Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Tecnologia

De Viquipèdia
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q101038 albedo L' afecte albedo es produeix amb els rajos de sol que s' envian a la neu i com que la neu es blanca reboten els rajos Albedo en es fr 21575 2022-08-25T18:17:10Z
Q101333 enginyeria mecànica Enginyeria mecànica en es fr 17346 2022-08-11T23:55:42Z
Q101674 aspiradora equipament destinat a la captura de partícules sòlides Aspiradora en es fr 3657 2022-08-06T01:42:55Z
Q101805 iglú refugi construït amb blocs de neu Iglú en es fr 17120 2022-06-13T07:34:30Z
Q101879 herba adventícia Herba adventícia en es fr 22645 2022-08-12T01:38:01Z
Q102066 navegació procés de seguiment i direcció del moviment d'una persona, embarcació o vehicle d'un lloc a un altre Navegació en es fr 45699 2022-05-28T17:24:21Z
Q10257 Eurotúnel túnel que travessa el Canal de la Mànega, connectant el Regne Unit amb el continent europeu Eurotúnel en es fr 17805 2022-06-10T23:13:43Z
Q102626 Binocular Binocle en es fr 4658 2022-02-06T23:35:04Z
Q102798 mena Mena en es fr 13118 2022-08-12T04:32:17Z
Q102836 molla Molla en es fr 20687 2022-08-12T04:48:28Z
Q103459 bestiar conjunt d'animals domesticats, criats per aprofitar-ne la carn o derivats Bestiar en es fr 22464 2022-09-24T14:33:48Z
Q1042900 tecnofòbia por o rebuig a les noves tecnologies Tecnofòbia en es fr 4542 2022-03-14T21:28:33Z
Q104363 enclusa Enclusa en es fr 21443 2022-08-11T23:54:42Z
Q104555 regle Regle en es fr 2642 2022-02-19T01:19:57Z
Q1050303 downtown anglicisme per referir-se al districte comercial Downtown en es 37738 2022-09-03T09:16:48Z
Q105557 Embraer Embraer en es fr 20452 2022-04-28T17:53:37Z
Q1056113 Observatori Inter-Americà del Cerro Tololo Observatori Inter-Americà del Cerro Tololo en es fr 24551 2022-04-14T15:39:18Z
Q1062839 detecció d'errors Detector i corrector d'errors en es fr 28992 2022-08-27T21:27:33Z
Q1063512 navegació astronòmica determinació de la posició mitjançant l'ús d'objectes astronòmics Navegació astronòmica en es fr 29858 2022-07-17T23:31:19Z
Q107293 forca eina agrícola Forca en es fr 4580 2022-08-12T00:37:44Z
Q1096907 xarxa elèctrica xarxa interconnectada per a proveir electricitat de generadors a consumidors Xarxa elèctrica en es fr 24992 2022-09-24T18:33:07Z
Q11012 robot màquina capaç de dur a terme una sèrie complexa d'accions automàticament Robot en es fr 51890 2022-05-28T16:00:48Z
Q11016 tecnologia aplicació cultural pràctica i creativa que es fa del conjunt de coneixements de què disposa una societat Tecnologia en es fr 47025 2022-08-09T22:01:59Z
Q11019 màquina conjunt independent de mecanismes dissenyat amb l'objectiu de realitzar una o més tasques determinades Màquina en es fr 35165 2022-09-24T15:33:59Z
Q11022 cargol element mecànic per a fixar peces diferents en una unió desmuntable Caragol (enginyeria) en es fr 49911 2022-05-28T14:38:04Z
Q11023 enginyeria aplicació del coneixement per a produir sistemes Enginyeria en es fr 39754 2022-05-28T14:26:24Z
Q11034 impressió acció i efecte de deixar una marca o empremta sobre alguna cosa Impressió en es fr 33034 2022-06-21T18:30:05Z
Q11035 telèfon dispositiu de telecomunicació Telèfon en es fr 36459 2022-05-29T09:48:09Z
Q1107656 jardí espai del paisatge planificat on es conreen i mantenen plantes Jardí en es fr 16898 2022-08-12T02:25:24Z
Q11233438 guia d'ones estructura per guiar ones electromagnètiques o de so Guia d'ones (electromagnetisme) en es 18459 2022-08-12T01:24:31Z
Q1128980 robot industrial sistema mecànic articulat, amb tres graus de llibertat o més, controlat automàticament, reprogramable i que es pot emprar en diferents tasques industrials Robot industrial en es fr 34747 2022-06-04T23:06:37Z
Q11303 gratacel Gratacel en es fr 46580 2022-07-08T22:59:51Z
Q1130645 programari de codi obert programari el codi disponible sota una llicència de codi obert Programari de codi obert en es fr 5030 2022-01-21T17:36:47Z
Q1132510 calçada del llac Pontchartrain Calçada del llac Pontchartrain en es fr 11271 2022-08-27T16:16:43Z
Q1132541 junta d'estanquitat Junta d'estanquitat en es fr 6094 2022-01-20T09:02:12Z
Q1133029 ètica de l'enginyeria principis morals del camp de l'enginyeria Ètica de l'enginyeria en es fr 2763 2022-07-24T09:10:28Z
Q1136352 arquitectura naval Arquitectura naval en es fr 43029 2022-08-11T20:45:22Z
Q1136790 desmotadora Desmotadora en es fr 2164 2021-07-23T13:27:56Z
Q11368 Unix sistema operatiu Unix en es fr 18021 2022-07-25T17:00:56Z
Q11395 domesticació Domesticació 🏅 en es fr 🏅 77526 2022-05-29T13:32:43Z
Q1142960 Objectiu catadiòptric Sistema catadiòptric en es fr 17350 2022-08-31T19:22:18Z
Q11436 aeronau Aeronau en es fr 34433 2022-05-29T10:04:40Z
Q11442 bicicleta vehicle de propulsió humana Bicicleta en es fr 35366 2022-07-27T21:59:48Z
Q11446 vaixell vehicle amb coberta per navegacions marítimes Vaixell en es fr 38287 2022-07-25T18:37:09Z
Q11453 regadiu Regadiu en es fr 36213 2022-05-29T10:49:44Z
Q11456 semiconductor Semiconductor en es fr 38068 2022-03-11T17:37:50Z
Q11457 cotó fibra tèxtil vegetal Cotó en es fr 48325 2022-08-31T17:49:21Z
Q11464 arada eina per al treball agrari Arada en es fr 41643 2022-09-01T16:27:10Z
Q11467 metal·lúrgia Metal·lúrgia en es fr 35573 2022-05-28T13:52:52Z
Q11468 nanotecnologia Nanotecnologia en es fr 44209 2022-05-29T13:06:42Z
Q11472 paper làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i altres substàncies Paper en es fr 41381 2022-06-05T19:16:40Z
Q11474 plàstic material d'una àmplia gamma de sòlids orgànics sintètics o semi-sintètics Plàstic en es fr 34212 2022-06-30T09:35:15Z
Q114768 graner edifici on s'emmagatzema gra Graner en es fr 2658 2022-01-10T17:31:08Z
Q1148482 agricultura intensiva Agricultura intensiva en es fr 3806 2022-02-14T23:24:49Z
Q1160362 Maquinisme Maquinisme en es fr 11386 2021-07-08T20:14:35Z
Q11631 astronauta persona que viatja a l'espai exterior a la Terra Astronauta en es fr 5347 2021-10-28T08:42:29Z
Q11633 fotografia art i tècnica per obtenir imatges duradores gràcies a l'acció de la llum Fotografia en es fr 34949 2022-08-10T21:33:12Z
Q11650 electrònica Electrònica en es fr 33582 2022-08-17T13:11:07Z
Q11653 component electrònic Component electrònic en es fr 9823 2022-09-01T18:36:54Z
Q11656 díode component electrònic de dos terminals que permet la circulació de corrent en un sentit Díode en es fr 32364 2022-06-10T07:51:10Z
Q11658 transformador dispositiu elèctric que permet augmentar o disminuir la tensió en un circuit elèctric de corrent altern, mantenint la potència Transformador en es fr 37977 2022-02-12T10:33:27Z
Q11660 intel·ligència artificial branca de la informàtica dedicada al desenvolupament d'algorismes que permetin a una màquina prendre decisions intel·ligents Intel·ligència artificial en es fr 70237 2022-08-15T08:24:19Z
Q11661 tecnologia de la informació desenvolupament, gestió i ús de sistemes d'informació basats en ordinador Tecnologia de la informació en es fr 30576 2022-05-29T01:03:02Z
Q1191515 Pont Hong Kong-Zhuhai-Macau pont-túnel que uneix Macau i Hong Kong Pont Hong Kong-Zhuhai-Macau en es fr 10746 2022-05-22T15:24:34Z
Q1192297 Disrupció Disrupció en es fr 6842 2021-06-26T20:04:13Z
Q1194368 vaixell capital vaixell que lidera una flota naval Vaixell capital en es fr 1414 2022-09-09T10:29:40Z
Q1194826 agricultura urbana Agricultura urbana en es fr 5466 2022-01-08T12:34:35Z
Q1195684 bot de rem tipus d'embarcació amb rems Bot de rem en es 19335 2022-09-03T08:36:38Z
Q120877 clonació producció d'individus idèntics genèticament per manipulació de nuclis Clonació en es fr 7105 2022-03-02T18:11:02Z
Q1211746 cuina elèctrica cuina amb un dispositiu de calefacció elèctric integrat per a coure Cuina elèctrica en es fr 5395 2022-08-11T23:02:55Z
Q121359 infraestructura instal·lacions i sistemes fonamentals al servei d’un país, ciutat o altres zones Infraestructura en es fr 25593 2022-09-03T10:33:15Z
Q12277 arc element arquitectònic Arc (arquitectura) en es fr 49845 2022-05-28T15:21:36Z
Q12280 pont estructura construïda per a salvar un obstacle físic Pont en es fr 🏅 32953 2022-08-13T18:34:33Z
Q1229765 embarcació Embarcació en es fr 7051 2022-06-24T12:29:40Z
Q12323 presa d'aigua construcció per a crear un embassament o presa Presa d'aigua en es fr 32474 2022-02-16T09:10:55Z
Q124072 fusell Fusell (arma) en es fr 31941 2022-05-28T19:37:37Z
Q124164 corrent altern corrent elèctric en la qual la magnitud i el sentit varien cíclicament Corrent altern en es fr 16169 2022-09-24T09:47:34Z
Q124274 azimut Azimut en es fr 2797 2021-12-03T22:44:42Z
Q124441 rentadora màquina per rentar objectes normalment roba Rentadora en es fr 3297 2022-06-01T16:25:47Z
Q1248784 aeroport lloc on aterren i s'enlairen les aeronaus Aeroport en es fr 46774 2022-05-12T05:25:51Z
Q12493 cúpula element arquitectònic semiesfèric Cúpula 🏅 en es 🏅 fr 34534 2022-08-19T06:55:58Z
Q1249453 artefacte explosiu improvisat explosiu artesanal Artefacte explosiu improvisat en es fr 7270 2022-01-27T09:58:11Z
Q124946 jardineria pràctica per al cultiu de plantes ornamentals Jardineria en es fr 5347 2022-05-08T19:18:03Z
Q125006 Pont de Brooklyn Pont de Brooklyn en 🏅 es fr 17163 2022-06-14T06:12:13Z
Q12511 escala Escala (element constructiu) en es fr 5723 2022-03-01T03:40:19Z
Q12514 presa de les Tres Gorges Presa de les Tres Gorges 🏅 en 🏅 es fr 91663 2022-07-20T12:34:05Z
Q12516 piràmide Piràmide (arquitectura) 🏅 en es fr 54450 2022-05-29T14:25:05Z
Q125171 pantalla plana dispositiu de visualització electrònic Pantalla plana en es fr 20213 2022-08-20T10:21:56Z
Q12518 torre estructura alta, edifici Torre en es fr 61236 2022-05-28T15:40:27Z
Q12529 vis sens fi Vis sens fi en es fr 2493 2022-05-27T23:21:54Z
Q125356 serra eina Serra (eina) en es fr 8941 2022-05-28T10:13:24Z
