Llista de personatges bíblics

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El següent article mostra una llista dels personatges amb nom que apareixen en la Torà o Antic Testament.


Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[modifica | modifica el codi]

Aaron[modifica | modifica el codi]

Germà major de Moisès i primer Summe Sacerdot d'Israel.

Abdon[modifica | modifica el codi]

Dotzè jutge d'Israel.

Abel[modifica | modifica el codi]

El segon fill d'Adam.

Abiassaf[modifica | modifica el codi]

Un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Abiatar[modifica | modifica el codi]

Summe Sacerdot d'Israel en els temps del Rei David.

Abidà[modifica | modifica el codi]

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Abies[modifica | modifica el codi]

Segon rei de Judà.

Abigail[modifica | modifica el codi]

Esposa de David.

Abihú[modifica | modifica el codi]

Fill del Summe Sacerdot d'Israel Aaron. Va morir durant una celebració religiosa per haver ofès Déu.

Abimael[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Abimèlec[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges que duen aquest nom:

Abinadab[modifica | modifica el codi]

Dos Abinadab són anomenats a l'Antic Testament

Abiron[modifica | modifica el codi]

Fill d'Heliab i besnét de Rubèn, patriarca de la tribu de Rubèn. Junt amb el seu germà Datan i el quehatita Corè es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Abisag[modifica | modifica el codi]

L'última esposa del Rei David.

Abital[modifica | modifica el codi]

Esposa del Rei David a Hebron i mare de Xefatià.

Abner[modifica | modifica el codi]

General en cap de l'exèrcit de Saül í cosí d'ell. Va lluitar per Ixbóixet, fill de Saül, durant la guerra entre Ixbóixet i David pel tron d'Israel fins que fou assassinat a traïció.

Abraham[modifica | modifica el codi]

Patriarca dels hebreus.

Absalom[modifica | modifica el codi]

Fill rebel del Rei David.

Acab[modifica | modifica el codi]

Setè rei del Regne d'Israel.

Acan[modifica | modifica el codi]

Protagonista negatiu de la presa de Jericó per part de Josuè.

Acaz[modifica | modifica el codi]

Dotzè rei de Judà.

Adà[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges femenins amb aquest nom Adà:

Adad[modifica | modifica el codi]

Dos personatges apareixen amb aquest nom:

Adam[modifica | modifica el codi]

El primer home.

Adar[modifica | modifica el codi]

Adar, escollit vuitè rei dels edomites a la mort de Baal-Hanan. La seva capital s'anomenava Paí, i la seva muller es deia Mehetabel. El seu fill Hadad es va rebel·lar contra Israel i després d'una guerra, el Regne d'Edom fou ocupat pels hebreus.

Adbeel[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Adonies[modifica | modifica el codi]

Fill del Rei David.

Adoram[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Agar[modifica | modifica el codi]

Esclava d'Abraham i mare del seu fill Ismael.

Ahazià[modifica | modifica el codi]

És el nom d'un rei de Judà (Ahazià de Judà) i d'un del Regne d'Israel (Ahazià d'Israel).

Ahià[modifica | modifica el codi]

Dos homes de Déu apareixen amb aquest nom:

Ahimèlec[modifica | modifica el codi]

Sacerdot d'Israel en temps del rei Saül a la població de Nob. Va sojornar David que se n'anava a l'exili per temor a Saül. Poc després, el propi Saül l'assassinà per haver ajudat David.

Ahinóam[modifica | modifica el codi]

Segona esposa del Rei David. Es van casar a Jizreel durant l'exili de David. Ja a Hebron, i amb David com a rei de Judà, els va néixer el seu únic fill Amnon.

Ahiram[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Aià[modifica | modifica el codi]

Fill de Sibon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Aixbel[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Aixquenaz[modifica | modifica el codi]

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Alian[modifica | modifica el codi]

Fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Almodad[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber. La tradició diu que va mesurar la terra amb cordes i el fa fundador d'una tribu de la zona d'Àrabia Feliç.

Amalec[modifica | modifica el codi]

Fill d'Elifaz i la seva concubina Timnà, per tant, era nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac. Els seus descendents formarien la tribu dels amalequites.

Amasies[modifica | modifica el codi]

Novè rei de Judà.

Amminadab[modifica | modifica el codi]

Avantpassat del Rei David.

Amnon[modifica | modifica el codi]

Fill del Rei David que violà la seva germana Tamar i fou assassinat pel seu germà Absalom.

Amon[modifica | modifica el codi]

Quinzè rei de Judà.

Amram[modifica | modifica el codi]

Nét del patriarca Leví i pare de Moisès.

Anà[modifica | modifica el codi]

Hi han dos Anà en una mateixa família, segons el Gènesi:

 • Un fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. El seu fill el va anomenar Dixon.
 • Un fill de Sibon i nét de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, filla de l'incest de son pare Sibon i la seva àvia paterna, la muller de Seïr.

Aram[modifica | modifica el codi]

Apareixen tres personatges amb aquest nom Aram a l'Antic Testament:

Aran[modifica | modifica el codi]

Dos personatges amb aquest nom Aran apareixen en el Gènesi:

Aran o Haran (en hebreu הָרָן בן-תָּרַח Haran ben Térah i en àrab Haran ibn Tarikh) és fill de Tèrah i germà d'Abraham i Nacor. Els seus fills foren Iscà i Lot i també tingué una filla, Milcà, la qual fou muller del seu oncle Nahor. Va morir a Ur dels caldeus en vida del seu pare.[1]
 • Un fill de Dixan i nét de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Ard[modifica | modifica el codi]

Nét del patriarca Benjamí.

