817 Text de Goethe, del Faust I, 18; fragment.
565 565 (1876) XX, 5
núm. 324
IV, 11 Der Strom Mein Leben wälzt sich murrend fort Juny 1817? Per a baix i piano.
566 566 (1888)
(1907)
(1928-
29)
X núm. 4 VII/2, 1 núm. 6
& Anh. núm. 3
Sonata per a piano núm. 6, D 566 Mi m Juny 1817 Moderato (a AGA) – Allegretto (publ. 1907) – Scherzo (publ. 1928/29); D.506 és el 4t moviment?
567
568
568 122p
(1829)
(1897)
X núm. 7
XXI, 2
núm. 9
VII/2, 1 núm. 7
& Anh. núm. 4–6
Sonata per a piano en re♭ M, D 568;
Sonata per a piano núm. 7, D 568
Re♭ M;
Mi♭  M
Juny 1817 2 versions: la 1ª, en Re♭ M, composta el juny de 1817 – la 2ª, en Mi♭  M, és l'Op. posth. 122; Allegro moderato – Andante molto – Minuet (només la 2a versió D.593 núm. 2) – Allegro moderato (2a versió), Allegretto (fragment, 1a versió).
569 569 (1895) XX, 5
núm. 323
III, 3 Das Grab, D 569 Das Grab ist tief und stille Juny 1817 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.329A, 330, 377 i 643A); per a cor masculí a l'uníson i piano.
570 570 (1897) XXI, 3
núm. 20
VII/2, 1 núm. 8
Anh. núm. 8–9
Scherzo i Allegro D M (scherzo)
F# minor (allegro)
Juliol 1817? Per a piano; l'Allegro és un fragment; darrers moviments de D.571?
571 571 (1897) XXI, 2
núm. 10
VII/2, 1
Anh. núm. 7
Sonata per a piano núm. 8, D 571 F# m Juliol 1817 Allegro moderato; fragment; completa a (D.604 i) 570?
572 572 (1872) XVI
núm. 34
III, 4
núm. 43
Lied im Freien, D 572 Wie schön ist's im Freien Juliol 1817 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.Anh. I/19; per a ttbb.
573 573 98,3
(1829)
XX, 5
núm. 325
IV, 5 Iphigenia Blüht denn hier an Tauris Strande Juliol 1817 Text de Mayrhofer.
574 574 162p
(1851)
VIII
núm. 6
VI, 8 núm. 4 Sonata per a violí, D 574, a.k.a. (Grand) Duo La M Agost 1817 Allegro moderato – Scherzo – Andantino – Allegro vivace.
575 575 147p
(1846)
X núm. 5 VII/2, 1 núm. 9
& Anh. núm. 10
Sonata per a piano núm. 9, D 575 Si M Agost 1817 Allegro ma non troppo – Andante – Scherzo – Allegro giusto.
576 576 (1867) XI núm. 7 VII/2, 4 13 Variacions sobre un tema d'Anselm Hüttenbrenner La m Agost 1817 Per a piano.
577 577 (1895) XX, 10
núm. 597
IV, 10 Entzückung an Laura, D 577 Laura, über diese Welt Agost 1817 Text de Schiller (altres arranj.: D.390); dos fragments d'un esbós.
578 578 (1838) XX, 10
núm. 586
IV, 11 Abschied, D 578 Lebe wohl! Du lieber Freund! 24/08/1817 Text de Schubert.
579 579 (1872)
(1897)
XX, 5
núm. 335
XXII, 11
núm. 335
IV, 11 Der Knabe in der Wiege Er schläft so süß Tardor de
1817
Text d'Anton Ottenwalt; 2 versions: la 1ª publ. el 1872 – la 2ª és un fragment.
989 579A (1970) IV, 11 Vollendung Wenn ich einst das Ziel errungen habe Set. o Oct.
1817?
Text de Matthisson.
989A 579B (1970) IV, 11 Die Erde Wenn sanft entzückt mein Auge sieht Set. o Oct.
1817?
Text de Matthisson.
580 580 (1928) V, 7 núm. 3 Polonaise, D 580 B♭ M Setembre
1817
Per a violí i orquestra.
581 581 (1897) XXI, 1
núm. 5
VI, 6
núm. 2–3
Trio de corda, D 581 Si♭ M Setembre
1817
Allegro moderato – Andante – Minuet – Rondo.
583 583 24,1
(1823)
XX, 5
núm. 328
IV, 2a Gruppe aus dem Tartarus, D 583 Horch, wie Murmeln des empörten Meeres Setembre
1817
Text de Schiller (altres arranj.: D.65 i 396).
584 584 (1830) XX, 5
núm. 329
IV, 11 Elysium Vorüber die stöhnende Klage! Setembre
1817
Text de Schiller (arranj. d'estrofes separades: D.51, 53, 54, 57, 58 i 60).
585 585 (1833) XX, 5
núm. 330
IV, 11 Atys Der Knabe seufzt übers grüne Meer Setembre
1817
Text de Mayrhofer.
586 586 8,3
(1818)
XX, 5
núm. 331
IV, 1a Erlafsee Mir ist so wohl, so weh' Setembre
1817
Text de Mayrhofer; publ. com a Op. 8 núm. 3 el 1822.
587
245
587 (1885)
(1895)
XX, 3
núm. 107
IV, 11 An den Frühling, D 587 Willkommen, schöner Jüngling! Octubre
1817
Text de Schiller (altres arranj.: D.283 i 338); 2 versions: la 1ª publ. el 1885 – la 2ª és D.245.
588 588 37,2
(1825)
(1897)
(1975)
XX, 5
núm. 332
XXII, 11
núm. 332
IV, 2a &
b núm. 7
Der Alpenjäger, D 588 Willst du nicht das Lämmlein hüten? Octubre
1817
Text de Schiller; 2 versions: la 1ª incompleta a AGA – la 2ª és l'Op. 37 núm. 2.
589 589 (1885) I, 2
núm. 6
V, 2
núm. 6
Simfonia núm. 6
Petita en Do M
Do M Oct. 1817–
Feb. 1818
Adagio, Allegro – Andante – Scherzo – Allegro moderato.
590 590 (1886) II núm. 5 V, 5 Obertura a l'estil italià, D 590 Re M Novembre
1817
Per a orquestra; 2 arranj. per a piano: D.592; música que reapareix parcialment a D.644.
591 591 170p
(1865)
II núm. 6 V, 5 Obertura a l'estil italià, D 591 Do M Novembre
1817
Per a orquestra; 2 arranj. per a piano: D.597.
592 592 (1872) IX, 2
núm. 10
VII/1, 5
núm. 1
Obertura a l'estil italià, D 592 Re M Desembre
1817
Per a 2 pianos; arranjament de D.590.
593 593 (1871) XI núm. 15 VII/2, 4 2 Scherzi Vàries tonalitats Novembre
1817
Per a piano; núm. 2 relacionada amb D.568
594 594 110p
(1829)
XX, 5
núm. 333
IV, 11 Der Kampf Nein, länger werd' ich diesen Kampf nicht kämpfen Novembre
1817
Text de Schiller; per a baix i piano.
595 595 88,2
(1827)
(1895)
XX, 5
núm. 334
IV, 4 Thekla: Eine Geisterstimme, D 595 Wo ich sei, und wo mich hingewendet Novembre
1817
Text de Schiller (altres arranj.: D.73); 2 versions: la 2ª és l'Op. 88 núm. 2.
