Viquipèdia:Presa de decisions/2019/Marca de la WMF

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Drecera:
VP:MWMF

La Fundació Wikimedia (WMF) està plantejant un canvi de marca cap a Fundació Wikipedia. Com a fundació internacional de gestió dels servidors, interlocutora oficial de màxim nivell arreu del món i administradora dels donatius generals a través de la Viquipèdia, ha dut a terme un procés molt poc transparent, allunyat dels estàndards de participació i amb diversos greuges a la representació oficial en català —en mans d'Amical Wikimedia. A més a més, el canvi de marca pot tenir un impacte greu en diverses comunitats viquipedistes d'arreu del món.

En aquesta presa de decisions posa en coneixement i per al debat de la comunitat viquipedista catalana aquest afer de gran impacte en el futur de l'enciclopèdia lliure i els projectes germans Wikimedia, i no pas la idoneïtat o no d’un canvi així.

Dates[modifica]

 • 25 d'octubre – 25 de novembre, fins les 23:59. Presentació de propostes i votació.
 • 26 d'octubre en endavant. Posicionaments oficials amb nota de premsa de la Viquipèdia, difusió pública a les xarxes socials i gestions oficials d'Amical Wikimedia.

Sistema de votació[modifica]

Es tindran en compte els vots dels usuaris que tinguin un mínim de 30 dies d'antiguitat i més de 100 contribucions en l'espai principal (articles) durant els darrers tres mesos a data de 25 d'octubre de 2019 i en qualsevol dels projectes Wikimedia en llengua catalana.

El resultat s'aplicarà per sistema de majoria absoluta (50%+1 vots de diferència) a fi de simplificar la votació.

Precedents[modifica]

El nom Wikimedia es remunta al 2003, poc després de l'aparició del primer projecte germà a la Viquipèdia, el Viccionari. El mateix any es crea la Fundació amb aquest nom. Com a referència, la Viquipèdia neix el 2001 (de la base del projecte Nupedia).

El 2007 ja va haver-hi una primera proposta de convergir tots els projectes sota la marca Wikipedia i s'elaborà una recollida d'opinions al respecte a Meta.

En el context d'elaboració del pla estratègic de la Fundació Wikimedia (WMF) 2010-2015, en el wiki que va servir de plataforma del procés durant la seva elaboració (2009-2010), va recollir-se com a proposta destacada la convergència sota la marca Wikipedia. Aparentment no va tenir recorregut fins a la recuperació del tema més recentment.

Darrera represa respecte al canvi de marca de la WMF (2016-2019)[modifica]

Podria establir-se l'inici d'aquest període amb un conjunt d'entrevistes fetes en el marc de la Wikimania 2016, com també a continuació durant un sondeig del coneixement/sensibilitat respecte al projecte/marca «Wikipedia» (Viquipèdia) en països com ara Iraq, Nigeria, entre d'altres.

A partir d'un cert moment, des de la Fundació Wikimedia es va decidir externalitzar a l'empresa Wolff Olins gran part del procés d'anàlisi per donar suport, segons el nostre parer, implícitament, el canvi a Fundació Wikipedia.

Presentació disponible del procés (1)
Presentació disponible del procés (2)

Greuges generals del procés[modifica]