Arelí[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Arfaxad[modifica | modifica el codi]

Nét de Noè.

Arida[modifica | modifica el codi]

Segons una legenda, fou l'esposa d'Issacar, fill del patriarca Jacob.

Armoní[modifica | modifica el codi]

Fill de Saül i de Rispà el qual fou assassinat pels gabaonites.

Arodí[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Asà[modifica | modifica el codi]

Tercer rei de Judà.

Aser[modifica | modifica el codi]

Vuitè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu d'Aser.

Asriel[modifica | modifica el codi]

Besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Assenat[modifica | modifica el codi]

Dama egípcia a qui el faraó esposà amb Josep, el fill de Jacob, que fou nomenat regent del país del Nil. Tingueren dos fills, Manassès i Efraïm.

Assir[modifica | modifica el codi]

Un fill de Corè, cosí de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Assur[modifica | modifica el codi]

Fill de Sem i nét de Noè. Fundador del país d'Assíria. Segons el Llibre de Jasher els seus fills foren Mirus i Mokil, i foren els ancestres dels assiris i els mesopotamis del nord.

Atalia[modifica | modifica el codi]

Setena reina de Judà.

Azarià[modifica | modifica el codi]

Desè rei de Judà.

B[modifica | modifica el codi]

Baal-Hanan[modifica | modifica el codi]

Escollit setè rei dels edomites a la mort de Xaül.

Baanà[modifica | modifica el codi]

Cap de l'exèrcit d'Ixbóixet.

Baixà[modifica | modifica el codi]

Tercer rei del Regne d'Israel.

Basmat[modifica | modifica el codi]

Beerí[modifica | modifica el codi]

Un hivita que fou el pare d'Oholibamà, primera esposa d'Esaú.

Bela[modifica | modifica el codi]

Dos personatges duen aquest nom a la Bíblia:

 • Un era el primer rei electe dels edomites, després d'organitzar-se com a regne. La seva capital s'anomenava Dinhaba.
 • L'altre era un fill de Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Benammí[modifica | modifica el codi]

Benammí[2] (en hebreu עַמּוֹן בן-הָרָן Ammôn ben Lot) és el fill de la relació entre Lot i la seva pròpia filla petita, així Lot era el seu pare i el seu avi. Benammí era germà de Moab, i avantpassat dels ammonites.

Benjamí[modifica | modifica el codi]

El més petit dels dotze fills de Jacob i fundador de la tribu de Benjamí.

Bèquer[modifica | modifica el codi]

Dos Bèquer apareixen a l'Antic Testament:

Betsabé[modifica | modifica el codi]

Cinquena esposa del Rei David.

Betuel[modifica | modifica el codi]

Fill de Nahor i pare de Rebeca, esposa d'Isaac.

Bilhà[modifica | modifica el codi]

Serventa de la segona esposa de Jacob, Raquel. Mantingué relacions amb Jacob i donà a llum a Dan i Neftalí, caps de dues de les tribus d'Israel.

Bilhan[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Booz[modifica | modifica el codi]

Nét de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà i avi del Rei David.

Buz[modifica | modifica el codi]

Un fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva esposa Mildà, neboda d'Abraham i del seu espòs.

C[modifica | modifica el codi]

Caín[modifica | modifica el codi]

El fill malvat d'Adam i Eva, que va assassinar el seu germà Abel per enveja.

Cam[modifica | modifica el codi]

Fill de Noè.

Canaan[modifica | modifica el codi]

Canaan (en hebreu כנען בן-חָם Kənáan ben Hām i en àrab کنعان بن حام Kanān ibn Xam) és el fill primogènit de Cam i, per tant, nét de Noè.[3] Fou maleït per Noè que els seus descendents fossin esclaus de Jàfet i Sem perquè el seu pare Cam l'havia vist nu mentre estava begut. Els seus fills foren Sidó i Het, considerats els avantpassats dels cananeus (jebuseus, amorites, girgasites, hivites, arquites, sinites, arvadites, semarites, hamatites), els habitants d'un territori que es va anomenar igualment Canaan, que no va tenir unitat política sinó que va estar format per dotzenes de ciutats-estats.

Carmí[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Còrah[modifica | modifica el codi]

Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.

Corè[modifica | modifica el codi]

Un levita oncle de Moisès, que es va rebel·lar contra ell.

Cuix[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Cam i nét de Noè.

D[modifica | modifica el codi]

Dalila[modifica | modifica el codi]

Muller filistea de Samsó, a qui va trair.

Dan[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Jacob i cap de la tribu de Dan.

Datan[modifica | modifica el codi]

Fill d'Heliab i besnét de Rubèn, patriarca de la tribu de Rubèn. Junt amb el seu germà Abiron i el quehatita Corè es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Dèbora[modifica | modifica el codi]

Quarta jutgessa d'Israel.

Dedan[modifica | modifica el codi]

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Dedan:

Déu[modifica | modifica el codi]

Segons la Bíblia, és l'ésser superior, no humà, el Creador omnipotent, que representa allò sagrat i que és el centre de la religió. També se l'anomena Jahvè o Elohim.

Diclà[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Dina[modifica | modifica el codi]

L'única filla que tingué el patriarca Jacob.

Dixan[modifica | modifica el codi]

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Us i Aran.

Dixon[modifica | modifica el codi]

Hi han dos Dixon en una mateixa família, segons el Gènesi:

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, fill de l'incest de son avi matern Seïr amb la seva filla Anà.

Dumà[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

E[modifica | modifica el codi]

Ebal[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges al Gènesi que cal no confondre:

Éber[modifica | modifica el codi]

Fill de Xèlah. Va refusar ajudar a la Torre de Babel i la seva llengua (hebreu) no va canviar.

