Usuari:Rotget

  De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure


  Flag of Mallorca.svg Aquest viquipedista és originari de la població mallorquina de Santa Maria del Camí
  Noia 64 apps karm.png Aquest usuari fa 13 anys, 2 mesos i 12 dies que és a la Viquipèdia.
  Estelada Aquest viquipedista dóna suport a la independència de Catalunya.
  la Crotz
  Aquest viquipedista creu en la germanor amb el poble occità.


  Escut Aquest viquipedista creu i defensa la germanor entre els pobles de la


  Projectes:

  LLENGÜES I TOPONÍMIA[modifica]

  1. Les llengües preromanes balears (iniciat).

  2. Toponímia preromana balear. -Llista de topònims balears d'origen preromà (iniciat)

  3. El substrat paleomediterrani i indoeuropeu. Llengües paleoeuropees, Paleosard, Llengua sicana, Lemni, Llengua sícula, Llengües oscoumbres. Llengües latino-falisques. Lleis fonètiques de l'indoeuropeu, origen dels etruscs, Teoria de la Continuïtat Paleolítica, Càntabre (idioma preromà), Messapi, Llengües il·líries, Liburni, Accent protoindoeuropeu Tartessi (millora), Euroasiàtic.

  4. Llengües cèltiques. Italo-cèltic. Llengües hispano-cèltiques. Pobles precèltics, Cèltics, Cèltica, Gal cisalpí, Llista de mots catalans d'origen cèltic, Llista de topònims catalans d'origen cèltic, Mutació consonàntica.

  5. Llistats de topònims d'origen bascoide per comarques.Llista de topònims d'origen euskèric del Pallars Sobirà

  6. El bascoiberisme. La hipòtesi basca.

  7. Mots catalans d'origen euskèric.

  8. Fonètica històrica basca. Història interna de l'euskera.

  9. Lingüistes bascos. Joseba Andoni Lakarra, Larry Trask, Joaquín Gorrochategui, Jean-Baptiste Orpustan,Bernard Oyharçabal, Alfonso Irigoyen.

  10. Toponímia mossàrab. Mossàrab de les Illes Balears, Lucus.

  11. Dialectes del mossàrab.

  12. Fonètica del mossàrab.

  13. Llistats de topònims mossàrabs. - Llista de topònims balears d'origen mossàrab (iniciat). - Llista de topònims valencians d'origen mossàrab (iniciat). - Llista de topònims catalans d'origen mossàrab (iniciat). - Llista de topònims murcians d'origen mossàrab (iniciat). - Llista de topònims andalusos d'origen mossàrab. - Llista de topònims castellans d'origen mossàrab.

  14. Mots catalans d'origen mossàrab.

  15. Lingüistes. Álvaro Galmés de Fuentes, Federico Corriente Córdoba, Carme Barceló Torres, Francisco Javier Simonet, Theo Vennemann, Eduard Blasco Ferrer, Mario Alinei, Javier de Hoz, Javier Velaza Frías, Ulrich Schmoll, Hans Krahe, Johannes Hubschmid, Henry d'Arbois de Jubainville,Rudolf Thurneysen, François Falc'hun, Joseph Vendryes, Barry Cunliffe, John T. Koch, J. P. Mallory, Sergei Starostin, Xaverio Ballester, Patrizia de Bernardo Stempel, Carlos Jordan Colera, María Lourdes Albertos Firmat,

  16. Altres. Romànic africà.

  SANTA MARIA DEL CAMÍ[modifica]

