Referència bibliogràfica

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La referència bibliogràfica és el conjunt d'elements que descriuen un document. Els elements d'una referència bibliogràfica defineixen un document: alguns són necessaris i imprescindibles per identificar-lo; altres són opcionals i sovint el completen. Com més elements s'incloguin més exhaustiva serà la referència.[1] Tot text d'investigació conté citacions inserides al llarg del text que exposa la recerca d'altres i les referències bibliogràfiques, és a dir,[2] les obres consultades per al treball de recerca. Pel caràcter extens de la referència bibliogràfica, és més fàcil errar en la seua presentació.[3]

La disposició dels elements d'una referència bibliogràfica no és la mateixa si es tracta d'un llibre o una monografia, d'una part d'un llibre, d'una publicació periòdica o d'un article d'una publicació periòdica. L'ordre i estil amb què s'escriuen aquests elements està regulat per convenis i normes, com ara l'estil ISO de referències bibliogràfiques,[4] sorgides d'institucions prestigioses.[5]

La referència bibliogràfica apareix generalment en forma de llista al final d'un text[2] o d'una part d'aquest (per exemple, al final d'un capítol); no obstant això, també pot aparèixer dins d'una nota a peu de pàgina (no s'ha de confondre amb les citacions a peu de pàgina).

La presentació de les referències bibliogràfiques pot variar segons l'estil adoptat, però és important que el conjunt sigui coherent i clar.2019[cal citació]

Existeix programari per a gestionar les referències que facilita la redacció i conversió a altres estils de les referències bibliogràfiques.[6]

Tipus de referències[cal citació][modifica]

Les referències que veurem a continuació, estan establertes segons les normes ISO 690, que donen un ordre prescrit als elements de la referència i estableix convencions per a la transcripció i presentació d'informació derivada de la publicació font.

Referències a llibres[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Extensió en pàgines o volums del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat autonòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993. 361 p. (Estudis; 12). ISBN 84-393-2367-0.

Referències a capítols de llibres[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable del capítol. «Títol del capítol». A: COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Extensió del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: LUCAS ESTEVE, Adolfo. «Els drets reals en el Codi civil de Catalunya». A: LUCAS ESTEVE, Adolfo (dir.). Els Drets reals: estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya. Barcelona: Atelier, 2007, p. 11-23. ISBN 978-84-96758-31- 5.

Referències a participacions en congressos[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'article. «Títol de l'article». A: COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Extensió del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: GALGANO, Francesco. «El Contrato en las relaciones transnacionales». A: Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit sobre contratos comerciales internacionales: actas del congreso internacional celebrado en Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: Dykinson, 2009, p. 19-26. ISBN 978-84-9849-460-0.

Referències a articles de revista[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'article. «Títol de l'article». COGNOMS (en versaleta), Nom de col·laboradors de l'article (opcional). Títol de la revista (en cursiva), data, volum, número, pàgines.

Exemple: VILLALONGA, Anna M. «L'entremès “Lo batlle i la cort del borboll”: un testimoni inèdit del teatre català del segle XVIII». Els Marges: revista de llengua i literatura, 2009, núm. 88, p. 39-56.

Referències a textos electrònics, BD i programes informàtics complets[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o Nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. COGNOMS (en versaleta), Nom dels responsables secundaris (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió (Col·lecció; número) (opcional). [Notes] (opcional).

Exemple: ACOSTA I ESTÈVEZ, Josep B. et al. Dret internacional públic [Recurs electrònic]. Barcelona: UOC, 2006 [Consulta: 11 de novembre de 2010]. ISBN 84-8318-589-X.

Referències a contribucions en textos electrònics, BD i programes informàtics[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable de la contribució. “Títol de la contribució”. COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable del document base. A: Títol del document base (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. Localització dins el document base. [Notes] (opcional).

Exemple: AZAGRA, Albert. “Registro civil y orden de los apellidos”. A: Abogares [en línia]. 7 de novembre de 2010. <http://www.abogares.com/?p=624>. [Consulta: 3 de setembre de 2012]. 

Referències a contribucions en revistes electròniques[modifica]

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable de la contribució. «Títol de la contribució». Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Número del fascicle. Data d'actualització/revisió. Localització dins el document base. [Notes (opcional)]. Disponibilitat i accés (obligatori pels documents en línia; opcional pels altres). [Consulta: Data de consulta] (obligatori pels documents en línia; opcional pels altres). Número normalitzat (opcional).

Exemple: ARDANUY, Jordi. «Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions en àrees d'humanitats en el període 1959-2008». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació [en línia]. Juny del 2009, núm. 22. Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/22/ardanuy.htm>. [Consulta 1 de setembre de 2012]. ISSN 1575-5886.

 • En paper. Estat o comunitat autònoma (en la llengua del treball). Rang de la norma (en la llengua original), núm. número, data, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat), número, data de publicació, pàgina inicial–pàgina final).
 • En línia. Estat o comunitat autònoma [en la llengua del treball]. Rang de la norma (en la llengua original), número, data, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat) [en línia], número, data de publicació, pàgina inicial–pàgina final).

Exemple:

 • En paper. Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. (DOGC, núm. 1167, 12 de juliol 1989, p. 2967-2968).
 • En línia. Catalunya. Llei 11/2007, d'11 d'octubre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. (DOGC, [en línia], núm. 4990, 18 d'octubre de 2007, p. 37773-37787). Disponible a: <{{format ref}} http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuit em.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=4 85946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appI nstanceName=default&action=fitxa&documentId=4154 18&language=ca_ES>. [Consulta: 21/09/2016.]

Referències a material d'arxiu[modifica]

Títol del document (en cursiva). Fons documental, secció (opcional) sèrie documental (opcional), pàg. (f. o núm.) Pàgina inicial–pàgina final, data (opcional), signatura topogràfica (opcional) (Centre d'Arxiu (sovint abreujat)).

Exemple: Arrendament de la neu a Andreu Palet i Joan Cateura traginers de Sant Feliu de Guíxols. Fons de la Notaria de Palamós, p. 369, 1763-1764 (AHG).

Referències[modifica]

 1. «La referència bibliogràfica». Universitat de Barcelona, 2013. [Consulta: 13 desembre 2013].
 2. 2,0 2,1 Borgoñós Martínez, 2007, p. 23.
 3. Borgoñós Martínez, 2007, p. 24.
 4. Silva Carreño, Mauricio. «ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN ISO 690» (en castellà). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 1987. [Consulta: 13 desembre 2013].
 5. Borgoñós Martínez, 2007, p. 19.
 6. Borgoñós Martínez, 2007, p. 11-12.

Bibliografia[modifica]

 • Borgoñós Martínez, María Dolores. Cómo redactar referencias y citas bibliográficas en un trabajo de investigación : aplicación práctica del "Harvard Style". Madrid: ANABAD, 2007. ISBN 978-84-88716-38-5.