Diapositiva comparant els projectes Wikimedia amb marques d'empreses Big Tech.
Diapositiva projectant publicitat d'estètica corporativa.
Diapositiva retirada de la pàgina central del projecte de branding on s'inferiria una possible supressió de bona part dels projectes germans; suggeriment que no es contextualitza, per això, en cap document de la proposta de marca.
 1. Del resultat d'aquesta consultoria externa, de la qual no és evident la despesa públicament (ni a la pàgina principal del projecte ni en cap subpàgina visible), amb les mancances a nivell de transparència que això representa, l'únic resultat fefaent i visible són els documents publicats de diferents presentacions. Només a partir de la consulta del pressupost 2018-2019 de la Fundació Wikimedia, es podria extrapolar que la partida assignada a aquest estudi seria de 850.000 $.
 2. Aquesta anàlisi es planteja com a «suport» a l'estratègia global de plantejament de l'horitzó #Wikimedia2030, quan realment s'ha fet en paral·lel i no se n'ha analitzat l'impacte com a proposta associada. La WMF ha preferit gestionar-ho en paral·lel fins a l'actualitat i mantenint-la al marge dels debats generals i dels grups d'estratègia que s'han configurat amb la participació de voluntaris tant de representants dels afiliats com dels diferents projectes.
 3. Els informes que s'han fet en 7 grans mercats internacionals, juntament amb les extrapolacions i raonaments oferts són, segons el nostre parer, poc balancejats tant en un context viquipedista com de diversitat lingüística i cultural.
 4. En algunes de les consideracions que s'hi han fet, es compara l'impacte d'una possible Fundació Wikipedia i el seu abast, amb exemples de referència a marques d'empreses Big Tech com ara Google, Facebook o YouTube. Creiem que la forma com es realitza la comparativa és desafortunada i menysté la identitat comunitària teixida al voltant dels diferents projectes al llarg dels anys, quelcom essencial per a l'animació i implicació dels seus participants, majoritàriament voluntaris.
 5. Les propostes i recreacions aposten per una aproximació publicitària corporativa, segons el nostre parer, molt agressiva i creiem que allunyada dels valors de compartició del coneixement, especialment per una fundació sostinguda majoritàriament per la donació desinteressada de gent d'arreu del món.
 6. Fins i tot en l'assumpció de conveniència d'una convergència de marca, l'aproximació del procés sembla haver estat poc exploratòria i valenta, talment com si s'hagués decidit ja a priori el canvi idoni i la inversió, precisament poc menyspreable, i les iteracions implicades siguin simplement per legitimar la tria ja feta molt abans. A parer nostre, no ens semblen prou clars els beneficis a nivell d'implicació i impuls del moviment que pot tenir aquest canvi, ans al contrari. A més, podria titllar-se de ser curt de mires (p. ex., en perspectiva futura podria argüir-se que podria ser més convenient parlar d'un canvi a Fundació Wikidata que no pas a Fundació Wikipedia potser?)
 7. Una de les presentacions (aquí l'enllaç) sorprenentment ja no es troba disponible a la pàgina de la proposta de marca i només és localitzable a Commons.[1] Aquesta presentació, amb aquesta proposta controvertida pels projectes germans, era la que feien servir empleats de la Fundació Wikimedia en les activitats on participaven, i apareixia a la pàgina oficial del procés de branding. Ara tots aquests enllaços han desaparegut, i han estat reemplaçats per la nova versió de la presentació (que apareix a dalt d'aquesta mateixa pàgina) tret d'aquesta discussió a la Taverna de Viquinotícies en rus. Aquest fet genera suspicàcies pel que fa a la transparència i les intencions que hi pot haver. A més, la presentació suggereix la possibilitat de supressió i la incorporació de tots els projectes germans també editats per voluntaris (en català parlem de Viquidites, Viquinotícies, Viquillibres, Viquitexts i Viccionari) a tres únics grans projectes: la Viquipèdia, Wikidata i Wikimedia Commons. Aquesta situació no està contextualitzada en cap documentació, fou expressada per treballadors de la WMF i no ha passat cap filtre de debat, a banda de no mantenir una relació immediata i conseqüent amb un possible canvi de marca de la Fundació Wikimedia. Alhora es desconeix com afectaria la informació de cadascun d'aquests projectes i com es gestionarien aquestes comunitats més petites que comparteixen els mateixos voluntaris i comptes d'usuari.


Posicionament d'Amical Wikimedia l'abril de 2019[modifica]

Amical Wikimedia, com a afiliat oficial en forma d'organització temàtica, va apostar per descriure el seu parer sobre els efectes contraproduents del canvi de marca i el seu impacte en les comunitats i dinàmiques viquimedistes a nivell global. A banda d'alguns dels greuges mencionats anteriorment, el posicionament va ser el següent, expressat públicament a la pàgina de debat corresponent durant l'etapa de recollida d'opinions (entre el febrer i el maig de 2019), però també via correu institucional als responsables del procés a través del president d'Amical Toni Hermoso i Pulido:

Posicionament en anglès Posicionament en català
Dear Branding Team,

On behalf of Amical Wikimedia (WMCAT), the only thematic organisation of the Wikimedia movement, we send you this e-mail to express our standpoint regarding the current branding process. After consulting our community and debate its pros and cons, we have reached a general conclusion that is based on the following concerns:

 1. As it is presented, the branding strategy seems to be a process to visibilise the Wikimedia Foundation and not its projects which, we believe, should be the core of our movement. The wide public aims to access high-quality, easily accessible, and updated projects but is not much interested in the foundation that is supporting them.
 2. Changing the name into Wikipedia Foundation can be a very serious problem in many parts of the world where editing articles about sensitive topics such as homosexuality, religion or corruption can pose a threat to the life of the editors. Justifying membership to a Wikimedia organisation is already very troublesome in some regions, and it might even become worse when a "publishing relationship" between the encyclopedia, and/or its sister projects, and the organisations promoting them may be wrongly assumed if such a branding change is finally implemented.
 3. We miss reports and benefits vs costs analyses at the economic, volunteering, and advocacy level which such a change could entail. We perceive that, as it is presented now, this would represent a huge investment of time and funds at the expense of the Wikimedia Foundation and its affiliates, and we are afraid that this might contribute negatively to community efforts and might alienate volunteer contributor base.
 4. Such a change of branding might lead to a marginalization of current, and even future, sister projects, which are already underestimated and might end up in the most absolute obscurity. The "Wikimedia umbrella" concept allows communities to explain that Wikipedia is not uniform, but a diverse ecosystem of volunteers and projects that can collect libre knowledge in different shapes with diverse approaches. Some of the current projects need a tech investment and renewal, which we fear they might not receive if they are somehow absorbed under a bigger name. There seems to have been as well some speculation about the merging of several sister Wikimedia projects during a branding presentation, contributing to a major concern. We consider that keeping a healthy plethora of these projects contributes to a higher resilience against future technological changes.
 5. Above all, we are rather dissatisfied how such a relevant and crucial topic, with long-ranging impact and consequences, has been communicated to the affiliates and the larger community. Moreover, considering the ongoing Strategy Plan 2030, we believe that any branding change process should be a consequence of that, instead of being run in parallel as it looks like so far. This might lead to contradictory and self-conflicting situations, which could damage the credibility of the Wikimedia Foundation or the very Strategy process in front of the contributor volunteer base and the wider public.
 6.  On the other hand, taking into account what the Wikimedia Foundation is, that is, as an international NGO and representative of the global movement under the same Wikimedia name, and despite the Internet present-day prominence of many of our projects, we consider that special care should be taken when comparing ourselves with technological big companies such as Facebook and Google.

For all these reasons, we strongly urge your team to reconsider and evaluate next steps so upcoming branding debates and any future decision may become more integrated into ongoing governance and strategy discussions by continuing to actively reach involved affiliates and independent actors. As a member organisation within the movement, we commit to help you on this.

Yours faithfully,

--Toniher (talk) 17:47, 29 April 2019 (UTC) Chair of Amical Wikimedia, on behalf of Amical Wikimedia

Benvolgut equip de marca,

En nom d'Amical Wikimedia (WMCAT), l'única organització temàtica del moviment Wikimedia[2], us fem arribar aquest correu electrònic per expressar el nostre punt de vista pel que fa al procés de marca que s'està desenvolupant actualment a nivell global. Després de consultar a la nostra comunitat i debatre els seus pros i contres, hem arribat a una conclusió general que es basa en els següents posicionaments i preocupacions:

 1. Tal com es presenta, l'estratègia de marca sembla ser un procés per visibilitzar la Fundació Wikimedia i no els seus projectes, els quals creiem fermament que haurien de ser el nucli del nostre moviment. El públic general té com a objectiu accedir a projectes actualitzats, d'alta qualitat i de fàcil accés, però no mostra especial interès en la fundació que els dóna suport.
 2. Canviar el nom a Wikipedia Foundation pot ser un problema molt seriós en moltes parts del món, on editar articles sobre temes delicats com l'homosexualitat, la religió o la corrupció pot ser motiu d'amenaces de mort reals als editors. Justificar la pertinença a una organització de Wikimedia ja és molt problemàtic en algunes regions, i fins i tot podria empitjorar quan s'estableix una "relació de publicació" entre l'enciclopèdia i / o els seus projectes germans, i les organitzacions que els promouen si finalment un canvi com aquest s'implementés.
 3. Trobem a faltar més informes i anàlisis de beneficis vs. costos a nivell econòmic, de voluntariat i de discurs que aquest canvi podria implicar. Percebem que, tal com es presenta ara, el canvi representaria una gran inversió de temps, recursos i fons econòmics a costa de la Fundació Wikimedia i els seus afiliats, i temem que això pugui revertir negativament en els esforços de la comunitat i posteriorment alienar la base de voluntaris que hi editen.
 4. Aquest canvi de marca podria conduir a una marginació dels projectes germans actuals, i fins i tot futurs —que a dia d'avui ja es troben subestimats i podrien acabar en la foscor més absoluta. El concepte actual d'un "paraigües Wikimedia" permet a les comunitats explicar que la Viquipèdia no és uniforme, sinó un ecosistema divers de voluntaris i projectes que poden recopilar coneixement lliure en diferents formes i amb diversos enfocaments. Alguns dels projectes actuals necessiten una inversió i renovació tecnològica, que temem que no rebin si d'alguna manera s'absorbeixen amb un nom més gran. Sembla haver-hi hagut també algunes especulacions sobre la fusió de diversos projectes germans de Wikimedia durant una presentació de marca, fet que només fa que agreujar aquesta preocupació. Considerem que mantenir un entorn saludable d'aquests projectes contribueix a una major resiliència global enfront de futurs canvis tecnològics.
 5. Per damunt de tot, ens mostrem manifestament insatisfets de la manera en què un tema tan rellevant i crucial, amb tal impacte i conseqüències de llarg abast, s'ha comunicat als afiliats i a la comunitat en general. A més a més, considerant el Pla Estratègic 2030 que està en ple debat, creiem que qualsevol procés de canvi de marca hauria de ser una conseqüència d'aquesta discussió superior, en comptes d'executar un canvi de marca en paral·lel com sembla que s'està fent fins ara. Això podria conduir a situacions contradictòries i incoherents, fet que podria malmetre la credibilitat de la Fundació Wikimedia o el mateix procés d'Estratègia davant la base de voluntaris editors i el públic en general.
 6. D'altra banda, tenint en compte el que és la Fundació Wikimedia, és a dir, una ONG internacional i representant del moviment global sota el mateix nom de Wikimedia, i malgrat la importància actual d'Internet sobre molts dels nostres projectes, considerem que s'ha de tenir especial cura a l'hora de comparar-nos amb grans empreses tecnològiques com ho són Facebook i Google.

Per totes aquestes raons, instem encaridament al vostre equip a reconsiderar i avaluar els propers passos perquè els pròxims debats sobre la marca i qualsevol decisió futura s'integrin més en les discussions de governança i estratègia en curs a fi d'arribar activament als afiliats involucrats i altres actors independents. Com a organització membre dins el moviment, ens comprometem a col·laborar per fer-ho possible.

Atentament, --Toniher (talk) 17:47, 29 April 2019 (UTC) President d'Amical Wikimedia, en representació d'Amical Wikimedia

Situació actual[modifica]

Gestió dels posicionaments d'afiliats Wikimedia[modifica]

A finals d'estiu es van publicar els resultats del feedback de la comunitat en aquesta pàgina, i es van anunciar per la llista Wikimedia-l el setembre (vegeu-ne el fil).

A la pàgina del projecte es recullen els percentatges de suport i d'oposició que han rebut; ara bé, no es compten de la mateixa manera. Es mesuren els suports en referència al total d'afiliats amb qui van contactar, i no respecte al total d'afiliats; en canvi, per mesurar l'oposició (sis afiliats de manera oficial) ho fan comptant la gent que ha manifestat objeccions vehements a les llistes de correu respecte al total de subscriptors de la llista. Amb aquest criteri amb clar biaix s'aconsegueix que el suport dels afiliats arribi gairebé al 40%, i que l'oposició sigui només del 0,6%. Si s'apliqués un mateix criteri, hi hauria un 42,5% d'objeccions, mentre que el suport seria del 19,7%. Amb aquestes xifres, seguint una única manera de comptar, no se superaria el llindar que s'havia autoimposat l'equip que organitza el procés de branding per seguir endavant amb els canvis. Segons sembla que s'assegurava, se cercaven «suports amplis» per continuar endavant, essent això no més que el 20% dels suports. Sigui com sigui, l'aproximació numèrica seguida no és gens exhaustiva, alhora clarament capciosa i amb cherry picking.