  1. Possessions i cases. Can Millo, Son Montserrat (Santa Maria del Camí), Can Moragues (Santa Maria del Camí), Can Morei, Es Celleràs, Son Agulla, Son Verdera, Cavalleria de Santa Maria, Son Barca, Son Llaüt, Can Cerdó, Son Collet, Son Torrelleta, es Torrent Fals, Terrades, Son Oliver de Coanegra, Son Crespí de Passatemps, Son Roig de Coanegra, Son Borràs de Passatemps, S'Arboçar de Coanegra, Son Seguí de Passatemps, es Cabàs, Son Torrella, Son Pou, es Cirerers, Son Mates, Son Palou, Son Pinet. Son Credo, Can Fonoll, Ca n'Escardona, Can Rei, sa Basseta, Can Verderol, Can Quart, Son Punta, Es Colcador, Ses Fontanelles, Ca na Cili, Can Gener (Santa Maria del Camí), Ca la Cova, Son Lluc, Sa Bassa de Cas Barreter, Can Cabellera, Ca na Morella, Son Canals (Santa Maria), Can Borralló, Es Bassol, Son Penjoi, Son Ganxo, Cas Frares, Can Mates, Son Canals (Santa Maria), Son Company, Son Cósset, Son Xic, Son Bieló (Santa Maria del Camí), Can Moranta, sa Torre.

  2. Geografia. Avenc de Ca sa Coanegrina, Puig de sa Talaia, Puig de n'Elena, s'Embocador, Pla de Buc, Cova des Bufador de Son Berenguer, Puig de Son Agulla, Passatemps (Mallorca), Puig de Son Seguí, Puig de na Marit, Coanegra, Avenc de Son Pou, es Serral, es Campet, es Camp Gran, es Camp de sa Creu, es Bassol, es Serral, Bassa de Cas Barreter, Es Bassol, Es Coscolls, Es Camp de sa Creu, Hostals, Plaça de la Vila de Santa Maria del Camí, Sa Sínia, Puig des Molí de Vent, Comellar des Bous, Es Forrellat, Comellar de sa Sangonera, Coma de sa Figuera, Coma d'en Soler, Es Clot des Guix, Sa Pedrera, Coma des Bous, Comellar des Mardà, Comellar des cocó Pequer, Comellar de Can Millo, S'Estret, Comellar de sa Fonteta, Comellar de l'Hospital, Comellar de s'Aljub.

  3.Personatges. Nicolau Borràs de Passatemps, Miquel Parets i Serra, Joan Vich i Salom, Josep Capó i Juan, Andreu Torrens i Busquets, Antoni Dols i Company, Josep Calafat i Mesquida, Bartomeu Horrach i Canals, Bartomeu Jaume i Canyelles, Andreu Bestard i Mas, Francesc Miquel Cabot i Serra, Jaume Trias Grau, Onofre Jaume de Coanegra, Andreu Comas Morro, Bartomeu Simonet i Canyelles, Jaume Oliver i Frontera, Nadal Batle i Bestard, Lluc Mesquida i Florit, Lluc Mesquida i Cabot,Josep Far i Torrens, Jaume Salom i Dols, Joan Mesquida i Canyelles, Jaume Juan i Rosselló, Pere Josep Matas i Bover, Benet Mas i Vaquer, Bartomeu Ordinas i Bauzà, Antoni Canyelles Ballester, Gabriel Arrom i Julià, Andreu Bestard i Capó, Andreu Bestard i Canyelles, Gregori Negre i Bover, Josep Bestard i Fiol, Joan Jaume Miralles, Josep Lluís Riera Biosca, Joan Parets Serra, Jaune Cunill Canyelles, Jaume Calafat Riutort "de Puntiró", Pau Bover Canyelles "Sipot",Joan Dolç Rubí "Roqueta", Bartomeu Fullana Amengual "Perrussoi". Maria Ferrer Jaume, Gabriel Ordinas Marcé, Guillem Miralles Triay, Francesca Comas Rubí, Antoni Marcé Bestard.

  4. Monuments. Convent dels Mínims, Església Parroquial, Casa de la Vila de Santa Maria del Camí, sa Sínia, Retaule gòtic de Santa Maria del Camí, Ermita de Son Seguí, Font de Coanegra, Pou del Beat Gaspar, Síquia de Coanegra, Molí de sa Bassa de Cas Barreter, Bassa de Cas Barreter, Es Molí de Vent, Església de la Mare de Déu de la Soledat.

