Estudis del suport social a la independència de Catalunya

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Actualment[Quan?] hi ha nombroses estimacions rigoroses sobre el suport social a la independència de Catalunya, tant estudis d'opinió política i enquestes d'organismes oficials com de mitjans de comunicació. Les dades són únicament de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Centre d'Investigacions Sociològiques[modifica]

Mapa del Principat de Catalunya mostrant el suport/rebuig a la independència, segons dades del CIS espanyol de l'any 2001
Suport a l'Independentisme (1991-2005), segons dades de l'ICPS

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), dependent del Ministeri de Presidència espanyol, realitzà l'any 1996 una enquesta a Catalunya, entre altres territoris amb nacionalitat pròpia, incloent-hi una qüestió explícita sobre la seva eventual independència: "Personalmente, ¿estaría Vd. a favor o en contra de que Cataluña fuera independiente? ". Els resultats foren:[1]

Any D'acord (%) En desacord (%) Indecisos (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
1996 33,6 53,5 10,8 2,2 38,6 61,4

El mateix Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realitzà l'any 2001 una enquesta a Catalunya, incloent-hi la mateixa qüestió explícita sobre la seva eventual independència. Els resultats foren:[2]

Any D'acord (%) En desacord (%) Indecisos (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
2001 35,9 48,1 13,3 2,8 42,7 57,3

Al mes de juliol del 2012 desapareixia completament la qüestió del referèndum per a incloure'n una altra que abarqués tres ocpions: independència, més autonomia o que es mantingui com està.[3]

Data

Estat independent (%)

Més autonomia (%)

Que es mantingui (%)

Extrapolació vot decidit
NO
2012 41,1 26 16 49,5 50,5

Institut de Ciències Polítiques i Socials[modifica]

L'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), associat a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona, realitza sondeigs d'opinió anuals des de l'any 1989, en els quals inclou un capítol referit a la independència de Catalunya. Els resultats públics d'aquest capítol, per any, són els següents:[4]

Any D'acord (%) En desacord (%) Li és igual (%) No ho sap/no contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
1991 35 50 11 4 41,2 58,8
1992 31 53 11 5 36,9 63,1
1993 37 50 9 5 42,5 57,5
1994 35 49 14 3 41,7 58,3
1995 36 52 10 3 40,9 59,1
1996 29 56 11 4 34,1 65,9
1997 32 52 11 5 38,1 61,9
1998 32 55 10 3 36,8 63,2
1999 32 55 10 3 36,8 63,2
2000 32 53 13 3 37,6 62,4
2001 33 55 11 1 37,5 62,5
2002 34 52 12 1 39,5 60,5
2003* 43 43 12 1 50,0 50,0
2004* 39 44 13 3 47,0 53,0
2005 36 44 15 6 45,0 55,0
2006 33 48 17 2 40,7 59,3
2007 31,7 51,3 14,1 2,9 38,2 61,8
 • La metodologia emprada per als sondejos del 2003 i el 2004 fou diferent de les altres (entrevista telefònica en lloc de presencial).

A partir del 2008 va desaparèixer una qüestió explícita relativa a un referèndum sobre la independència.

Data Estat independent (%) Estat federal (%) Comunitat autònoma (%) Regió (%) Altres (%) No ho sap (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
2008[5] 15,7 18,1 55,3 4,6 2,3 3,9 0,2 16,4 83,6
2009[6] 21,5 20,8 48,5 4,3 0,8 3,8 0,3 22,4 77,6

A les enquestes a partir del 2011 es va demanar directament què es votaria en un referèndum:

Data A favor (%) En contra (%) Abstenció/No anar a votar (%) En blanc (%) No sap (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
2011[7] 41,4 22,9 25,5 1,0 8,3 0,9 64,4 35,6
2012[8] 46,5 28,8 16,3 1,7 6,3 0,6 61,8 30,2
2013[9] 46,6 25,4 22,1 0,8 4,3 0,8 64,7 35,3

Centre d'Estudis d'Opinió[modifica]

El Centre d'Estudis d'Opinió també realitza habitualment un estudi de l'opinió política dels ciutadans. Els resultats respecte de l'independentisme català són els següents:[10]

