Llista model de Medicaments essencials de l'Organització Mundial de la Salut

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La Llista model de Medicaments essencials de l'Organització Mundial de la Salut és una llista de medicaments essencials creat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La llista és freqüentment utilitzada pels països per ajudar a desenvolupar les seves pròpies llistes locals de medicaments essencials.[1]

La llista es divideix en elements bàsics i elements complementaris. Els elements complementaris requereixen infraestructures addicionals, com ara proveïdors d'atenció mèdica o equips de diagnòstic o tenen una relació cost/benefici més baixa.[2] Al voltant del 25% dels articles es troben a la llista complementària.[3]

La llista va ser publicada per primera vegada el 1977, i va incloure 212 productes farmacèutics.[1][4] La OMS actualitza la llista cada 2 anys.[5] La 14a edició es va publicar el 2005i conté 306 fàrmacs.[6] El 2015 es va publicar la 19ª edició de la llista i conté prop de 410 medicaments.[5] La 20a edició es va publicar el 2017 i es compon de 433 fàrmacs.[7][8] Les llistes nacionals contenen entre 334 i 580 medicaments.[3]

Una llista separada per a nens de fins a 12 anys, coneguda com a Llista model de Medicaments essencials per a la Infància, va ser creada el 2007 i està en la seva 6a edició.[5][9] Va ser creada per assegurar-se que les necessitats dels nens eren sistemàticament considerades, com ara la disponibilitat de formulacions farmacèutiques adequades.[10][11] Tots els fàrmacs en la llista infantil també s'inclouen en la llista principal.[12] La llista i les notes es basen en la 19ª i 20ª edició de la llista principal.[2][7] Un indica que un medicament només es troba a la llista complementària.[2]

Anestèsics[modifica]

Anestèsics generals i oxigen[modifica]

Medicaments inhalatoris[modifica]

Medicaments injectables[modifica]

Anestèsics locals[modifica]

Medicació preoperatòria i sedació per a procediments breus[modifica]

Medicaments per al dolor i les cures pal·liatives[modifica]

Medicaments no opiacis i antiinflamatoris no esteroidals (AINEs)[modifica]

Analgèsics opioides[modifica]

Medicaments per altres símptomes comuns en les cures pal·liatives[modifica]

Antial·lèrgics i medicaments utilitzats en l'anafilaxi[modifica]

Antídots i altres substàncies utilitzades en intoxicacions[modifica]

Inespecífica[modifica]

Específic[modifica]

Antiepilèptics[modifica]

Medicaments antiinfecciosos[modifica]

Antihelmíntics[modifica]

Antihelmíntics intestinals[modifica]

Antifilariàsics[modifica]

Antiesquistosomiàsics i altres antitrematòdics[modifica]

Antibacterians[modifica]

Medicaments β-lactàmics[modifica]

Altres antibacterians[modifica]

Medicaments antileprosos[modifica]

Medicaments antituberculosos[modifica]

Medicaments antimicòtics[modifica]

Medicaments antivirals[modifica]

Antiherpètics[modifica]

Antirretrovirales[modifica]

Inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs de nucleòsids/nucleòtids[modifica]
Inhibidors no nucleòsids de la transcriptasa inversa[modifica]
Inhibidors de la proteasa[modifica]
Inhibidors de la integrasa[modifica]
Combinacions de dosis fixes[modifica]
Fàrmacs per a la prevenció d'infeccions oportunistes relacionades amb el VIH[modifica]
Altres antivirals[modifica]

Fàrmacs antihepatitis[modifica]

Fàrmacs per l'hepatitis B[modifica]

Nucleòsids/Nucleòtids inhibidors de la transcriptasa inversa

Fàrmacs per l'hepatitis C[modifica]

Nucleòsids inhibidors de la polimerasa

de la proteasa

Inhibidors de NS5A

No-nucleòsids inhibidors de la polimerasa

Altres antivirals

Combinacions a dosis fixes

Medicaments antiprotozoaris[modifica]

Medicaments antiamebians i antigiardiàsics[modifica]

Medicaments antileishmaniosi[modifica]

Medicaments antipalúdics[modifica]

Per al tractament curatiu[modifica]
Per a la profilaxi[modifica]

Medicaments contra la pneumocistosi i la toxoplasmosi[modifica]

Medicaments contra la tripanosomosi[modifica]