El moviment Wikimedia s'articula a nivell de governança amb organitzacions afiliades, tant temàtiques i d'interès com territorials. En aquest sentit, no s'ha publicat cap llista explícita d'afilitats que hi donen suport o bé hi estan en contra. És especialment preocupant que puguin haver-se considerat els suports dels afiliats només a partir de les declaracions a tall particular d'alguns dels seus representants.

Mapa resultant de la recollida d'opinió comunitària que semblaria justificar l'exhaustivitat tinguda en compte en la presa de la decisió. Tot i que el títol fa referència als afiliats, en el mapa s'hi barregen també sondejos, o simplement converses informals, que s'han fet en esdeveniments que tenien lloc en algunes regions. Endemés, com expliquem en el cos del text, és dubtós fins a quin punt hi ha hagut realment una resposta dels afiliats (en aquest cas capítols que hi podrien ser implícits en les regions acolorides). A part d'això, aquesta representació triada, centrada en les fronteres estatals, no recull tota la diversitat de governança del moviment: amb afiliats tant diversos com els grups d'usuaris de la comunitat basca, la LBGT+ o la dels desenvopuladors de MediaWiki, i també organitzacions temàtiques com Wikimedia Medicine o Amical Wikimedia mateix.

De fet, des del posicionament públic d'Amical Wikimedia no hem estat contactats per parlar més a fons de la qüestió, tot i que ens vam oferir manifestament com a relators.

Per altra banda, cal tenir present que el moviment Wikimedia ha implementat al llarg del temps diferents mètodes de votació per part d'individuals i/o afiliats que podrien emprar-se per a tenir un mostreig més fefaent de l'opinió de la comunitat al respecte davant d'una qüestió de semblant rellevància.


Projecció econòmica de 2020[modifica]

Inversions per al 2020 de la Fundació Wikimedia en matèria de «Brand Awareness», amb 700.000$ addicionals per al procés de branding, apart de 700.000$ més per a «màrqueting».

Segons les últimes comunicacions, el projecte entraria ja en la fase d'implementació dels canvis. El que és més, d'acord amb els documents fins ara disponibles per als propers pressupostos de la Fundació Wikimedia, hi hauria una partida específica per a «Brand awareness» de 700.000$ dòlars, que se sumarien als fins ara ja gastats 850.000$ com s'ha comentat més a dalt.

Afegint més incertesa i evidenciant la deficient comunicació de tot plegat, ara per ara s'ha manifestat la possibilitat que els afiliats amb «Wikimedia» als seus noms poguessin optar per canviar-se el nom o no segons es consideri.

Propers passos: votació i posicionament unitari[modifica]

Per l'evidència que es pretén portar a terme un canvi d'identitat d'important envergadura amb una exposició que creiem insuficient i una praxi que considerem poc desitjable, pretenem incidir sobre aquesta situació definint una postura des d'Amical Wikimedia que també involucri la comunitat viquimedista catalanoparlant, tot cercant un ple coneixement de la situació i una votació pel que fa a les dues posicions a continuació:

 • Opció A: Assumpció i acceptació davant del procés tal com finalment s'ha configurat i s'està executant.


 • Opció B: Rebuig conjunt de la comunitat a la gestió del procés, sol·licitud formal d'aturada de l'inici de la implementació, demanda de responsabilitats per part de la Fundació Wikimedia pels greuges exposats i reconsideració perquè els processos de decisió arribin efectivament amb mètodes participatius i transparents a la comunitat: de manera àmplia, amb terminis sensats, en el marc d'un programa d'Estratègia 2030 efectiu i sota un major escrutini més enllà de la Fundació Wikimedia mateixa —atès que el canvi de marca afecta també tota persona relacionada amb la Viquipèdia, els projectes germans i, en general, el moviment Wikimedia, format majoritàriament per voluntaris—.

Paral·lelament, es miraria de coordinar i compartir aproximacions amb altres afiliats per tal de portar a terme accions similars en les respectives comunitats lingüístiques o bé per presentar declaracions conjuntes de posicionament.