Q125576 papir suport d'escriptura i pintura obtingut d'una planta del mateix nom Papir en es fr 8784 2022-08-12T05:36:43Z
Q12558958 polaritzador filtre òptic Polaritzador en es fr 9943 2022-09-21T14:00:52Z
Q12570 pont penjant pont suspès Pont penjant en es fr 25107 2022-08-12T06:24:25Z
Q125821 pont de George Washington Pont de George Washington en 🏅 es fr 2075 2022-06-14T06:12:53Z
Q12705 energia renovable conjunt de fonts d'energia Energia renovable en es fr 52333 2022-06-08T19:05:44Z
Q127197 bomba Bomba (arma) en es fr 20263 2022-08-11T21:33:59Z
Q1273174 enginyeria del petroli disciplina de l'enginyeria que estudia l'exploració i les activitats de producció del petroli Enginyeria del petroli en es fr 1450 2021-09-01T13:40:36Z
Q1273840 Cultivador Conreadora en es fr 1817 2022-07-10T15:02:32Z
Q12739 energia nuclear potència generada per la fissió nuclear sostinguda Energia nuclear en 🏅 es 🏅 fr 42072 2022-05-29T12:56:51Z
Q12748 combustible fòssil combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica Combustible fòssil en es fr 32975 2022-07-28T14:22:25Z
Q12757 motor de combustió interna Motor de combustió interna en es fr 40332 2022-05-29T13:33:13Z
Q12760 màquina de vapor Màquina de vapor en es fr 59121 2022-05-29T11:10:55Z
Q127771 caça aeronau destinada al combat a l'aire Avió de caça en es fr 52471 2022-06-07T18:49:12Z
Q12791 espasa arma blanca de dos talls Espasa en es fr 39331 2022-08-24T18:10:56Z
Q127956 forn microones Forn microones en es fr 20149 2022-09-17T10:00:54Z
Q12796 arma de foc instrument que llança projectils a distància gràcies a la pressió originada per una explosió Arma de foc en es fr 42919 2022-06-30T01:17:58Z
Q127993 energia geotèrmica Energia geotèrmica en es fr 17145 2022-06-20T11:36:01Z
Q12800 metralladora Metralladora en es fr 33635 2022-08-11T00:40:29Z
Q12802 arma nuclear bomba la força destructiva de la qual prové de reaccions nuclears Arma nuclear en es fr 42389 2022-06-29T01:34:25Z
Q12806 àbac Eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques. Àbac en es fr 32428 2022-08-31T19:40:42Z
Q12823105 oficina Oficina en es fr 4064 2021-11-14T22:06:59Z
Q12861 pólvora Pólvora en es fr 33328 2022-09-24T14:05:34Z
Q12870 explosiu Explosiu en es fr 32721 2022-06-03T08:02:14Z
Q12876 tanc vehicle blindat d'atac amb tracció d'erugues o rodes Tanc 🏅 en es fr 90053 2022-08-11T03:31:09Z
Q12888135 espelma Espelma en es fr 13222 2022-09-10T19:18:18Z
Q1301371 xarxa informàtica Xarxa informàtica en es fr 9128 2022-08-12T09:19:37Z
Q130206 pont de Londres Pont de Londres en es fr 6403 2022-09-08T14:02:59Z
Q1303167 pallissa construcció agrícola destinada a guardar-hi palla Pallissa en es fr 3917 2021-10-16T19:29:23Z
Q130760 turbina Turbina en es fr 11417 2022-09-11T09:08:38Z
Q130912 dalla Dalla en es fr 2720 2021-07-03T09:17:42Z
Q131140 COBOL llenguatge de programació COBOL en 🏅 es fr 5430 2021-12-01T19:26:04Z
Q131154 aixadell eina d'agricultura Aixada en es fr 4968 2022-01-23T08:09:22Z
Q131172 soldadura Soldadura en 🏅 es fr 42794 2022-03-17T10:55:24Z
Q131214 antena dispositiu elèctric que converteix l'energia elèctrica en ones de ràdio i viceversa Antena (ràdio) en es fr 17674 2022-06-17T21:43:55Z
Q131263 caserna Caserna en es fr 1776 2021-04-08T09:38:01Z
Q131408 falca Falca en es fr 9581 2022-08-12T00:22:43Z
Q131512 agricultor persona que practica l'agricultura Pagès en es fr 17299 2022-09-12T11:01:10Z
Q131536 bumerang Bumerang en es fr 1597 2021-12-01T17:13:20Z
Q131559 escut arma defensiva de protecció Escut (arma) en es fr 3607 2022-06-29T08:29:04Z
Q131596 granja terreny rural on s'exerceix l'agricultura i la ramaderia o edifici destinat a la cria d'animals Granja en es fr 1689 2021-12-27T15:16:34Z
Q1316027 gestió de costes tasques per evitar les inundacions i l'erosió Gestió del litoral en es fr 20535 2022-06-09T19:48:57Z
Q131656 plaguicida Plaguicida en es fr 33267 2022-08-12T06:18:55Z
Q131677 buldòzer Buldòzer en es fr 1952 2022-06-08T11:36:52Z
Q131790 adhesiu substància que pot mantenir units diversos cossos per contacte superficial Adhesiu en es fr 32573 2022-06-12T07:01:06Z
Q132041 clau instrument emprat per accionar panys i tancaments Clau (pany) en es fr 3465 2022-02-11T17:58:58Z
Q132580 reciclatge procés que consisteix a usar materials en productes nous per tal d'evitar el malbaratament de materials potencialment útils Reciclatge en es fr 9746 2022-07-20T09:55:17Z
Q132874 Lisp llenguatge de programació Lisp en es fr 18442 2022-03-26T19:12:20Z
Q132911 ascensor aparell per a transportar persones o coses d'un nivell inferior a un altre de superior Ascensor en es fr 9359 2022-02-28T08:05:09Z
Q133220 sonar sistema de localització submarí similar al basat en l'emissió d'ultrasons Sonar en es fr 19105 2022-06-13T09:23:38Z
Q1332231 estudis científics recerca interdisciplinària Estudis de ciència, tecnologia i societat en es fr 19054 2021-12-23T03:33:33Z
Q1334343 Corró Compactadora en es fr 1679 2022-07-10T14:38:44Z
Q133585 dirigible Dirigible en es fr 9731 2022-08-01T10:49:28Z
Q134205 Raspall de dents instrument per a la higiene oral Raspallet de les dents en es fr 17215 2022-09-08T14:01:01Z
Q1347753 Agricultura industrial Agricultura industrial en es fr 8467 2022-09-03T08:05:38Z
Q1348006 illa urbana Illa urbana en es fr 8279 2022-09-24T15:11:55Z
Q1364904 producte petroquímic producte químic derivat del petroli Producte petroquímic en es 23378 2022-08-12T06:33:45Z
Q1370714 fusta per a la construcció fusta transformada en bigues i taulons Fusta per a la construcció en es fr 9838 2022-09-24T15:05:16Z
Q1380395 enginyeria urbana àrea de l'enginyeria Enginyeria urbana en es fr 1832 2021-12-16T20:19:39Z
Q139143 extrusió Extrusió en es fr 22951 2022-08-12T00:20:43Z
Q14001 programari maliciós Programari maliciós en es fr 11167 2022-01-16T17:20:22Z
Q140565 Pica Lavabo en es fr 3341 2022-03-25T12:24:00Z
Q1406 Microsoft Windows sistema operatiu Microsoft Windows en es fr 28869 2022-09-16T14:29:46Z
Q141090 xifratge Xifratge en es fr 11692 2022-08-25T13:47:26Z
Q1420 automòbil vehicle terrestre amb quatre rodes i un motor Automòbil en es fr 50361 2022-09-23T10:15:20Z
Q142274 paper de vidre Paper de vidre en es fr 9560 2022-06-15T20:48:25Z
Q14350 emissora de ràdio estació de radiodifusió Estació de radiodifusió en es 32 2021-12-07T10:47:33Z
Q143873 engranatge Engranatge en es fr 19636 2022-07-24T10:28:14Z
Q144334 impremta màquina per a imprimir text o il·lustracions sobre paper Impremta en fr 67185 2022-09-20T22:02:07Z
Q1463025 potabilització Potabilització en es fr 2667 2022-01-06T16:03:18Z
Q14672 lent de Fresnel Lent de Fresnel en es fr 17673 2022-08-12T03:25:22Z
Q1483757 electricitat solar conversió d'energia solar en electricitat Electricitat solar en 2589 2022-05-29T08:22:59Z
Q1484779 microtecnologia tecnologia Microtecnologia en es fr 2745 2021-10-01T23:15:23Z
Q14970 tanc cisterna vaixell dissenyat pel transport de líquids o gasos Vaixell cisterna en es fr 18682 2022-09-24T16:05:13Z
Q149918 Satèl·lit de comunicacions Satèl·lit de comunicacions en es fr 2301 2022-03-11T14:12:00Z
Q15003 escala mecànica Escala mecànica en es fr 8177 2022-06-06T16:23:14Z
Q150737 enginyeria de la construcció Enginyeria de l'edificació en es 2107 2021-12-12T12:19:31Z
Q1520009 Elevador de gra Aspirador de gra en es fr 24230 2022-04-03T05:56:49Z
Q152018 gueto Zona d'una ciutat separada per a un determinat grup ètnic Gueto en es fr 27982 2022-08-12T01:24:11Z
Q152255 navegació per estima Navegació per estima en es fr 8041 2022-06-13T09:57:27Z
Q152810 Abocador Lloc on es dipositen escombarries. Abocador en es fr 3746 2022-05-30T20:57:10Z
Q152946 Volkswagen Escarabat Volkswagen Escarabat en es fr 🏅 38920 2022-05-28T20:29:39Z
Q15328 càmera instrument òptic per gravar o transmetre imatges o vídeos Càmera en es fr 5791 2021-12-08T12:12:13Z
Q154755 Ada llenguatge de programació Ada (llenguatge de programació) en es fr 60256 2022-04-02T11:03:37Z
Q155311 Programa Voyager Programa Voyager en es fr 3241 2021-08-23T06:28:51Z
Q155644 Uzi Subfusell Uzi en es fr 19263 2022-06-23T10:53:42Z
Q15680 iurta Iurta en es fr 9257 2022-09-23T11:22:39Z
Q156849 Clavegueram Clavegueram en es fr 17612 2022-08-09T20:58:53Z
Q15777 C llenguatge de programació Llenguatge C en es fr 11759 2022-04-11T10:48:31Z
Q158797 enginyeria militar Enginyeria militar en es fr 8452 2022-09-10T19:15:58Z
Q159236 Enginyeria genètica Enginyeria genètica en 🏅 es fr 27074 2022-08-11T23:55:32Z
Q159241 corrent continu Corrent continu en es fr 2589 2022-06-06T14:59:12Z
Q159719 central elèctrica instal·lació industrial per a generació d'energia elèctrica Central elèctrica en es fr 17032 2022-05-30T10:55:30Z
Q160047 Tren Maglev Tren Maglev en es fr 9205 2021-07-20T08:21:30Z
Q160710 memòria només de lectura Memòria que emmagatzema de manera no volàtil Memòria ROM en es fr 23443 2022-08-01T17:21:07Z
Q161071 tornavís eina que permet caragolar i descaragolar caragols Tornavís en es fr 3363 2022-04-15T08:19:59Z
Q161157 contrasenya Contrasenya en es fr 32080 2021-12-09T01:58:34Z
Q161462 pla inclinat Pla inclinat en es fr 30274 2022-08-12T06:18:25Z
Q162 fibra òptica Fibra òptica en es fr 20719 2022-06-13T07:00:27Z
Q16346 síntesi de veu producció artificial de parla humana Síntesi de veu en es fr 21396 2021-06-30T15:58:02Z
Q1639825 ferrer persona dedicada a la forja del ferro Ferrer en es fr 2125 2022-07-20T20:31:01Z
Q1643366 agricultura extensiva Agricultura extensiva en es fr 2405 2021-10-21T17:16:29Z
Q164992 astrolabi instrument astronòmic Astrolabi en es fr 67928 2022-08-26T09:55:34Z
Q165044 hivernacle Hivernacle en es fr 7246 2022-02-09T11:54:05Z
Q16518 gavarra Gavarra en es fr 1454 2022-01-29T08:59:09Z
Q165363 torpede càrrega explosiva submarina autopropulsada Torpede en es fr 18773 2022-07-05T07:50:47Z
Q165436 llenguatge assemblador llenguatge de programació Llenguatge d'assemblador en es fr 22630 2022-08-16T23:16:22Z