  5. Edificis. Can Mort, Cas Quis, Posada de s'Arboçar, Cas Metge Rei, Ca s'Apotecari, Can Quelet, Can Crespí, Can Burballa, Can Sanxo.

  6. Història. Cavalleria de Santa Maria, Els fets de Mainou, Els fets d'es Cabàs, Retaule gòtic de Santa Maria del Camí, es Campet, Alqueries àrabs de Santa Maria del Camí, Repressió de l'ús de la llengua catalana a Santa Maria del Camí, Jaciments arqueològics de Santa Maria del Camí, Llista de batles de Santa Maria del Camí.

  7. Cultura. Banda de música, Biblioteca Municipal, Escola de Música, Coral, Grup de teatre. Llet d'ametla, Coanegra (grup musical), Glosadors, Malnoms, Xeremiers, Margers. Artesans, cossiers.

  7. Article general (millorar). Santa Maria del Camí

  POBLES I LLOCS DE LES BALEARS[modifica]

  Pòrtol, Serra de Ternelles, Ternelles, Fartàritx, Oliclar, Comuna de Bunyola, Ermita de Betlem, Devesa de Farrutx, Betlem de Marina, Talaia Morella, Sa Granja d'Esporles, Pont d'Inca, Moleta de Pastoritx, Raixa, Mortitx, Es Pantaleu (illot de Mallorca), Es Pantaleu (barri d'Andratx), sa Cabaneta, Puig de Mors, Coma-sema, Cúber (possessió), Baix des Puig, Tofla,Solleric (Alaró). Rafal Garcés, Aiamans (Mallorca), Alcudieta (Mallorca), Almadrà, Morneta, S'Estorell, Son Pelai, Son Ramon, S'Olivaret, Comafreda, Maçana (Campanet), Auxella, Onor.

  HISTÒRIA I CULTURA LOCAL DE LES BALEARS[modifica]

  Comuna (terres comunals), Catalina Homar Ribes, Xeremiers. Guillem Parets i Santandreu, Lluc Mesquida i Rosselló, Rafel Caldentey i Perelló, Guillem Bujosa i Rosselló, Albert Borguny i Castelló, Josep Verd i Sastre, Josep Cortès i Servera, Església parroquial de Sant Bartomeu de Sóller, Josep Rullan i Mir, Antoni Canyelles Rigo, Gabriel Salvà Mercadal, Antoni Rosselló Sabater, Jaume Torrens Calafat, Martí Torrens Pastor, Pere Antoni Jusama Barceló "Serral", Jaume Homar Rosselló "Roses", Andreu Coll Bernat "Tambor", Pau Noguera Ripoll "Cerol", Sebastià Vidal Barceló "Sostre", En Planiol, Miquel Perelló Villalonga "Canta", Joana Serra López "Cartera", Gabriel Mateu Cerdà "Rei", Miquel Far Mates "Far", Jaume Calafat Pons "es Quintet", Francesc Femenies Febrer "Gurries". Antoni Bibiloni Riera, Maribel Servera Matamalas "Servereta", Catalina Proens Grimalt "na Comes".