596 596 (1895) XX, 10
núm. 598
IV, 11 Lied eines Kindes Lauter Freude fühl' ich Novembre
1817
Fragment.
597 597 (1872) IX, 2
núm. 9
VII/1, 5
núm. 2
Obertura a l'estil italià, D 597 Do M Nov. o Dec.
1817
Per a 2 pianos; arranjament de la D.591.
597A 597A Variacions La M Desembre
1817
Perduda; esbós per a violí.
598
641
598 11,1
(1822)
(1891)
XVI
núm. 4 &
núm. 46
III, 3 Das Dörfchen Ich rühme mir mein Dörfchen hier Desembre
1817
Text de Bürger; per a ttbb i piano; 2 versions: la 1ª és un esbós sense piano – la 2ª, Op. 11 núm. 1, ésD.641.
599–632
1818 Up ↑
599 599 75
(1827)
IX, 3
núm. 26
VII/1, 4 Four Poloneses Vàries tonalitats Juliol 1818 Per a 2 pianos.
600 600 (1897) XXI, 3
núm. 27
VII/2, 4 Minuet, D 600 Do# m inicis de 1814? Per a piano; pot combinar amb D.610 i/o la D.613.
602 602 27
(1824)
IX, 1
núm. 1
VII/1, 4 3 Marxes heroiques Vàries tonalitats 1818 o 1824 Per a 2 pianos.
604 604 (1888) XI núm. 10 VII/2, 4 Piano piece, D 604, a.k.a. Andante La M 1816 o 1817 2ª moviment de la D.571?
605 605 (1897) XXI, 3
núm. 15
VII/2, 4 Anh. Fantasia, D 605 Do M 1821–1823 Per a piano; fragment.
605A (1969) VII/2, 4 Fantasia, D 605A, a.k.a. Grazer Fantasia Do M 1818? Per a piano.
606 606 (1840) XI núm. 16 VII/2, 4 Marxa, D 606 Mi M 1818? Per a piano.
607 607 I, 8 Evangelium Johannis 6, Vers 55–58 In der Zeit sprach der Herr Jesus 1818 Text de Joan (trad. luterana); per a veu i baix figurat.
608 608 138p
(1834)
IX, 2
núm. 14
VII/1, 1 núm. 4 & Anh. núm. 4 Rondo, D 608, "Notre amitié est invariable" Re M Gener
1818
Per a 2 pianos; 2 versions: la 2ª, a AGA, és l'Op. posth. 138.
609
665
609 (1872) XVII
núm. 13
III, 2a
núm. 10
Die Geselligkeit a.k.a. Lebenslust Wer Lebenslust fühlet Gener
1818
Text de Johann K. Unger; per a satb i piano; 2ª part de la 1ª estrofa, "im traulichen Kreise", és a D.665.
610 610 (1889) XII
núm. 31
VII/2, 6 Trio, D 610 Mi M Febrer
1818
Per a piano; podria ser de la D.600, i juntament amb el minuet de la D.613
611 611 (1850) XX, 5
núm. 336
IV, 12 Auf der Riesenkoppe Hoch auf dem Gipfel deiner Gebirge Març 1818 Text de Körner.
612 612 (1869) XI núm. 11 VII/2, 4 Adagio, D 612 Mi M Abril 1818 Per a piano; 2ª moviment de la D.613?
613 613 (1897) XXI, 2
núm. 11
VII/2, 2 Sonata per a piano, D 613 Do M Abril 1818 Moderato – [?]; fragments; les obres D.612 i 600/610 podrien ser els altres moviments.
614 614 (1832) XX, 5
núm. 337
IV, 12 An den Mond in einer Herbstnacht Freundlich ist dein Antlitz Abril 1818 Text d'Aloys Schreiber.
615 615 V, 6 núm. 9 Simfonia, D 615 Re M Maig 1818 Adagio, Allegro moderato – [?]; esbós.
616 616 (1830) XX, 5
núm. 338
IV, 12 Grablied für die Mutter Hauche milder, Abendluft Juny 1818
617 617 30
(1823)
IX, 2
No. 11
VII/1, 1
núm. 5
Sonata per a duet de pianos, D 617 B♭ M estiu de–
Tardor de
1818(?)
Per a 2 pianos; Allegro moderato – Andante con moto – Allegretto.
618 618 (1909) VII/1, 4 Danses alemanyes amb 2 Trios i 2 Ländler Sol M (Alemanyes/Trios)
Mi M (Ländler)
estiu de–
tardor de
1818
Per a 2 pianos.
618A 618A (1972) VII/1, 4 Polonaise, D 618A Si♭ M Juliol 1818 Per a 2 pianos; esbós.
619 619 (1892) XIX
núm. 36
III, 2b núm. 22
VIII, 2 núm. 9
Sing-Übungen (vocal exercises) Juliol 1818 Per a 2 veus i baix figurat.
620 620 (1840) XX, 5
núm. 339
IV, 12 Einsamkeit, D 620 Gib mir die Fülle der Einsamkeit! Juliol 1818 Text de Mayrhofer.
621 621 (1826) I, 6 Anh. Deutsches Requiem (German Requiem) a.k.a. Deutsche Trauermesse Sol m
Bei des Entschlafnen Trauerbahre
Agost 1818 Text de Schmid; només known in Ferd. Schubert's arranj.; publ. 1826 Per a satbSATB i orgue[19]
622 622 (1833) XX, 5
núm. 340
IV, 12 Der Blumenbrief Euch Blümlein will ich senden Agost 1818 Text de Aloys Schreiber
623 623 (1831) XX, 5
núm. 341
IV, 12 Das Marienbild Sei gegrüßt, du Frau der Huld Agost 1818 Text de Aloys Schreiber
624 624 10
(1822)
IX, 2
núm. 15
VII/1, 1 núm. 6 & Anh. núm. 5–6 Eight Variacions on a French Cançó (i.e. Le bon Chevalier) Mi m Setembre
1818
Tema d' Hortense de Beauharnais; per a 2 pianos
625 625 (1897) XXI, 2
núm. 12
VII/2, 2
núm. 10
Sonata per a piano núm. 11, D 625 Fa m Setembre
1818
Allegro (fragment) – Scherzo – Allegro (fragment); l'Adagio D. 505 Podria ser el 2n moviment.
626 626 (1842) XX, 5
núm. 343
IV, 12 Blondel zu Marien In düstrer Nacht Setembre
1818
627 627 173p,6
(1867)
XX, 5
núm. 344
IV, 12 Das Abendrot, D 627 Du heilig, glühend Abendrot! Novembre
1818
Text de Aloys Schreiber; per a b i piano
628 628 (1895) XX, 5
núm. 345
IV, 12 Sonett I Apollo, lebet noch dein hold Verlangen Novembre
1818
Text de Petrarch, trad. de Schlegel, A. W.
629 629 (1895) XX, 5
núm. 346
IV, 12 Sonett II Allein, nachdenklich, wie gelähmt vom Krampfe Novembre
1818
Text de Petrarch, trad. de Schlegel, A. W.
630 630 (1895) XX, 5
núm. 347
IV, 12 Sonett III Nunmehr, da Himmel, Erde schweigt Novembre
1818
Text de Petrarch, trad. de Gries
631 631 (1885) XX, 5
núm. 348
IV, 12 Blanka a.k.a. Das Mädchen Wenn mich einsam Lüfte fächeln Desembre
1818
Text de Schlegel, F.