Tripanosomosi africana[modifica]
Primera etapa[modifica]
Segona etapa[modifica]

Tripanosomosi americana[modifica]

Medicaments per a la migranya[modifica]

Per al tractament de l'atac agut[modifica]

Per a la profilaxi[modifica]

Antineoplàstics i immunosupressors[modifica]

Medicaments immunosupressors[modifica]

Citotòxics i medicaments adjuvants[modifica]

Hormones i antihormones[modifica]

Medicaments antiparkinsonians[modifica]

Medicaments que afecten la sang[modifica]

Medicaments antianèmics[modifica]

Medicaments que afecten la coagulació[modifica]

Altres medicaments per hemoglobinopaties[modifica]

Productes sanguinis i substituts del plasma d'origen humà[modifica]

Sang i els seus components[modifica]

Medicaments derivats del plasma[modifica]

Immunoglobulines humanes[modifica]

Factors de coagulació de la sang[modifica]

Substituts del plasma[modifica]

Medicaments cardiovasculars[modifica]

Medicaments antianginosos[modifica]

Medicaments antiarítmics[modifica]

Medicaments antihipertensius[modifica]

Medicaments utilitzats en la insuficiència cardíaca[modifica]

Medicaments antitrombòtics[modifica]

Medicaments antiplaquetaris[modifica]

Medicaments trombolítics[modifica]

Agents hipolipemiants[modifica]

Medicaments dermatològics (tòpics)[modifica]

Medicaments antimicòtics[modifica]

Medicaments antiinfecciosos[modifica]

Antiinflamatoris i antipruriginosos[modifica]

Medicaments que afecten la diferenciació i la proliferació[modifica]

Escabicidas i pediculicides[modifica]

Agents de diagnòstic[modifica]

Medicaments oftàlmics[modifica]

Mitjans de contrast radiològic[modifica]

Desinfectants i antisèptics[modifica]

Antisèptics[modifica]

Desinfectants[modifica]

Diürètics[modifica]

Medicaments gastrointestinals[modifica]

Antiulcerosos[modifica]

Antiemètics[modifica]

Medicaments antiinflamatoris[modifica]

Laxants[modifica]

Medicaments utilitzats en la diarrea[modifica]

Rehidratació oral[modifica]

Els medicaments per a la diarrea en nens[modifica]

Hormones, altres medicaments endocrins i anticonceptius[modifica]

Hormones suprarenals i succedanis sintètics[modifica]

Andrògens[modifica]

Anticonceptius[modifica]

Anticonceptius hormonals orals[modifica]

Anticonceptius hormonals injectables[modifica]

Dispositius intrauterins[modifica]

Mètodes de barrera[modifica]

Anticonceptius implantables[modifica]

Anticonceptius intravaginals[modifica]

Insulines i altres medicaments usats per a la diabetis[modifica]

Inductors de l'ovulació[modifica]

Progestàgens[modifica]

Hormones tiroïdals i antitiroïdals[modifica]

Immunològics[modifica]

Agents de diagnòstic[modifica]

Sèrums i immunoglobulines[modifica]

Vacunes[modifica]

Relaxants musculars (d'acció perifèrica) i inhibidors de la colinesterasa[modifica]

Preparats oftalmològics[modifica]

Agents antiinfecciosos[modifica]

Agents antiinflamatoris[modifica]

Anestèsics locals[modifica]

Miòtics i medicaments antiglaucomatosos[modifica]

Midriàtics[modifica]

Factor anti creixement endotelial vascular (VEGF)[modifica]

Oxitòcics i antioxitòcics[modifica]

Oxitòcics[modifica]

Antioxitòcics (tocolítics)[modifica]

Solució de diàlisi peritoneal[modifica]

Medicaments per als trastorns mentals i del comportament[modifica]

Medicaments usats en els trastorns psicòtics[modifica]

Medicaments usats en els trastorns de l'estat d'ànim[modifica]

Medicaments usats en els trastorns depressius[modifica]

Medicaments usats en els trastorns bipolars[modifica]

Medicaments per als trastorns d'ansietat[modifica]

Medicaments utilitzats en els trastorns obsessivocompulsius[modifica]

Medicaments per als trastorns deguts al consum de substàncies psicoactives[modifica]

Medicaments que actuen en les vies respiratòries[modifica]