  HISTÒRIA GENERAL DE LES BALEARS[modifica]

  Foner balear, Cavalleria (territori), Cúria del batle, Història de Mallorca, Consenci, Al-Zuhri, Consell Secret, Hug d'Anglesola, Contracte Sant, Concòrdia de Barcelona, Corredor de coll, Prohom, Nicolau Calafat, Bartomeu Caldentei, Francesc Prats, Reial Audiència de Mallorca, Síndic Forà, Isidoro de Antillón, Cova de Canet, Junta Democràtica de Mallorca, Jurat (administració), Lloctinent general, Carta de Franquesa de Mallorca, Jaume Joan de Berga i de Sales, Comte Mal, Ramon Burgues-Safortesa Pacs-Fuster de Vilallonga i Nét, Vicenç Mut i Armengol, Canamunt i Canavall, Bàndols a Mallorca, Jaume Cadell, Jeroni Bibiloni i Llaneres, Lleis Palatines, Joaquim Maria Bover de Rosselló, Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País,Il·lustració a Mallorca, Semanario Económico, Berenguer d'Oms i de Santapau, Caciquisme a Mallorca, Trienni Constitucional a Mallorca, Junta Suprema de Govern de les Balears Guerra del Francès a Mallorca, Joan Josep Amengual i Reus, Josep Miquel Tries i Capó, Sa Llorençada, Dècada Absolutista a Mallorca, Miquel Ferrer i Bauçà, Escola Normal de Mestres de Balears,Banc Agrícola i Comercial, Pere Sampol i Rosselló, Institut Balear, Banc Mallorquí, Manuel Salas i Sureda, Banc de Crèdit Balear, Banc Balear, Diario de Palma, Centre Federal de Societats Obreres de Palma, El Obrero (Mallorca), Canovisme, Cunerisme, Sucursalisme, Unió Obrera Balear, La Aurora, Història de l'agricultura mallorquina en el segle XIX, Arnest Mestre i Artigas, Crèdit Felanitxer, Canvi Mallorquí, Eusebi Estada i Sureda, Pla Calvet, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma, Rafel Ballester i Castell, Gabriel Comas i Ribas, Antoni Juan i Alemany, L'Ignorància, Companyia Transmediterrània,Casa del Poble de Palma, Dictadura de Primo de Rivera a les Balears, GESA, Hotel Formentor, El Correo de Mallorca, Francesc Satorres, Guillem Reynés i Font, Gaspar Bennàssar i Moner, Llorenç Cerdà i Bisbal, Federació Balear de Futbol, Casimir Urech i Cifre, Coalició Republicano-Socialista, Concentració Republicana, Ferran Pou i Moreno, Fulgenci Coll de San Simón, L'Espurna, Banc Agrari de Balears, Missatge als mallorquins, Vaixell Jaume I (1911-1967), Can Mir, Els grans cementiris sota la lluna, Alfonso de Zayas y de Bobadilla, Vaga Nacional Pacífica de 1959, El Día, Plataformes Anticapitalistes, Nicolau Rossell,Mesa Democràtica de Balears, Pacte Autonòmic de 1977, Diada per l'Autonomia, Paritat interinsular, Independents al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Pacte de Madrid (1983), Dret Civil de les Illes Balears, Plataforma Cívica per l'Autogovern de les Balears, Universal Consignació, Morberia, Museu d'Història de Manacor, Poblat talaiòtic, Sa