Data Estat independent (%) Estat federal (%) Comunitat autònoma (%) Regió (%) No ho sap (%) No contesta (%)
Juny del 2005 13,6 31,3 40,8 7,0 6,2 1,1
Novembre del 2005 12,9 35,8 37,6 5,6 6,9 1,2
Març del 2006 13,9 33,4 38,2 8,1 5,1 1,2
Juliol del 2006 14,9 34,1 37,3 6,9 6,1 0,7
Octubre del 2006 14,0 32,9 38,9 8,3 5,1 0,8
Novembre del 2006 15,9 32,8 40,0 6,8 3,7 0,8
Març del 2007 14,5 35,3 37,0 6,1 4,9 2,2
Juliol del 2007 16,9 34,0 37,3 5,5 5,4 1,0
Octubre del 2007 18,5 34,2 35,0 4,7 6,0 1,5
Desembre del 2007 17,3 33,8 37,8 5,1 5,0 1,0
Gener del 2008 19,4 36,4 34,8 3,8 4,1 1,6
Maig del 2008[11] 17,6 33,4 38,9 5,1 4,3 0,7
Juliol del 2008[12] 16,1 34,7 37,0 6,1 5,2 0,9
Novembre del 2008[13] 17,4 31,8 38,3 7,1 4,2 1,2
Febrer del 2009[14] 16,1 35,2 38,6 4,5 3,6 2,0
Maig del 2009[15] 20,9 35,0 34,9 4,4 3,0 1,7
Juliol del 2009[16] 19,0 32,2 36,8 6,2 4,2 1,6
Desembre del 2009[17] 21,6 29,9 36,9 5,9 4,1 1,6
Febrer del 2010[18] 19,4 29,5 38,2 6,9 4,4 1,6
2a onada 2010[19] 21,5 31,2 35,2 7,3 4,0 1,7
3a onada 2010[20] 24,3 31,0 33,3 5,4 4,9 1,0
4a onada 2010[21] 25,2 30,9 34,7 5,9 2,7 0,7
1a onada 2011[22] 24,5 31,9 33,2 5,6 3,5 1,3
2a onada 2011[23] 25,0 33,0 31,8 5,6 3,4 0,7
3a onada 2011[24] 28,2 30,4 30,3 5,7 3,9 1,5
1a onada 2012[25] 29,0 30,8 27,8 5,2 5,4 1,8
2a onada 2012[26] 34,0 28,7 25,4 5,7 5,0 1,3
3a onada 2012[27] 44,3 25,5 19,1 4,0 4,9 2,2
1a onada 2013[28] 46,4 22,4 20,7 4,4 4,9 1,2
2a onada 2013[29] 47,0 21,2 22,8 4,6 3,5 0,9
3a onada 2013[30] 48,5 21,3 18,6 5,4 4,0 2,2
1a onada 2014[31] 45,2 20,0 23,3 2,6 6,9 2,0
2a onada 2014[32] 45,3 22,2 23,4 1,8 6,5 0,9
1a onada 2015[33] 39,1 26,1 24,0 3,4 5,3 2,0
2a onada 2015[34] 37,6 24,0 29,3 4,0 3,9 1,1
3a onada 2015[35] 41,1 22,2 27,4 3,7 4,2 1,4
1a onada 2016 38,5 26,3 25,1 4,1 4,5 1,5
2a onada 2016 41,6 20,9 26,5 4,0 5,6 1,3
3a onada 2016[36] 38,9 23,2 24,1 5,7 6,3 1,8
1a onada 2017[37] 37,3 21.7 28,5 7,0 3,8 1,6
2a onada 2017[38] 34,7 21,7 30,5 5,3 6,1 1,7
3a onada 2017[39] 40,2 21,9 27,4 4,6 4,7 1,2
Data Estat independent (%) Estat federal (%) Comunitat autònoma (%) Regió (%) No ho sap (%) No contesta (%)
Evolució de les respostes des del 2005 a la qüestió: Catalunya hauria de ser...

A partir de la segona onada de 2011, l'estudi del CEO feu una qüestió més concreta: I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?

Data A favor (%) En contra (%) Abstenció (%) Altres respostes (%) No ho sap (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
2a onada 2011[23] 42,9 28,2 23,3 0,5 4,4 0,8 60,3 39,7
3a onada 2011[24] 45,4 24,7 23,8 0,6 4,6 1,0 64,8 35,2
1a onada 2012[25] 44,6 24,7 24,2 1,0 4,6 0,9 64,4 35,6
2a onada 2012[26] 51,1 21,1 21,1 1,0 4,7 1,1 70,8 29,2
3a onada 2012[27] 57,0 20,5 14,3 0,6 6,2 1,5 73,5 26,5
1a onada 2013[28] 54,7 20,7 17,0 1,1 5,4 1,0 72,5 27,5
2a onada 2013[29] 55,6 23,4 15,3 0,6 3,8 1,3 70,4 29,6
3a onada 2013[30] 54,7 22,1 15,7 1,3 4,9 1,1 71,2 28,8

A partir de l'estudi del CEO fet públic el 17 de març de 2014 i realitzat entre el 4 i el 17 de desembre de 2013 es feu la següent qüestió: «Vostè està totalment a favor, més aviat a favor, més aviat en contra o totalment en contra que Catalunya sigui un nou estat d'Europa en els propers anys».