Efà[modifica | modifica el codi]

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Éfer[modifica | modifica el codi]

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Efraïm[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Josep i nét del patriarca Jacob. Els seus descendents formarien la tribu d'Efraïm.

Eglà[modifica | modifica el codi]

Quarta esposa del Rei David i mare el príncep Itream.

Ehí[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Ehud[modifica | modifica el codi]

Segon jutge d'Israel.

Eixban[modifica | modifica el codi]

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Elà[modifica | modifica el codi]

Quart rei del Regne d'Israel.

Elam[modifica | modifica el codi]

Fill de Sem i nét de Noè. Segons el Llibre de Jasher, els seus fills foren Xuxan, Machul i Harmon.

Elcanà[modifica | modifica el codi]

Un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Elcon[modifica | modifica el codi]

Un hitita que fou el pare d'Adà, segona esposa d'Esaú i mare d'Elifaz, rei d'Edom.

Eldaà[modifica | modifica el codi]

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Eleazar[modifica | modifica el codi]

Tercer fill d'Aaron, successor del seu pare com a Summe Sacerdot d'Israel.

Elí[modifica | modifica el codi]

Catorzè jutge d'Israel.

Eliab[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya rebé la visita del seu germà petit, David, qui a l'arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Eliab va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.

Eliadà[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Elièzer[modifica | modifica el codi]

Segon fill de Moisès. Va visitar el seu pare quan estava acampat al peu del Mont Sinaí. Va tenir un únic fill anomenat Rehabià, que fou cap d'una família molt nombrosa.

Elifaz[modifica | modifica el codi]

Hereu d'Esaú i la hitita Adà al regne d'Edom.

Elifèlet[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Elixà[modifica | modifica el codi]

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Elixamà[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Elixeba[modifica | modifica el codi]

Esposa d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel. Era filla d'Amminadab, de la tribu de Judà. Fou mare d'Eleazar, Itamar, Nadab i Abihú.

Elixua[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Elon[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos Elon a la Bíblia:

Elsafan[modifica | modifica el codi]

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès. Durant l'Èxode, el profeta va designar-lo príncep dels quehatites a la mort d'Amram (Num. iii. 30) i això va provocar la revelió de Corè, un dels líders quehatites. D'aquesta manera, Corè juntament amb el rubenites Datan i Abiron van reunir 250 membres del Sanedrí per prendre-li el poder al profeta Moisès i esdevenir la casta regnant (Num. R. xviii. 2; Tan. l.c.; comp. Targ. pseudo-Jonathan to Num. xvi. 2). Jahvé però els va castigar; va esberlar el terra de les seves tendes i tots els conspiradors van morir.

Enoix[modifica | modifica el codi]

Fill de Set i nét d'Adam.

Er[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Judà i nét del patriarca Jacob. Es va casar amb una dona canaanea anomenada Tamar però va morir poc després del casament.

Eran[modifica | modifica el codi]

Nét del patriarca Efraïm i besnét del patriarca Josep.

Erí[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Esaú[modifica | modifica el codi]

Primogènit d'Isaac i nét d'Abraham. Va vendre els drets de primogenitura al seu germà bessó Jacob a canvi d'un plat de llenties.

Esbon[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Ésser[modifica | modifica el codi]

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Bilhan, Zaavan i Jaacan.

Eva[modifica | modifica el codi]

La primera dona.

Ezequies[modifica | modifica el codi]

Tretzè rei de Judà.

F[modifica | modifica el codi]

Fares[modifica | modifica el codi]

G[modifica | modifica el codi]

Gàham[modifica | modifica el codi]

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Galaad[modifica | modifica el codi]

Únic fill de Maquir i nét de Manassès, fill de Josep. Els seus descendents formarien la tribu de Manassès.

Gatam[modifica | modifica el codi]

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.

Gedeó[modifica | modifica el codi]

Cinquè jutge d'Israel.

Goliat[modifica | modifica el codi]

Un gegant filisteu que tenia atemorit tot l'exèrcit israelita en temps del rei d'Israel Saül. Fou mort en un duel amb David.

Gómer[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Guerà[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Guerxom[modifica | modifica el codi]

Fill de Moisès i Siporà.

Guerxon[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Leví i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Guèter[modifica | modifica el codi]

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Guní[modifica | modifica el codi]

Fill de Neftalí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

H[modifica | modifica el codi]

Hadad[modifica | modifica el codi]

Dos personatges duen aquest nom:

Haguí[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Haguit[modifica | modifica el codi]

Concubina del Rei David i mare d'Adonies, l'opositor del Rei Salomó.

Haman[modifica | modifica el codi]

Segons el Llibre d'Ester, Haman era el fill d'Hamedata, descendent d'Agag, un rei Amalaquita. Apareix doncs com un enemic hereditari del poble jueu. Per els jueus, Haman es percebut com l'arquetipus del mal i l'antisemitisme.[6]

Hamran[modifica | modifica el codi]

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Hamul[modifica | modifica el codi]

Fill de Peres i nét del patriarca Judà.

Hanoc[modifica | modifica el codi]

Hi han tres Hanoc a la Bíblia:

Hassàrmavet[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Havilà[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges amb aquest nom al Gènesi:

 • Un és fill de Cuix i besnét de Noè.
 • L'altre és un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Hazó[modifica | modifica el codi]

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Hebron[modifica | modifica el codi]

Oncle de Moisès.

Hèfer[modifica | modifica el codi]

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Hèlec[modifica | modifica el codi]

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Heliab[modifica | modifica el codi]

Fill de Pal·lú i nét del patriarca Rubèn. Tingué tres fills: Nemuel, Datan i Abiron. Aquests dos últims es rebel·larien contra Moisès i serien exterminats.