Clova des Xot, Samuel Corcós, Poblat talaiòtic de s'Illot, Jaciment romà de sa Mesquida, Jaciment romà de Son Joan Jaume, Jaciment romà de Can Maiol, Necròpoli romana de Can Corró, Lacrimatori, Cova de sa Madona, Pedra de Santanyí, Casal Olesa, Dolmen de s'Aigua Dolça, Jaciment de s'Arenalet de Son Colom, Consell dels Tretze, Instador del poble i del bé comú, Elet, Mascarat, Composició (Germanies), Giovanni Battista Calvi, Guillem de Rocafull, Carles de Pomar, Batalla de Son Fornari, Jordi Miquel d'Eimeric i Saplana, Joan d'Eimeric i Saplana, Pragmàtica de Granada de 1499, Sentència arbitral de 1512, Francesc Colom (Germanies), Guillem Colom (Germanies), Santa Quitació, Expedició a Bugia, Francesc Burgues, Política de redreç de Ferran el Catòlic, Frederic Honorat de Gualbes i Vallseca, Ramon Carròs de Vilaragut i de Castellví, Batalla de Rafal Garcés, Francesc Berenguer de Blanes, Pere de Pacs, Felip de Boïl i de la Scala, Consell de Sant Francesc, Arnau d'Erill i de Mur, Cúria de la Governació, Francesc Marçal, Col·legi Lul·lià de Nostra Senyora de la Sapiència, Bartomeu Llull, Bernat Vidal, Francesc Pou, Antoni Riquer i Arabí, Corsarisme Balear, Francisco Miguel de Pueyo, Procuració Reial de Mallorca, Cúries eclesiàstiques a Mallorca, Cúria diocesana, Cúria eclesiàstica, Seca de Mallorca, Josep Galceran de Cartellà, Bandejat,Règim Especial de les Illes Balears, Juan Díaz de la Guerra, Sant Antoni de Viana (Palma), Palau episcopal de Ciutat de Mallorca, Francisco Antonio de la Portilla, Antoni Riquer i Arabí, Corsarisme balear, Francisco Miguel de Pueyo, Mosaic de Balèria, Talaiot de Coma-sema, Guillem Abrí-Descatlar i Serralta, Jaciment arqueològic d'Almallutx, La revolució menorquina de 1810, Llorenç Arguimbau Mercadal, Tomàs Martínez Miró, Pissarra (Revista), Pere Fullana Puigserver, Llorenç Campins Ballester, Josep Serra Pastor, Antoni Reynés Font, Ignasi Forteza-Rey Forteza, Josep Ensenyat Alemany, Rafel Garau Planes, Necròpolis de Son Sunyer, Antoni Deià Tortella, Ca d'ajuda, Antoni Pons Cañellas, Jaume Obrador Soler (activista social), Bernat Pou Riera, Joan Mir Vallès, Antoni Maria Massanet Verd, Ignasi Ribas Garau, Bernat Fiol Jaume, Acadèmia Quirúrgica Mallorquina, Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca, Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma, Partit Comunista d'Unificació, Francesca Bosch Bauçà, Religioses Terciàries Trinitàries, Bartomeu Ferragut Oliver, Sebastià Alorda, La Bandera Roja, Antoni Maria Alzina, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Jaume Antoni Proens Bennàsser, Pere Jofre Bosch, Antoni Tarabini-Castellani-Cabot, Josep Terrassa Flaquer, Pere Orpí Ferrer, Joan Arbona Mas, Andreu Bibiloni Amengual, Antoni Binimelis Sagrera.

