Distribució gamma

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Distribució gamma.

En la teoria de la probabilitat i l'estadística, la distribució gamma és una família de distribucions contínues amb dos paràmetres. Té un paràmetre d'escala θ i un paràmetre de forma k. Si k és un nombre sencer aleshores la distribució representa la suma de k variables aleatòries exponencials, cadascuna de les quals té mitjana θ.

Caracterització[modifica | modifica el codi]

Una variable aleatòria gamma X amb escala θ i forma k es denota

X \sim \Gamma(k, \theta) \,\,\mathrm{ or }\,\, X \sim \textrm{Gamma}(k, \theta)

Funció de densitat de probabilitat[modifica | modifica el codi]

La funció de probabilitat de densitat de la distribució gamma pot expressar-se en termes de la funció gamma:

 f(x;k,\theta) = x^{k-1} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta^k \, \Gamma(k)} 
 \ \mathrm{ for }\ x > 0\,\, \mathrm{ and }\,\, k, \theta > 0.

En aquesta parametrització l'esperança és k/ \theta Alternativament, la distribució gamma pot parameteritzar-se en termes d'un paràmetre de forma \alpha = k i un paràmetre d'escala inversa \beta = 1/\theta, anomenat un paràmetre de tasa:

 g(x;\alpha,\beta) = x^{\alpha-1} \frac{\beta^{\alpha} \, e^{-\beta\,x} }{\Gamma(\alpha)} \ \mathrm{for}\ x > 0 \,\!.

En la segona parametrització l'esperança és k \theta. Ambdues parametritzacions són comunes perquè qualsevol de les dues pot ésser més convenient depenent de la tasca a la que un s'enfronta. És possible una tercera parametrització, on es manté el paràmetre de forma \alpha = k i s'introdueix l'esperança \mu = \alpha/\theta. L'avantatge d'aquesta darrera parametrització és que és més fàcilment interpretable.

Funció de distribució[modifica | modifica el codi]

La funció de distribució pot expressar-se en termes de la funció gamma incomplerta,

 F(x;k,\theta) = \int_0^x f(u;k,\theta)\,du 
 =\frac{\gamma(k, x/\theta)}{\Gamma(k)} \,\!

Propietats[modifica | modifica el codi]

Moments[modifica | modifica el codi]

 • Mitjana = k \theta\,\!
 • Mediana = no hi ha una expressió simple
 • Moda = (k-1) \theta\,\! per k \geq 1\,\!, 0 altrament
 • Variància = k \theta^2\,\!
 • Asimetria = \frac{2}{\sqrt{k}}\,\!
 • Curtosis = \frac{6}{k}\,\!
 • Entropia = k + \ln\theta + \ln\Gamma(k) + (1-k)\psi(k) \!
 • Funció generadora de moments = (1 - \theta\,t)^{-k}\,\! for t < 1/\theta\,\!
 • Funció característica = (1 - \theta\,i\,t)^{-k}\,\!

Suma[modifica | modifica el codi]

Si Xi segueix una distribució Γ(αi, β) per a i = 1, 2, ..., N, aleshores


\sum_{i=1}^N X_i
\sim
\Gamma \left( \sum_{i=1}^N \alpha_i, \beta \right) \,\!

assumint que totes les Xi són independents.

La distribució gamma és infinitament divisible.

Transformació d'escala[modifica | modifica el codi]

Per a qualssevol t > 0 es compleix que tX segueix una distribució Γ(ktθ), demonstrant que θ és un paràmetre d'escala.

Família exponencial[modifica | modifica el codi]

La distribució gamma pertany a la família exponencial de dos paràmetres i té paràmetres naturals k-1 i 1/\theta, i estadístics naturals X i \ln(X).

Entropía[modifica | modifica el codi]

L'entropia ve donada per

\frac{-1}{\theta^k \Gamma(k)} \int_0^{\infty} \frac{x^{k-1}}{e^{x/\theta}} \left[ (k-1)\ln x - x/\theta - k \ln\theta - \ln\Gamma(k) \right] \,dx \!
= -\left[ (k-1) (\ln\theta + \psi(k)) - k - k \ln\theta - \ln\Gamma(k) \right] \!
= k + \ln\theta + \ln\Gamma(k) + (1-k)\psi(k) \!

on ψ(k) és la funció digamma.