Votació[modifica]

Opció A[modifica]

 1. En contraEn contra Rebuig Quedar-nos amb els braços plegats és deixar que la WMF es converteixi en una corporació que pugui negligir les comunitats minoritàries. Xavier Dengra (MISSATGES) 21:04, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 2. En contraEn contra Rebuig Pels motius de suport de l'altra opció, crec que és important fer saber el profund malestar i no ignorar com si no hagués passat res. --Toniher (disc.) 22:50, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 3. En contraEn contra Rebuig Pels mateixos motius exposats pels meus companys. --Judesba (digues...) 22:53, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 4. En contraEn contra Rebuig Pels mateixos motius exposats pels meus companys. --Davidpar (disc.) 03:54, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 5. En contraEn contra Rebuig Ni de conya. Es comença deixant-los fer això, i acaben autoanomenant-se reis de la Wikipedia.-- Papapep (disc.) 09:46, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 6. En contraEn contra Rebuig La Viquipèdia té prestigi justament perquè està feta per la gent i no és una corporació. Em sembla que l'efecte serà el contrari al que declaren buscar.--Joutbis (disc.) 11:56, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 7. En contraEn contra Rebuig Per l'opacitat i les amistats perilloses amb que s'ha dut el procés fins ara.--AlbertRA (disc.) 17:36, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 8. En contraEn contra Rebuig Més enllà de si el canvi de marca en si mateix és bo o dolent, el procés utilitzat per decidir-ho és vergonyós. --Unapersona (Missatges) 17:54, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 9. En contraEn contra Rebuig Pel fons i per les formes. --Pau Colominas (t'ajudo?) 07:03, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 10. En contraEn contra Rebuig Proposta ideada per i per a unes poques persones, sense cap benefici per a la comunitat en general. Crec igualment que cal exigir responsabilitats per la despesa de centenars de milers de dòlars en una cosa que és clarament un projecte de vanitat fet per alimentar certs egos. Si hi ha algú que somia amb ser executiu d'una Big Tech, que enviï currículum a Google.—Leptictidium (digui) 08:11, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 11. En contraEn contra Rebuig pels motius de sobre.--Arnaugir (discussió) 09:39, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 12. En contraEn contra Rebuig Pel que ja s'ha expressat. --Ramon (disc.) 07:18, 30 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 13. En contraEn contra Rebuig No hi veig avantatges clars i a més, hi ha una gran manca de transparència que fa fressa. --Beusson (disc.) 19:58, 1 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 14. En contraEn contra Rebuig amador (disc.) 00:29, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 15. En contraEn contra Rebuig Per tot el que s'ha exposat.--Lohen11 (disc.) 10:34, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 16. En contraEn contra Rebuig --Castellbo (disc.) 11:40, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 17. En contraEn contra Rebuig --FranSisPac (disc.) 17:01, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 18. En contraEn contra Rebuig --Paputx (disc.) 10:27, 7 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 19. En contraEn contra Rebuig Per manca de transparència i afectació al model català Wikimedia. -- vallue Vallue (disc.) 15:37, 7 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 20. En contraEn contra Rebuig Per tot el que s'ha exposat anteriorment--Darth (disc.) 00:03, 8 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 21. En contraEn contra Rebuig Un procés fet de dalt cap a baix, on se'ns ha ignorat a moltes comunitats tot i suposadament defensar la "diversitat". --Townie (discussió) 18:34, 9 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 22. En contraEn contra Rebuig Pels motius expressats anteriorment pels meus companys. -- Arnau Boix (disc.) 19:12, 11 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 23. En contraEn contra Rebuig Parouger 616 (Sí?) 19:18, 11 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 24. En contraEn contra Rebuig --General Basset (disc.) 10:40, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 25. En contraEn contra Rebuig --Enric (discussió) 11:13, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 26. En contraEn contra Rebuig --Jove (disc.) 11:45, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 27. En contraEn contra Rebuig--Carles (enraonem) 11:20, 19 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 28. En contraEn contra Rebuig --Jordi escarre (disc.) 13:22, 20 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 29. En contraEn contra Rebuig --Mikicat(Discussió) 19:14, 21 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 30. En contraEn contra Rebuig Jo votaria opció C "Dissolve the Wikimedia Foundation" XD--Kippelboy (disc.) 10:10, 25 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 31. En contraEn contra Rebuig voto en contra de quedar-se igual però el rebuig ateny a tot el tema relacionat amb la wmf i la nostra no-reacció, recullo petició de pronunciar-me i reitero que caldria bastant més que això, branding és una goteta enmig de l'oceà --barcelona (disc.) 11:20, 25 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 32. En contraEn contra Rebuig--KRLS , (disc.) 21:25, 25 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 33. En contraEn contra Rebuig (fora de termini) Comentari Comentari Si el que es planteja és la totalitat de l'opció A, en desacord; no dubto que la intenció sigui legítima, però crec que el procediment és manifestament millorable. --Álvaro (disc.) 06:39, 26 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 34. En contraEn contra Rebuig --Flamenc (disc.) 19:27, 27 nov 2019 (CET)Respon[respon]