Q16560 palau residència de grans dimensions Palau (arquitectura) en es fr 10344 2022-05-03T14:30:10Z
Q165647 agricultura ecològica modalitat agrícola Agricultura ecològica en es fr 16867 2022-05-02T09:03:57Z
Q165896 prisma òptic Prisma òptic en es fr 2052 2022-02-16T10:38:49Z
Q165970 pantalla tàctil pantalla que mitjançant un contacte directe sobre la seva superfície permet l'entrada de dades i ordres al dispositiu Pantalla tàctil en es fr 20604 2022-09-23T13:38:18Z
Q167096 còctel molotov arma incendiària Còctel molotov en es fr 4682 2022-01-01T07:50:23Z
Q167510 betum barreja de components líquids orgànics d'alta viscositat solubles majoritàriament en sulfur de carboni i compostos principalment per hidrocarburs policíclics aromàtics Betum (geologia) en es fr 2853 2022-01-08T22:36:25Z
Q168639 escala de mà Escala de mà en es fr 8314 2022-06-10T10:45:38Z
Q169399 ENIAC primer ordinador electrònic ENIAC en es fr 26461 2022-08-11T23:35:14Z
Q169560 caravel·la Caravel·la en es fr 16842 2022-05-16T22:17:32Z
Q170196 energia hidràulica energia que s'obté a partir de corrents d'aigua. Energia hidràulica en es fr 17514 2022-06-22T20:11:15Z
Q170285 senyal de trànsit Senyal de trànsit en es fr 26675 2021-08-06T08:40:27Z
Q170417 calibre Calibre en es fr 4148 2022-05-28T22:53:57Z
Q170449 fang Fang (geologia) en es fr 2985 2021-08-10T09:21:44Z
Q170474 modulació Modulació (telecomunicacions) en es fr 3927 2022-01-01T09:30:20Z
Q170519 realitat virtual Realitat virtual en es fr 77912 2022-08-22T01:52:25Z
Q170544 tenda Tenda de campanya en es fr 4964 2022-09-23T11:03:38Z
Q170877 bombarder Bombarder en es fr 8579 2022-05-28T22:44:36Z
Q170907 arma biològica l’ús de toxines biològiques o agents infecciosos amb l’intent de matar o incapacitar Arma biològica en es fr 20308 2022-07-27T13:26:16Z
Q170978 robòtica Robòtica en es fr 17483 2022-09-13T17:00:41Z
Q171 wiki lloc web que pot ser editat per voluntaris Wiki en es fr 20060 2022-04-05T20:24:33Z
Q171043 tren de vapor Tren de vapor en es fr 60002 2022-07-25T10:48:53Z
Q171529 canoa Canoa en es fr 6831 2022-01-25T08:34:09Z
Q171888 goma d'esborrar peces de cautxú o de tela, per treure les marques fetes amb ploma, llapis, guix o similars Goma d'esborrar en es fr 3931 2022-01-01T13:25:44Z
Q17205 portaavions nau de guerra dissenyada per permetre l'enlairament, aterratge i re-proveïment d'avions Portaavions en es fr 17905 2022-05-23T10:29:49Z
Q17210 portacontenidors tipus de vaixell Portacontenidors en es fr 6347 2021-12-27T22:31:18Z
Q172736 katana sabre d'origen japonès Katana en es fr 25382 2022-08-21T07:00:39Z
Q172822 Presa Hoover Presa Hoover en 🏅 es fr 17355 2022-08-12T06:29:15Z
Q172833 escombra eina de neteja Escombra en es fr 6947 2022-08-12T00:03:32Z
Q173113 agronomia Agronomia en es fr 5874 2021-12-12T08:47:50Z
Q173350 Circuit imprès Circuit imprès en es fr 8983 2022-06-06T13:43:17Z
Q173366 baioneta Baioneta en es fr 2667 2021-06-13T01:55:08Z
Q173517 granada de mà Granada de mà en es fr 30765 2022-09-17T07:25:52Z
Q173603 casc peça de protecció del cap Casc en es fr 16853 2022-08-31T23:23:14Z
Q173725 aire condicionat Aire condicionat en es fr 10513 2021-12-26T20:19:32Z
Q174053 relé Relé en es fr 18532 2022-08-12T06:55:57Z
Q174165 innovació Innovació en es fr 10230 2022-01-19T22:16:32Z
Q174320 oscil·loscopi Oscil·loscopi en es fr 6804 2022-01-18T17:26:27Z
Q174583 bala Bala en es fr 7028 2022-07-27T17:30:56Z
Q174782 plaça espai urbà públic obert Plaça en es 🏅 fr 17314 2022-08-15T12:02:17Z
Q174923 il·lusió òptica Il·lusió òptica en es fr 39373 2022-08-12T02:04:53Z
Q17517 telèfon mòbil Telèfon mòbil en es fr 20760 2022-08-12T16:01:21Z
Q175263 estructura de dades Estructura de dades en es fr 2539 2020-03-25T17:24:24Z
Q175943 fotodíode tipus de fotodetector basat en una junció p-n Fotodíode en es fr 3160 2022-06-10T19:08:10Z
Q176353 apicultura Cria de l'abella Apis mellifera per l’home per tal d'explotar els productes del rusc. Apicultura en es fr 17478 2022-07-27T12:49:04Z
Q177456 fusell d'assalt Fusell d'assalt en es fr 3039 2022-05-28T07:13:24Z
Q177477 cosmòdrom de Baikonur Cosmòdrom de Baikonur en es fr 3680 2021-12-09T06:08:56Z
Q177777 logística Logística en es fr 3074 2022-04-28T09:46:12Z
Q178243 mosquet Mosquet en es fr 2900 2021-10-21T23:23:29Z
Q178266 Herbicida Herbicida en es fr 12306 2022-06-13T07:25:50Z
Q178512 transport públic servei de transport compartit d'ús pel públic en general amb recorregut o horari fix Transport públic en es fr 4972 2022-04-21T17:13:38Z
Q178559 aviram categoria d'aus domèstiques de granja Aviram en 🏅 es fr 31506 2022-08-11T20:59:02Z
Q178648 perifèric Perifèric en es fr 7009 2022-08-01T11:38:32Z
Q178692 grua màquina per a l'elevació de càrregues Grua (màquina) en es fr 16627 2022-03-10T16:46:04Z
Q178777 motor de reacció motor que produeix empenyiment mitjançant la força de reacció Motor de reacció en es fr 19280 2022-05-28T20:57:01Z
Q178794 rellotge (complement) indicador del temps portable Rellotge (complement) en es fr 21779 2022-08-22T08:46:34Z
Q178795 mina terrestre Mina terrestre en es fr 17318 2022-03-07T18:57:40Z
Q178947 amplificador operacional Amplificador operacional en es fr 🏅 6815 2022-02-03T18:20:14Z
Q179103 Agència Espacial Japonesa Agència Espacial Japonesa en es fr 8586 2022-04-02T13:33:08Z
Q179310 informàtica conjunt de ciències, tècniques o activitats relacionades amb el tractament automatitzat de la informació Informàtica en es 16191 2022-09-13T11:33:14Z
Q179430 Sextant eina per al mesurament d'angles Sextant (instrument de mesura) en es fr 20065 2022-08-25T23:03:18Z
Q179435 sistema de navegació per satèl·lit Sistema de navegació per satèl·lit en es fr 35320 2022-07-24T02:47:40Z
Q179537 foc grec arma incendiària desenvolupada per l'Imperi Romà d'Orient al segle VII Foc grec en es fr 3902 2021-10-07T10:34:04Z
Q179904 rellotge de sorra Rellotge de sorra en es fr 17691 2022-08-12T06:55:47Z
Q180126 canó obús Canó obús en es fr 2997 2022-08-10T05:07:41Z
Q180165 mecatrònica Mecatrònica en es fr 17059 2022-08-23T11:31:54Z
Q180256 arrencada Carregador de l'arrencada en es fr 1871 2020-04-28T04:40:53Z
Q180388 gestió de residus Gestió de residus en es fr 17047 2022-08-09T20:02:16Z
Q180516 habitació espai distingible mitjançant una estructura Cambra (espai) en es fr 9273 2022-05-29T06:41:08Z
Q180805 Tiristor dispositiu semiconductor Tiristor en es fr 5676 2022-03-15T06:17:27Z
Q18113858 cautxú polímer d'origen artificial o natural Cautxú en es fr 18406 2022-07-28T09:36:53Z
Q181322 insecticida pesticida usat contra insectes Insecticida en es fr 16302 2022-04-09T18:14:43Z
Q18142 edifici de gran altura edificació amb diversos pisos, més baix que un gratacel i més alt que un edifici d'altura mitjana Edifici de gran altura en es fr 17859 2022-09-19T23:18:44Z
Q181623 magatzem Magatzem en es fr 6064 2021-12-18T20:29:00Z
Q181642 Suzuki fabricant japonès d'automòbils i motocicletes Suzuki en es fr 18308 2022-08-19T08:28:19Z
Q181822 napalm Napalm en es fr 5939 2022-08-11T01:06:40Z
Q181947 ballesta arma de guerra i caça que dispara fletxes Ballesta en es fr 77113 2022-09-24T14:31:53Z
Q182221 fusible Fusible en es fr 8881 2022-06-13T07:08:06Z
Q182323 Ford T Ford T en es fr 17098 2022-06-10T23:20:09Z
Q182524 Vostok 1 Vostok 1 en es fr 2406 2021-07-31T19:58:52Z
Q182531 cuirassat gran vaixell de guerra blindat amb una bateria principal formada per canons de gran pes Cuirassat en 🏅 es 🏅 fr 82135 2022-09-10T14:37:48Z
Q182612 canalització de fluids conjunt de canonades, vàlvules i accessoris de les canalitzacions d'aigua, gas, sanejament, etc. d'edificis, petroquímiques, gasoductes, ... Canalització de fluids 2637 2021-12-25T19:33:26Z
Q182726 Organisme modificat genèticament Organisme modificat genèticament en 🏅 es fr 12224 2022-05-10T18:50:59Z
Q182780 punyal arma blanca de làmina aplanada i punta aguda Punyal en es fr 1806 2022-01-08T20:06:55Z
Q182893 Dispersió òptica Dispersió òptica en es fr 2076 2020-12-23T11:04:58Z
Q183061 façana part exterior d'un edifici Façana en es fr 18098 2022-08-12T00:25:43Z
Q183122 periscopi Periscopi en es fr 6482 2022-02-15T17:59:13Z
Q183197 full de càlcul programa informàtic per a l'organització, l'anàlisi i l'emmagatzematge de dades en forma de taula Full de càlcul en es fr 10762 2022-01-01T12:29:33Z
Q183406 biestable Biestable en es fr 21080 2022-05-25T20:59:45Z
Q183496 tova Tova en es fr 17568 2022-08-31T19:31:59Z
Q183731 targeta de memòria Targeta de memòria en es fr 9591 2022-03-14T20:06:30Z
Q183951 globus aerostàtic aeronau aerostàtica no propulsada Globus aerostàtic en es fr 26949 2022-09-03T10:02:50Z
Q183998 Cambra obscura Cambra obscura en es fr 53603 2022-05-14T12:47:18Z
Q184158 bomba de dispersió Bomba de dispersió en es fr 9608 2022-05-10T21:34:28Z
Q184190 formigó armat Formigó armat en es fr 18151 2022-08-12T00:39:04Z
Q184199 automatització Automatització en es fr 18252 2022-01-12T01:22:26Z
Q184213 Pont Akashi-Kaikyo Pont Akashi-Kaikyo en es fr 20605 2022-05-22T15:24:24Z
Q184393 catapulta instrument militar utilitzat per al llançament a distància de grans objectes Catapulta en es fr 20151 2022-08-12T05:47:07Z
Q184452 televisió per cable Televisió per cable en es fr 17125 2022-08-09T22:02:22Z
Q184609 Sistema expert Sistema expert en es fr 18436 2022-07-30T23:11:14Z
Q185369 fotocopiadora Fotocopiadora en es fr 17095 2022-08-25T23:03:38Z
Q18541 túnel de Fehmarn Belt tunel per sota terra que connecta Dinamarca i Alemanya Túnel de Fehmarn Belt en es fr 2092 2022-01-14T03:28:26Z
Q185727 radioafició Radioafició en es fr 16967 2022-05-28T15:23:56Z
Q185757 aerolliscador vehicle capaç de moure's dins l'efecte terra a velocitat o aturat per totes les superfícies sense contacte Aerolliscador en es fr 63914 2022-09-05T11:50:23Z