Divergència Kullback-Leibler[modifica | modifica el codi]

La divergència Kullback-Leibler entre una Γ(α0, β0) (la distribució veritable) i una Γ(α, β) (la distribució que l'aproxima) ve donada per


D_{\mathrm{KL}}(\alpha,\beta || \alpha_0, \beta_0) = \log\left(\frac{\Gamma({\alpha_0})\beta_0^{\alpha_0}}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha_0}}\right)+(\alpha-{\alpha_0})\psi(\alpha)+\alpha\frac{\beta-\beta_0}{\beta_0}

Transformada de Laplace[modifica | modifica el codi]

La transformada de Laplace de la distribució gamma és:


F(s)=\frac{\beta^\alpha}{(s+\beta)^\alpha}

Estimació dels paràmetres[modifica | modifica el codi]

Màxima versemblança[modifica | modifica el codi]

La funció de versemblança per a N observacions iid (x_1,\ldots,x_N) és

L(\theta)=\prod_{i=1}^N f(x_i;k,\theta)\,\!

de la qual podem calcular la log-versemblança

\ell(\theta) = (k-1) \sum_{i=1}^N \ln{(x_i)} - \sum x_i/\theta - Nk\ln{(\theta)} - N\ln{\Gamma(k)}.

L'estimador màxim-versemblant s'obté maximitzant la log-versemblança, és a dir, calculant-ne la derivada i igualant a zero (es pot demostrar que la funció és convexa i que per tant té un sol extrem). Procedint d'aquesta manera trobem que:

\hat{\theta} = \frac{1}{kN}\sum_{i=1}^N x_i. \,\!

Substituint aquest resultat a l'expressió de la log-versemblança dóna

\ell=(k-1)\sum_{i=1}^N\ln{(x_i)}-Nk-Nk\ln{\left(\frac{\sum x_i}{kN}\right)}-N\ln{(\Gamma(k))}. \,\!

Per trobar el màxim respecte de k cal calcular la derivada i igualar-la a zero, amb què s'obté:

\ln{(k)}-\psi(k)=\ln{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N x_i\right)}-\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\ln{(x_i)} \,\!

on

\psi(k) = \frac{\Gamma'(k)}{\Gamma(k)} \!

és la funció digamma. No existeix cap fórmula tancada per a k, però la funció es comporta bé numèricament (és convex), i per tant és senzill trobar-ne una solució numèrica, per exemple amb el mètode de Newton. És possible trobar un valor inicial per a k emprant el mètode dels moments, o emprant l'aproximació

\ln(k)-\psi(k) \approx \frac{1}{k}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12k+2}\right). \,\!

Si definim

s = \ln{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N x_i\right)} - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\ln{(x_i)},\,\!

aleshores k és aproximadament

k \approx \frac{3-s+\sqrt{(s-3)^2 + 24s}}{12s}

que és dins d'un 1,5% del valor correcte.

Estimador Bayesià[modifica | modifica el codi]

Si considerem que k és conegut i \theta és desconegut, la funció de densitat a posteriori per a \theta és (assumint que la distribució a priori és proporcional a 1/\theta)


P(\theta | k, x_1, ..., x_N) \propto 1/\theta \prod_{i=1}^N f(x_i;k,\theta).\,\!

Definint

 y \equiv \sum_{i=1}^N x_i, \qquad P(\theta | k, x_1, \dots, x_N) = C(x_i) \theta^{-N k-1} e^{-y / \theta}. \!

Per tal de calcular l'esperança cal calcular la integral respecte &theta, el qual pot dur-se a terme emprant un canvi de variables que revela que 1/&theta segueix una distribució gamma amb paràmetres \scriptstyle \alpha = N k,\ \ \beta = y.


\int_0^{\infty} \theta^{-N k-1+m} e^{-y / \theta}\, d\theta = \int_0^{\infty} x^{N k -1 -m} e^{-x y} \, dx = y^{-(N k -m)} \Gamma(N k -m). \!

Els moments podem calcular-se especificant diferents valors per a m a la següent expressió


E(x^m) = \frac {\Gamma (N k -m)} {\Gamma(N k)} y^m, \!

