Llista de falsos amics del català amb el castellà

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta és una llista de falsos amics més habituals entre el castellà i el català. Humorísticament hom podria dir que un rètol Colgar peces jueves ca l'antiquari és en català però a la peixateria és en castellà.

Castellà Significat en català Semblant al català Que en castellà seria
acostarse ajeure's acostar-se acercarse
afamado, ada famós, osa afamat, ada hambriento, a
alejar allunyar alejar aletear
alquilar llogar (verb), lloguer (nom) alquilar introducir un grupo alquilo en una molécula orgánica
altillo entresolat (en naus industrials, tallers de mecànica automòbil, o en cases espaioses pis a mitja alçada); sostremort (espai buit entre teulada i sostre); mansarda altell (=tossal) otero, colina, altozano, loma
amanecer sortir el sol amanir aliñar
ampolla butllofa, bòfega ampolla (botella, bòtil) botella
andar caminar anar ir
apurar verificar o desentrellar la veritat exposant-la sense omissió, aclarir; extremar, portar fins a l'extrem; esgotar, exhaurir; apressar, cuitar; atabalar, donar destret, pressionar, forçar, fer córrer, collar; capficar, preocupar, afligir; avergonyar, avergonyir; escurar, abrasir (restar sense diners) apurar depurar, apurar; poner en claro (las cuentas).
así així ací aquí
avería avaria averia ganado, animales domésticos en general, sean grandes, sean gallinas o conejos
besó besà bessó gemelo
bizca guenya visca! ¡viva!
boleto butlleta bolet seta
bordar brodar bordar ladrar
borrego ovella borrego cierta pasta de harina y azucar
borró esborrà borró brote, yema
botica farmàcia, ca l'apotecari botiga tienda
bruto bèstia brut sucio
calces falques (de tren p. e.) calces pantalones; bragas
cama llit cama pierna
can gos, ca can casa de
cebada ordi civada avena
colgar penjar colgar(-se) enterrar; acostarse
cristal vidre (d'una finestra); cristall (material) cristall cristal (cristalería=cristalleria, vidratge (vasija de vidrio); vidrieria (ofici de vendre vidre)
cumplimentar (rellenar una solicitud) emplenar complimentar cumplimentar
cocina cuina cosina prima
coto vedat cotó algodón
cuesta costa (terreny que fa pendent); almoina, questa costa costa (vora de mar o riu)
cuidar prendre cura de, vetllar cuidar + inf. pensar, estar a punto de
depurar depurar, apurar depurar rehabilitar (en l'exercici del càrrec qui per causes polítiques estava separat o en suspens); sotmetre un funcionario a report per a sancionar-ne la conducta polític; depurar (llevar les impureses d'alguna cosa)
desnudar despullar desnuar desanudar, desatar; descoyuntar
divisar albirar, entreveure, afigurar, ataüllar divisar divisar (heràldica)
engatar enganyar, engatussar engatar emborrachar
escoltar escortar escoltar escuchar
esposas manilles esposes mujeres casadas
esquina cantonada esquena espalda
exprimir esprémer exprimir expresar
fresa maduixa, fraula, fraga fressa ruido
garra urpa, arpa garra (tenir bona garra: tener buenas piernas) pierna
garza agró (garza real y garza roja), agró roig (garza roja), bernat pescaire (garza cenicienta) garsa urraca
golfas deshonestes; pocavergonyes, esquenadretes; prostitutes golfes (les) el desván
fusta fuet (estri) fusta madera
hombres homes ombres sombras
judía jueva; mongeta, fesol judia (juia, fredeluga Vanellus cristatus) avefría
jueves dijous jueves judías (hebreas)
lanzar llançar, tirar llençar tirar a la basura
llevarse emportar-se llevar-se levantarse
males mals males malas
manar rajar manar mandar
mancha taca manxa fuelle
mares mars mares madres
mató va matar mató requesón
melena deposición o vómito de sangre negra melena cabellera
oreja orella oreja (d'orejar, airejar) airea
paño drap pany cerradura
pare pari pare padre
pares parells pares padres
pegar enganxar, encolar pegar pegar (dar golpes)
por per por miedo
poste pal post plancha, tabla; estante
prima cosina prima delgada
pujar fer esforços per a obtenir quelcom pujar subir
rajar tallar rajar manar
rentar rendir rentar lavar
rentable rendible rentable lavable
res bèstia, animal boví, de llana o de cabrum, o salvatges com cérvols, porcs senglars, etc. res nada (ninguna cosa)
revocar (ar)rebossar, lluir, alluir, enlluir, eixalbar, referir (una paret); revocar revocar revocar
salpicar esquitxar, esguitar; escatxigar; espargir; escampar; fig. omplir; farcir salpicar salpicar (= esparcir; espolvorear; rociar; pron. salpicarse; mancharse; ensuciarse; fig. manchar (la reputación); fig. (dinero, etc) soltar; aflojar)
saltear saltar (cuina) saltejar (assaltar) saltear, asaltar
saltamontes lla(n)gost(a) de terra, saltarella, lla(n)gostí saltamartí tentempié, dominguillo
sentir sentir, ressentir sentir oir; sentir
tasca taverna tasca tarea
tachar ratllar; qualificar (de) tatxar cortar para catar
trepa s'enfila trepa gentío
trepar enfilar-se trepar taladrar
trigo blat trigo tardo (yo)
tumbarse jaure/jeure, ajaure's/ajeure's, estirar-se tombar(-se) girar(se)
vaga gandula, mandrosa; Mancada de fixesa - no clarament definida o situada vaga huelga
venda bena venda venta
verja reixa, tanca verge virgen
vuelta canvi (de moneda); tornada (d'un viatge) volta vez; bóveda

Llista de mots amb alguna de les accepcions enganyosa

Castellà Català Accepció coincident amb el català Traducció de l'accepció diferent del català
cola cola cola (per a encolar), beguda de soda, arbre cua
oido oïda un dels cinc sentits orella (l'aparell)
palo bastó, garrot; mànec (d'escombra, destral); fusta (pota de fusta, espasa de fusta); coll (de cartes); mandra, llauna (cosa feixuga) pal poste
peca peca del verb pecar piga
tardar (= demorarse pop.) trigar o tardar tardar demorarse (tardar, culte)

Enllaços externs[modifica]