Q185785 munició terme general per a una àmplia gamma d’articles com ara bombes, míssils, mines i projectils Munició en es fr 29784 2022-05-28T19:37:17Z
Q186050 Revolució Verda Revolució Verda en es fr 31006 2022-03-08T19:01:40Z
Q186263 rentaplats dispositiu mecànic per netejar vaixella i coberts Rentaplats en es fr 2038 2022-05-07T16:00:24Z
Q186289 fiabilitat humana fiabilitat dels humans tenint en compte factors com l'edat, l'estat d'ànim, la salut física, l'actitud, les emocions, la propensió a certs errors comuns Fiabilitat humana en es fr 8156 2022-04-08T03:57:41Z
Q186447 telescopi espacial James Webb telescopi espacial infraroig Telescopi espacial James Webb en es fr 54043 2022-08-11T03:36:29Z
Q186713 màquina simple Màquina simple en es fr 19003 2022-08-12T05:01:31Z
Q187833 torn Torn en es fr 63422 2022-05-28T16:43:30Z
Q187956 contenidor Contenidor en es fr 9137 2022-05-26T13:46:00Z
Q188209 eix Eix (mecànica) en es fr 2465 2021-03-05T07:06:55Z
Q18822 Sistema de posicionament global gepeese Sistema de posicionament global en es fr 30914 2022-08-11T03:08:37Z
Q188267 paradigma de programació manera de classificar els llenguatges de programació en funció de les seves característiques. Paradigma de programació en es fr 7079 2022-02-08T04:13:15Z
Q188447 cable elèctric Cable elèctric en es fr 1832 2021-12-25T15:23:58Z
Q188507 apartament Apartament en es fr 1377 2021-12-31T14:53:37Z
Q188924 galera Galera en es fr 11669 2022-03-10T16:20:33Z
Q189155 caragol d'Arquimedes Cargol d'Arquimedes en es fr 5295 2022-05-22T11:26:38Z
Q189325 Jet Propulsion Laboratory Jet Propulsion Laboratory en es fr 5236 2022-08-13T07:33:00Z
Q189396 DRAM DRAM en es fr 9696 2021-07-31T20:54:33Z
Q189566 Morter mescla de ciment (o calç), aigua i àrids fins (sorra) usat en la construcció Morter (construcció) en es fr 3397 2022-02-06T14:47:52Z
Q190100 coixinet Coixinet (mecànica) en es fr 8779 2022-06-13T18:19:08Z
Q190117 indústria automotriu col·lectiu d'empreses implicades en la fabricació d'automòbils Indústria automotriu en es fr 17965 2022-06-11T13:39:08Z
Q190247 Control numèric per ordinador Control numèric per ordinador en es 54222 2022-07-10T19:12:55Z
Q1907525 pistola arma de foc curta Pistola en es fr 20339 2021-04-04T09:02:52Z
Q190771 bany habitació destinada a la higiene personal Cambra de bany en es fr 2819 2022-05-23T13:50:17Z
Q190909 focus Focus (òptica) en es fr 2463 2021-08-21T14:01:19Z
Q190977 femella Femella (eina) en es fr 4386 2021-12-16T14:24:08Z
Q191134 centrifugadora Centrifugadora en es fr 2053 2022-05-11T20:54:38Z
Q191360 fonamentació Fonamentació en es fr 17651 2022-09-24T15:02:59Z
Q191657 estrep Estrep (hípica) en es fr 5821 2022-03-22T07:53:04Z
Q191684 Observatori Palomar observatori astronòmic a Califòrnia Observatori Palomar en es fr 2723 2022-02-07T16:16:27Z
Q191747 Temps sideri Temps sideri en es fr 7118 2022-04-15T07:20:27Z
Q192249 sella de muntar Sella de muntar en es fr 10903 2022-06-22T08:25:07Z
Q192520 navegació a vela Navegació a vela en es fr 9742 2022-05-28T21:57:54Z
Q192521 dibuix tècnic Dibuix tècnic en es fr 9890 2022-05-29T02:25:56Z
Q193076 programació funcional Programació funcional en es fr 16325 2022-08-12T06:34:15Z
Q193351 magatzem de dades Magatzem de dades en es fr 18164 2022-05-28T15:09:46Z
Q193395 dispositiu d'emmagatzematge de dades Dispositiu d'emmagatzematge de dades en es fr 8960 2022-05-28T19:46:18Z
Q193468 furgoneta Furgoneta en es fr 3083 2022-06-05T23:04:57Z
Q193540 distància focal Distància focal en es fr 10976 2022-06-09T08:28:17Z
Q1936199 Ceràmica tècnica Ceràmica tècnica en es fr 17987 2022-06-06T13:10:03Z
Q193663 cinta magnètica Cinta magnètica en es fr 17314 2022-08-19T18:33:25Z
Q193692 cotxe elèctric Cotxe elèctric en es fr 44200 2022-07-29T15:05:10Z
Q193709 difusió de Rayleigh Difusió de Rayleigh en es fr 3362 2022-06-10T05:44:02Z
Q193837 dormitori Dormitori en es fr 3372 2022-01-06T10:33:14Z
Q193886 Torre de refrigeració Torre de refrigeració en es fr 8564 2022-06-13T09:39:57Z
Q194009 Túpolev Túpolev en es fr 17121 2022-08-12T08:49:33Z
Q194100 transhumanisme Transhumanisme en es 🏅 fr 17857 2022-08-12T08:40:43Z
Q194118 enginyeria agrònoma Enginyeria agrícola en es fr 17013 2022-09-16T12:00:50Z
Q194154 magnetró Magnetró en es fr 3864 2022-06-12T15:20:54Z
Q194173 rellotge d'aigua mecanisme per mesurar el temps a través del flux regulat d'un líquid Rellotge d'aigua en es fr 56483 2022-09-03T12:47:48Z
Q194188 cosmòdrom Cosmòdrom en es fr 17257 2022-06-09T16:35:23Z
Q194302 embragatge Embragatge en es fr 4038 2022-05-15T07:06:23Z
Q19541 motor de cerca programa informàtic dissenyat per ajudar a trobar informació emmagatzemada en un sistema informàtic Motor de cerca en fr 18423 2022-08-18T21:19:14Z
Q196538 microscopi instrument òptic Microscopi en es fr 17272 2022-05-11T10:22:38Z
Q197 avió aeronau més pesant que l'aire capaç de volar per l'atmosfera Avió en es fr 18691 2022-08-10T18:28:29Z
Q19799 avió de càrrega Avió de càrrega en es 3269 2022-06-07T18:49:22Z
Q199451 pagoda Pagoda en es fr 5740 2021-06-05T11:42:19Z
Q199771 fona eina consistent en una corda o pell que permet projectar objectes a llarga distància Fona en es fr 2685 2022-01-01T11:46:45Z
Q2002016 ancoratge Ancoratge (fixació) en es 2527 2021-07-08T13:48:09Z
Q200433 barca solera Rai en es fr 24672 2022-09-03T12:44:16Z
Q2005 JavaScript llenguatge de programació JavaScript en es fr 29431 2022-07-05T17:22:05Z
Q20075 Metro de Londres Metro de Londres en es fr 64555 2022-08-18T12:09:06Z
Q200822 rampí Rampí en es fr 2717 2021-03-15T20:03:22Z
Q200928 transport d'energia elèctrica Xarxa de transport d'energia elèctrica en es fr 79745 2022-09-13T20:22:25Z
Q20165 Nissan fabricant d'automòbils japonès Nissan en es fr 16659 2022-08-24T15:00:58Z
Q201953 Telescopi espacial Spitzer Telescopi espacial Spitzer en es fr 2439 2022-02-19T16:31:44Z
Q202833 mitjà de comunicació social Mitjà de comunicació social en es fr 24288 2022-09-09T23:10:23Z
Q203788 carro de guerra tipus de carro usat en activitats relacionades amb la guerra Carro de guerra en es 🏅 fr 45955 2022-09-03T06:21:48Z
Q203789 estufa aparell de calefacció tancat que consta d'una cambra de combustió per a fusta o carbó Estufa en es fr 4362 2021-12-23T03:34:44Z
Q204157 Font d'alimentació Font d'alimentació en es fr 10841 2022-09-22T13:35:45Z
Q204206 nunchaku Nunchaku en es fr 4635 2022-02-07T14:34:42Z
Q204260 ribot eina de la fusteria Ribot en es fr 6145 2022-03-08T19:35:01Z
Q205011 junc tipus de vaixell de vela Junc (embarcació) en es fr 22040 2022-09-24T17:43:23Z
Q205702 motor iònic Motor iònic en es fr 17155 2022-08-11T00:56:00Z
Q206615 material de construcció Material de construcció en es fr 18640 2022-09-16T10:00:47Z
Q2069469 àtic espai habitable al lloc més elevat d'un edifici d'apartaments Penthouse (casa) en es fr 3687 2022-08-20T17:28:14Z
Q20702 pèndol Pèndol en es fr 2186 2021-02-24T11:00:29Z
Q207452 navili de línia Navili de línia en es fr 8847 2021-12-11T12:00:29Z
Q2079255 escafandre autònom Escafandre autònom en es fr 8593 2022-08-12T00:01:32Z
Q208040 motoserra Motoserra en es fr 1764 2022-05-28T23:20:31Z
Q208129 ariet giny de guerra per abatre muralles Ariet en es fr 8259 2022-03-10T16:37:44Z
Q208163 processament de senyals Processament de senyals en es fr 17094 2022-08-15T04:42:30Z
Q208187 avió d'atac a terra Avió d'atac a terra en es fr 3000 2022-06-06T07:05:49Z
Q208420 trirrem nau de guerra de l'antiguitat Trirrem en es fr 🏅 133068 2022-09-17T07:26:12Z
Q209042 Rascle Rascle en es fr 3381 2021-01-01T17:00:11Z
Q209465 campus campus universitari Campus en es fr 1833 2020-10-27T08:40:11Z
Q209588 televisió per satèl·lit Televisió per satèl·lit en es fr 9152 2022-03-14T21:59:15Z
Q209630 Observatori Espacial Herschel Observatori Espacial Herschel en es fr 8345 2022-08-11T01:20:02Z
Q209710 pont de l'illa Russki pont de Rússia Pont Russky en es fr 8743 2022-02-16T05:01:50Z
Q209894 piscicultura Piscicultura en es fr 5617 2022-05-29T16:21:16Z
Q210765 fotoreceptor Fotodetector en es fr 5125 2022-05-17T16:43:30Z
Q210932 avió comercial Avió comercial en es fr 11857 2022-01-04T19:24:01Z
Q211058 tallacircuit Tallacircuit en es fr 3655 2022-06-15T11:57:40Z
Q211387 soldadura tova Soldadura tova en es 19140 2022-08-16T23:16:32Z
Q211554 amplificador electrònic Amplificador electrònic en es fr 🏅 9888 2022-02-12T06:50:05Z
Q211841 cafetera Cafetera en es fr 5286 2022-08-10T19:00:48Z
Q2119531 connector elèctric Connector elèctric en es fr 5079 2021-08-20T14:51:56Z
Q21198 ciències de la computació estudi teòric de la base formal que permet el processament o el càlcul automatitzat de la informació Ciències de la computació en es fr 53807 2022-08-01T05:46:38Z
Q212108 autenticació confirmació d'una veritat Autenticació (informàtica) en es fr 22297 2022-07-27T16:00:12Z
Q212500 rebló Rebló en es fr 6491 2022-06-14T12:12:17Z
Q213753 collita Collita en es fr 17259 2022-09-12T23:05:49Z
Q213962 pont del Gran Belt Pont del Gran Belt en es fr 12908 2022-08-21T05:01:32Z
Q214252 cavallerissa Cavallerissa en es fr 3941 2022-04-01T16:10:27Z
Q214861 Aeroport Internacional Hartsfield-Jackson Aeroport Internacional Hartsfield-Jackson en es fr 21062 2022-07-27T05:59:38Z
Q215635 escullera Construcció marítima per abocament de blocs de pedra a l'aigua Escullera en es fr 17243 2022-04-07T16:44:24Z
Q215768 producció en cadena producció de grans quantitats de productes estandarditzats Producció en cadena en es fr 4358 2022-06-23T23:02:07Z
Q215932 profunditat de camp Profunditat de camp en es fr 18314 2022-09-03T23:11:59Z
Q216778 Telescopi refractor Telescopi refractor en es fr 18989 2022-05-28T20:03:28Z
Q216916 avió militar mitjà de transport aeri que rep ordres militars Aeronau militar en es fr 39225 2022-07-27T05:59:28Z
Q217164 sòl superfície per on es camina d'una habitació Sòl (construcció) en es fr 1474 2021-12-26T23:34:05Z