Data Totalment a favor (%) Més aviat a favor (%) Més aviat en contra (%) Totalment en contra (%) No ho sap (%) No contesta (%)
Març de 2014[40] 40,2 19,5 10,8 18,9 6,8 3,9

El mes de setembre del 2014 el CEO demanava a la ciutadania si volia votar sobre la Independència de Catalunya.[41]

Data

Vol votar (%)

No vol votar (%)

No sep no respon (%)

2014 73,6 22 4,4

En la mateixa onada del mes de setembre del 2014 el CEO demanava si la ciutadania acceptaria el resultat que sortís del referèndum sobre la independència de Catalunya.[41][42]

Data

Accepta el resultat (%)

No accepta el resultat (%)

No sap no respon (%)

2014 87,6 9,1 3,3

La mateixa onada del mes de setembre del 2014 del CEO demanava a la ciutadania si volia que Catalunya fos un estat independent.[41]

Data

Sí (%)

No (%)

Indecís (%)

Extrapolació vot decidit
NO
2014 58,8% 31,9% 9% 64,8 35,2

Universitat Oberta de Catalunya[modifica]

L'Institut DYM ha fet alguna enquesta telefònica per a recercadors de la Universitat Oberta de Catalunya:

Any D'acord (%) En desacord (%) Abstenció (%) No ho sap (%) No contesta (%) Extrapolació vot decidit
NO
Febrer 2008[43] 36,5 22,1 27,1 11,7 - 62,3 37,7
2009[44] 50,3 17,8 24,6 5,8 1,4 73,9 26,1

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura[modifica]

El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura també va fer una enquesta sobre el vot en un possible referèndum d'independència:

Mes Sí (%) No (%) En blanc (%) Abstenció (%) NS/NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
Abril 2011[45] 34,2 30,0 3,2 9,6 23,0 53,3 46,7

Web de Joan Laporta[modifica]

Al web de Joan Laporta es van publicar els resultats d'una enquesta encarregada a l'Institut Opina[46] feta el febrer del 2010 on, entre d'altres, es demanava als enquestats si volien un estat propi per a Catalunya:

Mes D'acord (%) En desacord (%) NS/NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
Febrer 2010[47] 47,3 45,3 7,4 51,1 48,9

Associació de Municipis per la Independència[modifica]

L'Associació de Municipis per la Independència va presentar el 29 d'octubre de 2013 els resultats d'una enquesta demanada a 3.033 persones feta entre el 16 i el 27 de setembre. A la qüestió «I en cas que finalment hi participés, vostè que faria?» les respostes van ser:

Mes Votaria a favor (%) Votaria en contra (%) NS/NC (%) S'abstindria (%) Indiferent (%) Extrapolació vot decidit
NO
Setembre 2013[48] 58,5 19,3 11,5 10,1 0,6 75,2 24,8

Mitjans de comunicació[modifica]

Ara[modifica]

Data Sí (%) No (%) No votaria (%) Indiferent (%) Ns/Nc (%) Extrapolació vot decidit
NO
Novembre 2010[49] 38,5 42,8 7,2 2,8 8,8 47,4 52,6
Setembre 2011[50] 42,0 37,7 7,7 1,8 10,7 52,7 47,3
Juliol 2012[51] 50,4 23,8 21,0 4,7 67,9 32,1
Novembre 2012[52] 51,9 28,3 64,7 35,3

El Periódico de Catalunya[modifica]

Sovint, El Periódico de Catalunya fa enquestes sobre la posició respecte a un referèndum de la independència de Catalunya.

Mes Sí (%) No (%) En blanc (%) No votaria (%) NS/NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
Abril 2007 44,9 40,0 - - - 52,9 47,1
Octubre 2007[53] 33,9 43,9 9,8 12,5 43,6 56,4
Desembre 2009[54] 39,0 40,6 2,0 7,0 11,4 49,0 51,0
Juny 2010[55] 48,1 35,3 2,6 6,1 7,9 57,7 42,3
Gener 2012[56][57] 53,6 32,0 - - - 62,6 37,4
Setembre 2012[58] 49,5 48,0[59] 2,5 - - 50,8 49,2
Octubre 2012[60] 57 ? - - - ¿ ?
Gener 2013[61] 56,9 35 - - 8,2 61,9 38,1
Maig 2013[62] 57,8 36 - - 6,2 61,6 38,4

Amb la qüestió proposada per CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP el 12 de desembre de 2013, les respostes van ser:

Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent? Extrapolació vot decidit
Data Mitjà A favor (%) En contra (%) Abstenció (%) Ns/Nc (%) A favor (%) En contra(%) Abstenció (%) Ns/Nc (%) Ref. Independència Sí (%) Independència No (%)
2014/03/09 El Periódico 53,4 31,9 - 14,8 86,4 8,3 - 5,4 [63] 56,1 44,1

La Vanguardia[modifica]

Per la seva banda, La Vanguardia també en fa.