Henoc[modifica | modifica el codi]

Pare de Matusalem, la tradició li atribuïa ser l'autor del Llibre d'Henoc.

Hesron[modifica | modifica el codi]

A l'Antic Testament apareixen dues persones amb aquest nom:

Het[modifica | modifica el codi]

Fill de Canaan i besnét de Noè.

Hobab[modifica | modifica el codi]

Fill de Jetró i cunyat de Moisès.

Hoglà[modifica | modifica el codi]

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Horí[modifica | modifica el codi]

Fill de Lotan i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Huixam[modifica | modifica el codi]

Tercer rei dels edomites. Era descendent de Teman, nét d'Esaú, i fou escollit rei després de la mort de Jobab.

Huixim[modifica | modifica el codi]

Fill únic del patriarca Dan. Els seus descendents formaren la tribu de Dan.

Hul[modifica | modifica el codi]

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Hupim[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí.

I[modifica | modifica el codi]

Ibhar[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Ibsan[modifica | modifica el codi]

Desè jutge d'Israel.

Idlaf[modifica | modifica el codi]

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Ieúix[modifica | modifica el codi]

Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.

Ièzer[modifica | modifica el codi]

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Irad[modifica | modifica el codi]

Nét de Caín.

Isaac[modifica | modifica el codi]

Segon fill, però designat hereu, d'Abraham.

Iscà[modifica | modifica el codi]

Filla d'Aran i neboda d'Abraham.

Ishar[modifica | modifica el codi]

Oncle de Moisès. Els seus fills foren Corè, Nèfeg i Zicrí.

Ismael[modifica | modifica el codi]

Primogènit d'Abraham. Ell i la seva mare Agar foren expulsats de la casa del seu pare.

Issacar[modifica | modifica el codi]

Cinquè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu de Issacar.

Itamar[modifica | modifica el codi]

Fill petit d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel.

Itran[modifica | modifica el codi]

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Itream[modifica | modifica el codi]

Fill del Rei David i la seva quarta esposa Eglà.

Ixbac[modifica | modifica el codi]

Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se un família en terres llunyanes.

Ixbóixet[modifica | modifica el codi]

Fill i successor de Saül com a rei d'Israel.

J[modifica | modifica el codi]

Jaavan[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Jabal[modifica | modifica el codi]

Fill de Lèmec i Adà.

Jacob[modifica | modifica el codi]

Patriarca i pare dels caps de les dotze tribus d'Israel. Fill d'Isaac i nét d'Abraham.

Jàfet[modifica | modifica el codi]

Fill de Noè.

Jafia[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Jahleel[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Zabuló.

Jahseel[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Neftalí.

Jaïr[modifica | modifica el codi]

Vuitè jutge d'Israel.

Jalam[modifica | modifica el codi]

Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.

Jamín[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Simeó.

Jaquín[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Simeó.

Javan[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Jeconies[modifica | modifica el codi]

Dinovè rei de Judà.

Jeftè[modifica | modifica el codi]

Novè jutge d'Israel.

Jehoaix[modifica | modifica el codi]

Dotzè rei del Regne d'Israel.

Jehonatan[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Guerxom i nét de Moisès. Els seus descendents van ser sacerdots de la tribu de Dan en temps dels jutges d'Israel i fins a la deportació a Babilònia.

Jehoram[modifica | modifica el codi]

Novè rei del Regne d'Israel.

Jehú[modifica | modifica el codi]

Desè rei del Regne d'Israel.

Jemuel[modifica | modifica el codi]

Primogènit del patriarca Simeó.

Jèrah[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Jèred[modifica | modifica el codi]

Fill de Mahalalel i nét de Quenan.

Jeroboam[modifica | modifica el codi]

Dos reis del Regne d'Israel dugueren aquest nom:

Jessè[modifica | modifica el codi]

Pare del Rei David.

Jésser[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Neftalí.

Jetró[modifica | modifica el codi]

Sogre de Moisès.

Jetur[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Joab[modifica | modifica el codi]

Nebot del Rei David i general en cap del seu exèrcit. A la mort d'aquest, recolzà la candidatura del fill gran Adonies enfront de Salomó d'Israel, designat per David.

Joahaz[modifica | modifica el codi]

És el nom d'un rei de Judà (Joahaz de Judà)i d'un del Regne d'Israel (Joahaz d'Israel).

Joaix[modifica | modifica el codi]

Vuitè rei de Judà.

Jobab[modifica | modifica el codi]

Diversos personatges del Gènesi duen aquest nom:

 • Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
 • El segon rei electe dels edomites, fou escollit després de la mort de Bela. Era nat a Bosrà.

Joctan[modifica | modifica el codi]

Segon fill d'Éber.

Jocxan[modifica | modifica el codi]

Quart fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Joiaquim[modifica | modifica el codi]

Divuitè rei de Judà.

Jonatan[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Saül, rei d'Israel.

Joquèbed[modifica | modifica el codi]

Mare de Moisès.

Joram[modifica | modifica el codi]

Cinquè rei de Judà.

Josafat[modifica | modifica el codi]

Quart rei de Judà.

Josep[modifica | modifica el codi]

Onzè fill del patriarca Jacob.

Josies[modifica | modifica el codi]

Setzè rei de Judà.

Josuè[modifica | modifica el codi]

Líder d'Israel durant la conquesta de Canaan.

Jotam[modifica | modifica el codi]

Onzè rei de Judà.

Jubal[modifica | modifica el codi]

Fill de Lèmec i Adà.

Judà[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Jacob i fundador de la tribu de Judà, de la qual formaren part el Rei David i Jesús de Natzaret.