Q219433 balista Balista (arma) en es fr 5354 2021-11-24T01:45:17Z
Q2207328 convergència tecnològica Convergència tecnològica en es 24930 2022-05-14T07:11:51Z
Q221275 tractament d'aigües residuals Tractament d'aigües residuals en es fr 17261 2022-09-12T20:58:28Z
Q221706 sostre superfície interior per sobre dels límits superiors de les parets d'una habitació Sostre en es fr 2266 2021-12-23T23:04:53Z
Q223335 programació estructurada Programació estructurada en es fr 3257 2022-06-14T07:44:32Z
Q223571 vestit espacial Vestit espacial en es fr 17439 2022-06-13T09:51:32Z
Q223694 Elefant de guerra Elefant de guerra en es fr 21586 2022-03-01T02:26:16Z
Q22656 petroli Petroli en es fr 24794 2022-09-16T15:24:43Z
Q22657 formigó material de construcció resultant de la mescla de ciment amb grava, sorra i aigua. Formigó en es fr 17229 2022-05-29T11:16:25Z
Q22667 ferrocarril xarxa interconnectada d'infraestructures i vehicles utilitzats per al transport ferroviari ferroviari Ferrocarril en es fr 46884 2022-06-10T21:43:38Z
Q22698 parc espai destinat al lleure o destinat a arbrat i jardins Parc en es fr 18460 2021-04-08T17:27:40Z
Q22719 astronàutica Astronàutica en es fr 56241 2022-08-11T20:52:12Z
Q22733 garatge Garatge en es fr 1617 2022-01-05T12:08:20Z
Q227467 rellotge atòmic rellotge que es basa en la freqüència d'una vibració atòmica Rellotge atòmic en es fr 17905 2022-04-29T00:00:30Z
Q228039 pany Pany en es fr 6201 2022-02-11T17:57:19Z
Q230711 matxet Matxet en es fr 3322 2022-01-08T19:58:13Z
Q231204 sabre tipus d'espasa Sabre en es fr 18166 2022-05-28T14:24:24Z
Q233320 bastida Bastida en es fr 1727 2021-01-18T19:24:16Z
Q2333573 codi d'edificació conjunt de regles que marquen els estàndards de construcció Codi d'edificació en es fr 3698 2022-08-11T22:39:04Z
Q234852 soterrani recinte ubicat sota terra Soterrani en es fr 19379 2022-03-12T20:02:51Z
Q234870 disc òptic Disc òptic en es fr 29621 2022-04-06T20:46:43Z
Q235352 conreu Conreu en es fr 2594 2021-12-09T00:28:51Z
Q235356 carruatge Carruatge en es fr 3099 2022-01-12T23:13:40Z
Q23548 NASA agència governamental dels Estats Units responsable dels programes espacials NASA en es fr 19278 2022-05-29T10:35:43Z
Q236371 verger plantació d'arbres fruiters Verger (agricultura) en es fr 10106 2022-08-09T22:14:33Z
Q23664 termos Termos en es fr 5975 2022-03-15T00:47:12Z
Q2397485 cadena Conjunt d'anelles o altres elements articulats que formen una tira contínua que serveix per a subjectar o transmetre un moviment Cadena en es fr 5623 2021-08-06T10:10:54Z
Q2407 C++ llenguatge de programació C++ en es fr 17469 2022-08-13T07:37:05Z
Q243543 Toyota Corolla Toyota Corolla en es fr 25123 2022-06-10T23:45:40Z
Q2445082 Estudis de ciència, tecnologia i societat Construcció social de la ciència i la tecnologia en es fr 21824 2022-05-26T13:03:45Z
Q24489 carbó Combustible mineral d'origen orgànic Carbó en es fr 16606 2022-09-03T07:15:01Z
Q246 Volkswagen fabricant d'automòbils Volkswagen en es fr 21581 2022-08-12T09:10:37Z
Q249231 Proton Proton en es fr 16744 2022-06-07T09:31:21Z
Q2493 Compressió de dades Compressió de dades en es fr 8425 2022-08-11T22:43:54Z
Q250 teclat d'ordinador Teclat d'ordinador en es fr 16620 2022-09-24T15:59:09Z
Q251 Java llenguatge de programació Java (llenguatge de programació) en es fr 16269 2022-09-13T23:09:44Z
Q2513 telescopi espacial Hubble telescopi espacial Telescopi espacial Hubble en 🏅 es fr 26702 2022-04-15T07:02:16Z
Q25271 Estació Espacial Internacional estació espacial permanent en òrbita al voltant de la Terra Estació Espacial Internacional en es fr 163773 2022-08-10T21:07:14Z
Q25294 martell eina utilitzada per donar cops a un objectiu a fi de desplaçar-lo o deformar-lo Martell (eina) en es fr 3253 2022-04-17T15:12:46Z
Q25504 díode emissor de llum Díode emissor de llum en es fr 18445 2022-01-30T18:43:12Z
Q25653 transbordador tipus de vaixell que transporta a distàncies curtes, entre dos llocs, persones i vehicles Transbordador en es fr 5137 2021-01-03T04:19:29Z
Q258313 rebost Rebost en es fr 5274 2021-07-01T18:51:12Z
Q25956 estació espacial Estació espacial en es fr 16749 2022-08-12T00:10:23Z
Q25999 vela de vaixell peça de tela que es fa servir per a impulsar els vaixells Vela de vaixell en es fr 7040 2022-03-16T04:20:04Z
Q260521 tallagespa Tallagespa en es fr 1517 2021-08-07T10:08:30Z
Q26529 sonda espacial Sonda espacial en es fr 5287 2022-06-15T10:22:08Z
Q26540 satèl·lit artificial Satèl·lit artificial en es fr 🏅 19912 2022-09-24T11:32:07Z
Q265628 Very Large Telescope Very Large Telescope en es fr 8062 2022-05-29T22:46:07Z
Q267298 bateria elèctrica Bateria elèctrica en es fr 19281 2022-07-17T23:16:35Z
Q2674423 enginyeria de la construcció disciplina professional relacionada amb el disseny, planificació, construcció i gestió de les intraestructures Enginyeria de la construcció en es 3792 2022-08-11T23:55:22Z
Q26886 recol·lectora Recol·lectora en es fr 17822 2022-09-12T01:13:37Z
Q27094 Amplificador de potència Amplificador d'energia en es fr 3496 2022-04-02T20:30:44Z
Q272999 maçoneria tipus d'obra feta amb pedra sense treballar Maçoneria en es fr 1416 2022-01-06T13:01:14Z
Q273623 emissió de ràdio enviament de senyals d'àudio a través d'ones de ràdio Emissora de ràdio en es 23111 2022-08-11T23:52:22Z
Q274106 WMAP WMAP en es fr 6318 2022-05-28T14:20:01Z
Q274153 torre d'aigua Estructura elevada que suporta un dipòsit d'aigua Torre d'aigua en es fr 8493 2022-09-19T20:05:17Z
Q274988 guix material de la construcció Guix (construcció) en es fr 17683 2022-09-24T14:47:00Z
Q2751054 agricultura sostenible Agricultura sostenible en es fr 8005 2022-07-27T06:01:58Z
Q275623 Grup PSA Grup PSA en es fr 9511 2022-07-04T17:03:11Z
Q2787508 agricultura de subsistència Agricultura de subsistència en es fr 2256 2022-02-18T00:30:49Z
Q2811 submarí gran embarcació aquàtica capaç de funcionament independent submarí Submarí en es fr 129770 2022-09-24T15:56:42Z
Q283202 refugi marítim massa d'aigua protegida on poden atracar els vaixells Refugi marítim en es fr 17092 2022-09-01T18:00:28Z
Q286 cuir pell d'animal adobada Cuir en es fr 1965 2021-12-16T12:28:59Z
Q28865 Python llenguatge de programació Python en 🏅 es fr 79101 2022-08-21T18:12:17Z
Q289 televisió sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància Televisió en es fr 52693 2022-09-22T14:50:45Z
Q29643 Wi-Fi Tecnologia de xarxa local sense fils Wi-Fi en es fr 8457 2021-10-19T06:40:08Z
Q297871 Pont de l'Øresund Pont de l'Øresund en es fr 5389 2022-08-03T08:22:01Z
Q30849 blog tipus particular de lloc web Blog en es fr 11879 2022-01-29T07:26:55Z
Q31029 corda Corda en es fr 20244 2022-09-24T14:47:33Z
Q31087 calculadora Calculadora en es fr 39638 2022-07-17T23:16:19Z
Q3114762 vaixell de guerra Vaixell de guerra en es fr 18628 2022-01-03T17:26:17Z
Q313614 càmera de vídeo dispositiu electrònic de captura d'imatges en moviment Càmera de vídeo en es 17106 2022-09-13T22:00:46Z
Q319224 Càrrega Bienes o productos transportados Càrrega (transport) en es fr 2794 2022-01-09T16:47:53Z
Q319604 passatger persones que viatgen en un vehicle sense gestionar-lo Passatger en es fr 2131 2022-01-04T13:59:02Z
Q320644 China National Space Administration agència espacial xinesa Administració Espacial Nacional de la Xina en es fr 24016 2022-08-25T15:04:04Z
Q3245116 disseny de circuits part de l'electrònica que estudia el desenvolupament d'un circuit electrònic Disseny de circuits en es 2559 2021-10-18T23:20:37Z
Q32489 ganivet estri que s'utilitza per tallar coses Ganivet en es fr 12411 2022-09-24T15:05:56Z
Q327092 enginyeria biomèdica Enginyeria biomèdica en es fr 2173 2021-12-22T14:21:44Z
Q329683 polígon industrial Polígon industrial 1982 2022-02-16T04:26:29Z
Q3325511 fosa a pressió procés de fosa de metall que es caracteritza per forçar el metall fos a alta pressió a la cavitat d'un motlle Fosa a pressió en 🏅 es fr 33052 2022-08-12T00:40:14Z
Q335225 motor de coet Motor de coet en es fr 34642 2022-06-14T20:06:10Z
Q33526 estuc Estuc en es fr 6928 2021-08-10T09:20:28Z
Q336989 fenc farratge d'herba assecada Fenc en es fr 8590 2022-05-28T20:10:39Z
Q339042 tecnologia furtiva tecnologia militar per fer menys visibles el personal i el material Tecnologia furtiva en es fr 4673 2022-03-17T11:00:46Z
Q3391846 arnès armadura formada per plaques metàl·liques amb forma anatòmica Armadura de plaques d'acer en es fr 9676 2022-06-10T07:03:21Z
Q3407658 tramvia vehicle de transport públic de propulsió elèctrica sobre raïls que circula majoritàriament per àrees urbanes i en superfície Tramvia en es fr 22898 2022-08-12T08:38:53Z
Q34264 BSD sistema operatiu BSD en es fr 2183 2019-12-08T10:43:56Z
Q34396 sabó Sabó en es fr 8427 2022-05-06T19:29:44Z
Q34442 carretera via de comunicació terrestre Carretera en es fr 18344 2022-08-11T22:01:11Z
Q34467 disc compacte Disc compacte en es fr 16886 2022-05-28T12:53:59Z
Q34486 helicòpter aeronau capaç d'enlairament vertical i vol estacionari Helicòpter en es fr 19186 2022-08-10T22:30:26Z
Q34493 motocicleta vehicle automòbil de dues rodes Motocicleta en es fr 70212 2022-07-27T23:17:28Z
Q34508 vídeo Vídeo en es fr 16986 2022-08-24T19:29:39Z
Q34735 brúixola instrument de cerca i navegació de direcció Brúixola en es 🏅 fr 26559 2022-08-11T21:41:49Z
Q348091 tecnologia nuclear tecnologia que implica les reaccions dels nuclis atòmics Tecnologia nuclear en es fr 8324 2022-05-29T17:21:14Z
Q35127 lloc web col·lecció de pàgines web, imatges, vídeos i altres elements digitals servida per un únic domini d'internet Lloc web en es fr 2439 2022-01-12T02:16:54Z
Q35197 mirall objecte o superficíe, sovint de vidre que reflecteix una imatge Mirall en es fr 8760 2021-11-25T09:48:39Z
Q35221 telescopi reflector Telescopi reflector en es fr 🏅 16731 2022-08-12T08:11:09Z