Data Sí (%) No (%) En blanc (%) No votaria (%) NS/NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
02/11/09[64] 35 46 19 43,2 56,8
15/03/10[65] 36 44 20 45,0 55,0
19/05/10[66] 37 41 22 47,4 52,6
17/07/10[67] 47 36 3 7 5 56,6 43,4
07/09/10[68] 40 45 3 7 5 47,1 52,9
29/09/12[69] 54,8 33,5 - - 10,16 62,1 37,9
28/10/12[70] 52,8 35 - - - 60,1 39,9

Amb la qüestió proposada per CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP el 12 de desembre de 2013, les respostes van ser:

Data Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent? Global Extrapolació vot decidit
NO
21/12/13[71] 56% Sí; 36,6% No; 7,4% NS/NC 80,1% Sí; 15% No; 4,9% NS/NC 44,9% Sí/Sí; 36,6% No/No; 8,4% Sí/No; 10,1% NS/NC 49,9 50,1

TV3[modifica]

El programa Banda ampla realitzà una enquesta el 2 de març del 2010 referent a la qüestió: «Vostè voldria que Catalunya fos un país independent?».

Els resultats foren els següents:[72]

Sí (%) No (%) NS (%) NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
Total 39,3 47,8 11,0 1,8 45,1 54,9
Segons el sexe
Homes 39,3 47,5 11,2 2,0 45,3 54,7
Dones 39,3 48,2 10,8 1,6 44,9 55,1
Segons l'edat
26-29 anys 39,7 46,8 11,9 1,6 45,9 54,1
30-44 anys 34,2 54,0 9,6 2,1 38,8 61,2
45-59 anys 40,7 46,8 11,1 0,0 46,5 53,5
+60 anys 44,1 41,4 11,8 2,6 51,6 48,4
Segons la nacionalitat
Espanyola 38,9 49,1 10,6 1,4 44,2 55,8
Estrangera 41,6 40,4 13,5 4,5 50,7 49,3
Segons el lloc de naixement
Catalunya 47,0 41,6 9,4 2,0 53,0 47,0
Resta de l'Estat 18,7 67,9 13,4 0,0 21,6 78,4
Resta del món 40,0 43,5 13 3,5 47,9 52,1
Segons el nivell d'estudis
Baix 43,0 42,1 14,0 0,0 50,5 49,5
Mitjà 38,0 50,4 9,4 2,1 43,0 57,0
Alt 34,1 54,3 8,5 3,1 38,6 61,4
Segons la situació laboral
Treballa 40,1 46,9 10,9 2,0 46,1 53,9
Aturat 27,1 66,7 4,2 2,1 28,9 71,1
Jubital o pensionista 42,4 40,9 13,6 3,0 50,9 49,1
Feines de la llar 39,3 54,1 6,6 0,0 42,1 57,9
Estudiant 37,5 46,9 15,6 0,0 44,4 55,6

RAC 1[modifica]

Data Segurament hi votaria a favor (%) Segurament hi votaria en contra (%) Encara no ho sap (%) En blanc (%) Extrapolació vot decidit
NO
28 de setembre del 2010[73] 48,8 41,4 9,7 - 54,1 45,9
24 d'octubre del 2012[74] 53 39,4 5,9 1,7 57,4 42,6

8TV[modifica]

El programa informatiu de 8TV, 8 aldia, va encarregar al GESOP el mes de novembre del 2014 l'elaboració d'un estudi d'opinió que respongués a aquesta qüestió: Vol que Catalunya sigui un estat independent? Les respostes van ser les següents:[5]

Data

Sí (%)

No (%)

Indecís (%)

Extrapolació vot decidit
NO
2014[5] 46,2 38 15,8 54,9 45,1

L'estudi subratlla que el nombre d'independentistes ha augmentat, de la mateixa manera que els unionistes, fent caure el nombre d'indecisos. Les dones semblen ser menys favorables a la independència i els joves els que més. L'àrea metropolitana de Barcelona seria la zona que presenta més gent a favor de la independència.[5]

Al mes de febrer del 2015 el programa 8 al dia de 8TV tornava a presentar una enquesta on es demanava si en una hipotètica victòria el 27 de setembre del 2015 de l'independentisme al Parlament català, quina hauria de ser llavors la via a triar pel Parlament?[75][76]