K[modifica | modifica el codi]

L[modifica | modifica el codi]

Laban[modifica | modifica el codi]

Germà de Rebeca, l'esposa d'Isaac, i pare de Raquel i Lia, esposes de Jacob.

Lèmec[modifica | modifica el codi]

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Lèmec:

Leví[modifica | modifica el codi]

Tercer fill del patriarca Jacob, al qui el seu pare cedí els drets de sacerdoci.

Lia[modifica | modifica el codi]

Primera esposa de Jacob.

Libní[modifica | modifica el codi]

Fill primogènit de Guerxon i nét del patriarca Leví. Fou pare de Livní, pare Jahat, pare de Zimmà, pare de Joah, pare d'Idò, pare de Zèrah, que fou pare de Jeatrai.

Lot[modifica | modifica el codi]

Fill d'Aran i nebot d'Abraham. La seva dona es va convertir en una estàtua de sal en veure la destrucció de Sodoma i Gomorra.

Lotan[modifica | modifica el codi]

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Horí i Omam.

Lud[modifica | modifica el codi]

Fill de Sem i nét de Noè.

M[modifica | modifica el codi]

Maacà[modifica | modifica el codi]

Tres dones s'anomenen Maacà a la Bíblia:

Madai[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè. Els seus fill foren els ancestres dels mitanni, els manneus, els medes, els perses, els hindús i els kurds.

Madian[modifica | modifica el codi]

Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Magog[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Mahalalel[modifica | modifica el codi]

Fill de Quenan i nét d'Enoix.

Mahalat[modifica | modifica el codi]

Esposa d'Esaú i filla d'Ismael.

Mahlà[modifica | modifica el codi]

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Mahlí[modifica | modifica el codi]

Fill de Merarí i nét del patriarca Leví. Mahlí fou pare de Libní, pare de Ximí, pare d'Uzà, pare de Ximà, pare d'Haguià, que fou pare d'Assaià. Tots ells serviren com a sacerdots d'Israel.

Maix[modifica | modifica el codi]

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Malchuth[modifica | modifica el codi]

Era una cananea que es convertí en la segona esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junt tingueren 6 fills (Mixmà, Dumà, Masà, Hadad, Temà, Jetur, Nafix i Quedma).

Malquixua[modifica | modifica el codi]

Tercer fill del primer rei d'Israel Saül.

Manàhat[modifica | modifica el codi]

Fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Manassès[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos Manassès a l'Antic Testament:

Maquir[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Manassès i una concubina canaanea. Era doncs nét del patriarca Josep. Maquir es casà amb una dona anomenada Maacà i fou pare de: Galaad; una filla, casada amb Hesron, de la tribu de Judà, Gueixur, Aram, Quenat, La seva dona ja tenia un fill en el moment de casar-se amb Maquir que aquest adoptà com a propi; Pèreix.

Masà[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Matusalem[modifica | modifica el codi]

Avi de Noè i el personatge que morí més vell (969 anys).

Medan[modifica | modifica el codi]

Cinquè fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Mefibóixet[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Mehuiael[modifica | modifica el codi]

Descendent de Caín.

Mèixec[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Menahem[modifica | modifica el codi]

Setzè rei del Regne d'Israel.

Merab[modifica | modifica el codi]

Filla gran de Saül. Casada amb Adriel, el meholatita. Van tenir cinc fills que van ser donats per David als gabaonites com a sacrifici.

Merarí[modifica | modifica el codi]

Tercer fill del patriarca Leví.

Meribah[modifica | modifica el codi]

Era una egípcia que es convertí en la primera esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junts tingueren 5 fills (Nebaiot, Quedar, Adbeel, Mibsam i Mahalat)

Metuixael[modifica | modifica el codi]

Descendent de Caín.

Mibsam[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Micà[modifica | modifica el codi]

Fill de Mefibóixet i últim hereu de Saül, rei d'Israel.

Mical[modifica | modifica el codi]

Filla petita del rei d'Israel Saül qui esdevindria la primera esposa de David. Quan aquest va abandonar el palau reial, el seu pare la va fer casar amb un noble anomenat Paltí. Quan David va succeir Saül com a nou rei, Mical li fou retornada com a esposa. La parella reial va viure a Hebron i a Jerusalem, on Mical va morir sense haver tingut descendència.

Milcà[modifica | modifica el codi]

Apareixen dues dones amb aquest nom a l'Antic Testament:

 • L'una és una neboda d'Abraham a qui també s'anomena Mildà.
 • L'altra és una filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Mildà[modifica | modifica el codi]

Filla d'Aran, germà d'Abraham, i esposa de Nahor, l'altre germà d'Abraham.

Míriam[modifica | modifica el codi]

Germana de Moisès.

Misraim[modifica | modifica el codi]

Fill de Cam i nét de Noè.

Mixael[modifica | modifica el codi]

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.

Mixmà[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Mixmí[modifica | modifica el codi]

Fill de Guerxon, nét de Leví i besnét del patriarca Jacob.

Mizà[modifica | modifica el codi]

Fill de Reuel i nét d'Esaú.

Moab[modifica | modifica el codi]

Fill i alhora nét de Lot, ja que fou fruit de la relació de Lot i la seva pròpia filla gran.

Moisès[modifica | modifica el codi]

El profeta més important; alliberador d'Egipte i guia del poble d'Israel durant l'Èxode.

Muixí[modifica | modifica el codi]

Fill de Merarí i nét del patriarca Leví.

Mupim[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí.

N[modifica | modifica el codi]

Naamà[modifica | modifica el codi]

Filla de Lèmec i Sil·là.

Naaman[modifica | modifica el codi]

Nét del patriarca Benjamí.