Opció B[modifica]

 1. A favorA favor Suport Perquè és un deure com a viquipedistes per la transparència, la democràcia interna i per respecte a tota persona que fa un donatiu al projecte. Xavier Dengra (MISSATGES) 21:04, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 2. A favorA favor Suport Crec que és important fer sentir la queixa de com s'ha portat tot el procediment i mirar de replantejar-lo pel molt mal precendent que pot representar per la governança del moviment. --Toniher (disc.) 22:50, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 3. A favorA favor Suport Pels mateixos motius exposats pels meus companys. --Judesba (digues...) 22:53, 25 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 4. A favorA favor Suport Pels mateixos motius exposats pels meus companys. --Davidpar (disc.) 03:54, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 5. A favor A favor M'explique als comentaris. B25es (disc.) 07:22, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 6. A favor A favor Han de notar l'alè de la comunitat al clatell, observant, i fiscalitzant, cada pas que fan. Papapep (disc.) 09:47, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 7. A favorA favor Suport Trobo que està molt ben argumentat. L'objectiu de la Fundació no ha de ser remenar més calés. Viabilitat econòmica sí, la justa per donar una infraestructura que permeti l'expressió de la gent. Més, no cal.--Joutbis (disc.) 11:56, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 8. A favorA favor Suport D'acord amb els motius ja exposats.--Docosong (disc.) 13:51, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 9. A favorA favor Suport L'horitzontalitat i la pluralitat cal que segueixin essent motors de l'univers viquipedista.--AlbertRA (disc.) 17:36, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 10. A favorA favor Suport No tinc clar que ens facin cas, vist el panorama, però ho hem d'intentar perquè el que han fet no és l'ètica que hem de defensar. --Unapersona (Missatges) 17:54, 26 oct 2019 (CEST)Respon[respon]
 11. A favorA favor Suport Solament per la falta de transparència ja és suficient per estar-hi en contra.--Hienafant (disc.) 10:15, 27 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 12. A favorA favor Suport --Dorieo (disc.) 12:41, 27 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 13. A favorA favor Suport Tenim una posició clara i legítima, i cal defensar-la. --Pau Colominas (t'ajudo?) 07:03, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 14. A favorA favor Suport Pels motius que he exposat en el punt anterior.—Leptictidium (digui) 08:12, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 15. A favorA favor Suport pels motius dels companys.--Arnaugir (discussió) 09:39, 29 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 16. A favorA favor Suport --Ramon (disc.) 07:18, 30 oct 2019 (CET)Respon[respon]
 17. A favorA favor Suport pels motius exposats, no em repetiré. --Beusson (disc.) 20:00, 1 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 18. A favorA favor Suport amador (disc.) 00:28, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 19. A favorA favor Suport D'acord amb la vostra exposició.--Lohen11 (disc.) 10:34, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 20. A favorA favor Suport --Castellbo (disc.) 11:40, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 21. A favorA favor Suport --FranSisPac (disc.) 17:01, 2 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 22. A favorA favor Suport--Paputx (disc.) 10:27, 7 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 23. A favorA favor Suport-- Defensa del model vigent i fer arribar el posicionament d'Amical davant el procediment i les conseqüències que pot tenir en la dinàmica global del moviment.-- Vallue (disc.) 15:44, 7 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 24. A favorA favor Suport--Darth (disc.) 00:08, 8 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 25. A favorA favor Suport El camí que està seguint la Wikimedia Foundation recorda al de Google amb el "don't be evil". Té uns fonaments mal posats, lluny de la comunitat i dels projectes: dissolve WMF. --Townie (discussió) 18:34, 9 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 26. A favorA favor Suport Pels motius expressats anteriorment pels meus companys. -- Arnau Boix (disc.) 19:12, 11 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 27. A favorA favor Suport Parouger 616 (Sí?) 19:17, 11 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 28. A favorA favor Suport --General Basset (disc.) 10:41, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 29. A favorA favor Suport --Enric (discussió) 11:14, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 30. A favorA favor Suport --Jove (disc.) 11:45, 18 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 31. A favorA favor Suport--Carles (enraonem) 11:20, 19 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 32. A favorA favor Suport-- Crec que és un tema prou rellevant com perquè es faci sense pressa i amb més passos i preses de participació. A la vegada desitjaria més dades i més estratègies per mitigar els possibles inconvenients. Dels avantatges no en tinc cap dubte. marcmiquel (disc.) 13:24, 19 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 33. A favorA favor Suport--F3RaN (disc.) 00:24, 20 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 34. A favorA favor Suport--Jordi escarre (disc.) 13:22, 20 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 35. A favorA favor Suport--Mikicat(Discussió) 19:14, 21 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 36. A favorA favor Suport ESM (disc.) 22:26, 24 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 37. A favorA favor Suport--Tiputini (disc.) 21:40, 25 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 38. En contraneutral Consentible (fora de termini) Comentari Comentari D'acord en què cal un consens més ampli. Però l'embolic que es té ara entre Mediawiki, Wikimedia, etc. és desafortunat. Si el canvi de nom ha de servir per potenciar els projectes que són sota d'aquest "paraigües" comú, endavant. Si es tracta d'una estratègia de màrqueting que busca com a objectiu final la visibilització dels projectes que la formen, d'acord. De totes maneres, no és un canvi que s'hagi de fer amb presses, sinó amb una reflexió profunda i amb transparència. --Álvaro (disc.) 06:45, 26 nov 2019 (CET)Respon[respon]
 39. A favorA favor Suport Tot s'ha dit pels altres viquipedistes.--Flamenc (disc.) 19:28, 27 nov 2019 (CET)Respon[respon]