Data

DUI*

Referèndum**

Indecís

2015[5] 20,7% 50,3% 29%

*DUI=Declaració Unilateral d'Independència

**Referèndum per ratificar el resultat obtingut al parlament

L'enquesta també va fer-se desglossadament, partit per partit. Els votants de la CUP i d'ERC estan dividits entre la DUI (un 45 a 46%) i el Referèndum (49 a 50%). Entre els votants de CiU la majoria prefereix un referèndum (53,9%) com de fet els votants del PSC, Podem, ICV i C's. Tanmateix, entre els votants del PP i de C's l'opció "cap de les dues coses" és amb gran diferència el més triat. Dels unionistes, però, cal destacar que el PSC, ICV i Podem aposten clarament pel referèndum, tot i les declaracions contradictòries de partits com ara el PSC.[75][77][78][76]

Avui[modifica]

El 2009 el diari Punt Avui demanava: "en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè que votaria?"[79]

Data

Sí (%)

No (%)

Indecís (%)

Extrapolació vot decidit
NO
2009[5] 50,3 17,8% 30% 73,9 26,1

Antena 3[modifica]

El canal generalista espanyol Antena 3 també va dur a terme el març del 2010 un baròmetre sobre l'opinió política dels catalans, en una qüestió es demanava com volien que fos Catalunya.

Data Estat independent (%) Comunitat autònoma (%) Altres opcions (%) NS/NC (%)
27 de març del 2010[80] 28,3 59,0 4,9 7,8

SER[modifica]

Data Sí (%) No (%) No ho sap (%) No contesta (%) S'abstindria (%) Extrapolació vot decidit
NO
22/10/03[81] 30,0 61,2 8,1 0,7 - 32,9 67,1
15/11/10[81] 42,3 52,8 2,8 2,1 - 44,5 55,5
11/09/13[82][83] 52,3 24,1 13 2,9 7,7 68,5 31,5

Telecinco[modifica]

Les dues primeres són enquestes encarregades al GESOP pel programa El gran debate de Telecinco, emesos el 15 de setembre i 3 de novembre de 2012. L'última fou presentada al programa Abre los ojos... y mira el 14 de setembre de 2013:

Data Sí (%) No (%) En blanc (%) No votaria (%) NS/NC (%) Extrapolació vot decidit
NO
Setembre 2012[84] 50,9 18,6 9,5 11,9 9,1 73,2 26,8
Novembre 2012[85] 50,9 36,9 - - 12 58,0 42,0
Setembre 2013[86] 47,7 33,9 - - 18,4 58,5 41,5

El País[modifica]

Segons una enquesta de Metroscopia per a El País realitzada el 4 i 5 de setembre de 2013:

Data A favor (%) En contra (%) En blanc (%) No votaria (%) No ho sap (%) Extrapolació vot decidit
NO
Setembre 2013[87] 49 36 2 2 11 57,6 42,4

Público (Portugal)[modifica]

Per primer cop al mes de gener del 2014 un diari estranger es va interessar per demanar, en aquest cas, als portuguesos si pensen que Catalunya hauria de ser un estat independent. Ho va fer el diari portuguès Público, el primer diari del país, amb la qüestió següent: "pensa que Catalunya hauria de ser un Estat independent?". La resposta va ser claríssima (67% a favor), a part de trobar comentaris del tot favorables al lloc web del diari. Comentaris que anaven en aquesta línia: Sí "perquè durant 7 segles ha sigut en la pràctica un estat independent", Sí "perquè tres segles d'assimilació no els ha tornat (als catalans) espanyols". Fins i tot aquells que voten per un "no" argumenten: "el referèndum s'ha de permetre i després d'això s'ha de respectar".

Data A favor (%) En contra (%)
Gener 2014[88] 67 33

Le Figaro (França)[modifica]

El diari francès dretà Le Figaro va demanar als seus seguidors de la versió en línia si estaven o no a favor que Catalunya fos un estat independent. La majoria va respondre amb un sí, tot i que el resultat final fos força igualat, atès que el no va perdre per una dècima.

Data A favor (%) En contra (%)
Novembre 2014[89] 51 49

El Mundo[modifica]

El diari El Mundo publicà el resultats d'una enquesta realitzada per Sigma Dos amb la qüestió proposada per CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP:

Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?

Global

Extrapolació vot decidit

Data

A favor (%)

En contra (%)

Abstenció (%)

Ns/Nc (%)

A favor (%)

En contra (%)

Abstenció (%)

Ns/Nc (%)

Sí/Sí (%)

Sí/No (%)

No/No (%)

NO
Setembre 2014[90] 41,3 39,5 9,9 9,3 83,8 10,9 - 5,6 34,9 4,5 39,5 44,2 55,8

El Español[modifica]

L'empresa Sociométrica també ha fet enquestes per al diari El Español.