  HISTÒRIA DE LES BALEARS EN EL SEGLE XX: LA SEGONA REPÚBLICA[modifica]

  Front Únic Antimonàrquic, Francisco Barrado Zorrilla, Antoni Maria Ques i Ventayol,Maria Mayol i Colom,Bernat Marquès i Rullan, Guillem Gayà Nicolau, Pere Antoni Reus i Bordoy, Antonio Espina García, Concentració Republicana, Andreu Crespí i Salom, Joan Sanxo i Tous,Joan Antoni Palerm Vich, Joan Trian Barceló, Josep Forteza Rey Forteza, Miquel Villalonga Pons, Joan Petro Amengual, Antoni Garau Gelabert, Joan Alemany Villalonga, Rafael Isasi Ransome, Ricardo Fernández de Tamarit, Antoni Bauzà, Jaume Comas Cladera, Antoni Albertí Vanrell, Jaume Rebassa Garcies. Ramon Ausó Chacopino, Jaume Alzina Sancho, Josep Aguiló Aguiló. Ciutadania (publicació), Manuel Cirer Arbona, Jordi Benejam Català, Martí Vicenç Vilanova.


  CULTURA DE LES BALEARS[modifica]

  Joan Rosselló i Crespí, Josep Sureda i Blanes, Joan Massana, Marià Conrado i Asprer de Neuburg, Quartera (edifici), Antoni Ginebreda, Humanisme a Mallorca, Antoni Llull i Cases, Nicolau Calders, Pere Malferit de Muntanyans, Doctrina Moral del mallorquí en Pacs, Convent de Sant Domingo de Palma, Renaixença a Mallorca, Grup Tago, Llorenç Cerdà i Bisbal, Faust Morell i Orlandis, Agustí Buades i Frau, Pere Terrencs, Pilar Montaner i Maturana, Francesc Rosselló i Miralles, Peter Hjalmar Rokseth, Paul Bouvij, Paulin Vernière, Llibre de bons amonestaments, Franselm, Ramon Nadal i Horrach, Grup dels set, William Edwards Cook, Alonso de Sedano, Francesc Herrera, Josep Antoni Alcover i Tomàs, Jeroni Fito i Cantó, Joan Bestard i Terrassa, Josep de Torres, Pere Horrach, Cal marquès de la Torre, Sala capitular barroca de la Seu de Mallorca, Francesc Marçal, Col·legi Lul·lià de Nostra Senyora de la Sapiència, Bartomeu Llull, Bernat Vidal, Francesc Pou, Cosme Bauçà i Adrover, Gabriel Massot Muntaner, Llorenç Maria Duran Coli, Miquel Duran Saurina. Jaume Serra Barceló, Antoni Pons Pastor, Jaume Busquets Mulet, Andreu Ferrer Ginard, Miquel Manuel Serra Pastor, Guillem Nadal Blanes, Miquel Marquès Coll, Ramon Morey Antich, Miquel Deyà Palerm, Miquel Àngel Colomar Moyà, Elvir Sans Rosselló, Vicenç Furió Kobs, Joan Antoni Fuster Valiente, Pau Alcover de Haro,Joan Llabrés Bernal, Antoni Jiménez Vidal, Antoni Parietti Coll, Rafael Ramis Togores, Antoni Mulet Gomila, Joan Ignasi Valentí Marroig, Pere Serra Pastor, Bernat Obrador Billon, Museu Pedagògic Provincial de les Balears, Pere Aulí Bosch, Almanac de les Lletres, Gaspar Rul·lan Garcias, Jaume Cirera Prim, Josep Francesc Alba Marimon, Benet Pons Fàbregues, Guillem Crespí Coll, Sebastià Perelló Arrom, Carles Amengual Vicens, Jaume Capó Villalonga Miquel Villalonga Pons, Lluís Ferbal Campo, Jean Bisson, Bartomeu Payeras Cifre, Victorí Planells Lavilla, Josep Ribas Ribas "Pep Xico Bet", Joana Maria Escartín Bisbal, Jaume Botellas Bisbal, Moretons, Pere Comas Barceló, Miquel Serra Magraner, Guillem Soler Niell, Lluís Ripoll Arbós, Guillem Roca Reus, Joan Muntaner Garcia, Antoni Mulet Barceló, Josep Noguerol Mulet, Pere Lluís Alemany Pasqual, Maria del Carme Bosch Juan, Rafel Bauçà, Jean Baptiste du Sollier, Studia Lulliana, Agustí Antic de Llorac, Jaume Albertí Sastre, Salvador Artigues, Rafel Crespí Ramis, Albert Saoner Barberis, Mateu Cabot Ramis, Baltasar Champsaur Sicilia, Jaume Pons Lladó, Andreu Estarelles Pascual Josep Vivó Parpal, Guillem Bestard Cànaves, Jean d'Aubry.

  PAÍSOS CATALANS[modifica]

  Vicent Àlvarez i Rubio, Batlle General de Catalunya, Pantaleu (Palau-sator), Vicente Lull Santiago, Francesc Bonamusa Gaspà, La Nueva Era, Nueva Cultura, Jordi Vallès Ventura, Miquel Fornaguera Ramon, Josep Gros Camisó.