Abstenció[modifica]

Comentaris[modifica]

 • Trobe tres qüestions:
1.- La gent "normal" (els no editors) parlen de Wikipedia i au. Seria més senzill pero tampoc no és cap obligació. Per exemple, Telefónica / Movistar.
2.- Hi ha gent que ho tindria molt malament. La Wikipedia diu tal o qual cosa incovenient sobre un país (cosa inconvenient probablement il·legal en eixe país). Si tot és Wikipedia, el President del capítol és el President de la Wikipedia; i ara va i l'hi explica a la policia política que alló de ser el President de Wikipedia no és com ser el President de la República.
3.- Hi ha arguments a favor del canvi; n'hi ha arguments en contra. El que no n'hi ha és cap necessitat de còrrer a fer el canvi. B25es (discussió) 17:51, 14 oct 2019 (CEST)Respon[respon]

Respecte el vot amb comentari d'@Alvaro Vidal-Abarca: (fora de termini, la data límit era el 25/11/2019 a les 23.59 hores): la proposta B, i ho hem insistit i contextualitzat al text, no passa per dir si la proposta és raonable o no en si mateixa, sinó que exigeix l'aturada del procés per greuges a l'hora d'ignorar les opinions contràries a la seva implementació, maquillar i malversar dades per construir mapes d'opinió falsos i dedicar partides econòmiques paral·les al seu progrés malgrat que el debat no és clar en la comunitat. Paral·lelament, i pel que fa al comentari "si el canvi de nom ha de servir per potenciar els projectes que són sota d'aquest "paraigües" comú, endavant", a mi m'agradaria que algú m'expliqués com la nova "Wikipedia Russia", "Wikipedia Taiwan" o "Wikipedia Bolivia", amb el nom flagrant de Wikipedia al davant, potenciaran els projectes quan hagin de justificar davant governs repressius —o fins i tot màfies— contra l'activiste cultural i pro-informació lliure l'avís d'exempció de responsabilitat pel contingut o l'avís d'exempció de responsabilitat general i que no tenen res a veure amb el resultat o els editors d'aquells articles. Pensar que un canvi de marca amb aquest procés corrupte i fora de tot consens beneficiarà arreu, és conseqüència de l'estructura anglocèntrica, capitalista i corporativa (com definim el "màrqueting" d'uns projectes lliures sense ànim de lucre?) de la WMF. Xavier Dengra (MISSATGES) 15:53, 26 nov 2019 (CET)Respon[respon]

Referències[modifica]

 1. [1]
 2. En aquells moments, ara n'hi ha dues (Amical Wikimedia i Wikimedia Medicine)