Q35473 finestra obertura practicada en una paret per a deixar entrar aire i claror dins un edifici Finestra en es fr 8577 2021-11-15T17:16:00Z
Q3565868 transport ferroviari ferrocarril com a mitjà de transport Transport ferroviari en es fr 25 2021-12-14T21:34:22Z
Q3574371 tub termoiònic Tub termoiònic en es fr 34380 2022-08-18T13:00:55Z
Q3579211 elm casc d'ús militar Elm (armadura) en es fr 8773 2021-12-20T13:15:26Z
Q35872 vaixell embarcació Barca en es fr 32226 2022-08-31T17:29:47Z
Q3606845 ciències agràries camp acadèmic Ciències agràries en es 1814 2022-08-11T22:31:43Z
Q3639228 arma química dispositiu que utilitza productes químics per fer mal o matar persones Arma química en es fr 43445 2022-09-10T14:38:18Z
Q36539 forn compartiment tancat que s'utilitza per a escalfar, coure o assecar Forn en es fr 4468 2021-12-27T11:45:12Z
Q36794 porta estructura mòbil que s'usa per obrir i tancar una entrada Porta en es fr 4794 2022-08-31T10:50:04Z
Q369577 estandardització Estandardització en es fr 3431 2022-04-07T20:52:54Z
Q37077 clau objecte prim i allargat amb punta esmolada utilitzat com a element d'unió Clau (falca) en es fr 2931 2022-04-05T20:44:57Z
Q37116 AK-47 fusell d'assalt soviètic AK-47 en es fr 18982 2022-09-13T19:23:09Z
Q37144 cartutx Cartutx (armes de foc) en es 8180 2022-05-22T14:21:58Z
Q37501 ulleres instrument òptic format per dues lents Ulleres en es fr 5553 2022-06-12T12:32:01Z
Q376 rellotge instrument per a mesurar el pas del temps Rellotge en es fr 33226 2022-08-13T18:15:24Z
Q37681 seda fibra tèxtil natural Seda en es fr 9618 2022-05-28T23:14:41Z
Q37828 frigorífic Frigorífic en es fr 17908 2022-06-13T07:06:46Z
Q37930 segell Segell en es fr 17413 2022-08-09T20:51:52Z
Q3798668 enginyeria aeroespacial Enginyeria aeroespacial en es fr 4517 2021-12-22T14:21:04Z
Q383973 generació d'electricitat procés per generar energia elèctrica Generació d'energia elèctrica en es fr 31691 2022-08-16T15:48:52Z
Q38720 molí de vent màquina que converteix l'energia del vent en energia de rotació Molí de vent en es fr 3575 2022-01-21T16:25:37Z
Q388 Linux família de sistemes operatius que usen el nucli Linux Linux en es fr 17300 2022-08-15T19:21:47Z
Q38829 raça classificació informal que s'utilitza per classificar poblacions d'individus d'una mateixa espècie Raça en es fr 2149 2022-01-02T15:10:22Z
Q38867 làser dispositiu que emet llum mitjançant amplificació òptica Làser en es fr 23973 2022-06-12T14:46:57Z
Q389772 transmissió de dades Transmissió de dades en es fr 8304 2022-05-28T23:13:27Z
Q391752 armilla antibales Armilla antibales en es fr 19429 2022-01-06T09:14:40Z
Q392326 Maça bastó curt o pal, generalment de fusta, emprat com a arma Maça (arma) en es fr 8143 2022-02-05T20:54:47Z
Q39397 destral eina amb un tall metàl·lic que està fixat a un mànec Destral en es fr 11492 2022-06-30T15:38:33Z
Q3947 casa edifici que serveix d'habitacle per als humans Casa en es fr 58650 2022-07-20T18:16:24Z
Q39495 tractor Tractor en es fr 22274 2022-08-12T08:38:23Z
Q3950 vil·la tipus d'edificació de l'antiga Roma, també aplicat a algunes de les seves derivacions en èpoques posteriors Vil·la (residència) en es fr 50164 2022-08-12T09:07:57Z
Q39546 estri objecte, típicament d'ús manual Estri en es fr 19078 2022-08-12T00:13:13Z
Q39558 gasolina barreja d'hidrocarburs derivada del petroli Gasolina en es fr 27796 2022-06-28T14:36:52Z
Q396198 política agrària lleis relacionades amb l'agricultura domèstica Política agrària en es 25819 2022-04-14T19:52:08Z
Q39715 far construcció dissenyada per emetre llum i ajudar a la navegació Far en es fr 16730 2022-08-12T00:24:33Z
Q3972943 edició procés de producció i difusió de literatura, música o informació Edició en es fr 17177 2022-09-19T10:11:00Z
Q39804 creuer vaixell de passatgers que s'utilitza principalment per a creuers Creuer (viatge) en es fr 8322 2021-11-15T17:32:22Z
Q40015 energia solar Energia solar en es fr 22034 2022-06-13T06:47:55Z
Q40056 programa informàtic instruccions que han de ser executades per un ordinador Programa informàtic en es fr 19709 2022-04-14T21:34:24Z
Q40089 maó material de construcció Maó (construcció) en es fr 19119 2022-08-12T04:28:57Z
Q40164 palanca Palanca en es fr 32731 2022-09-23T11:03:05Z
Q40847 tisores Tisores en es fr 4774 2022-05-26T10:38:45Z
Q40858 gas natural font d'energia fòssil Gas natural en es fr 27302 2022-09-24T15:06:16Z
Q41176 edifici estructura humana amb un sostre i parets que roman més o menys permanentment a un lloc Edifici en es fr 4554 2022-07-08T17:38:28Z
Q41271 internacionalització i localització Internacionalització i localització en es fr 5051 2022-05-04T16:34:08Z
Q41291 coet vehicle, aeronau o nau espacial que obté la seva empenta per la reacció de l'expulsió ràpida de gasos de combustió Coet en es fr 18396 2022-06-08T08:59:34Z
Q41551 canonada cilindre sòlid que serveix per impulsar i transportar fluids líquids Canonada en es fr 2400 2022-01-06T16:56:29Z
Q418 telecomunicació Telecomunicació en 🏅 es fr 26655 2022-06-14T12:47:36Z
Q4182287 motor de cerca web programari dissenyat per la cerca d'informació a internet Motor de cerca web en es fr 28 2021-12-14T21:38:22Z
Q4213 telescopi Telescopi en es fr 25371 2022-08-12T08:10:59Z
Q42233 falç arreu agrícola Falç en es fr 6061 2022-08-20T18:00:51Z
Q42262 Agència Espacial Europea organització intergovernamental de 22 estats participants dedicada a l'exploració de l'espai Agència Espacial Europea en es fr 29416 2022-05-28T16:02:48Z
Q42329 llana Fibra Llana en es fr 10471 2022-05-21T22:04:23Z
Q42861 estel màquina simple, normalment considerat una joguina, que es pot fer envolar amb l'ajuda del vent Estel (màquina) en es fr 17705 2022-09-13T13:39:14Z
Q42889 vehicle Vehicle en es fr 29309 2022-05-28T19:27:37Z
Q42948 paret estructura vertical i sòlida que separa dos espais Paret en es fr 12002 2022-08-20T12:06:26Z
Q42979 BASIC llenguatge de programació BASIC en es fr 9530 2022-03-26T18:03:17Z
Q43035 electrotècnia Electrotècnia en es fr 63038 2022-08-11T23:47:42Z
Q43164 cuina Cuina (espai) en es fr 19898 2022-09-03T09:02:29Z
Q43193 camió tipus d'automòbil que s'utilitza per transportar bens Camió en es fr 22297 2022-07-28T02:47:25Z
Q4321 placa mare Placa mare en es fr 23199 2022-07-04T17:50:35Z
Q4323994 trànsit consisteix en usuaris de la via, inclosos vianants, animals muntats o en manada, vehicles, tramvies, autobusos i altres mitjans de transport, individualment o junts, mentre utilitzen la via pública amb finalitats de desplaçament. Trànsit en es fr 4076 2022-07-04T01:13:51Z
Q43302 energia eòlica energia obtinguda per conversió de l'energia del vent Energia eòlica en es fr 27958 2022-06-08T08:10:40Z
Q43483 pou excavació o estructura per accedir a un dipòsit subterrani, sovint d'aigua Pou en es fr 8950 2022-08-12T06:26:35Z
Q43627 Mac OS sistema operatiu Mac OS en es 21691 2022-06-08T19:23:24Z
Q43653 Apollo 11 Apollo 11 en 🏅 es fr 17223 2022-09-13T17:40:26Z
Q44167 motor màquina dissenyada per produir energia mecànica d'una altra forma d'energia Motor en es fr 1456 2022-01-27T16:39:03Z
Q44294 Ford Motor Company empresa multinacional nord-americana fabricant d'automòbils Ford Motor Company en es fr 18320 2022-08-12T00:37:54Z
Q44377 túnel passatge subterrani Túnel en es fr 11613 2021-12-19T05:25:56Z
Q4439 disc dur dispositiu d'emmagatzemament no volàtil Disc dur en es fr 36882 2022-04-13T21:36:44Z
Q44440 Pont Golden Gate pont penjant a la badia de Sant Francisco (Califòrnia) Pont Golden Gate en es fr 🏅 14729 2022-07-27T23:12:59Z
Q44475 llança arma consistent en una asta i un relló Llança en es fr 62027 2022-05-28T16:59:30Z
Q446 roda part mecànica que gira sobre un eix, que serveix principalment de mitjans de locomoció Roda en es fr 34114 2022-04-21T07:36:04Z
Q446013 Estació de bombament edifici per a la bomba d'un pou d'aigua Estació de bombament en es fr 2717 2022-03-01T05:00:57Z
Q44782 instal·lació portuària infraestructura on hi atraquen bucs per embarcar o descarregar passatge i béns Port en es fr 28399 2022-07-20T09:31:53Z
Q4489420 enginyeria industrial Enginyeria industrial en es fr 17688 2022-06-05T13:19:17Z
Q45190 ciment material de construcció Ciment en es fr 18194 2022-09-21T12:00:51Z
Q452648 Laminació Laminatge en es fr 2069 2021-08-07T07:33:09Z
Q45701 residu Residu (deixalles) en es fr 16969 2022-05-28T19:36:47Z
Q4572 permacultura Permacultura en es fr 26080 2022-08-12T06:11:54Z
Q45922 sageta projectil usat per l'arc i la ballesta Sageta en es fr 1388 2021-01-04T16:22:36Z
Q46311 arc arma ofensiva a distància Arc (arma) en es fr 54235 2022-09-24T14:28:45Z
Q46335 màquina d'escriure màquina per escriure en caràcters Màquina d'escriure en es fr 43166 2022-03-08T17:36:15Z
Q46384 micròfon transductor que converteix el so en un senyal elèctric Micròfon en es fr 11201 2022-06-12T19:05:59Z
Q466 World Wide Web World Wide Web en es fr 32238 2022-02-12T20:52:34Z
Q46611 Programa Apollo Programa Apollo en 🏅 es fr 🏅 17777 2022-05-29T10:27:13Z
Q46622 autopista carretera dissenyada per a la circulació a gran velocitat de molts vehicles Autopista en es fr 17486 2022-08-30T15:12:41Z
Q466410 Alta tecnologia Alta tecnologia en es fr 3898 2020-05-19T00:16:44Z
Q466863 Observatori de Mount Wilson observatori astronòmic a Pasadena Califòrnia Observatori de Mount Wilson en es fr 2562 2022-09-22T17:38:17Z
Q468402 rajola Rajola en es fr 8498 2022-06-09T22:01:36Z
Q46970 aerolínia Aerolínia en es fr 26594 2022-05-12T05:25:31Z
Q47146 interfície d'usuari medi amb què l'usuari pot comunicar-se amb una màquina Interfície d'usuari en es fr 11495 2022-07-10T15:58:54Z
Q472251 òrbita geosíncrona Òrbita geosíncrona en 🏅 es fr 2281 2021-12-30T18:33:18Z
Q474 aqüeducte estructura per conduir aigua Aqüeducte en es fr 17606 2022-09-17T07:11:05Z
Q474188 cisell Cisell en es fr 2133 2022-09-24T14:44:00Z