  MARXISME I FILOSOFIA[modifica]

  Consells obrers, Arthur Goldstein, Jan Appel, Hugo Haase, Johann Knief,Franz Mehring, Cornelius Castoriadis, Amadeo Bordiga, Otto Rühle, Anton Pannekoek, Paul Mattick, Karl Korsch, Karl Schröder (KAPD), August Thalheimer, David Korner, Max Schachtman, Chris Harman, Michel Pablo, Joseph McCarney, Rodolfo Mondolfo, Galvano Della Volpe, Antonio Labriola, Franz Jung, Bernhard Reichenbach, Michel Clouscard, Costanzo Preve, Arthur Rosenberg, Göran Therborn, Max Adler, Wolfgang Abendroth, David Riazanov, Tom Mann, Pierre Souyri, Lelio Basso, Harry Magdoff, Leo Huberman, Francis Otto Matthiessen,Michael Yates, Raya Dunayevskaya, Chris Pallis, Fredy Perlman, Gilles Dauvé, Antoine Artous, Ellen Meiksins Wood, Adolfo Sánchez Vázquez, Max Eastman, Allen W. Wood,David Guest, Wolfgang Harich, Roswitha Scholz, Jon Elster, John Bellamy Foster, John Holloway,Postmarxisme, Marxisme occidental, Marxisme humanista, Maurice Cornforth. Marxisme obert, Operaisme, Franz Jakubowski, Escola de Budapest, Oposició de Dreta, Centre Marxista Revolucionari Internacional, Bureau Internacional de les Organitzacions Revolucionàries de Joves, Centrisme (marxisme), Esquerra antiestalinista, Mot Dag, Kostas Axelos, Oposició d'Esquerra Internacional, Daniel Rebull Cabré, Josep Rebull Cabré, Ignacio Iglesias Suárez, José Luis Arenillas, José María Arenillas, Francesc de Cabo Vives , Kurt Landau, Josep Coll Torrelles, Partit Laborista Independent, ILP Contingent, C.L.R.James, Subalternitat, Gaetano Salvemini, Marshall Berman, Teodor Shanin, Hamza Alavi, Matti Kurikka, Kostas Papaioannou. Elmar Altvater, Relacions de producció, Lògica dialèctica, Acumulació originària de capital, Consciència de classe, Alberto Toscano, Anàlisi de classe, Evelyn Reed, Bertell Ollman, Roy Bhaskar, Valentino Gerratana, Joseph Gabel, Karl Mannheim. Manuel Alberich Olivé, Treball excedent, Contribució a la crítica de l'economia política, Hans Heinz Holz, Classe treballadora, Treball abstracte, Revolució permanent, Llei del valor, Marxisme als Països Catalans, Miquel Tufet Codó, Comitès Sindicalistes Revolucionaris, Adolfo Bueso García, Pere Vigués Guàrdia, Albert Recio Andreu, Alfons Barceló Ventaiol, John Lewis (filòsof), Ivan Sviták, Francesc Cañadas Gonzalbo, Corrents del marxisme, Filippo Turati, Partit Socialdemòcrata Obrer d'Alemanya, René Lefeuvre, Daniel Guérin, Autonomia proletària, Paul Frölich, Cajo Brendel, Mika Feldman, Henry Chazé,Maurice Cornforth, Escola de Budapest, Daniel De Leon, Partit Socialista Laborista d’Amèrica.

  BANDEJATS I REBELS[modifica]

  Treufoc, Llorenç Coll, Rotget, Moiana, Bandolerisme a Mallorca, Colla de Selva, Antoni Amengual "Lo Tort", Oleksa Dovbush, Jaume Esteva "Talaier", Joan Femenies "David", Mateu Ferragut "Boda", Antoni Rosselló "Parragó". Pere Marí "Rei", Juraj Jánošík, Jaume Gamundí "Fembra", Sándor Rózsa, Jóska Sobri, Giuseppe Musolino, Lampião, Cangaço, Maria Gomes de Oliveira, Bandolerisme social, Antoni Franquesa Fonoll, Angelo Duca, Josep Agüir Esquer, Francesc Bas Aguado, Josep Borrràs Climent, Pelegrí Pérez Gallarza, Antoni Querol Amor, Eduard Puig Minyana, Josep Llinares Beltran.