632 632 (1831) XX, 5
núm. 349
IV, 12 Vom Mitleiden Mariä Als bei dem Kreuz Maria stand Desembre
1818
Text de Schlegel, F.
633–678
1819 Up ↑
633 633 57,1
(1826)
XX, 3
núm. 179
IV, 3 Der Schmetterling Wie soll ich nicht tanzen 1819–1823? Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 7
634 634 57,2
(1826)
XX, 3
núm. 180
IV, 3 Die Berge Sieht uns der Blick gehoben 1819–1823? Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 1
635 635 (1900)
(1906–
1907)
III, 4
núm. 44
Leise, leise laßt uns singen, later also: Ruhe, and: (Nächtliches) Ständchen Leise, leise laßt uns singen, schlummre sanft (later also: Leise, leise laßt uns singen, still schon sieht der Mond) Per a ttbb; versions del text posteriors, de 1900, de Robert Graf i Anton Weiß
636 636 39
(1826)
(1895)
(1975)
XX, 6
núm. 357
IV, 2a &
b núm. 9
Sehnsucht, D 636 Ach, aus dieses Tales Gründen inici
1821?
Text de Schiller (altres arranj.: D.52); 3 versions: 1ª no a AGA – 3ª és l'Op. 39
637 637 87,2
(1827)
XX, 6
núm. 358
IV, 4 (Die) Hoffnung, D 637 Es reden und träumen die Menschen viel Text de Schiller (altres arranj.: D.251)
638 638 87,3
(1827)
(1895)
XX, 6
núm. 359
IV, 4 Der Jüngling am Bache, D 638 An der Quelle saß der Knabe Abril 1819 Text de Schiller (altres arranj.: D.30 i 192); 2 versions: la 2ª és Op. 87 núm. 3
639
949
639 (1820)
(1832)
XX, 9
núm. 553
IV, 5 Widerschein Fischer harrt am Brückenbogen; Tom Lehnt harrend auf der Brücke 1820;
Maig/Set.
1828
Text de F. X. von Schlechta; 2 versions; 1ª publ. 1820 – 2ª, a AGA amb una altra variació del text ("Harrt ein Fischer auf der Brücke"), és la D.949
642 642 (1937) III, 2a
núm. 1
Viel tausend Sterne prangen Viel tausend Sterne prangen 1812? Text de Eberhard; per a satb i piano
643 643 (1889) XII
núm. 21
VII/2, 6 German Dance i Écossaise C# m (German dance)
D♭ M (Écossaise)
1819 Per a piano
643A (1972) III, 2a
núm. 11
Das Grab, D 643A Das Grab ist tief und stille 1819 Text de Salis-Seewis (altres arranj.: D.329A, 330, 377 i 569); per a satb
644 644 (1855)
(1887)
(1891)
(1975)
XV, 4
núm. 7
II, 4 Die Zauberharfe (Incidental music)
Was belebt die schöne Welt? (Romanze de núm. 9)Durch der Töne Zaubermacht (final choir)
Apr.–Aug.
1820[15]
Text de Georg von Hofmann; música per a tSATB i orquestra; 3 actes: Obertura (reutilitzada a D.797, publ. 1855) i núm. 1–4 – núm. 5–9 (Romanze de núm. 9, not a AGA, publ. 1887 amb reducció per a piano i una versió per a concert el 1975) – Obertura i núm. 10–13
645 645 IV, 12 Abend, D 645 Wie ist es denn, daß trüb und schwer inicis de 1819 Text de Tieck; fragment d'un esbós
646 646 (1885) XX, 6
núm. 350
IV, 12 Die Gebüsche Es wehet kühl und leise Gener
1819
Text de Schlegel, F., de Abendröte II, 9
647 647 (1872)
(1889)
XV, 3
núm. 5
II, 5 Die Zwillingsbrüder (Singspiel) Oct. 1818–
1819[15]
Per a stbbbSATB i orquestra (reducció per a piano el 1872 edition); Obertura i núm. 1–10
648 648 (1886) II núm. 7 V, 5 Obertura, D 648 Mi m Febrer
1819
Per a orchestra
649 649 65,2
(1826)
XX, 6
núm. 351
IV, 3 Der Wanderer, D 649 Wie deutlich des Mondes Licht zu mir spricht Febrer
1819
Text de Schlegel, F., de Abendröte II, 1; 2 versions: la 2ª és l'Op. 65 núm. 2
650 650 (1831) XX, 6
núm. 352
IV, 12 Abendbilder Still beginnt's im Hain zu tauen Febrer
1819
Text de Johann Peter Silbert
651 651 (1831) XX, 6
núm. 353
IV, 12 Himmelsfunken Der Odem Gottes weht Febrer
1819
Text de Johann Peter Silbert
652 652 (1842) XX, 6
núm. 354
IV, 12 Das Mädchen, D 652 Wie so innig, möcht ich sagen Febrer
1819
Text de Schlegel, F., de Abendröte II, 4; 2 versions: 1ª, a AGA, publ. 1842
653 653 (1842) XX, 6
núm. 355
IV, 12 Bertas Lied in der Nacht Nacht umhüllt mit wehendem Flügel Febrer
1819
Text de Grillparzer
654 654 (1842) XX, 6
núm. 356
IV, 12 An die Freunde Im Wald, im Wald, da grabt mich ein Març 1819 Text de Mayrhofer
655 655 (1897) XXI, 2
núm. 13
VII/2, 2 Sonata per a piano núm. 12, D 655 do# m Abril 1819 Allegro; fragment.