Mes Sí (%) No (%) NC (%) Extrapolació vot decidit
Sí (%) No (%)
Setembre 2017[91] 50,1 45,7 4,2 52,3 47,7
Setembre 2018[92] 51,1 45,0 3,9 53,2 46,8

Julian Assange (WikiLeaks)[modifica]

L'activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, va publicar una enquesta al seu compte de Twitter demanant als seus seguidors quina era la seva opinió sobre Catalunya,

 • Resultats de l'enquesta el Dijous, 14 de setembre de 2017:[93]
  • A favor de la independència: 52%
  • Quedar-se a Espanya: 13%
  • Sense posició: 25%
  • No permetre la votació: 10%
 • Resultats de l'enquesta el Dijous, 14 de setembre de 2017:[94]
  • A favor de la independència: 74%
  • Quedar-se a Espanya: 7%
  • Sense posició: 13%
  • No permetre la votació: 6%

Referències[modifica]

 1. «PREGUNTA 33. Personalmente, ¿estaría Ud. a favor o en contra de que Cataluña fuera independiente?» (en castellà). DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2228 CUESTIONARIO 4 MUESTRA 0 - Cataluña -. CIS, 2001. Arxivat de l'original el 2015-09-23. [Consulta: 26 febrer 2012].
 2. «PREGUNTA 25. Personalmente, ¿estaría Ud. a favor o en contra de que Cataluña fuera independiente?» (en castellà). DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2410 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0. CIS, 2001. [Consulta: 17 agost 2011].
 3. http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/11/08/ceo-57-per-cent-independencia/
 4. Belzunces, Marc. Suport social a la independència de Catalunya (1991-2008). Cercle d'Estudis Sobiranistes, 16 de setembre del 2008, p.3.  Arxivat 2011-08-28 a Wayback Machine.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 http://www.8tv.cat/8aldia/videos/exclusiva-enquesta-gesop-el-462-dels-catalans-votarien-avui-a-favor-de-la-independencia/
 6. ICPS: Sondegi d'Opinió Catalunya 2009Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 7. «Sondeig d’opinió Catalunya 2011». ICPS. [Consulta: 11 novembre 2011].
 8. «Sondeig d’opinió Catalunya 2012». ICPS. [Consulta: novembre/desembre 2012].
 9. «Sondeig d’opinió Catalunya 2013». ICPS. [Consulta: novembre/desembre 2013].
 10. CEO Baròmetre d'Opinió Política Arxivat 2013-06-28 at Archive.is Pàgina amb els resultats de les enquestes
 11. Baròmetre d'Opinió Política. Maig 2008 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 12. Baròmetre d'Opinió Política. Juliol 2008 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 13. Baròmetre d'Opinió Política. Novembre 2008 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 14. Baròmetre d'Opinió Política. Febrer 2009 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 15. Baròmetre d'Opinió Política. Maig 2009 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 16. Baròmetre d'Opinió Política. Juliol 2009 Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 17. Baròmetre d'Opinió Política. Desembre 2009[Enllaç no actiu] Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 18. Baròmetre d'Opinió Política. Desembre 2009[Enllaç no actiu] Noia 64 mimetypes pdf.pngPDF
 19. «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió. Arxivat de l'original el 7 de juny 2010. [Consulta: 21 maig 2010].
 20. «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió. Arxivat de l'original el 23 de març 2014. [Consulta: 30 juliol 2010].
 21. «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió. [Consulta: 5 novembre del 2010].[Enllaç no actiu]
 22. «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió. Arxivat de l'original el 2011-03-02. [Consulta: 25 gener 2011].
 23. 23,0 23,1 «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió, 29-06-2011. Arxivat de l'original el 2012-05-12. [Consulta: 29 juny 2011].
 24. 24,0 24,1 «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió, 25-10-2011. Arxivat de l'original el 2014-03-23. [Consulta: 25 octubre 2011].
 25. 25,0 25,1 «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió, 02-03-2012. [Consulta: 2 març 2012].[Enllaç no actiu]
 26. 26,0 26,1 «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió, 27-06-2012. Arxivat de l'original el 2012-09-13. [Consulta: 27 juny 2012].