  1715[modifica]

  Botifarra, Guerra de Successió a Mallorca, Ocupació borbònica de Mallorca, Miquel Malonda i Ponç de la Parra, Tomàs Barceló, Guillem Gonyalons, Pere Joan Mayol i Caçador, Joan Sureda i Villalonga, Pere Francesc Pisà i Manera, Miquel Fullana i Rabassa, Agustí Torrella i Trullols, Joan Torrella i Ballester, Gabriel de Berga i Santacília, Joan Mesquida i Pisà, Salvador Trullols i Olesa, Jan Gerrit van Wassenaer van Duvenvoorde, Jaume Antoni Fiol i Manera, Martín Gil de Gaínza y Etxagüe, Francesc Trullols Font de Roqueta.

  HISTÒRIA I HISTÒRIA POPULAR[modifica]

  Guerra dels camperols, Batalla de Frankenhausen, Thomas Müntzer, Jean-Paul Demoule, Marcel Otte, Cultura de Fontboïssa, Edat del bronze atlàntic, Andrew Sherratt, Raphael Samuel, Brian Manning, Rodney Hilton, Robert Brenner, Christopher Hill, George Novack, Yannis Kordatos, Cultura de Fritzens-Sanzeno, Partit Socialista dels Treballadors d'Alemanya, Peter Linebaugh, Christopher Wickham, Georges Lefebvre, Dona Torr, Pierre Broué, Nova història del treball,Mykola Skrypnyk, Pavel Postyshev, Manabendra Nath Roy, Ernst Tugendhat, Victor Kiernan.

  AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ[modifica]

  Archer Daniels Midland, Unilever,Kraft Foods, Grup de Cairns, Alimentació animal, Wal-Mart, Cargill, Ronda Uruguai, Locàvor, Unió de Pagesos de Mallorca, Miquel Agustí, Jacint Josep Fontanet i Llebrés, Comerç mundial d'aliments, Crisi alimentària mundial de 2007-2008, Mercats locals, Crítiques al liberalisme econòmic, Brian Halweil, Aliments locals, Albert Howard, Masanobu Fukuoka, Agricultura pagesa, Food First Information and Action Network, Via Campesina, Food First, Confédération Paysanne, Agricultura sostinguda per la comunitat, Aleksandr Txaiànov, Àngel Palerm i Vich, Eric Wolf, Call vermell, Formatge de Mallorca, Lluís Pou i Bonet, Joan Rallo García, Pere Estelrich i Fuster, Josep Rullan i Mir, Bartomeu Torres Bernat, Joan Mas Martorell, Josep Estelrich Mieres, Josep Cifre Cerdà, Josep Lluís Ferrer Ramonell, Bartomeu Anguera Sansó, Francisco Cobo Romero, Miquel Àngel Frau Caldentey.

  ALTRES[modifica]

  Jean Gerson, Síndic de l'Alguer, Síndic de les ciutats i viles reials, Síndic Personer, Willy Lauwers, Port de Sevilla, Diputat del comú, Buc (arquitectura), Abilio Barbero de Aguilera, Marcelo Vigil, James Richard Miller, Luis Crespí Jaume, James Steuart,Johann Christian Günther, Christian Fürchtegott Gellert, Barthold Heinrich Brockes, Oskar Lafontaine,Lothar Bisky, Gregor Gysi, Erwin Hubert

  PENDENTS[modifica]

  Mainou, Son Sureda, Pastoritx, Son Cabaspre.

  EINES[modifica]