Post scriptum

De Viquipèdia

Post scriptum. Expressió llatina que significa "després d'escrit", abreujat P.S. o PS. S'empra per a afegir contingut a un text, un cop s'ha donat aquest per acabat, essent això una alternativa a la seva correcció o esmena. En molts casos és intercanviable amb la postdata (P.D., Postdata, després de la data), però aquesta se sol reservar a les addicions al final d'una carta quan han estat fets amb posterioritat a la data consignada al document. Els motius per a preferir un afegit a una esmena són diversos. Quan els escrits es feien a mà o a màquina d'escriure, l'economia podia ser un motiu suficient en molts casos. Avui dia, amb els sistemes digitals és molt fàcil modificar el cos d'un text, i actualment el principal motiu que hi ha és conservar la forma original de l'escrit, sense afegir cap mena de dada o argument. També es justifica aquesta fórmula quan l'autor desitja incloure alguna informació no relacionada directament amb l'assumpte principal del missatge.