656 656 (1867) XVI
núm. 35
III, 4
núm. 45
Sehnsucht, D 656 Nur wer die Sehnsucht kennt Abril 1819 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.310, 359, 481 i 877 núm. 1 & 4); per a ttbbb
657 657 (1871) XVI
núm. 36
III, 4
núm. 46
Ruhe, schönstes Glück der Erde Ruhe, schönstes Glück der Erde Abril 1819 Per a ttbb
658 658 (1895) XX, 6
núm. 364
IV, 12 Marie Ich sehe dich in tausend Bildern Maig 1819? Text de Novalis, núm. 15 de Geistliche Lieder
659 659 (1872) XX, 6
núm. 360
IV, 12 Hymn I Wenige wissen das Geheimnis der Liebe Maig 1819 Text de Novalis, núm. 7 de Geistliche Lieder
660 660 (1872) XX, 6
núm. 361
IV, 12 Hymn II Wenn ich ihn nur habe Maig 1819 Text de Novalis, núm. 5 de Geistliche Lieder
661 661 (1872) XX, 6
núm. 362
IV, 12 Hymn III Wenn alle untreu werden Maig 1819 Text de Novalis, núm. 6 de Geistliche Lieder
662 662 (1872) XX, 6
núm. 363
IV, 12 Hymn IV Ich sag' es jedem, daß er lebt Maig 1819 Text de Novalis, núm. 9 de Geistliche Lieder
663 663 IV, 12 Psalm 13 (12) Ach Herr, wie lange willst du mein so ganz vergessen? Juny 1819 Text de Mendelssohn, M., traducció del Psalm 13; fragment
664 664 120p
(1829)
X núm. 10 VII/2, 2
núm. 11
Sonata per a piano núm. 13, D 664 La M estiu 1819
o 1825
Allegro moderato – Andante – Allegro
666 666 158p
(1849)
XIX
núm. 3
III, 2a
núm. 12
Kantate zum Geburtstag des Sängers Johann Michael Vogl Sänger, der von Herzen singet – Diese Berge sah'n dich blühen – Da saht ihr Oresten scheiden – Gott bewahr' dein teures Leben 10/08/1819 Text de Albert Stadler; per a stb i piano; publ. 1849, amb different text, com a Der Frühlingsmorgen
667 667 114p
(1829)
VII, 1
núm. 1
VI, 7 núm. 6 Trout Quintet La M 1819? Allegro vivace – Andante – Scherzo – Theme i variations – Allegro giusto; per a violí, viola, cel·lo, contrabaix i piano; música reutilitzada a D.550
668 668 (1897) XXI, 2
núm. 6
VII/1, 5
núm. 3
Obertura, D 668 Sol m Octubre
1819
Per a 2 pianos
669 669 (1829) XX, 6
núm. 365
IV, 12 Beim Winde Es traümen die Wolken Octubre
1819
Text de Mayrhofer
670 670 165p,2
(1862)
XX, 6
núm. 366
IV, 12 Die Sternennächte In monderhellten Nächten Octubre
1819
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª és l'Op. posth. 165 núm. 2
671 671 (1849) XX, 6
núm. 367
IV, 12 Trost, D 671 Hörnerklänge rufen klagend Octubre
1819
Text de Mayrhofer
672 672 36,2
(1825)
(1975)
XX, 6
núm. 368
IV, 2a &
b núm. 5
Nachtstück Wenn über Berge sich der Nebel breitet Octubre
1819
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª és Op. 36 núm. 2
673 673 165p,1
(1832)
(1862)
XX, 6
núm. 369
IV, 12 Die Liebende schreibt Ein Blick von deinen Augen Octubre
1819
Text de Goethe; 2 versions: 1ª publ. el 1832 – 2ª és l'Op. posth. 165 núm. 1
674 674 (1850) XX, 6
núm. 370
IV, 12 Prometheus, D 674 Bedecke deinen Himmel, Zeus Octubre
1819
Text de Goethe; per a b i piano
675 675 34
(1825)
IX, 2
núm. 8
VII/1, 5
núm. 4
Obertura, D 675 Fa M Novembre
1819?
Per a 2 pianos
676 676 153p
(1845)
(1888)
XIV núm. 3 I, 8 Salve Regina, D 676, a.k.a. Drittes Offertorium La M
Salve Regina
Novembre
1819
Text: Salve Regina (altres arranj.: D.27, 106, 223, 386 i 811); per a s i orquestra; més curta en la 1ª ed., Op. posth. 153
677 677 (1848)
(1895)
XX, 6
núm. 371
IV, 12 estrofa de "Die Götter Griechenlands" Schöne Welt, wo bist du? Novembre
1819
Text de Schiller; 2 versions: la 2ª publ. el 1848
678 678 (1875)
(1887)
XIII, 2
núm. 5
I, 3 Missa núm. 5 A♭ M
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei
Nov. 1819–
Set. 1822
Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, 31, 45, 49, 56, 66, 105, 167, 324, 452, 755 i 950); per a satbSATB i orquestra; 2 versions: 1ª publ. el 1875 – 2ª a AGA
679–708
1820 Up ↑
681 681 (1930) VII/2, 6 Dotze Ländler, D 681 Vàries tonalitats Per a piano; núm. 1–4 estan perduts
682 682 (1895) XX, 10
núm. 599
IV, 12 Über allen Zauber Liebe Sie hüpfte mit mir auf grünem Plan 1820–1824 Text de Mayrhofer; fragment
684 684 (1850) XX, 6
núm. 378
IV, 12 Die Sterne, D 684 Du staunest, o Mensch 1820 Text de Schlegel, F., de Abendröte II, 8
685 685 4,2
(1821)
XX, 6
núm. 379
IV, 1a Morgenlied, D 685 Eh' die Sonne früh aufersteht 1820 Text de Werner
686 686 20,2
(1823)
(1970)
XX, 6
núm. 380
IV, 1a &
b núm. 15
Frühlingsglaube Die linden Lüfte sind erwacht Set. 1820–
Nov. 1822
Text de Uhland; 3 versions: 3ª, a AGA, és Op. 20 núm. 2
687 687 (1872) XX, 6
núm. 372
IV, 12 Nachthymne Hinüber wall' ich Gener
1820
Text de Novalis
688 688 (1871) XX, 10
núm.
575–
578
IV, 12 Vier Canzonen 1. Non t'accostar all'urna – 2. Guarda, che bianca luna – 3. Da quel sembiante appresi – 4. Mio ben, ricordati Gener
1820
Text d'Iacopo Vittorelli (núm. 1–2) i Metastasio (núm. 3 de L'eroe cinese I, 3 – núm. 4 de Alessandro nell'Indie III, 7)
D. 689 D. 689pr (1865)
(1892)
XVII
núm. 1
II, 10 Lazarus, oder: Die Feier der Auferstehung (Oratori escenificat en 3 actes) inicis 1820–
març 1820[15]
Text de Niemeyer; per a sssttbSATB i orquestra (reducció per a piano el 1865 publ.); Inacabada: núm. 1–21 (Acte I) – núm. 22–29 (Acte II)
690 690 (1830) XX, 6
núm. 376
IV, 12 Abendröte Tiefer sinket schon die Sonne Març 1823 Text de Schlegel, F., de Abendröte I
691 691 172p,6
(1865)
XX, 6
núm. 373
IV, 12 Die Vögel Wie lieblich und fröhlich Març 1820 Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 2
692 692 (1872) XX, 6
núm. 374
IV, 12 Der Knabe Wenn ich nur ein Vöglein wäre Març 1820 Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 3
693 693 (1872) XX, 6
núm. 375
IV, 12 Der Fluß Wie rein Gesang sich windet Març 1820 Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 4
694 694 (1842) XX, 6
núm. 377
IV, 12 Der Schiffer, D 694 Friedlich lieg' ich hingegossen Març 1820 Text de Schlegel, F.
695 695 (1895) XX, 10
núm. 587
IV, 12 Namenstagslied Vater, schenk' mir diese Stunde 19/3/1820? Text de Albert Stadler
696 696 113p
(1829)
XIV núm. 18 I, 9
núm. 11
Sechs Antiphonen zum Palmsonntag Hosanna filio David – In monte Oliveti – Sanctus – Pueri Hebraeorum – Cum angelis et pueris – Ingrediente Domino 26/3/1820 Per a SATB
697 697 18,É6
(1823)
(1889)
XII
núm. 28
núm. 2,É6
VII/2, 6 Sis Écossaises, D 697 A♭ M Maig 1820 Per a piano; núm. 5 és 6th Écossaise de Op. 18
698 698 (1832) XX, 6
núm. 381
IV, 12 Des Fräuleins Liebeslauschen Hier unten steht ein Ritter Setembre
1820
Text de F. X. von Schlechta
699 699 (1831) XX, 6
núm. 383
IV, 12 Der entsühnte Orest Zu meinen Füßen brichst du dich Setembre
1820
Text de Mayrhofer
700 700 (1831) XX, 6
núm. 384
IV, 12 Freiwilliges Versinken Wohin? o Helios! Setembre
1820
Text de Mayrhofer
701 701 (1929) II, 15 Sakuntala (also spelled Sacontala o Sakontala) (Opera in 3 acts) Oct. 1820–
spring
1821[15]
Text de Neumann a partir de Kalidasa's Shakuntala; per a ssssssttttttbbbbbbSATB i orquestra; Inacabada (all numbers are esbós): núm. 1–7 (Acte I, last pages publ. el 1929) – núm. 8a–11 (Acte II)
702 702 8,1
(1822)
XX, 6
núm. 385
IV, 1a Der Jüngling auf dem Hügel Ein Jüngling auf dem Hügel Novembre
1820
Text de Heinrich Hüttenbrenner
703 703 (1870)
(1897)
V núm. 12
XXII v5
VI, 5
núm. 13 & Anh.