Q475018 sala d'estar Sala d'estar en es fr 1402 2022-06-07T10:56:34Z
Q47506 compilador programa informàtic que tradueix codi d'un llenguatge de programació a un altre Compilador en es fr 27261 2022-05-28T11:55:07Z
Q47528 radar sistema de detecció d'objectes basat en ones de ràdio Radar en es fr 47615 2022-09-24T15:48:28Z
Q47604 MS-DOS sistema operatiu MS-DOS en es fr 8534 2022-08-15T18:31:07Z
Q47607 Structured Query Language llenguatge de programació Structured Query Language en es fr 9096 2022-01-02T18:39:14Z
Q47616 bombeta elèctrica bombeta d'incandescència Bombeta elèctrica en es fr 6429 2022-08-06T21:41:37Z
Q479882 OpenVMS sistema operatiu OpenVMS en es fr 16681 2022-09-18T22:00:48Z
Q4817 columna element arquitectònic vertical i amb forma allargada Columna en es fr 2842 2021-03-03T12:01:31Z
Q482816 paracaigudes Paracaigudes en es fr 8409 2022-05-22T15:19:56Z
Q483400 giroscopi Giroscopi en es fr 18190 2022-06-24T14:54:09Z
Q483634 Planxa de roba electrodomèstic que serveix per a allisar la roba Planxa de roba en es fr 5731 2022-03-16T12:52:49Z
Q48378 corriola Corriola en es fr 33568 2022-05-27T13:53:49Z
Q484000 vehicle aeri no tripulat aeronau sense persones a bord Vehicle aeri no tripulat en es fr 39007 2022-09-19T08:20:05Z
Q485016 kolkhoz Kolkhoz en es fr 40282 2022-02-28T10:22:12Z
Q485027 armadura indumentària de protecció històrica; armadura desgastada al cos. Vestit protector compost per peces de material resistent Armadura en es fr 17078 2022-08-20T06:20:05Z
Q486396 escopeta Escopeta en es fr 4753 2021-09-30T16:09:22Z
Q48806 transbordador espacial Transbordador espacial en 🏅 es fr 16096 2022-08-12T08:39:13Z
Q48821 Centre Espacial John F. Kennedy Centre Espacial John F. Kennedy en es fr 6711 2022-08-18T16:50:00Z
Q4886 cultivar plantes cultivades que són genèticament homogènies Cultivar en 🏅 es fr 6680 2022-05-01T10:58:13Z
Q49013 màquina de cosir Màquina de cosir en es fr 38071 2022-05-29T17:49:25Z
Q4917288 Enginyeria de control Enginyeria de control en es fr 9294 2022-06-02T16:54:39Z
Q49394 Arma de destrucció massiva Arma de destrucció massiva en es fr 6485 2022-03-18T07:37:48Z
Q494756 dades quantitats, caràcters o símbols sobre els quals un ordinador efectua operacions Dades (informàtica) en es fr 19232 2022-04-06T09:57:21Z
Q494829 estació d'autobusos terminal d'autobusos Estació d'autobusos en es fr 6083 2022-04-07T19:58:12Z
Q495307 aterratge lunar Aterratge lunar en es fr 8444 2021-02-21T21:37:05Z
Q496334 assecadora Assecadora en es fr 3075 2021-10-16T17:05:12Z
Q49833 aerogenerador Aerogenerador en es fr 21010 2022-09-05T17:51:27Z
Q49845 correu Correu en es fr 11596 2021-11-20T19:24:58Z
Q5057302 enregistrament i reproducció del so procés d'inscripció d'ones de so de manera elèctrica o mecànica Enregistrament analògic de so en es fr 21549 2022-06-17T02:28:11Z
Q50643 regadora Regadora en es fr 2299 2022-09-01T12:47:16Z
Q50716 Metro de París Metro de París en es fr 🏅 10717 2022-05-29T12:22:10Z
Q5082128 dispositiu mòbil petit, dispositiu de computació de mà Dispositiu mòbil en es fr 2847 2022-04-05T11:39:22Z
Q526016 parell cinemàtic Parell cinemàtic en es 3174 2022-02-17T19:03:41Z
Q527395 nus Nus (llaç) en es fr 9689 2022-06-10T18:54:10Z
Q527628 holografia Holografia en es fr 22630 2022-01-11T12:21:26Z
Q5290 monitor Monitor d'ordinador en es fr 16777 2022-08-12T04:50:08Z
Q5293 disc flexible dispositiu d'emmagatzematge de dades Disc flexible en es fr 11076 2022-04-21T07:35:14Z
Q5295 RAM Memòria d'accés aleatori en es fr 16352 2022-05-14T07:36:53Z
Q5300 unitat central de processament Unitat central de processament en es 37652 2022-05-29T12:41:40Z
Q5318 encaminador dispositiu que proporciona connectivitat a nivell de xarxa. Encaminador en es fr 9513 2022-09-21T08:46:07Z
Q5320 commutador elèctric Commutador elèctric en es fr 11134 2022-06-09T13:16:46Z
Q5321 resistència elèctrica Resistència elèctrica (component) en es fr 33085 2022-06-14T13:46:34Z
Q5322 condensador Condensador en es fr 32538 2022-05-29T10:26:23Z
Q5325 inductor component elèctric passiu de dos terminals que emmagatzema energia en el seu camp magnètic Inductor en es fr 32485 2022-07-07T12:48:41Z
Q53268 Toyota Motor Corporation empresa automovilística japonesa Toyota en es fr 20703 2022-09-05T11:22:05Z
Q5339 transistor Transistor en es fr 29144 2022-05-29T10:01:39Z
Q54277 processador de text Processador de text en es fr 1407 2021-12-29T14:21:30Z
Q54363 Saturn V Saturn V en es fr 🏅 37979 2022-08-11T02:52:25Z
Q5499 Metro de Moscou Metro de Moscou en es fr 57390 2022-08-31T18:47:23Z
Q5503 metro sistema de transport públic per ferrocarril, típicament urbà i subterrani Metro en es fr 22098 2022-08-12T04:35:38Z
Q551997 filferro Fil metàl·lic en es fr 2655 2022-08-12T00:32:33Z
Q55488 estació de ferrocarril instal·lació ferroviària on els trens s'aturen regularment per carregar o descarregar passatgers i/o mercaderies Estació de ferrocarril en es fr 4471 2022-07-13T13:50:29Z
Q55931 Hyundai Motor Company Hyundai Motor Company en es fr 6143 2022-09-03T20:01:28Z
Q5638 autobús Autobús en es fr 8181 2022-05-28T18:32:04Z
Q5639 troleibús autobús elèctric alimentat per dos cables superiors des d'on pren l'energia mitjançant dues astes Troleibús en es fr 17450 2022-08-11T22:00:41Z
Q570 altaveu dispositiu que converteix un senyal elèctric en so Altaveu en es fr 20430 2022-08-11T20:16:10Z
Q5784097 barraca construcció petita i temporal de construcció senzilla Barraca en es fr 9487 2022-06-03T20:14:26Z
Q579421 Soiuz Soiuz (nau espacial) en es fr 17712 2022-08-11T03:12:38Z
Q58148 pasteurització Pasteurització en es 🏅 fr 8870 2022-08-11T01:37:06Z
Q583040 Revestiment antireflectant Revestiment antireflector en es fr 20376 2022-04-26T23:15:37Z
Q58767 Transsiberià línia ferroviària Transsiberià en es fr 8918 2022-06-15T16:15:48Z
Q58778 sistema conjunt de components que poden o no interactuar entre ells Sistema en es fr 6416 2022-09-24T15:55:37Z
Q58803 cèl·lula fotoelèctrica Cel·la fotovoltaica en es fr 30776 2022-02-02T11:14:54Z
Q58964 trepant eina per fer forats Trepant en es fr 56088 2022-07-23T18:01:35Z
Q59 PHP llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. PHP en 🏅 es fr 20870 2022-04-14T16:44:30Z
Q5916 vol espacial Vol espacial en es fr 34668 2022-08-11T04:33:58Z
Q592289 torn de corró Torn de corró en es 2169 2021-10-16T20:10:15Z
Q593053 tallat làser Tallat làser en es fr 11550 2022-08-11T03:30:49Z
Q595768 pont Danyang–Kunshan el pont més llarg del món Gran Pont de Danyang–Kunshan en es fr 4332 2022-05-20T03:01:38Z
Q59720 Auto-rickshaw Autorickshaw en es fr 27973 2022-08-26T11:36:30Z
Q602136 teoria de codis estudi de les propietats dels codis i la seva idoneïtat per a una aplicació específica Teoria de codis en es fr 8780 2022-08-12T08:14:32Z
Q605434 determinisme tecnològic Determinisme tecnològic en es fr 18964 2021-11-20T22:59:56Z
Q61509 viatge moviment de persones entre ubicacions geogràfiques relativament distants Viatge en es fr 9940 2022-08-09T17:51:47Z
Q623873 programa Vostok Programa Vostok en es fr 4436 2022-01-03T19:21:38Z
Q625107 bomba termonuclear Bomba termonuclear en es fr 3829 2022-08-28T01:13:43Z
Q628179 sender Sender en es fr 6843 2022-08-31T11:44:04Z
Q63100 disseny urbà procés de dissenyar i donar forma a ciutats i pobles Disseny urbà en es 5589 2022-05-04T05:58:48Z
Q6314146 enginyeria administrativa Enginyeria administrativa en es 1416 2021-09-01T13:34:02Z
Q633538 enginyeria estructural disciplina de l'enginyeria civil que s'ocupa del disseny i càlcul de la part estructural en les edificacions i altres obres Enginyeria estructural en es fr 4956 2021-10-20T12:37:22Z
Q6368 navegador web Navegador web en es fr 11747 2022-06-21T16:02:25Z
Q637321 volandera Volandera en es fr 2186 2020-08-20T05:20:25Z
Q637776 lleteria negoci dedicat al processament i la venda de llet Lleteria en es fr 51502 2022-08-15T23:09:54Z
Q64418 artilleria Artilleria en es fr 9237 2022-08-11T20:48:12Z
Q653294 xarxa de difracció Xarxa de difracció en es fr 8925 2021-12-24T05:27:18Z
Q659631 cota de malla tipus d'armadura Cota de malla en es fr 12213 2022-08-11T22:56:45Z
Q66 Boeing fabricants d'avions i equips aeroespacials Boeing en es fr 16877 2022-06-12T08:00:47Z
Q661199 menjador habitació utilitzada per consumir aliments Menjador en es fr 2600 2021-10-01T23:15:38Z
Q6631525 Enginyeria d'aliments Enginyeria alimentària en es fr 21578 2022-05-28T17:07:31Z
Q6686 Renault empresa fabricant d'automòbils Renault en es fr 9302 2022-09-02T19:44:52Z
Q67 Airbus empresa paneuropea aeronàutica i aeroespacial Airbus en es fr 23552 2022-04-02T13:56:19Z
Q674484 premsa mecànica Premsa (tecnologia) en es 20116 2022-09-24T15:45:44Z
Q68 ordinador màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil Ordinador en es fr 55856 2022-09-24T15:37:49Z
Q697175 vehicle de llançament coet utilitzat per portar una càrrega útil de la superfície de la Terra a l'espai exterior Vehicle de llançament en es fr 20758 2022-06-26T09:58:18Z
Q69883 planejament urbanístic Planejament urbanístic en es fr 6861 2022-09-03T12:25:31Z
Q702232 zonificació descripció del control de l'autoritat de l’ús del sòl i dels edificis Zonificació en es fr 1505 2021-12-15T13:01:04Z
Q7108 biotecnologia estudi dels éssers vius per tal d'obtenir-ne béns i serveis Biotecnologia en es fr 49535 2022-05-29T11:23:35Z
Q7150699 cànem fibra obtinguda de la planta mascle de Cànnabis sativa Cànem en es fr 18083 2022-08-31T17:51:02Z
Q721587 telegrafia Telegrafia en es fr 6489 2022-05-29T11:21:35Z
Q7220961 pala eina per excavar Pala (eina) en es fr 3037 2021-07-04T20:07:46Z
Q72313 motor elèctric màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica Motor elèctric en es fr 16274 2022-09-11T18:03:27Z
Q725364 Atacama Large Millimeter Array Atacama Large Millimeter Array en es fr 16941 2022-05-29T22:38:24Z