Antiasmàtics i medicaments per a la malaltia pulmonar obstructiva crònica[modifica]

Solucions correctores dels electròlits i trastorns acidobàsics[modifica]

Oral[modifica]

Parenteral[modifica]

Diversos[modifica]

Vitamines i minerals[modifica]

Medicaments en els nens per l'oïda, nas i gola[modifica]

Medicaments específics per a l'atenció neonatal[modifica]

Medicaments administrats al nounat[modifica]

Medicaments administrats a la mare[modifica]

Medicaments per a les malalties de les articulacions[modifica]

Medicaments usats per tractar la gota[modifica]

Agents modificadors de la malaltia utilitzats en l'artritis reumatoide i similars[modifica]

Malalties articulars juvenils[modifica]

Notes[modifica]

^ un indica que el medicament és un element complementari, per al qual es necessiten formació especialitzada de diagnòstic o de seguiment i/o especialista. Un producte també pot aparèixer com complementari sobre la base de costos més alts i/o una relació menys atractiva relació cost/benefici.[2]
 1. El tiopental es pot utilitzar com una alternativa depenent de la disponibilitat i costs locals.
 2. No es recomana el seu ús antiinflamatori causa de la falta de benefici demostrat en aquest sentit.
 3. Alternatives limitades per la hidromorfona i l'oxicodona.
 4. Hi ha potser un paper pels antihistamínics sedants per a indicacions limitades (EMLc)
 5. Per al seu ús en l'eclàmpsia i la preeclàmpsia greu i no per a altres trastorns convulsius.
 6. La benzilpenicil·lina procaïna no es recomana com a tractament de primera línia per a la sèpsia neonatal, excepte en els entorns amb alta mortalitat neonatal, quan s'administra per personal de salut capacitat en els casos en què l'atenció hospitalària no és assolible.
 7. Per a la profilaxi quirúrgica.
 8. Només enumerat per al tractament d'una sola dosi de la gonorrea no complicada anus-genital.
 9. Cefalosporina de 3a generació d'elecció per al seu ús en nounats hospitalitzats
 10. No administrar amb calci i evitar en lactants amb hiperbilirubinèmia
 11. Només apareix per al tractament hospitalari en cas de perill vital a causa d'una infecció presumpta o comprovada multiresistent
 12. Només enumerat per al tractament d'una sola dosi de genital per Chlamydia trachomatis i del tracoma.
 13. Per a ús en règims combinats per a l'erradicació de l'H pylori en adults.
 14. Només per a ús en pacients amb VIH que reben inhibidors de la proteasa
 15. Només per al tractament de la infecció latent de la tuberculosi
 16. La terizidona pot ser una alternativa.
 17. La protionamida pot ser una alternativa
 18. La ofloxacina i la moxifloxacina poden ser alternatives basades en la disponibilitat i consideracions del programa.
 19. 19,0 19,1 FTC és una alternativa acceptable a 3TC, basada en el coneixement de la farmacologia, els patrons de resistència i els assaigs clínics dels antiretrovirals.
 20. En cas de malaltia potencialment greu o complicada a causa d'una infecció pel virus de la grip, confirmada o presumpta, d'acord amb les directrius terapèutiques de l'OMS.
 21. Per al tractament de les febres hemorràgiques virals i en combinació amb interferons pegilats per al tractament de l'hepatitis C.
 22. Per al tractament de l'hepatitis C, en combinació amb el peginterferó o amb medicaments antivirales d'acció directa
 23. Per ser usat en combinació amb ribavirina
 24. Per ser utilitzat en combinació amb artesunat 50 mg.
 25. Per al seu ús en el tractament de la malària greu.
 26. No es recomana en el primer trimestre de l'embaràs ni en nens menors de 5 kg.
 27. Per ser utilitzat en combinació amb amodiaquina, mefloquina o sulfadoxina + pirimetamina.
 28. Altres combinacions que proporcionen les dosis objectiu requerits com 153 mg o 200 mg (com clorhidrat) amb 50 mg de artesunat poden ser alternatives.
 29. Per al seu ús només per al tractament de la infecció per P. vivax.
 30. Només per a ús en combinació amb la quinina.
 31. Per ser utilitzat en combinació amb artesunat 50 mg.
 32. Només per a ús per aconseguir la cura radical de P. vivax i P. ovale infeccions, donada per 14 dies.
 33. Només per a ús en el tractament de la malària greu, i ha de ser utilitzat en combinació amb doxiciclina.
 34. Només en combinació amb artesunat 50 mg.
 35. Per a ús només en les regions d'Amèrica Central, per al seu ús per P. vivax.
 36. Només per a ús en combinació amb cloroquina.
 37. Per ser utilitzat per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 38. Per ser utilitzat per al tractament de la fase inicial de Trypanosoma brucei rhodesiense.
 39. Per ser utilitzat per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 40. Només per ser utilitzat en combinació amb eflornitina, per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 41. La forma oral de deferasirox pot ser una alternativa, en funció de costos i disponibilitat.
 42. La poligelina, en solució injectable, al 3,5% es considera com a equivalent.
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 Inclou metoprolol i carvedilol com alternatives.
 44. La hidralazina és a la llista per al seu ús en el tractament agut de només la hipertensió severa induïda per l'embaràs. El seu ús en el tractament de la hipertensió essencial no es recomana en vista de la disponibilitat de més proves d'eficàcia i seguretat d'altres medicaments.
 45. La metildopa a punt per ser utilitzada només en el tractament de la hipertensió induïda per l'embaràs-. El seu ús en el tractament de la hipertensió essencial no es recomana en vista de la disponibilitat de més proves d'eficàcia i seguretat d'altres medicaments.
 46. Per al seu ús en pacients d'alt risc.
 47. En la diarrea aguda el sulfat de zinc s'ha d'utilitzar com un complement de les sals de rehidratació oral
 48. Glibenclamida no adequada per sobre de 60 anys.
 49. Tipus exacte a definir a nivell local.
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 Recomanat per a algunes poblacions d'alt risc
 51. 51,0 51,1 51,2 Recomanat per a certes regions
 52. O homatropina (bromhidrat) o ciclopentolat (clorhidrat).
 53. Requereix una estreta supervisió mèdica.
 54. L'ergocalciferol es pot utilitzar com una alternativa.
 55. Per a l'ús de la febre reumàtica, l'artritis juvenil, la malaltia de Kawasaki.