Quartet de corda núm. 12 Do m Desembre
1820
Allegro assai (a.k.a. Quartettsatz, publ. 1870) – Andante (fragment)
705 705 (1897) XXI, 4
núm. 34
III, 3 Gesang der Geister über den Wassern, D 705 Des Menschen Seele gleicht dem Wasser Desembre
1820
Text de Goethe (altres arranj.: D.484, 538 i 714); esbós Per a ttbb i piano
706 706 132p
(1832)
XVIII
núm. 2
III, 3 Psalm 23 (22) Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln Desembre
1820
Text de Mendelssohn, M., traducció Psalm 23; per a ssaa i piano
707 707 36,1
(1825)
(1895)
XX, 6
núm. 387
IV, 2a &
b núm. 4
Der zürnenden Diana Ja, spanne nur den Bogen Desembre
1820
Text de Mayrhofer; 2 versions: la 2ª és Op. 36 núm. 1
708 708 (1832) XX, 6
núm. 387
IV, 12 Im Walde, D 708, a.k.a. Waldesnacht Windes Rauschen, Gottes Flügel Desembre
1820
Text de Schlegel, F.
708A–732
1821 Up ↑
615 708A V, 6 núm. 10 Simfonia, D 708A Re M 1821 or
later
esbós de four moviments
709 709 (1891) XVI
núm. 31
III, 4
núm. 47
Frühlingsgesang, D 709 Schmücket die Locken mit duftigen Kränzen Març 1822
or earlier
Text de Schober (altres arranjaments, parcialment reusing music de this arranjament: D.740); per a ttbb
710 710 (1849) XVI
núm. 15
III, 3 Im Gegenwärtigen Vergangenes Ros und Lilie morgentaulich Març 1821? Text de Goethe; per a ttbb i piano
711 711 13,2
(1822)
(1970)
XX, 5
núm. 294
IV, 1a &
b núm. 11
Lob der Tränen Laue Lüfte, Blumendüfte 1818–1821? Text de Schlegel, A. W.; 2 versions: la 2ª, a AGA, és Op. 13 núm. 2
712 712 (1842) XX, 6
núm. 389
IV, 13 Die gefangenen Sänger Hörst du von den Nachtigallen Gener
1821
Text de Schlegel, A. W.
713 713 87,1
(1827)
(1895)
XX, 6
núm. 390
IV, 4 Der Unglückliche Die Nacht bricht an Gener
1821
Text de Pichler; 2 versions: la 2ª és Op. 87 núm. 1
714
704
714 167p
(1858)
(1891)
XVI
núm. 3 &
núm. 45
III, 1 Gesang der Geister über den Wassern, D 714 Des Menschen Seele gleicht dem Wasser Dec. 1820–
Feb. 1821
Text de Goethe (altres arranj.: D.484, 538 i 705); per a ttttbbbb, dos violes, dos cel·los i double bass; 2 versions: 1ª, a esbós, ésD 704 – 2ª és l'Op. posth. 167
715 715 (1845) XX, 6
núm. 391
IV, 13 Versunken Voll Locken kraus ein Haupt so rund Febrer
1821
Text de Goethe
716 716 (1832) XX, 6
núm. 393
IV, 13 Grenzen der Menschheit Wenn der uralte heilige Vater Març 1821 Text de Goethe; per a b i piano
717 717 31
(1825)
XX, 6
núm. 397
IV, 2a Suleika II Ach um deine feuchten Schwingen Marxa? 1821 Text de Willemer
718 718 (1824) XI núm. 8 VII/2, 4 Variation on a Waltz de Anton Diabelli Do m Març 1821 Per a piano; núm. 38 in Vaterländischer Künstlerverein Vol. II
719 719 14,2
(1822)
XX, 6
núm. 392
IV, 1a Geheimes Über meines Liebchens Äugeln Març 1821 Text de Goethe
720 720 14,1
(1822)
XX, 6
núm. 396
IV, 1a &
b núm. 13
Suleika I Was bedeutet die Bewegung? Març 1821 Text de Willemer; 2 versions; 2ª, a AGA, és Op. 14 núm. 1
721 721 (1895) XX, 10
núm. 600
IV, 13 Mahomets Gesang, D 721 Seht den Felsenquell Març 1821 Text de Goethe (altres arranj.: D.549); per a b i piano; fragment
722 722 (1889) XII
núm. 19
VII/2, 6 German Dance, D 722 G♭ M 8/3/1821 Per a piano
723 723 (1893) XV, 7
núm. 15
II, 18 Duet i Aria Per a Hérold's Das Zauberglöckchen Nein, nein, nein, nein, das ist zu viel – Der Tag entflieht, der Abend glüht Apr.–Maig
1821[15]
Text de Théaulon, trad. de Treitschke;Duet Per a tb i aria Per a t (both amb orquestra)
724 724 11,2
(1822)
XVI
núm. 5
III, 3 Die Nachtigall Bescheiden verborgen im buschigten Gang 22/4/1821
or earlier
Text de Johann Karl Unger; per a ttbb i piano
725 725 (1929) III, 2b
Anh. núm. 5
Duet, D 725 Linde Lüfte wehen, or: Linde Weste wehen Abril 1821 Fragment Per a mezzo-soprano, tenor i piano
726 726 (1870) XX, 6
núm. 394
IV, 3 Mignon I, D 726 Heiß mich nicht reden Abril 1821 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.877 núm. 2)
727 727 (1850) XX, 6
núm. 395
IV, 3 Mignon II, D 727 So laßt mich scheinen, bis ich werde Abril 1821 Text de Goethe, de Wilhelm Meister's Apprenticeship (altres arranj.: D.469 i 877 núm. 3)
728 728 (1895) XX, 10
núm. 601
IV, 13 Johanna Sebus Der Damm zerreißt Abril 1821 Text de Goethe; fragment
729 729 (1894)
(1934)
V, 6 núm. 7
& Anh 1
Simfonia núm. 7 Mi M Agost
1821
Adagio, Allegro – Andante – Scherzo – Allegro giusto; esbós; First editions are completions de altress (reducció per a piano el 1894)
730 730 (1926) I, 9
núm. 8
Tantum ergo, D 730 B♭ M 16/8/1821 Text de Aquinas (altres arranj.: D.460, 461, 739, 750, 962 i Anh. I/17); per a satbSATB i orquestra
731 731 173p,4
(1821)
XX, 6
núm. 399
IV, 5 Der Blumen Schmerz Wie tönt es mir so schaurig Setembre
1821
Text de Majláth; publ. com a Op. posth. 173 núm. 4 el 1867
732
683
732 (1833)
(1834)
(1867)
(1882)
(1892)
XV, 4
núm. 8
(Ov.)