 27. 27,0 27,1 «Baròmetre d'Opinió Política». Centre d'Estudis d'Opinió, 08-11-2012. [Consulta: 8 novembre 2012].[Enllaç no actiu]
 28. 28,0 28,1 «Baròmetre d'Opinió Política - 1ª onada 2013». Centre d'Estudis d'Opinió, 21-02-2013. Arxivat de l'original el 2016-03-03. [Consulta: 13 desembre 2014].
 29. 29,0 29,1 «Baròmetre d'Opinió Política - 2ª onada 2013». Centre d'Estudis d'Opinió, 22-11-2013. Arxivat de l'original el 2015-12-29. [Consulta: 13 desembre 2014].
 30. 30,0 30,1 «Baròmetre d'Opinió Política - 3ª onada 2013». Centre d'Estudis d'Opinió, 21-02-2013. Arxivat de l'original el 2014-08-09. [Consulta: 13 desembre 2014].
 31. «Baròmetre d'Opinió Política - 1ª onada 2014». Centre d'Estudis d'Opinió, 30-04-2014. Arxivat de l'original el 2014-05-02. [Consulta: 13 desembre 2014].
 32. «Baròmetre d'Opinió Política - 2ª onada 2014». Centre d'Estudis d'Opinió, 31-10-2014. Arxivat de l'original el 2014-12-13. [Consulta: 13 desembre 2014].
 33. «Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2015 - REO 774». Arxivat de l'original el 2015-12-08. [Consulta: 1r desembre 2015].
 34. «Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2015 - REO 795». Arxivat de l'original el 2015-12-08. [Consulta: 1r desembre 2015].
 35. «Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2015 - REO 804». Arxivat de l'original el 2015-12-07. [Consulta: 1r desembre 2015].
 36. «3a onada 2016. REO 835». Baròmetre d'Opinió Política. CEO, 2016, pàg. 60 [Consulta: 28 març 2020].
 37. «1a onada 2017». Baròmetre d'Opinió Política. CEO, 2017, pàg. 60 [Consulta: 29 març 2020].
 38. «2a onada 2017». Baròmetre d'Opinió Política. CEO, 2017, pàg. 59 [Consulta: 31 març 2020].
 39. «3a onada 2017». Baròmetre d'Opinió Política. CEO, 2017, pàg. 59 [Consulta: 31 març 2020].
 40. «Un 60% dels catalans, favorable a la independència». VilaWeb.
 41. 41,0 41,1 41,2 «Un 58% dels catalans creu que Catalunya ha de tenir un Estat propi, segons el CEO», 22-09-2014. [Consulta: 9 setembre 2018].
 42. http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/779429-tres-de-cada-quatre-catalans-volen-un-referendum.html
 43. Resultats de l'estudi de l'Institut DYM per a la UOC del 2008
 44. Resultats de l'estudi de l'Institut DYM per a la UOC del 2009
 45. «L'enquesta més fiable fins ara certifica que l'independentisme és majoritari a Catalunya». Directe.cat, 11-04-2011. [Consulta: 15 abril 2011].
 46. «Enquestes i parcialitat informativa». Laporta2010.cat, 16-03-2010. Arxivat de l'original el 2010-03-22. [Consulta: 16 març 2010].
 47. «Catalunya, a favor de l’Estat propi». Laporta2010.cat, 15-03-2010. Arxivat de l'original el 2010-03-22. [Consulta: 15 març 2010].
 48. «Un 82,1% vol la consulta i un 58% votaria independència, segons una enquesta de l'AMI». VilaWeb, 28-10-2013.
 49. «El suport a un referèndum a Catalunya sorprèn els partits». Ara, 7 desembre del 2010. [Consulta: 9 desembre del 2010].
 50. «El suport a la independència segueix creixent i el 'sí' ja supera el 'no'». Ara, 14 octubre del 2011. [Consulta: 14 octubre del 2011].
 51. «Independentistes però amb 'la roja'». Ara, 22 juliolo del 2012. [Consulta: 22 juliol del 2012].
 52. Muñoz, Jordi «El 'sí' a la independència guanya el 'no' per 24 punts de diferència». Ara, 02-11-2012 [Consulta: 2 novembre 2012].
 53. «El suport a un referèndum a Catalunya sorprèn els partits». El Periódico, 16 octubre del 2007. [Consulta: 4 novembre 2009].
 54. «L’independentisme avança fins a quedar-se a un punt de la majoria». El Periódico, 22-12-2009. [Consulta: 2 desembre 2009].
 55. «Quasi la meitat de Catalunya trencaria avui amb Espanya». El Periódico, 19-06-2010. [Consulta: 19 juny 2010].
 56. «Els partidaris de la independència arriben per primer cop al 50%». El Periódico, 27-01-2012.
 57. «Els independentistes són més que mai però no confien a guanyar un referèndum, segons 'El Periódico'». Diari Ara, 27-01-2012.
 58. «Els catalans, dividits a parts iguals davant la independència». El Periódico, 11-09-2012.
 59. «El Periódico converteix un 25% d'indecisos en votants del no a la independència». VilaWeb, 11-09-2012. [Consulta: 16 setembre 2012].
 60. «El 57% dels catalans estan a favor que Catalunya es converteixi en un nou Estat de la UE». El Periódico de Catalunya, 25-10-2012.