Naasson[modifica | modifica el codi]

Fill d'Amminadab. Moisès el va nomenar primer cap de la tribu de Judà.

Nabal[modifica | modifica el codi]

Espòs d'Abigail. Era una home groller que es negà a ajudar David durant el seu exili. La seva dona implorà als bandolers de David per salvar-li la vida però morí al cap de poc d'un atac de cor.

Nadab[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos Nadab a la Bíblia:

Nafix[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Nàhat[modifica | modifica el codi]

Fill de Reuel i nét d'Esaú.

Nahor[modifica | modifica el codi]

En el Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:

Natan[modifica | modifica el codi]

Apareixen dos personatges que duen aquest nom:

 • Un profeta d'Israel dels temps de David i del Rei Salomó. Natan va reprendre el rei David per haver comès adulteri amb la dona d'un dels seus soldats herois i després fer-lo matar, i li va predir que el fill que havia engendrat amb aquella dona, Betsabé, moriria, com així va ser. El segon fill de la parella fou Salomó. Natan va indicar-li al Rei David que en una visió, Déu li havia dit que no construís cap temple a Jahvé perquè ho faria un fill seu (en referència a Salomó). Després de la mort del rei, el propi Natan va coronar rei a Salomó.
 • Un fill natural del Rei David. En l'Evangeli segons Lluc fou el pare de Matatà, un ancestre de Jesucrist.

Nebaiot[modifica | modifica el codi]

Primogènit d'Ismael i nét d'Abraham.

Nèfeg[modifica | modifica el codi]

Dos personatges són citats com a Nèfeg:

Neftalí[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Jacob.

Nemuel[modifica | modifica el codi]

Fill d'Heliab i besnét del patriarca Rubèn. Els seus germans Datan i Abiron es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Nimrod[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Cuix. Fou el primer cabdill de la Terra.

Noà[modifica | modifica el codi]

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Noè[modifica | modifica el codi]

Constructor de l'Arca per salvar-se del Diluvi Universal.

O[modifica | modifica el codi]

Obal[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Obed[modifica | modifica el codi]

Avi del Rei David.

Ofir[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Ohad[modifica | modifica el codi]

Fill de Simeó i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Oholibamà[modifica | modifica el codi]

Filla de l'hivita Beerí i esposa d'Esaú, germà del patriarca Jacob. Infantà Jenix, Jalam i Còrah.

Oixea[modifica | modifica el codi]

Últim rei del Regne d'Israel. També és el nom de naixement de Josuè.

Omam[modifica | modifica el codi]

Fill de Lotan i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Omar[modifica | modifica el codi]

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.

Omrí[modifica | modifica el codi]

Sisè rei del Regne d'Israel.

Onam[modifica | modifica el codi]

Un fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Onan[modifica | modifica el codi]

Segon fill del patriarca Judà. Es va casar amb la viuda del seu germà gran Er, una canaanea anomenada Tamar, però Onan va morir poc després del matrimoni.

Otniel[modifica | modifica el codi]

Primer jutge d'Israel.

P[modifica | modifica el codi]

Pal·lú[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Rubèn.

Pècah[modifica | modifica el codi]

Divuitè rei del Regne d'Israel.

Pecahià[modifica | modifica el codi]

Dissetè rei del Regne d'Israel.

Pedaià[modifica | modifica el codi]

Príncep de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.

Pèleg[modifica | modifica el codi]

Fill primogènit d'Éber.

Pildaix[modifica | modifica el codi]

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Pinhàs[modifica | modifica el codi]

Tercer Summe Sacerdot d'Israel després del seu pare Eleazar i el seu avi Aaron. Pinhàs fou pare d'Abixua, pare de Buquí, pare d'Uzí, pare de Zerahià, pare de Meraiot, pare d'Azarià, pare d'Amarià, pare d'Ahitub, pare de Sadoc, pare de Xal·lum, pare d'Hilquià, pare d'Azarià, pare de Seraià, que fou pare del profeta Esdres.

Put[modifica | modifica el codi]

Fill de Cam i nét de Noè. Els seus fills foren, segons el Llibre de Jasher, Gebul, Hadan, Benah i Adan.

Putifar[modifica | modifica el codi]

Egipci que va comprar el patriarca Josep.

Q[modifica | modifica el codi]

Quedar[modifica | modifica el codi]

Segon fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Quedma[modifica | modifica el codi]

Últim fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Quehat[modifica | modifica el codi]

Segon fill de Leví i nét del patriarca Jacob. Fou l'avi de Moisès.

Quemuel[modifica | modifica el codi]

Un fill de Nahor, germà d'Abraham.

Quenan[modifica | modifica el codi]

Fill d'Enoix i nét de Set.

Quenaz[modifica | modifica el codi]

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac. Antecessor dels quenazites, que s'integrarien a la tribu de Judà.

Queran[modifica | modifica el codi]

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Quèssed[modifica | modifica el codi]

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Queturà[modifica | modifica el codi]

Segona esposa d'Abraham.

Quilab[modifica | modifica el codi]

Fill del Rei David i la seva tercera esposa Abigail.

R[modifica | modifica el codi]

Rahab[modifica | modifica el codi]

Esposa de Salmon, fill del primer cap de la tribu de Judà.

Ramà[modifica | modifica el codi]

Fill de Cuix i besnét de Noè.