XV, 5
núm. 9
II, 6a–c
IV, 14
Alfonso und Estrella (Òpera en 3 actes) 20/9/1821–
27/2/1822
Text de Schober; per a 2 sopranos, 2 tenors, 2 barítons i baix SATB i orquestra (reducció per a piano publ. el 1882); vegeu més dades sobre l'òpera.[nota 2]
733–767
1822 Up ↑
733 733 51
(1826)
IX, 1
núm. 3
VII/1, 4 Trois Marches militaires Re M
Sol M
Mi♭ M
estiu de–
Tardor de
1818?
Per a 2 pianos
734 734 67
(1826)
XII
núm. 5
VII/2, 7a 16 Ländler i 2 Écossaises, a.k.a. Wiener Damen-Ländler Vàries tonalitats abans del
15/12/1826
Per a piano
735 735 49
(1825)
XII
núm. 23
VII/2, 7a Galop i Eight Écossaises Vàries tonalitats abans del
21/11/1825
Per a piano
736 736 (1842) XX, 7
núm. 402
IV, 13 Ihr Grab Dort ist ihr Grab 1822? Text d'Engelhardt (a.k.a. Richard Roos)
737 737 56,2
(1826)
XX, 7
núm. 414
IV, 3 An die Leier Ich will von Atreus Söhnen 1822 or
1823?
Text de Franz von Bruchmann traducció Anacreon
738 738 56,3
(1826)
XX, 7
núm. 415
IV, 3 Im Haine Sonnenstrahlen durch die Tannen 1822 or
1823?
Text de Franz von Bruchmann (de)
739 739 45
(1825)
XIV núm. 6 I, 9
núm. 5
Tantum ergo, D 739 Do M 1814 Text de Aquinas (altres arranj.: D.460, 461, 730, 750, 962 i Anh. I/17); per a SATB i orquestra
740 740 16,1
(1823)
XVI
núm. 7
III, 3 Frühlingsgesang, D 740 Schmücket die Locken mit duftigen Kränzen Gener–
inicis Abril
1822
Text de Schober (altres arranjaments, de which the music és parcialment reutilitzada a this arranjament: D.709); per a ttbb i piano
741 741 20,1
(1823)
XX, 6
núm. 400
IV, 1a Sei mir gegrüßt O du Entriß'ne mir finals 1821–
tardor 1822
Text de Rückert
742 742 68
(1822)
XX, 7
núm. 401
IV, 3 Der Wachtelschlag Ach! mir schallt's dorten so lieblich hervor abans del
30/7/1822
Text de Samuel Friedrich Sauter; publ. com a Op. 68 el 1827
743 743 23,2
(1823)
XX, 7
núm. 406
IV, 2a Selige Welt Ich treibe auf des Lebens Meer Tardor de
1822?
Text de Senn; per a b i piano
744 744 23,3
(1823)
XX, 7
núm. 407
IV, 2a Schwanengesang, D 744 Wie klag' ich's aus das Sterbegefühl Tardor de
1822?
Text de Senn
745 745 73
(1822)
(1895)
XX, 7
núm. 408
IV, 3 Die Rose Es lockte schöne Wärme 1822 Text de Schlegel, F., de Abendröte I, 6; 2 versions: 1ª publ. com a Op. 73 el 1827
746 746 (1831) XX, 7
núm. 422
IV, 13 Am See, D 746 In des Sees Wogenspiele 1822 or
1823?
Text de Franz von Bruchmann (de)
747 747 11,3
(1822)
XVI
núm. 6
III, 3 Geist der Liebe, D 747 Der Abend schleiert Flur und Hain Gener
1822
Text de Matthisson (altres arranj.: D.414); per a ttbb i piano
748 748 157p
(1822)
XVII
núm. 3
III, 1 Am Geburtstage des Kaisers Steig empor, umblüht von Segen Gener
1822
Text de Johann Ludwig Deinhardstein; per a satbSATB i orquestra; publ. amb a modified text com a Op. posth. 157 el 1849
749 749 (1850) XX, 10
núm. 588
IV, 13 Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz Und nimmer schreibst du? Gener
1822
Text de Collin, M. C.
750 750 (1888) XIV núm. 8 I, 9
núm. 9
Tantum ergo, D 750 Re M 22/3/1822 Text de Aquinas (altres arranj.: D.460, 461, 730, 739, 962 i Anh. I/17); per a SATB i orquestra
751 751 23,1
(1823)
XX, 7
núm. 410
IV, 2a Die Liebe hat gelogen Die Liebe hat gelogen abans del
17/4/1822
Text de Platen.
752 752 (1872) XX, 7
núm. 403
IV, 13 Nachtviolen Nachtviolen, Nachtviolen Abril 1822 Text de Mayrhofer.
753 753 65,3
(1826)
XX, 7
núm. 404
IV, 3 Heliopolis I a.k.a. Aus Heliopolis Im kalten, rauhen Norden Abril 1822 Text de Mayrhofer.
754 754 (1842) XX, 7
núm. 405
IV, 13 Heliopolis II a.k.a. Im Hochgebirge Fels auf Felsen hingewälzet Abril 1822 Text de Mayrhofer; per a baix i piano.
755 755 I, 5 Anh. Kyrie, D 755 La m
Kyrie
Maig 1822 Text: Ordinari de la missa (altres arranj.: D.24E, 31, 45, 49, 56, 66, 105, 167, 324, 452, 678 i 950); per a veus, corda i orgue; esbós.
756 756 59,1
(1826)
(1895)
XX, 7
núm. 409
IV, 3 Du liebst mich nicht Mein Herz ist zerrissen, du liebst mich nicht! Juliol 1822 Text de Platen; 2 versions: la 2ª és Op. 59 núm. 1.
757 757 133p
(1839)
XVIII
núm. 3
III, 3 Gott in der Natur Groß ist der Herr! August
1822
Text de Kleist; per a ssaa i piano.
757A VII/2, 4 Marxa, D 757A Si m 1822 Per a piano.
758 758 108,2
(1829)
XX, 7
núm. 411
IV, 5 Todesmusik In des Todes Feierstunde Setembre
1822
Text de Schober; 2 versions: la 2ª és Op. 108 núm. 2.
759 759 (1867) I, 2
núm. 8
XXII v1
V, 3
núm. 7
Simfonia núm. 8, a.k.a. Simfonia Inacabada si m 30/10/1822 Allegro moderato – Andante con moto – Scherzo (Fragment); D.797 núm. 1 podria ser el 4t mov.
732
(Ov.)
759A 69
(1839)
VII/2, 4 Obertura to Alfonso und Estrella, D 759A Re M Novembre
1822
Per a piano; arranjament de D.732 (vegeu també: D.773)
760 760 15
(1823)
XI núm. 1 VII/2, 5 Fantasia, D 760, a.k.a. Wanderer-Fantasie Do M Novembre
1822
Per a piano; música reutilitzada de D.489.
761 761 23,4
(1823)
(1795)
XX, 7
núm. 412
IV, 2a &
b núm. 1
Schatzgräbers Begehr In tiefster Erde ruht ein alt Gesetz Novembre
1822
Text de Schober; 2 versions: la 2ª és Op. 23 núm. 4.
762 762 (1833) XX, 7
núm. 413
IV, 13 Schwestergruß Im Mondenschein' wall' ich auf und ab Novembre
1822
Text de Franz von Bruchmann.