 61. «La majoria dels catalans estan a favor de la consulta». El Periódico de Catalunya, 20-01-2013.
 62. «El 75% dels catalans reclamen a Rajoy que autoritzi una consulta». El Periódico de Catalunya, 08-06-2013.
 63. «La mayoría de catalanes creen que no habrá referendo el 9-N». [Consulta: 20 març 2014].
 64. «La mayoría aprueba la consulta independentista pero votaría en contra». La Vanguardia, 2 novembre del 2009. [Consulta: 4 novembre 2009].
 65. «El apoyo a las consultas y el rechazo a la independencia se mantienen estables». La Vanguardia, 15 març del 2010. [Consulta: 15 març del 2010].
 66. «La independencia logra su mayor cota mientras cae el rechazo a la secesión». La Vanguardia, 19 maig del 2010. [Consulta: 19 maig del 2010].
 67. «El fallo del TC catapulta el respaldo a la independencia, que roza el 50%». La Vanguardia, 18 juliol del 2010. [Consulta: 18 juliol del 2010].
 68. «El apoyo a la independencia remite y cae al 40%». La Vanguardia, 7 setembre del 2010. [Consulta: 7 setembre del 2010].
 69. «CiU se sitúa a un paso de la mayoría absoluta» (en castellà). La Vanguardia, 30-09-2012 [Consulta: 29 setembre 2012].
 70. «El pacto fiscal neutralizaría la mayoría independentista» (en castellà). La Vanguardia, 28-10-2012 [Consulta: 28 octubre 2012].
 71. «Empate entre partidarios y contrarios a la independencia». La Vanguardia, 21-12-2013. [Consulta: 23 desembre 2013].
 72. «Banda ampla». TV3, 03-03-2009. [Consulta: 4 març 2009].
 73. «Resultats del segon Racòmetre». Racòmetre. RAC 1, 28 setembre del 2010. Arxivat de l'original el 2012-01-18. [Consulta: 28 setembre 2010].
 74. «El sí a la independència guanyaria amb un 53% dels vots». Racòmetre. RAC 1, 24-10-2012. [Consulta: 28 octubre 2012].
 75. 75,0 75,1 http://www.8tv.cat/8aldia/videos/els-catalans-prefereixen-un-referendum-per-ratificar-que-una-declaracio-unilateral-si-el-27-s-hi-ha-majoria-independentista/
 76. 76,0 76,1 «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2015-02-06. [Consulta: 6 febrer 2015].
 77. http://cadenaser.com/ser/2012/12/21/espana/1356051029_850215.html
 78. https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=157690862
 79. https://higiniherrero.wordpress.com/2009/12/06/ceo-enquesta-de-sentiment-nacional-novembre-2009/enquesta-independencia-uoc/
 80. [1]
 81. 81,0 81,1 SER. «El 42% de los catalanes dice que quiere que Cataluña sea independiente». Racòmetre, 15 novembre del 2010. [Consulta: 15 novembre del 2010].
 82. «El 52% a favor de la independència». Cadena SER, 11-09-2013.
 83. El ObSERvatorio de la Cadena SER, 11/09/2013
 84. «Una enquesta de Telecinco troba un 51% de catalans per la independència i només un 18,6% en contra». Ara, 15 setembre del 2012. [Consulta: 15 setembre del 2012].
 85. «Un 50,9% de catalans voldria la independència, segons una enquesta publicada a 'El gran debate' de Tele5». Ara, 3 novembre del 2012 [Consulta: 3 novembre del 2012].
 86. «PGM 2 'Abre los ojos... y mira' (14/09/13)». Telecinco, 14-09-2012 [Consulta: 15 setembre 2013].
 87. Ríos, Pere «Cataluña y el resto de España censuran la actitud de Mas y Rajoy en el conflicto» (en castellà). El País, 08-09-2013.
 88. http://www.publico.pt/mundo/noticia/referendo-na-catalunha-marcado-para-novembro-de-2014-1616048#/0
 89. http://www.lefigaro.fr/international/2014/09/28/01003-20140928QCMWWW00157-espagne-seriez-vous-favorable-a-une-independance-de-la-catalogne.php
 90. González, Germán «La secesión divide a los catalanes...». El Mundo, 01-09-2014.
 91. «El 50,1% de los catalanes está a favor de la independencia, el 45,7% en contra» (en castellà). El Español, 03-09-2017. [Consulta: 9 setembre 2018].
 92. Ramírez, D. «Un 51% de catalanes ya apoya la independencia y un 53% cree que la logrará» (en castellà). El Español, 09-09-2018. [Consulta: 9 setembre 2018].
 93. http://www.elnacional.cat/ca/politica/enquesta-wikileaks-referendum_191370_102.html
 94. WikiLeaks. «Government of Catalonia (7.5m people) holds a vote for independence on Oct 1. Spain's police+intel are trying to stop it. Do you support:» (en anglès), 2017T1:03. [Consulta: 15 desembre 2019].