Raquel[modifica | modifica el codi]

Segona esposa de Jacob. Filla de Laban, el seu pare acollí un fugitiu Jacob que s'amagava del seu germà gran Esaú, qui volia assassinar-lo. Jacob s'enamorà de Raquel però, seguint la tradició, Laban el féu treballar set anys per aconseguir Lia, la filla gran, i després set anys més per a la segona filla, Raquel. Com que no podia quedar-se en estat, pressionà Jacob per mantenir relacions amb la seva serventa Bilhà, que li donà els seus fills Dan i Neftalí. Finalment la pròpia Raquel quedà en estat i donà a llum dos nens: Josep i Benjamí. En el part d'aquest últim no va superar els dolors i va morir.

Rebeca[modifica | modifica el codi]

Esposa d'Isaac, fill d'Abraham i mare dels bessons Esaú i Jacob.

Recab[modifica | modifica el codi]

Nomenat cap de l'exèrcit d'Ixbóixet durant la guerra posterior a la mort de Saül, Recab i Baanà van entrar a la cambra del rei d'Israel mentre feia la migdiada. El van decapitar i es van endur el cap dins una gerra cap a Hebron, on vivia el rei de Judà David. Aquest, en veure-ho, els va fer executar.

Reú[modifica | modifica el codi]

Fill primogènit de Pèleg.

Reuel[modifica | modifica el codi]

Fill d'Esaú i Mahalat.

Reüma[modifica | modifica el codi]

Concubina de Nahor, germà d'Abraham.

Rifat[modifica | modifica el codi]

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Rispà[modifica | modifica el codi]

Concubina de Saül amb qui tingué els seus fills Armoní i Mefibóixet. Després de la mort de Saül, es va casar amb Abner.

Roboam[modifica | modifica el codi]

Primer rei de Judà.

Roix[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Rubèn[modifica | modifica el codi]

Primogènit del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Rubèn.

Rut[modifica | modifica el codi]

Protagonista del Llibre de Rut i besàvia del Rei David.

S[modifica | modifica el codi]

Saba[modifica | modifica el codi]

Hi ha dos personatges que duen aquest nom:

Sabà[modifica | modifica el codi]

Primogènit de Ramà, nét de Cuix i besnét de Cam, fill de Noè. El seu germà és Dedan.

Sabtà[modifica | modifica el codi]

Fill de Cuix, nét de Cam i besnét de Noè.

Sabtecà[modifica | modifica el codi]

Fill de Cuix, nét de Cam i besnét de Noè.

Salatiel[modifica | modifica el codi]

Príncep hereu de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.

Salmon[modifica | modifica el codi]

Fill de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà.

Salomó[modifica | modifica el codi]

Rei d'Israel.

Samlà[modifica | modifica el codi]

Escollit cinquè rei dels edomites a la mort d'Adad. Era natural de Masrecà.

Samsó[modifica | modifica el codi]

Tretzè jutge d'Israel.

Samuel[modifica | modifica el codi]

Últim jutge d'Israel.

Sara[modifica | modifica el codi]

Esposa d'Abraham.

Saül[modifica | modifica el codi]

Primer rei d'Israel.

Sebà[modifica | modifica el codi]

Fill de Cuix i besnét de Noè.

Sedecies[modifica | modifica el codi]

Últim rei de Judà.

Sefó[modifica | modifica el codi]

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.

Sefon[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Seïr[modifica | modifica el codi]

Un horita que s'assentà al Regne d'Edom d'Esaú, germà de Jacob, i fou titulat duc. Els seus fills foren: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser, Dixan i la seva filla, de nom Timnà en honor a una filla d'Esaú del mateix nom.

Selofhad[modifica | modifica el codi]

Un membre de la tribu de Manassès, besnét de Maquir. Només tingué filles i quan ell morí, l'herència havia de passar als esposos de les filles. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Sem[modifica | modifica el codi]

Fill de Noè i avantpassat dels semites.

Sèrah[modifica | modifica el codi]

Era membre de la tribu d'Aser. Ella mostrà a Moisès on estaven dipositades les despulles del patriarca Josep per tal que poguessin ser tretes d'Egipte i enterrades a Nablús, tal com volia Josep.

Sèred[modifica | modifica el codi]

Fill de Zabuló i nét del patriarca Jacob.

Serug[modifica | modifica el codi]

Besavi d'Abraham.

Set[modifica | modifica el codi]

Tercer fill d'Adam i Eva.

Sibà[modifica | modifica el codi]

Un criat de Saül que va salvar Mefibóixet, l'hereu al tron, enmig de la guerra entre Ixbóixet i David pel poder a Israel.

Sibon[modifica | modifica el codi]

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Aià i Anà.

Sidó[modifica | modifica el codi]

Fill de Canaan i besnét de Noè.

Sil·là[modifica | modifica el codi]

Segona muller de Lèmec.

Simeó[modifica | modifica el codi]

Segon fill del patriarca Jacob.

Siporà[modifica | modifica el codi]

Esposa de Moisès. Filla d'un sacerdot madianita anomenat Jetró, era la gran de set germanes. Un dia s'estava discutint amb uns pastors forans quan va arribar un egipci que la va defensar; l'home era Moisès, un hebreu d'Egipte. Moisès es va quedar a viure a la casa de Jetró i poc després es va casar amb Siporà i van tenir un fill anomenat Guerxom. Molts anys després, Siporà i el seu fill van acompanyar Moisès de retorn a Egipte, on van viure en primera persona les deu plagues d'Egipte, l'alliberament dels hebreus i el pas del Mar Roig. Posteriorment, Siporà i Guerxom van tornar a casa de Jetró. Segons l'Èxode, va visitar Moisès mentre estava acampat al peu del Mont Sinaí.

Sitrí[modifica | modifica el codi]

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.

Sóhar[modifica | modifica el codi]

Fill de Simeó i, per tant, nét del patriarca Jacob.