763 763 146p
(1842)
XVII
núm. 11
III, 2a
núm. 13
Des Tages Weihe Schicksalslenker, blicke nieder 22/11/1822 Per a satb i piano.
764 764 92,1
(1828)
(1895)
XX, 7
núm. 416
IV, 5 Der Musensohn Durch Feld und Wald zu schweifen inicis de Des.
1822
Text de Goethe; 2 versions: la 2ª és Op. 92 núm. 1.
765 765 (1868) XX, 7
núm. 417
IV, 13 An die Entfernte So hab' ich wirklich dich verloren? inici Des.
1822
Text de Goethe
766 766 (1872) XX, 7
núm. 418
IV, 13 Am Flusse, D 766 Verfließet, vielgeliebte Lieder inicis de Des.
1822
Text de Goethe (altres arranj.: D.160)
767 767 56,1
(1826)
(1895)
XX, 7
núm. 419
IV, 3 Willkommen und Abschied Es schlug mein Herz inicis de Des.
1822
Text de Goethe; 2 versions: la 2ª és Op. 56 núm. 1
768–798
1823 Up ↑
768 768 96,3
(1827)
XX, 7
núm. 420
IV, 5 Wandrers Nachtlied, D 768 Über allen Gipfeln ist Ruh abans del
Juliol 1824
Text de Goethe; publ. com a Op. 96 núm. 3 el 1828.
769 769 (1823)
(1889)
XII
núm. 18
VII/2, 6
& 7a
2 Danses alemanyes, D 769 Vàries tonalitats abans del
19/12/1823
–Jan. 1824
Per a piano; núm. 2 publ. el 1823.
994 769A VII/2, 2 Sonata per a piano, D 769a Mi m Allegro; fragment.
770 770 71
(1823)
XX, 7
núm. 424
IV, 3 Drang in die Ferne Vater, du glaubst es nicht inicis de 1823 Text de Leitner; publ. com a Op. 71 el 1827.
771 771 22,1
(1823)
XX, 7
núm. 425
IV, 1a Der Zwerg Im trüben Licht verschwinden schon die Berge 1822? Text de Collin, M. C.
772 772 22,2
(1823)
XX, 7
núm. 426
IV, 1a Wehmut, D 772 Wenn ich durch Wald und Fluren geh' 1822 or
1823?
Text de Collin, M. C.
773 773 69
(1826)
VII/1, 5
núm. 5
Obertura to Alfonso und Estrella, D 773 1823 Per a 2 pianos; arranj. de D.732 (vegeu també: D.759A); publ. com a Op. 69 el 1830.
774 774 72
(1823)
XX, 7
núm. 428
IV, 3 Auf dem Wasser zu singen Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen 1823 Text de Stolberg-Stolberg; publ. com a Op. 72 el 1827.
775 775 59,2
(1826)
XX, 8
núm. 453
IV, 3 Daß sie hier gewesen Daß der Ostwind Düfte hauchet 1823? Text de Rückert.
776 776 59,3
(1826)
XX, 8
núm. 454
IV, 3 Du bist die Ruh Du bist die Ruh, der Friede mild 1823 Text de Rückert.
777 777 59,4
(1826)
XX, 8
núm. 455
IV, 3 Lachen und Weinen Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde 1823? Text de Rückert.
778 778 60,1
(1826)
XX, 8
núm. 456
IV, 3 Greisengesang Der Frost hat mir bereifet abans del
Juny 1823
Text de Rückert; per a baix i piano; 2 versions; 2ª, a AGA, és Op. 60 núm. 1.
778A (1969) IV, 13 Die Wallfahrt Meine Tränen im Bußgewand 1823? Text de Rückert; per a b i piano
778B VIII, 3 Ich hab' in mich gesogen Ich hab' in mich gesogen den Frühling treu und lieb 1823? Text de Rückert; esbós; per a ttbb.
779 779 50
(1825)
XII
núm. 4
& Anh.
VII/2, 6
& 7a
34 Valses sentimentales Vàries tonalitats Feb. 1823
–abans del
21/11/1825
Per a piano; versions inicials dels núm. 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14 i 33 a AGA Anh.
780 780 94
(1823)
(1824)
(1828)
XI núm. 4 VII/2, 2 Sis Moments musicaux Vàries tonalitats abans del
Dec. 1823
–abans del
11/7/1828
Per a piano; núm. 3 publ. el 1823; núm. 6 publ. el 1824; publ. com a Op. 94 el 1828.
781 781 (1824)
(1825)
(1889)
XII
núm. 25
& núm. 3
VII/2, 6
& 7a
Dotze Écossaises, D 781 Vàries tonalitats Gener
1823
Per a piano; núm. 1 (=Écossaise núm. 2 de D.783 i AGA XII núm. 3) publ. el 1825; núm. 4 i 7 publ. el 1824
782 782 (1824) VII/2, 7a Écossaise, D 782 Re M abans del
21/2/1824
Per a piano
783 783 33
(1825)
XII
núm. 3
VII/2, 6
& 7a
Sixteen German Dances i dos Écossaises Vàries tonalitats Jan. 1823
–abans del
8/1/1825
Per a piano; relacionada amb altres dances, e.g. D.790 núm. 2, D.781 núm. 1
784 784 143p
(1839)
X núm. 8 VII/2, 2
núm. 12
Sonata per a piano núm. 14, D 784 La m Febrer
1823
Allegro giusto – Andante – Allegro vivace
785 785 (1831) XX, 7
núm. 421
IV, 13 Der zürnende Barde Wer wagt's, wer wagt's Febrer
1823
Text de Franz von Bruchmann; per a b i piano
786 786 123p
(1830)
XX, 7
núm. 423
IV, 13 Viola Schneeglöcklein, o Schneeglöcklein Març 1823 Text de Schober
787 787 (1889)
(1964)
XV, 3
núm. 6
II, 7 Die Verschworenen, a.k.a. Der haüsliche Krieg (Singspiel in one act) completada
Abril 1823
Text de Castelli; per a ssss(s)aatt(t)bbSATB i orquestra; Obertura (fragment publ. el 1964) – núm. 1–11
788 788 (1838) XX, 7
núm. 427
IV, 13 Lied, D 788, a.k.a. Die Mutter Erde Des Lebens Tag ist schwer und schwül Abril 1823 Text de Stolberg-Stolberg
789 789 (1832) XX, 7
núm. 429
IV, 13 Pilgerweise Ich bin ein Waller auf der Erde Abril 1823 Text de Schober
790 790 171p
(1864)
XII
núm. 9
VII/2, 6 Dotze German Dances, D 790, a.k.a. Dotze Ländler Vàries tonalitats Maig 1823 Per a piano; núm. 2 = D.783 núm. 1; núm. 8 és similar a D. 783 núm. 1
791 791 (1867) II, 16 Rüdiger (Opera) Maig 1823 Text de Ignaz Franz von Mosel?; per a ttTTBB i orquestra; esbós de 2 números
792 792 (1833) XX, 7
núm. 430
IV, 13 Vergißmeinnicht Als der Frühling Maig 1823 Text de Schober
793 793 173p,2
(1867)
XX, 7
núm. 431
IV, 13 Das Geheimnis, D 793 Sie konnte mir kein Wörtchen sagen Maig 1823 Text de Schiller (altres arranj.: D.250)
794 794 37,1
(1825)
(1909)
XX, 7
núm. 432
IV, 2a &
b núm. 6
Der Pilgrim Noch in meines Lebens Lenze Maig 1823 Text de Schiller; 2 versions: 1ª és fragment – 2ª és Op. 37 núm. 1
795 795 25
(1824)
XX, 7
núm.