Q725864 transport per canonada Transport per canonada en es fr 4129 2022-03-15T13:33:37Z
Q728 arma instrument utilitzat per danyar éssers vius, estructures o sistemes Arma en es fr 36191 2022-07-27T13:25:56Z
Q731662 Dromon Dromó (vaixell) en es fr 25392 2022-09-03T06:36:44Z
Q739186 Multics sistema operatiu Multics en es fr 17167 2022-08-12T04:57:29Z
Q7397 programari component no físic d'un ordinador Programari en es fr 32735 2022-07-14T20:31:57Z
Q747779 Cinta de vídeo cinta magnètica utilitzada per al registre de la imatge i so Cinta de vídeo en es fr 7178 2021-08-09T08:55:43Z
Q75 Internet xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant un protocol Internet en es fr 40224 2022-09-19T15:50:04Z
Q753445 integració numèrica Integració numèrica en es fr 17147 2022-05-29T13:40:43Z
Q7590 transport moviment dirigit per l'home de coses o persones entre llocs Transport en es fr 41823 2022-05-29T09:50:09Z
Q762702 canvi tecnològic procés d'innovació, invenció o difusió de tecnologia Canvi tecnològic en es fr 23500 2022-06-22T20:15:26Z
Q762984 cordill corda petita Cordill en es fr 17272 2022-08-29T16:28:06Z
Q765633 aviació desplaçament controlat a través de l'aire d'aparells autopropulsats Aviació en es fr 3604 2022-07-27T16:11:06Z
Q768575 lent Lent en es fr 9129 2022-03-16T10:09:13Z
Q76904 querosè combustible hidrocarbur líquid Querosè en es fr 9095 2022-06-14T10:52:49Z
Q770135 cinta transportadora Cinta transportadora en es fr 6044 2022-06-06T13:41:07Z
Q7733 Metro de Nova York Metro de Nova York en 🏅 es fr 🏅 5868 2022-06-07T06:41:29Z
Q775325 enginyeria de transports disciplina acadèmica Enginyeria de transports en es fr 5699 2021-12-22T14:22:24Z
Q77590 enginyeria civil Enginyeria civil en es fr 20550 2022-09-24T14:56:20Z
Q782543 interfície gràfica d'usuari Interfície gràfica d'usuari en es fr 18292 2022-09-12T03:43:04Z
Q7857 vàter Vàter en es fr 9057 2021-11-14T17:15:05Z
Q788558 millora vegetal Millora vegetal en es fr 21800 2022-08-12T04:40:38Z
Q79007 carrer via de circulació d'una àrea urbana Carrer en es fr 28725 2022-04-05T15:35:00Z
Q7905205 morter Morter (arma) en es fr 8861 2022-01-06T13:13:27Z
Q7987 ratolí Ratolí (ordinador) en es fr 21900 2022-07-26T15:34:16Z
Q79872 programació orientada a objectes Programació orientada a objectes en es fr 9698 2022-06-14T07:45:42Z
Q79984 Ethernet Ethernet en es fr 41555 2022-06-10T23:51:47Z
Q80006 programació d'ordinadors procés de dissenyar, codificar, depurar i mantenir el codi font de programes computacionals Programació d'ordinadors en es fr 18307 2022-05-26T23:22:40Z
Q80638 energia hidroelèctrica electricitat obtinguda a partir d'energia hidràulica Energia hidroelèctrica en es fr 59710 2022-08-11T23:54:52Z
Q806452 Bang Na Expressway carretera Bang Na Expressway en es fr 3476 2022-05-08T07:48:27Z
Q80728 dinamita Dinamita en es fr 2132 2021-04-08T11:05:39Z
Q8076 consola de joc Consola de joc en es fr 30711 2022-07-28T15:32:48Z
Q80793 rellotge de sol instrument de mesura que assenyala les hores mitjançant l'ombra d'un gnòmon Rellotge de sol en es fr 35511 2022-08-11T02:21:06Z
Q80811 Sputnik 1 Spútnik 1 en 🏅 es fr 3548 2022-03-14T13:13:52Z
Q80831 circuit integrat Circuit integrat en es fr 7294 2022-08-17T14:56:16Z
Q80962 ramaderia explotació, reproducció selectiva i cura dels animals materialment profitosos Ramaderia en 🏅 es fr 19604 2022-05-18T10:12:41Z
Q80993 enginyeria de programari Enginyeria de programari en es fr 38006 2022-04-07T11:38:29Z
Q81103 canó Canó en 🏅 es fr 6701 2022-07-07T06:14:14Z
Q81414 Pila TCP/IP conjunt de protocols utilitzats per tots els ordinadors connectats a internet TCP/IP en es fr 25386 2022-09-19T15:52:38Z
Q816745 Estoc Estoc en es fr 3692 2021-08-01T08:40:47Z
Q816871 treball de la fusta procés de fabricació d’objectes a partir de fusta Treball de la fusta en es fr 35609 2022-09-24T16:02:52Z
Q81965 General Motors empresa automobilística estatunidenca General Motors en es fr 21758 2022-06-26T08:29:56Z
Q82 impressora perifèric de sortida d'un ordinador que permet obtenir una còpia física Impressora en es fr 29435 2022-07-07T07:13:47Z
Q82650 taxi Taxi en es fr 3626 2022-04-20T15:59:01Z
Q83125 Pont de la Torre pont llevadís de Londres Pont de la Torre en es fr 18034 2022-09-11T11:29:55Z
Q831790 Observatoris de Mauna Kea observatoris astronòmics a Hawaii Observatoris de Mauna Kea en es fr 8493 2022-08-11T01:20:42Z
Q83180 coberta element constructiu que protegeix els edificis a la part superior Coberta (arquitectura) en es fr 10260 2022-08-11T22:37:34Z
Q83303 Fortran llenguatge de programació Fortran en es fr 16627 2022-07-12T15:46:21Z
Q83323 adob Adob en es fr 11801 2022-05-29T11:20:35Z
Q83341 pantalla de cristall líquid Pantalla de cristall líquid en es fr 18290 2022-09-02T20:00:58Z
Q83504 enginyeria nuclear Enginyeria nuclear en es fr 1805 2021-12-15T08:49:41Z
Q8366 algorisme procediment per dur a terme una tasca Algorisme en es fr 38932 2022-07-31T14:09:02Z
Q837297 VAZ-2101 model de cotxe fabricat a Rússia VAZ-2101 en es fr 18892 2022-06-27T01:26:19Z
Q83913 tub de raigs catòdics Tub de raigs catòdics en es fr 20310 2022-08-04T14:21:48Z
Q840419 espasa Espasa (esgrima) en es fr 1868 2022-03-01T04:17:50Z
Q844861 xarxa de transport d'energia elèctrica Xarxa de distribució d'energia elèctrica en es fr 17067 2022-09-14T21:00:34Z
Q846600 serjant eina Serjant en es fr 1397 2022-03-23T08:03:41Z
Q847109 dreadnought tipus avançat de vaixell de guerra cuirassat Dreadnought en 🏅 es fr 105199 2022-09-10T14:38:08Z
Q848466 missatger persona que lliura missatges, paquets i correu Missatger en es fr 7034 2022-02-06T07:27:03Z
Q850283 interferometria Interferometria en 🏅 es fr 3264 2022-05-28T16:56:50Z
Q8513 base de dades Base de dades en es fr 20031 2022-04-01T20:22:50Z
Q852049 destral de guerra arma de ferro dissenyada per combatre Destral de guerra en es fr 5676 2022-08-11T23:20:06Z
Q852100 bugada procés de rentar roba Bugada en es fr 3269 2022-01-21T10:33:49Z
Q862562 Senyalització de ferrocarril Senyalització ferroviària en es fr 17385 2022-08-30T08:25:19Z
Q863454 embarcador estructura elevada en un tram d'aigua, normalment suportada per pilars espaiats Embarcador en es fr 13561 2022-01-13T21:10:32Z
Q86436 tomahawk Tomahawk (destral) en es fr 3510 2022-05-28T09:45:26Z
Q864650 sericicultura Sericicultura en es fr 2168 2022-05-27T18:33:50Z
Q868252 hora punta Hora punta en es fr 20948 2022-06-10T23:45:54Z
Q870 tren vehicle que circula sobre uns rails i fa possible el transport ferroviari de passatgers o mercaderies Tren en 🏅 es fr 37613 2022-05-29T10:19:32Z
Q871335 Tremp de l'acer Tremp de l'acer en es fr 5355 2022-03-15T14:04:18Z
Q872 radiodifusió transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques Ràdio en es fr 34178 2022-09-15T12:13:24Z
Q8777 protocol de transferència d'hipertext Protocol de transferència d'hipertext en es fr 11750 2021-11-15T10:03:31Z
Q878333 Llaurar Llaurada en es fr 4297 2021-08-10T10:19:59Z
Q8789 criptografia pràctica i estudi de tècniques de comunicació segura en presència de tercers Criptografia en es fr 22481 2022-08-11T22:59:05Z
Q8803 Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol en es fr 26764 2022-08-11T04:10:45Z
Q8811 HTML família de llenguatges de marcat per a mostrar informació des d'un navegador web Hyper Text Markup Language en es fr 18365 2022-08-14T09:55:46Z
Q88480 fossat Fossat en es fr 6356 2022-08-12T00:40:44Z
Q890886 perforació procés de tall que utilitza una broca per fer un forat de secció circular en materials sòlids Perforació en es fr 3270 2022-08-12T06:11:24Z
Q891779 Bombardier Aerospace Bombardier Aerospace en es fr 2368 2021-12-31T17:18:31Z
Q901553 Programa dels Grans Observatoris Programa dels Grans Observatoris en es fr 16860 2022-03-07T22:17:56Z
Q909789 Enginyeria antisísmica Enginyeria antisísmica en es fr 4336 2022-06-10T09:59:38Z
Q9135 sistema operatiu programari informàtic que controla el funcionament d'un ordinador o dispositiu Sistema operatiu en es fr 28724 2022-09-16T14:06:05Z
Q9143 llenguatge de programació llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina Llenguatge de programació en es fr 31239 2022-08-15T22:48:56Z
Q9158 correu electrònic sistema per redactar, enviar i rebre missatges utilitzant la comunicació electrònica Correu electrònic en es fr 52373 2022-05-29T09:20:58Z
Q93301 locomotora Locomotora en es fr 11475 2022-05-28T18:52:55Z
Q949149 sanejament Sanejament urbà en es fr 7036 2021-06-05T17:16:11Z
Q953045 treball dels metalls art de producció objectes utilitaris a partir de metalls Treball dels metalls en es 10615 2022-09-24T16:03:02Z
Q957055 càpsula espacial Càpsula espacial en es fr 26942 2022-08-10T20:12:25Z
Q9584 Honda empresa japonesa Honda en es fr 24272 2022-08-23T14:22:55Z
Q961751 garbell Garbell (agricultura) en es fr 6383 2022-09-14T07:16:58Z
Q964162 tren exprés tren que viatja de pressa i fa menys parades Tren exprés en es fr 3244 2022-08-12T08:43:03Z
Q9687 accident de trànsit col·lisió d'un vehicle Accident de trànsit en es fr 18607 2022-05-20T23:00:27Z
Q974850 míssil arma de projectil autopropulsada amb guiatge durant tota o una part de la seva trajectòria Míssil en es fr 17092 2022-09-13T18:39:15Z
Q986291 xarxa objecte format per fibres teixides en una estructura en forma de quadrícula Xarxa en es 7841 2022-09-16T23:14:59Z
Q989220 protecció contra errors Protecció contra errors en es 19062 2022-05-29T01:02:42Z
Q99250 túnel de Seikan túnel ferroviari que enllaça les illes japoneses de Honshū i Hokkaidō Túnel de Seikan en es fr 2053 2022-08-02T09:29:35Z
Q995745 selecció artificial control reproductiu a través del qual se seleccionen els fenotips d'organismes domèstics o cultivats Selecció artificial en es fr 6347 2021-10-30T22:48:34Z
Q998539 aspersor dispositiu per regar Aspersor en es fr 1467 2022-01-03T11:50:28Z