Per exemple, l'esperança +/- la desviació estàndard de la distribució a posteriori de \theta és:

 \frac {y} {N k -1} +/- \frac {y^2} {(N k-1)^2 (N k-2)}.

També és possible obtenir estimadors Bayesians sense assumir que k és conegut, però en general no és possible obtenir-ne una expressió senzilla.

Generant valors d'una distribució gamma[modifica | modifica el codi]

Tenint en compte la propietat d'escala esmentada anteriorment, és suficient generar una variable gamma amb β = 1 i després transformar-la a qualsevol altre valor de β amb una simple divisió.

Emprant el fet que una distribució Γ(1, 1) és el mateix que una distribució exponencial Exp(1), i tenint en compte el mètode per generar variables aleatòries exponencials, arribem a la conclusió de què si U prové d'una distribució uniforme en (0, 1], aleshores -ln(U) segueix una Γ(1, 1). Emprant la propietat de què la suma de variables aleatòries gamma independents segueix novament una distribució gamma, extenem el resultat:

\sum_{k=1}^n {-\ln U_k} \sim \Gamma(n, 1),

on Uk són uniformement distribuïdesen (0, 1] i independents.

Tanmateix aquesta estratègia només funciona si n és un nombre sencer. Ara veurem com generar observacions d'una Γ(δ, 1) per a 0 < δ < 1, ja que després podem aplicar la propietat de la suma per al cas 1 < &delta.

A continuació presenten un algoritme, sense demostració. Es tracta d'un cas particular del mètode d'acceptació-rebuig:

 1. Sigui m= 1.
 2. Generar V_{2m - 1} i V_{2m} — independents i uniformement distribuïdes a (0, 1].
 3. Si V_{2m - 1} \le v_0, on v_0 = \frac e {e + \delta}, aleshores anar a 4, altrament anar a 5.
 4. Sigui \xi_m = V_{2m - 1}^{1 / \delta}, \ \eta_m = V_{2m} \xi _m^ {\delta - 1}. Anar a 6.
 5. Sigui \xi_m = 1 - \ln {V_{2m - 1}}, \ \eta_m = V_{2m} e^{-\xi_m}.
 6. Si \eta_m > \xi_m^{\delta - 1} e^{-\xi_m}, aleshores incrementar m i tornar a 2.
 7. Assumim que \xi = \xi_m és l'observació d'una \Gamma (\delta, 1)

Per resumir,

 \theta \left( \xi - \sum _{i=1} ^{[k]} {\ln U_i} \right) \sim \Gamma (k, \theta),

on [k] és la part sencera de k, i ξ ha estat generat emprant l'algoritme que hem presentat δ = {k} (la part fraccional de k), Uk i Vl segueixen la distribució explicada anteriorment i són independents.

La Llibreria científica GNU disposa de rutines robustes per a generar observacions de moltes distribucions, incloent la distribució Gamma.

Distribucions relacionades[modifica | modifica el codi]

Casos particulars[modifica | modifica el codi]

 • Si X \sim {\Gamma}(k=1, \theta=1/\lambda)\,, aleshores X segueix una distribució exponencial amb paràmetre λ.
 • Si X \sim {\Gamma}(k=v/2, \theta=2)\,, aleshores X és idènticament distribuïda a una χ2(ν), la distribució khi-quadrat amb ν graus de llibertat.
 • Si k és un nombre sencer, la distribució gamma es denomina

distribució d'Erlang que serveix per a modelar el temps d'arribada fins a la k-ena "arribada" en un procés de Poisson d'una dimensió amb intensitat 1/θ.

Altres[modifica | modifica el codi]

 • Si X segueix una Γ(k, θ) aleshores 1/X segueix una distribució gamma inversa amb paràmetres k i θ-1.
 • Si X i Y són Γ(α, θ) i Γ(β, θ) independents, respectivament, aleshores X / (X + Y) segueix una distribució beta amb paràmetres α i β.
 • Si Xi són Γ(αi,θ) independents, aleshores el vector (X1 / S, ..., Xn / S), on S = X1 + ... + Xn, segueix una distribució de Dirichlet amb paràmetres α1, ..., αn.

Bibliografia[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Distribució gamma Modifica l'enllaç a Wikidata