T[modifica | modifica el codi]

Tàhaix[modifica | modifica el codi]

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Tàhan[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Efraïm i nét del patriarca Josep.

Tamar[modifica | modifica el codi]

Apareixen tres Tamar a l'Antic Testament:

Tarsís[modifica | modifica el codi]

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Tèbah[modifica | modifica el codi]

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Temà[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Teman[modifica | modifica el codi]

Primogènit d'Elifaz i nét d'Esaú. Va succeir el seu pare com a rei dels edomites.

Tèrah[modifica | modifica el codi]

Pare d'abraham.

Timnà[modifica | modifica el codi]

Al Gènesi, hi ha una mare i la seva filla que comparteixen nom:

Tiràs[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè. Els seus fills foren els ancestres dels tracis, els gots, els juts i els teutons.

Tirsà[modifica | modifica el codi]

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Togarmà[modifica | modifica el codi]

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Tolà[modifica | modifica el codi]

Setè jutge d'Israel.

Tubal[modifica | modifica el codi]

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Tubal-Caín[modifica | modifica el codi]

Assassí de Caín.

U[modifica | modifica el codi]

Uries[modifica | modifica el codi]

Uries l'hitita va ser un de Els Trenta (herois de David) i el primer espòs de Betsabé, abans que el rei David el matés per a casar-se amb ella. Una vegada, el rei David va veure una dona a Jerusalem anomenada Betsabé i se'n va enamorar. Va emportar-se-la cap al palau i va jeure amb ella. Poc després Betsabé va dir-li que estava embarassada i que estava casada amb Uries. Aleshores, David el va posar a primera línia de l'exèrcit d'Israel i va donar ordres als altres soldats que s'allunyessin d'ell a la batalla, perquè quedés sol front l'enemic. Uries va morir i així David es va poder casar amb Betsabé. El profeta Natan va reprendre durament a David, explicant-li la paràbola de l'home ric i l'home pobre i predint la mort primerenca del fill que esperava.

Us[modifica | modifica el codi]

En el Gènesi es citen tres homes amb aquest nom:

Uzal[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Uziel[modifica | modifica el codi]

Oncle de Moisès. Els seus fills són Mixael, Elsafan i Sitrí.

V[modifica | modifica el codi]

W[modifica | modifica el codi]

X[modifica | modifica el codi]

Xal·lum[modifica | modifica el codi]

Quinzè rei del Regne d'Israel.

Xamgar[modifica | modifica el codi]

Tercer jutge d'Israel.

Xammà[modifica | modifica el codi]

Fill de Reuel i nét d'Esaú.

Xammua[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Xaül[modifica | modifica el codi]

En el Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:

Xefatià[modifica | modifica el codi]

Fill del Rei David i la seva concubina Abital.

Xefí[modifica | modifica el codi]

Un fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Xelà[modifica | modifica el codi]

Tercer fill de Judà i nét del patriarca Jacob. El seu germà gran Er es va casar amb una canaanea anomenada Tamar però es va morir. Llavors, l'altre germà Onan s'hi va casar però també morí prematurament. Aleshores, seguint la tradició, Xelà havia de casar-se amb Tamar però el seu pare Judà va al·legar la joventut de Xelà per negar-se a casar-lo amb una dona que creia maleïda. Anys més tard, Xelà apareix com un dels hebreus que van traslladar-se amb Jacob i tota la família a Egipte. Allà va tenir els seus fills:

Aquests eren terrissers i habitaven a Netaïm i Guederà. Vivien prop del rei, ocupats en el seu servei.

Xèlah[modifica | modifica el codi]

Fill d'Arfaxad i besnét de Noè.

Xèlef[modifica | modifica el codi]

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Xemidà[modifica | modifica el codi]

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Xèquem[modifica | modifica el codi]

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Xil·lem[modifica | modifica el codi]

Fill de Neftalí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Ximà[modifica | modifica el codi]

Tercer fill de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya rebé la visita del seu germà petit, David, qui a l'arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Ximà va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.

Xobab[modifica | modifica el codi]

Fill natural del Rei David.

Xobal[modifica | modifica el codi]

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam.

Xúah[modifica | modifica el codi]

Fill d'Abraham, nat de la seva esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se un família en terres llunyanes.

Xuní[modifica | modifica el codi]

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Xutèlah[modifica | modifica el codi]

Fill del patriarca Efraïm.

Y[modifica | modifica el codi]

Z[modifica | modifica el codi]

Zaavan[modifica | modifica el codi]

Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Zabdí[modifica | modifica el codi]

Fill únic de Zèrah, nét de Judà i besnét del patriarca Jacob. Va néixer a Egipte.

Zabuló[modifica | modifica el codi]

Desè fill del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Zabuló.

Zacarià[modifica | modifica el codi]

Catorzè rei del Regne d'Israel.

Zèrah[modifica | modifica el codi]

Hi han dos Zèrah a l'Antic Testament:

Zicrí[modifica | modifica el codi]

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.

Zilpà[modifica | modifica el codi]

Serventa de la primera esposa de Jacob, Lia. Mantingué relacions amb Jacob i donà a llum a Gad i Aser, caps de dues de les tribus d'Israel.

Zimran[modifica | modifica el codi]

Tercer fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Zimrí[modifica | modifica el codi]

Cinquè rei del Regne d'Israel.

Zorobabel[modifica | modifica el codi]

Líder de Judà durant el retorn dels jueus deportats des de Babilònia.

Referències[modifica | modifica el codi]

 1. Gènesi (11:10, 26) i (11:27, 29)
 2. Gènesi, capítol dinou,
 3. Gènesi capítol novè
 4. Gènesis capítol desè
 5. Gènesis capítol vint-i-cinquè
 6. biblija.net