Referències[modifica]

 1. 1,0 1,1 «Essential medicines». [Consulta: 19 gener 2017].
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «19th WHO Model List of Essential Medicines» (pdf) p. Annex 1. World Health Organization, abril 2015. [Consulta: 17 gener 2017].
 3. 3,0 3,1 Bansal, D; Purohit, VK «Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India.». Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, 4, 1, gener 2013, pàg. 13–18. DOI: 10.4103/0976-500X.107642. PMC: 3643337. PMID: 23662019.
 4. Wirtz, VJ; Hogerzeil, HV; Gray, AL; Bigdeli, M; de Joncheere, CP; Ewen, MA; Gyansa-Lutterodt, M; Jing, S; Luiza, VL «Essential medicines for universal health coverage». The Lancet, 389, 10067, 28-01-2017, pàg. 403–476. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31599-9. PMID: 27832874.
 5. 5,0 5,1 5,2 «WHO Model Lists of Essential Medicines». [Consulta: 17 gener 2017].
 6. Prakash, B; Nadig, P; Nayak, A «Rational Prescription for a Dermatologist.». Indian Journal of Dermatology, 61, 1, 2016, pàg. 32–38. DOI: 10.4103/0019-5154.174017. PMC: 4763692. PMID: 26955092.
 7. 7,0 7,1 «WHO Model List of Essential Medicines 20th List», març 2017. [Consulta: 8 juny 2017].
 8. «Essential Medicines List and WHO Model Formulary». [Consulta: 5 maig 2018].
 9. «WHO Model List of Essential Medicines for Children 6th List». World Health Organization, agost 2017. [Consulta: 11 abril 2018].
 10. Rose, K; Anker, JNVd. Guide to Paediatric Drug Development and Clinical Research (en anglès). Karger Medical and Scientific Publishers, 2010, p. 42. ISBN 9783805593625. 
 11. Seyberth, HW; Rane, A; Schwab, M. Pediatric Clinical Pharmacology (en anglès). Springer Science & Business Media, 2011, p. 358. ISBN 9783642201950. 
 12. Kalle, H «Essential Medicines for Children». Clinical Pharmacology & Therapeutics, 101, 6, 09-02-2017, pàg. 718–720. DOI: 10.1002/cpt.661. PMID: 28182281.