433–
452
IV, 2a &
Anh. núm. 2–5
Die schöne Müllerin [nota 3] 1. Das Wandern ist des Müllers Lust.[nota 4] Octubre?–
Novembre
1823
Text de Müller, W.
796
333
796 76
(1827)
(1840)
(1867)
(1872)
(1886)
XV, 6
núm. 10
II, 8a–c Fierabras, també anomenada Fierrabras (Opera in 3 acts)
Vocal numbers include 5. Laß uns mutvoll hoffen i 6b. Was quälst du mich, o Mißgeschick
25/5/1823–
2/10/1823
Text de Joseph Kupelwieser; música per a 3 sopranos, 3 tenors, 3 basses, baríton, SATB i orquestra; Obertura (versió per a 2 pianos de Schubert) és D.798.[nota 5]
797 797 26
(1824)
(1828)
(1866)
(1867)
(1891)
XV, 4
núm. 8
II, 9
III, 2b Anh. núm. 6–7
IV, 2a
Rosamunde, Fürstin von Zypern
[nota 6]
(Incidental music Per a a play in 3 acts)
Vocal numbers: 3b. Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn – 4. In der Tiefe wohnt das Licht – 7. Hier auf den Fluren – 8. Wie lebt sich's so fröhlich im Grünen
tardor de 1823 Text de Chézy; per a aSATB i orquestra; (Obertura: vegeu la D.644 i 732) – núm. 1–9.;[nota 7] núm. 5 parcialment reutilitzada a D.935 núm. 3 i Andante de D.804).
798 798 (1897) XXI, 2
núm. 7
VII/1, 5
núm. 6
Obertura to Fierabras a partir de
2/10/1823
Arranjament Per a 2 pianos de D.796's Obertura
799–822
1824 Up ↑
799 799 (1832) XX, 8
núm. 463
IV, 13 Im Abendrot, D 799 Oh, wie schön ist deine Welt 1824 or
Feb. 1825
Text de Karl Lappe.
800 800 41
(1825)
(1827)
XX, 8
núm. 465
IV, 2a Der Einsame Wann meine Grillen schwirren inicis de 1825 Text de Karl Lappe; dos properes o idèntiques versions: la 2ª publ. com a Op. 41 el 1827.
801 801 60,2
(1826)
XX, 8
núm. 457
IV, 3 Dithyrambe, D 801 Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter abans del
10/6/1826
Text de Schiller (altres arranj.: D.47); per a b i piano
802 802 160p
(1850)
VIII
núm. 7
VI, 8 núm. 5
& anh. 2
Variacions on "Trockne Blumen" Mi m Gener
1824
Per a flauta i piano; Introducció, Tema (D.795 núm. 18) i 7 Variacions
803 803 166p
(1851)
(1898)
III núm. 1 VI, 1 núm. 3 Octet, D 803 Fa M Febrer–
1/3/1824
Per a clarinet, fagot, trompa, quartet de corda i contrabaix; moviments 4 i 5 perdut en la 1ª publ.
804 804 29
(1824)
V núm. 13 VI, 5
núm. 14
Quartet de corda núm. 13 Rosamunde La m Feb.–Inicis de
Març 1824
Allegro ma non troppo – Andante (a partir de D.797 núm. 5) – Minuet – Allegro moderato
805 805 (1833) XX, 8
núm. 458
IV, 13 Der Sieg O unbewölktes Leben inicis de Març
1824
Text de Mayrhofer; per a b i piano
806 806 (1833) XX, 8
núm. 459
IV, 13 Abendstern Was weilst du einsam an dem Himmel inicis de Març
1824
Text de Mayrhofer
807 807 (1842) XX, 8
núm. 460
IV, 13 Auflösung Verbirg dich, Sonne Març 1824 Text de Mayrhofer
808 808 (1872) XX, 8
núm. 461
IV, 13 Gondelfahrer, D 808 Es tanzen Mond und Sterne inicis de Març
1824
Text de Mayrhofer (altres arranj.: D.809)
809 809 28
(1824)
XVI
núm. 9
III, 3 Gondelfahrer, D 809 Es tanzen Mond und Sterne Març 1824 Text de Mayrhofer (altres arranj.: D.808); per a ttbb i piano.
810 810 (1831) V núm. 14 VI, 5
núm. 15
Quartet de corda núm. 14 Death i the Maiden Re m Març 1824 Allegro – Andante con moto (a partir de D.531) – Scherzo – Presto
811 811 149p
(1850)
XIV núm. 19 I, 9
núm. 14
Salve Regina, D 811 Do M
Salve Regina
Abril 1824 Text: Salve Regina (altres arranj.: D.27, 106, 223, 386 i 676); per a ttbb
812 812 140p
(1837)
IX, 2
núm. 12
VII/1,
2 núm. 1
Sonata, D 812, a.k.a. Grand Duo Do M Juny 1824 Per a 2 pianos; Allegro moderato – Andante – Scherzo – Allegro vivace
813 813 35
(1825)
IX, 2
núm. 16
VII/1,
2 núm. 2
8 Variacions sobre un tema original A♭ M finals de Maig, mitjans de
Juliol 1824
Per a 2 pianos
814 814 (1869) IX, 3
núm. 27
VII/1, 4 Four Ländler, D 814 Vàries tonalitats Juliol 1824 Per a 2 pianos; núm. 1 també com a Allemande D.366 núm. 17
815 815 139pI
(1840)
XVII
núm. 10
III, 2a
núm. 14
Gebet, D 815 Du Urquell aller Güte Setembre
1824
Text de Motte Fouqué; per a satb i piano
816 816 (1956) VII/2, 6 3 escoceses Vàries tonalitats Setembre
1824
Per a piano
817 817 (1928) VII/2, 3 Ungarische Melodie si m 2/9/1824 Per a piano; reapareix a D.818
818 818 54
(1826)
IX, 3
núm. 19
VII/1,
2 núm. 3
Divertissement à l'hongroise Sol m Tardor de
1824?
Per a 2 pianos; basat en part en D.817.
819 819 40
(1825)
IX, 1
núm. 2
VII/1, 4 Sis Grans marxes Vàries tonalitats 1818 or
1824
Per a 2 pianos.
820 820 (1931) VII/2, 6 Sis danses alemanyes, D 820 Vàries tonalitats Octubre
1824
Per a piano
821 821 (1871) VIII
núm. 8
VI, 8 núm. 6 Sonata Arpeggione La m Novembre
1824
Allegro moderato – Adagio – Allegretto
822 822 (1842) XX, 8
núm. 464
III, 3 Lied eines Kriegers Des stolzen Männerlebens schönste Zeichen 31/12/1824 Per a b, unison men's choir i piano
823–862
1825 Up ↑
823 823 63 &
84
(1826)
(1827)
IX, 3
núm.
20–22
VII/1,
2 núm. 4
Divertissement sur des motifs originaux français Mi m abans del
17/6/1826–
abans del
6/7/1827
Per a 2 pianos; vegeu dades de publi. de cada part.[nota 8]
824 824 61
(1826)
IX, 3
núm. 25